bild

Expertläkare ger läkemedelsråd till sjukhusen – samtidigt som de har uppdrag åt läkemedelsindustrin

44 miljoner kronor betalades i fjol ut till läkare från läkemedelsbolag Läkemedelsindustrin är flitig i att knyta till sig hälso- och sjukvårdspersonal, knappt 44 miljoner kronor betalades förra året ut till personer inom sektorn. Ett 40-tal personer, de flesta läkare,

bild

Expertläkare ger läkemedelsråd till sjukhusen – samtidigt som de har uppdrag åt läkemedelsindustrin

44 miljoner kronor betalades i fjol ut till läkare från läkemedelsbolag Läkemedelsindustrin är flitig i att knyta till sig hälso- och sjukvårdspersonal, knappt 44 miljoner kronor betalades förra året ut till personer inom sektorn. Ett 40-tal personer, de flesta läkare,

Allvarligt meddelande till politiker och journalister eftersom läkare är bakbundna – Gör något nu!

Standardkur med antibiotika dödar inte borreliabakterier när man gått med infektionen länge Borrelia är mycket svårt att diagnostisera då hudrodnad (EM) inte uppträder Det finns modern forskning som visar att borreliabakterien kan ändra form och gömma sig i biofilm för

Allvarligt meddelande till politiker och journalister eftersom läkare är bakbundna – Gör något nu!

Standardkur med antibiotika dödar inte borreliabakterier när man gått med infektionen länge Borrelia är mycket svårt att diagnostisera då hudrodnad (EM) inte uppträder Det finns modern forskning som visar att borreliabakterien kan ändra form och gömma sig i biofilm för

vr

FSI har inrättat ett Vetenskapligt råd

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har inrättat ett vetenskapligt råd som är kopplat till arbetet med forskningsfrågor och påverkansarbete Det vetenskapliga rådet fyller flera viktiga funktioner för föreningen. Rådet är ett strategiskt stöd, exklusivt för styrelsen, i det långsiktiga arbetet

vr

FSI har inrättat ett Vetenskapligt råd

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) har inrättat ett vetenskapligt råd som är kopplat till arbetet med forskningsfrågor och påverkansarbete Det vetenskapliga rådet fyller flera viktiga funktioner för föreningen. Rådet är ett strategiskt stöd, exklusivt för styrelsen, i det långsiktiga arbetet

3-av-4

3 av 4 i det Vetenskapliga rådet (FSI)

Som ordförande i Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) är jag verkligen stolt över att vi kan presentera namnkunniga personer i vårt vetenskapliga råd. Nu har inte mindre än tre medlemmar i det vetenskapliga rådet presenterats. Den sista presenteras i morgon. 

3-av-4

3 av 4 i det Vetenskapliga rådet (FSI)

Som ordförande i Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) är jag verkligen stolt över att vi kan presentera namnkunniga personer i vårt vetenskapliga råd. Nu har inte mindre än tre medlemmar i det vetenskapliga rådet presenterats. Den sista presenteras i morgon. 

plan

IDSA och ILADS har olika syn på borrelia

IDSA The Infectious Diseases Society of America (IDSA) representerar läkare, forskare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är specialiserade på infektionssjukdomar. IDSA:s syfte är att förbättra hälsan genom att främja hög kvalitet i vård, utbildning, forskning, folkhälsa och förebyggande i

plan

IDSA och ILADS har olika syn på borrelia

IDSA The Infectious Diseases Society of America (IDSA) representerar läkare, forskare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är specialiserade på infektionssjukdomar. IDSA:s syfte är att förbättra hälsan genom att främja hög kvalitet i vård, utbildning, forskning, folkhälsa och förebyggande i

leona

Äntligen en förening med vetenskaplig tyngd

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) presenterar nu sitt vetenskapliga råd, dag för dag Dr Leona Gilbert Nr 1 av 4  Dr. Leona Gilbert är en mycket erfaren ILADS-läkare och har publicerat många vetenskapliga artiklar om borrelia, inte minst om borreliaspiroketens

leona

Äntligen en förening med vetenskaplig tyngd

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI) presenterar nu sitt vetenskapliga råd, dag för dag Dr Leona Gilbert Nr 1 av 4  Dr. Leona Gilbert är en mycket erfaren ILADS-läkare och har publicerat många vetenskapliga artiklar om borrelia, inte minst om borreliaspiroketens

Nu finns en säkrare metod för Borreliatest

Provoked urine pcr test Dr. Klinghardt har utvecklat en ny säkrare metod för att kontrollera om man har borrelia. Det kallas för ”Provoked urine pcr test”. Det innebär att man under en timme utövar fysisk aktivitet innan ett urinprov lämnas.

Nu finns en säkrare metod för Borreliatest

Provoked urine pcr test Dr. Klinghardt har utvecklat en ny säkrare metod för att kontrollera om man har borrelia. Det kallas för ”Provoked urine pcr test”. Det innebär att man under en timme utövar fysisk aktivitet innan ett urinprov lämnas.