Den internationella ME-dagen den 12 maj

Källa #MillionsMissings-kampanjen är del av en global rörelse  Idag uppmärksammades den internationella ME-dagen på över 300 ställen i världen. I Sverige ställdes hundratals tomma skor ut med personlig berättelse på torg runt om i landet för att synliggöra ME-sjuka som

Den internationella ME-dagen den 12 maj

Källa #MillionsMissings-kampanjen är del av en global rörelse  Idag uppmärksammades den internationella ME-dagen på över 300 ställen i världen. I Sverige ställdes hundratals tomma skor ut med personlig berättelse på torg runt om i landet för att synliggöra ME-sjuka som

Nu ska det satsas mer på kunskap om ME

Kanske inte så mycket men en bra början! Idag kan vi läsa i Aftonbladet att regeringen avdelar 500.000 kr till Socialstyrelsen för att genomföra en kartläggning av hur situationen ser ut. ”– Vårdpersonal jag träffar känner att de inte kan

Nu ska det satsas mer på kunskap om ME

Kanske inte så mycket men en bra början! Idag kan vi läsa i Aftonbladet att regeringen avdelar 500.000 kr till Socialstyrelsen för att genomföra en kartläggning av hur situationen ser ut. ”– Vårdpersonal jag träffar känner att de inte kan

PV och FK, vet ni vad PEM är?

Min fru med ME –  före och efter en middag Definitioner PV=Primärvården (husläkare och motsvarande) FK= Försäkringskassan PEM= Post-Exertional Malaise (ansträngningsutlöst försämring) Primärvården och Försäkringskassan, vet ni vad Post-Exertional Malaise är? Efter att ha träffat många husläkare och även haft kontakt med

PV och FK, vet ni vad PEM är?

Min fru med ME –  före och efter en middag Definitioner PV=Primärvården (husläkare och motsvarande) FK= Försäkringskassan PEM= Post-Exertional Malaise (ansträngningsutlöst försämring) Primärvården och Försäkringskassan, vet ni vad Post-Exertional Malaise är? Efter att ha träffat många husläkare och även haft kontakt med

DN bidrar till stigmatisering och fler undrar om det är värt att leva – för de får ingen adekvat hjälp

Tyvärr är det lätt som läsare av DN att felaktigt uppfatta diskussionen om kronisk borrelia som ett krig mellan två läger som krigar om något man inte direkt förstår Jag tänker nu bara kort kommentera dagens artikel i DN (bilaga

DN bidrar till stigmatisering och fler undrar om det är värt att leva – för de får ingen adekvat hjälp

Tyvärr är det lätt som läsare av DN att felaktigt uppfatta diskussionen om kronisk borrelia som ett krig mellan två läger som krigar om något man inte direkt förstår Jag tänker nu bara kort kommentera dagens artikel i DN (bilaga

Kvarstående borrelia kan vara en svår nöt att knäcka

Ying Zhang, en forskare vid Johns Hopkins University, anser att nya behandlingar för borrelia behöver utvecklas. Det har diskuterats en del kring kronisk borrelia på sistone. Det kan i dessa sammanhang vara klokt att separera kronisk borrelia från persisterande borrelia,

Kvarstående borrelia kan vara en svår nöt att knäcka

Ying Zhang, en forskare vid Johns Hopkins University, anser att nya behandlingar för borrelia behöver utvecklas. Det har diskuterats en del kring kronisk borrelia på sistone. Det kan i dessa sammanhang vara klokt att separera kronisk borrelia från persisterande borrelia,

Intervju med professor Laane om hur man stoppar möjligheten att ställa diagnoser av Lyme-borrelios med mikroskopi

Diagnostik med mikroskop förekommer när det gäller flera olika sjukdomar. Man ser vad man ser. Ibland kan det dock vara svårt att tyda vad man ser. Men diagnostiken i övrigt lämnar ibland mycket övrigt att önska. Både serologi och PCR

Intervju med professor Laane om hur man stoppar möjligheten att ställa diagnoser av Lyme-borrelios med mikroskopi

Diagnostik med mikroskop förekommer när det gäller flera olika sjukdomar. Man ser vad man ser. Ibland kan det dock vara svårt att tyda vad man ser. Men diagnostiken i övrigt lämnar ibland mycket övrigt att önska. Både serologi och PCR

Jag vill verka för att den korrekta bilden sprids och inte vad jag önskar eller tror

Resan till ett friskare liv är komplicerat Under flera år har jag nästintill på ett desperat sätt försökt finna hjälp åt min fru då sjukvården gav upp vid samma tidpunkt som när hon remitterades till psykolog och fick antidepressiva läkemedel.

Jag vill verka för att den korrekta bilden sprids och inte vad jag önskar eller tror

Resan till ett friskare liv är komplicerat Under flera år har jag nästintill på ett desperat sätt försökt finna hjälp åt min fru då sjukvården gav upp vid samma tidpunkt som när hon remitterades till psykolog och fick antidepressiva läkemedel.