Samhället vill inte hjälpa mig

Ulrika Ljungberg 52 gästbloggar och berättar sin historia som berör starkt Efter söndagens demonstration för en mänskligare Försäkringskassa har jag satt samman min historia och mejlat den till social/sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Liknande text har också lagts som kommentar till Strandhälls

Samhället vill inte hjälpa mig

Ulrika Ljungberg 52 gästbloggar och berättar sin historia som berör starkt Efter söndagens demonstration för en mänskligare Försäkringskassa har jag satt samman min historia och mejlat den till social/sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Liknande text har också lagts som kommentar till Strandhälls

”Flaggskeppet” CVI:s resultat efter knappt två år – Bottenbetyg!

Vad betyder CVI? Centrum för vektorburna infektioner vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I oktober 2015 öppnade mottagningen Centrum för vektorburna infektioner vid infektionskliniken för utredning av vuxna patienter med långdragna besvär relaterat till fästingburna infektioner. Vad kan man utläsa av

”Flaggskeppet” CVI:s resultat efter knappt två år – Bottenbetyg!

Vad betyder CVI? Centrum för vektorburna infektioner vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I oktober 2015 öppnade mottagningen Centrum för vektorburna infektioner vid infektionskliniken för utredning av vuxna patienter med långdragna besvär relaterat till fästingburna infektioner. Vad kan man utläsa av

Antal borreliafall har ökat dramatiskt och neuroborrelios är svårbehandlat

Borrelia är inte anmälningspliktig, men det finns bevis för en kraftig ökning Under 1992 – 1993 genomfördes en större undersökning i södra Sverige (Stockholms län ej inräknat) om hur många som drabbades av borrelia. Då var det 69 personer per

Antal borreliafall har ökat dramatiskt och neuroborrelios är svårbehandlat

Borrelia är inte anmälningspliktig, men det finns bevis för en kraftig ökning Under 1992 – 1993 genomfördes en större undersökning i södra Sverige (Stockholms län ej inräknat) om hur många som drabbades av borrelia. Då var det 69 personer per

Vilken effekt har MEDOX mot ME/CFS?

Denna hobbystudie är finansierad av MEDOX  Inledning  Självklart tar ett företag en risk när det låter prova olika produkter på patienter med ME/CFS, eftersom det är en mycket svår och funktionsnedsättande diagnos där många även är överkänsliga. Botemedel saknas och generella

Vilken effekt har MEDOX mot ME/CFS?

Denna hobbystudie är finansierad av MEDOX  Inledning  Självklart tar ett företag en risk när det låter prova olika produkter på patienter med ME/CFS, eftersom det är en mycket svår och funktionsnedsättande diagnos där många även är överkänsliga. Botemedel saknas och generella

Textad intervju om ME/CFS i P4 Göteborg

Elenor Bengtsson 42, utbildad journalist och fotograf. Sjukskriven sedan januari år 2000, fick ME-diagnos på Gottfriesmottagningen 2009. Kraftigt försämrad i onödan på grund av okunnighet i primärvården och felaktiga åtgärdskrav från försäkringskassan. Hon är en sann kämpe som verkar för att

Textad intervju om ME/CFS i P4 Göteborg

Elenor Bengtsson 42, utbildad journalist och fotograf. Sjukskriven sedan januari år 2000, fick ME-diagnos på Gottfriesmottagningen 2009. Kraftigt försämrad i onödan på grund av okunnighet i primärvården och felaktiga åtgärdskrav från försäkringskassan. Hon är en sann kämpe som verkar för att

Att leva med en svår sjukdom – varje dag

  Svensk/norske Michael Velten 45 berättar hur det är att leva med en kronisk sjukdom i Sverige

Att leva med en svår sjukdom – varje dag

  Svensk/norske Michael Velten 45 berättar hur det är att leva med en kronisk sjukdom i Sverige

Inflammation är en av orsakerna till alla kroniska sjukdomar

Inflammation ligger bakom trötthet, smärta och även depression Självklart behöver man inte ha alla dessa symtom. Framförallt långtifrån alla har problem med depression, även om det förekommer som enskilt och i kombination med övriga symtom. De bakomliggande orsakerna till inflammation

Inflammation är en av orsakerna till alla kroniska sjukdomar

Inflammation ligger bakom trötthet, smärta och även depression Självklart behöver man inte ha alla dessa symtom. Framförallt långtifrån alla har problem med depression, även om det förekommer som enskilt och i kombination med övriga symtom. De bakomliggande orsakerna till inflammation