Expressen, kan jag få denna publicerad som debattartikel 😉

Jag utmanar det privata norska företaget som ni idag sponsrade gratis reklamplats för 👍 Jag tror jag får bättre framgång på två dagar än vad de får på tre… Pinsamt dålig Expressen! Ni borde verkligen skämmas, men ni kan väl

Expressen, kan jag få denna publicerad som debattartikel 😉

Jag utmanar det privata norska företaget som ni idag sponsrade gratis reklamplats för 👍 Jag tror jag får bättre framgång på två dagar än vad de får på tre… Pinsamt dålig Expressen! Ni borde verkligen skämmas, men ni kan väl

Vi vet rätt mycket om ME

Det handlar enbart om att sprida kunskapen! Att Expressen riggar en artikel med 3 st ME-skeptiker får stå för dem.  Det riskerar att ännu fler läkare inom primärvården anser att diagnosen ”ME/CFS” är en psykosomatisk sjukdom och därmed ska behandlas som

Vi vet rätt mycket om ME

Det handlar enbart om att sprida kunskapen! Att Expressen riggar en artikel med 3 st ME-skeptiker får stå för dem.  Det riskerar att ännu fler läkare inom primärvården anser att diagnosen ”ME/CFS” är en psykosomatisk sjukdom och därmed ska behandlas som

Expressen borde låta riktiga experter om ME få komma till tals

”Omstridda sjukdomen som ingen förstår – ME ökar snabbt och splittrar läkarna” Så lyder rubriken i en artikel i dagens Expressen. Artikeln handlar om diagnosen ME. Man kan därmed tolka det som att ingen läkare förstår sig på ME. Att

Expressen borde låta riktiga experter om ME få komma till tals

”Omstridda sjukdomen som ingen förstår – ME ökar snabbt och splittrar läkarna” Så lyder rubriken i en artikel i dagens Expressen. Artikeln handlar om diagnosen ME. Man kan därmed tolka det som att ingen läkare förstår sig på ME. Att

Får djur bättre vård än människor?

Svensk sjukvård har brist på central styrning och nationella riktlinjer Riksrevisionsverket har under flera år granskat vården och kommit fram till att vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att

Får djur bättre vård än människor?

Svensk sjukvård har brist på central styrning och nationella riktlinjer Riksrevisionsverket har under flera år granskat vården och kommit fram till att vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att

ME i Media

Den senaste tiden har ME uppmärksammats mycket i media på ett bra sätt. Allt fler börjar nu inse att det handlar om en patientgrupp som det inte satsas tillräckligt på. Med ökad kunskap om sjukdomen får vi nu alla hoppas

ME i Media

Den senaste tiden har ME uppmärksammats mycket i media på ett bra sätt. Allt fler börjar nu inse att det handlar om en patientgrupp som det inte satsas tillräckligt på. Med ökad kunskap om sjukdomen får vi nu alla hoppas

Om den bortglömda patientgruppen

Nu är det (väl?) dags att göra något Stigmatisering innebär att man har en stereotyp föreställning om grupper av människor på grund av fördomar och okunskap. Att sprida sina fördomar om dessa grupper kan leda till ökad samhällelig stigmatisering och

Om den bortglömda patientgruppen

Nu är det (väl?) dags att göra något Stigmatisering innebär att man har en stereotyp föreställning om grupper av människor på grund av fördomar och okunskap. Att sprida sina fördomar om dessa grupper kan leda till ökad samhällelig stigmatisering och