Nu börjar bevisen komma att den behandling som vi har mot borrelia är otillräcklig

Aktiv borrelia efter 1 års infektion och 4 veckors antibiotikabehandling I en studie vid Tulane University, har man infekterat ett antal apor med borrelia. Efter ett års borreliainfektion behandlades vissa av aporna med 28 dagars antibiotika (dubbla tiden mot vad

Nu börjar bevisen komma att den behandling som vi har mot borrelia är otillräcklig

Aktiv borrelia efter 1 års infektion och 4 veckors antibiotikabehandling I en studie vid Tulane University, har man infekterat ett antal apor med borrelia. Efter ett års borreliainfektion behandlades vissa av aporna med 28 dagars antibiotika (dubbla tiden mot vad

”Allt var fysiskt, och det hade jag kunnat säga från början”

Bilden från ”Malou efter 10”, TV4, 16 november 2016 – Se inslaget här Läsvärd artikel om ME i Svenska Dagbladet om författaren Karin Alvetegen Karin berättar bl a om sin svåra sjukdom och svårigheten att bli trodd. Sjukdomen går inte

”Allt var fysiskt, och det hade jag kunnat säga från början”

Bilden från ”Malou efter 10”, TV4, 16 november 2016 – Se inslaget här Läsvärd artikel om ME i Svenska Dagbladet om författaren Karin Alvetegen Karin berättar bl a om sin svåra sjukdom och svårigheten att bli trodd. Sjukdomen går inte

Blivit kroniskt sjuk av en fästing? Jag fick ett brev…

Uppgiftslämnaren vill vara anonym Om du blir fästingbiten och inte får någon röd ring Svensk sjukvård: – ”Alla fästingar bär inte på borrelia, så du klarade dig antagligen denna gång.” Om du blir fästingbiten och får en röd ring Svensk

Blivit kroniskt sjuk av en fästing? Jag fick ett brev…

Uppgiftslämnaren vill vara anonym Om du blir fästingbiten och inte får någon röd ring Svensk sjukvård: – ”Alla fästingar bär inte på borrelia, så du klarade dig antagligen denna gång.” Om du blir fästingbiten och får en röd ring Svensk

Leptin, ME och Fibromyalgi

Fett är inte bara ett förråd av energi utan ett ”endokrint organ” Av fett bildas nämligen ett hormon kallat för leptin. Det utsöndras i blodet. I hypotalamus signalerar leptin hur stort energiförrådet av fett är, genom att aktivera eller minska hunger- och aptitkänsla. Leptin-nivåer

Leptin, ME och Fibromyalgi

Fett är inte bara ett förråd av energi utan ett ”endokrint organ” Av fett bildas nämligen ett hormon kallat för leptin. Det utsöndras i blodet. I hypotalamus signalerar leptin hur stort energiförrådet av fett är, genom att aktivera eller minska hunger- och aptitkänsla. Leptin-nivåer

Angående att Rituximabstudien visade noll-resultat på ME-patienter i Norge

Ett noll-resultat innebär att det inte är någon signifikant skillnad mellan de som fick rituximab och kontrollgrupp som fick placebo – förvisso då saltlösning som en del med ME bevisligen mår bättre av. Att använda annan placebo kanske inte var

Angående att Rituximabstudien visade noll-resultat på ME-patienter i Norge

Ett noll-resultat innebär att det inte är någon signifikant skillnad mellan de som fick rituximab och kontrollgrupp som fick placebo – förvisso då saltlösning som en del med ME bevisligen mår bättre av. Att använda annan placebo kanske inte var

Intressant pilotstudie om ME

Mitokondriefokus är viktigt vid ME Intressant pilotstudie av Frank Comhaire, Emeritus Professor vid Ghent University Hospital, Belgien. Studien publicerades i slutet av september 2017. Tio ME-patienter (Fukuda) fick 1 månads behandling med en framtagen blandning av typiska näringsämnen för mitokondrierna

Intressant pilotstudie om ME

Mitokondriefokus är viktigt vid ME Intressant pilotstudie av Frank Comhaire, Emeritus Professor vid Ghent University Hospital, Belgien. Studien publicerades i slutet av september 2017. Tio ME-patienter (Fukuda) fick 1 månads behandling med en framtagen blandning av typiska näringsämnen för mitokondrierna

Ett borreliatest som är minst 50% säkrare är på gång

Varför är det viktigt med ett nytt borreliatest? Därför att bara i Sverige insjuknar sannolikt minst 30-40.000 svenskar i borrelia. Ca 16% av dessa insjuknar i den svårare formen neuroborrelios. Diagnostiken svensk sjukvård använder sig av är väldigt ospecifik just

Ett borreliatest som är minst 50% säkrare är på gång

Varför är det viktigt med ett nytt borreliatest? Därför att bara i Sverige insjuknar sannolikt minst 30-40.000 svenskar i borrelia. Ca 16% av dessa insjuknar i den svårare formen neuroborrelios. Diagnostiken svensk sjukvård använder sig av är väldigt ospecifik just