Får djur bättre vård än människor?

Svensk sjukvård har brist på central styrning och nationella riktlinjer Riksrevisionsverket har under flera år granskat vården och kommit fram till att vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att

Får djur bättre vård än människor?

Svensk sjukvård har brist på central styrning och nationella riktlinjer Riksrevisionsverket har under flera år granskat vården och kommit fram till att vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att

ME i Media

Den senaste tiden har ME uppmärksammats mycket i media på ett bra sätt. Allt fler börjar nu inse att det handlar om en patientgrupp som det inte satsas tillräckligt på. Med ökad kunskap om sjukdomen får vi nu alla hoppas

ME i Media

Den senaste tiden har ME uppmärksammats mycket i media på ett bra sätt. Allt fler börjar nu inse att det handlar om en patientgrupp som det inte satsas tillräckligt på. Med ökad kunskap om sjukdomen får vi nu alla hoppas

Om den bortglömda patientgruppen

Nu är det (väl?) dags att göra något Stigmatisering innebär att man har en stereotyp föreställning om grupper av människor på grund av fördomar och okunskap. Att sprida sina fördomar om dessa grupper kan leda till ökad samhällelig stigmatisering och

Om den bortglömda patientgruppen

Nu är det (väl?) dags att göra något Stigmatisering innebär att man har en stereotyp föreställning om grupper av människor på grund av fördomar och okunskap. Att sprida sina fördomar om dessa grupper kan leda till ökad samhällelig stigmatisering och

Hjälp oss, Se oss, Hör oss!

ME/CFS är en svår sjukdom. Få läkare känner till diagnosen, och forskningen är mycket begränsad i Sverige. Det har varit en bortglömd grupp, ofta missförstådd. På senare tid har diagnosen uppmärksammats mer, inte minst i Svenska Dagbladet. Det är många

Hjälp oss, Se oss, Hör oss!

ME/CFS är en svår sjukdom. Få läkare känner till diagnosen, och forskningen är mycket begränsad i Sverige. Det har varit en bortglömd grupp, ofta missförstådd. På senare tid har diagnosen uppmärksammats mer, inte minst i Svenska Dagbladet. Det är många

Avvikelser hos ME-patienter funna i svensk studie

Den 18 oktober 2017 genomfördes en konferens av Riksföreningen för ME-patienter (RME) där överläkare Per Juhlin presenterade en del av sin forskning om FDG-PET vid ME-mottagningen Stora Sköndal, i samarbete med Karolinska Institutet. Stillbild från RME:s inslag på Youtube Vad

Avvikelser hos ME-patienter funna i svensk studie

Den 18 oktober 2017 genomfördes en konferens av Riksföreningen för ME-patienter (RME) där överläkare Per Juhlin presenterade en del av sin forskning om FDG-PET vid ME-mottagningen Stora Sköndal, i samarbete med Karolinska Institutet. Stillbild från RME:s inslag på Youtube Vad

En norska fick statlig ersättning för missad Borrelia

Fästingen ”Lisa” som jag hade krypandes på armen sommaren 2017 Risken stor att man får negativt svar trots att man har en aktiv infektion Mängder med människor får negativt testresultat på borrelia. De allra flesta som har misstänkt borrelia bedöms

En norska fick statlig ersättning för missad Borrelia

Fästingen ”Lisa” som jag hade krypandes på armen sommaren 2017 Risken stor att man får negativt svar trots att man har en aktiv infektion Mängder med människor får negativt testresultat på borrelia. De allra flesta som har misstänkt borrelia bedöms