Ledarskap och relationer kopplat till ohälsa

Dåligt ledarskap eller en dålig relation kan leda till ohälsa och därmed kronisk sjukdom för den som utsätts över tidJag brukar skriva om chefers arbetsmiljö samt deras personliga respektive organisatoriska förutsättningar att kunna utföra ett bra ledarskap, som i sig

Ledarskap och relationer kopplat till ohälsa

Dåligt ledarskap eller en dålig relation kan leda till ohälsa och därmed kronisk sjukdom för den som utsätts över tidJag brukar skriva om chefers arbetsmiljö samt deras personliga respektive organisatoriska förutsättningar att kunna utföra ett bra ledarskap, som i sig

Även poliser drabbas av ME

Med tillåtelse av Mia som är en kollega till mig gör jag detta inlägg. Dela gärna, framförallt till politiker i lämpliga beslutspositioner. Bilden är tagen efter en utryckning till en brand i Tyresö 2005. Hon var då 33 år och

Även poliser drabbas av ME

Med tillåtelse av Mia som är en kollega till mig gör jag detta inlägg. Dela gärna, framförallt till politiker i lämpliga beslutspositioner. Bilden är tagen efter en utryckning till en brand i Tyresö 2005. Hon var då 33 år och

Om folhälsa och olika intressen

Jag har under många år kämpat för att kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Det har varit svårt, och är fortfarande svårt. Det som styr mest är ekonomi, inte hälsa. Det har tyvärr inneburit att sjukvården är begränsad, eftersom

Om folhälsa och olika intressen

Jag har under många år kämpat för att kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Det har varit svårt, och är fortfarande svårt. Det som styr mest är ekonomi, inte hälsa. Det har tyvärr inneburit att sjukvården är begränsad, eftersom

Fler specialistkliniker behövs

Enligt Socialstyrelsen fick drygt 35000 patienter diagnosen postcovid under pandemin. 84% hos primärvården och 16% hos specialistvården. WHO uppskattar att omkring 10 procent av populationen drabbas av postcovid, varför mörkertalet är stort. Symtombilden vid postcovid innefattar nedsatt funktions- och aktivitetsnivå

Fler specialistkliniker behövs

Enligt Socialstyrelsen fick drygt 35000 patienter diagnosen postcovid under pandemin. 84% hos primärvården och 16% hos specialistvården. WHO uppskattar att omkring 10 procent av populationen drabbas av postcovid, varför mörkertalet är stort. Symtombilden vid postcovid innefattar nedsatt funktions- och aktivitetsnivå

1100 patienter per allmänläkare

Socialstyrelsens rekommenderade nivå är 1100 patienter per allmänläkare. Jag undrar hur en allmänläkare ska kunna klara av att vara fast läkarkontakt till 1100 olika patienter? Östergötland har nu 1500 patienter som delmål. Jag kan nog inte ens namnet på 1100

1100 patienter per allmänläkare

Socialstyrelsens rekommenderade nivå är 1100 patienter per allmänläkare. Jag undrar hur en allmänläkare ska kunna klara av att vara fast läkarkontakt till 1100 olika patienter? Östergötland har nu 1500 patienter som delmål. Jag kan nog inte ens namnet på 1100

Abliva visar i studie att energin kan öka hos sjuka

För fem år sedan var jag inne på att ME-sjuka på något sätt har fel i metabolismen vilket orsakar syrebrist på cellnivå. Det resulterar i minskad produktion av energi (ATP) i mitokondrierna. En hypotes var då brist på succinat. Efter

Abliva visar i studie att energin kan öka hos sjuka

För fem år sedan var jag inne på att ME-sjuka på något sätt har fel i metabolismen vilket orsakar syrebrist på cellnivå. Det resulterar i minskad produktion av energi (ATP) i mitokondrierna. En hypotes var då brist på succinat. Efter

Nytt säkrare borreliatest på gång

Äntligen kan de undermåliga serologitesterna från 80-talet kanske uppgraderas till en mer modern DNA-teknik. Ca 10-15% som drabbas av borrelia drabbas av kvarstående symptom. Idag finns ingen metod att följa upp behandling mer än det kliniska måendet. Sverige har för

Nytt säkrare borreliatest på gång

Äntligen kan de undermåliga serologitesterna från 80-talet kanske uppgraderas till en mer modern DNA-teknik. Ca 10-15% som drabbas av borrelia drabbas av kvarstående symptom. Idag finns ingen metod att följa upp behandling mer än det kliniska måendet. Sverige har för

Banbrytande studie om ME

Björn Bragée berättade idag entusiastiskt på TV4 morgon om deras studie där 95 ME-sjuka och 110 friska ingått. De har konstaterat att många med ME kan lida av ”slumrande” virus, ofta herpesvirus eller medfödda HERV K-virus. Vanligast förekommande var Epstein

Banbrytande studie om ME

Björn Bragée berättade idag entusiastiskt på TV4 morgon om deras studie där 95 ME-sjuka och 110 friska ingått. De har konstaterat att många med ME kan lida av ”slumrande” virus, ofta herpesvirus eller medfödda HERV K-virus. Vanligast förekommande var Epstein

Har animaliska aminosyror positiv effekt för ME-sjuka?

Detta kanske även är relevant för de som lider av postcovid. I en studie blev 60% av ME-sjuka bättre varav 18% mycket bättre redan efter tre veckor av speciella aminosyror (länk 3). Anledningen till att jag skrev om studien var

Har animaliska aminosyror positiv effekt för ME-sjuka?

Detta kanske även är relevant för de som lider av postcovid. I en studie blev 60% av ME-sjuka bättre varav 18% mycket bättre redan efter tre veckor av speciella aminosyror (länk 3). Anledningen till att jag skrev om studien var

Besök hos neurologen blev intressant

Igår var jag på återbesök hos neurologen på KS i Solna. Det handlade om den stroke jag drabbades av i våras (är nu nästan helt återställd från den). Neurologen var jättetrevlig och vi pratade med varandra i ca en timme,

Besök hos neurologen blev intressant

Igår var jag på återbesök hos neurologen på KS i Solna. Det handlade om den stroke jag drabbades av i våras (är nu nästan helt återställd från den). Neurologen var jättetrevlig och vi pratade med varandra i ca en timme,