Gammanorm kan fungera på en undergrupp av ME-sjuka

Gammanorm är ett immunglobulin och innehåller antikroppar mot bakterier och virus Antikroppar skyddar kroppen och ökar dess motståndskraft mot infektioner. Behandlingen syftar till att uppnå normala antikroppsnivåer. Källa Redan 1990 genomfördes en studie på 49 patienter med CFS där hälften

Gammanorm kan fungera på en undergrupp av ME-sjuka

Gammanorm är ett immunglobulin och innehåller antikroppar mot bakterier och virus Antikroppar skyddar kroppen och ökar dess motståndskraft mot infektioner. Behandlingen syftar till att uppnå normala antikroppsnivåer. Källa Redan 1990 genomfördes en studie på 49 patienter med CFS där hälften

ME – finns det någon väg ut?

ME är en svårt funktionsnedsättande sjukdom och många är hem-, eller sängbundna. Många kan se friska ut, men det största problemet med sjukdomen är den ansträngningsutlösta försämringen, som kan vara ihållande i flera dygn och längre än så – efter

ME – finns det någon väg ut?

ME är en svårt funktionsnedsättande sjukdom och många är hem-, eller sängbundna. Många kan se friska ut, men det största problemet med sjukdomen är den ansträngningsutlösta försämringen, som kan vara ihållande i flera dygn och längre än så – efter

ME-sjuka borde få testa behandling mot anemi

Nobelpriset gällande kroppens förmåga att anpassa sig efter syre på cellnivå är intressant Jag har genom åren försökt öka syresättningen på cellnivå på många olika sätt. Syrgasmaskinen jag beställde från Tyskland, syresatt vatten från Lundborgklinken, bärnstenssyra (succinat, som finns rikligt

ME-sjuka borde få testa behandling mot anemi

Nobelpriset gällande kroppens förmåga att anpassa sig efter syre på cellnivå är intressant Jag har genom åren försökt öka syresättningen på cellnivå på många olika sätt. Syrgasmaskinen jag beställde från Tyskland, syresatt vatten från Lundborgklinken, bärnstenssyra (succinat, som finns rikligt

Sulforafan – en lovande antioxidant

Sulforafan kan ha en nyckelfunktion vid flertalet kroniska sjukdomar Hos människor har sulforafan studerats avseende dess potentiella effekt vid diabetes, autism, cancer, neurodegenerativa-, hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen är spännande, och det finns ett flertal studier som visar att sulforafan kan

Sulforafan – en lovande antioxidant

Sulforafan kan ha en nyckelfunktion vid flertalet kroniska sjukdomar Hos människor har sulforafan studerats avseende dess potentiella effekt vid diabetes, autism, cancer, neurodegenerativa-, hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningen är spännande, och det finns ett flertal studier som visar att sulforafan kan

Lite blandat om ME och även fästingrelaterade sjukdomar

Försäkringskassan Att försäkringskassan nu ger avslag på löpande band gällande många sjukdomar känner vi alla till. Jag förstår att varje ärende måste prövas särskilt. Jag har dock tagit del av flera fall och inser att det är något riktigt knas

Lite blandat om ME och även fästingrelaterade sjukdomar

Försäkringskassan Att försäkringskassan nu ger avslag på löpande band gällande många sjukdomar känner vi alla till. Jag förstår att varje ärende måste prövas särskilt. Jag har dock tagit del av flera fall och inser att det är något riktigt knas

Vilande EBV kan orsaka neuroinflammation (och ME?)

Bildkälla Fakta – EBV är världens vanligaste virus – Uppskattningsvis 95 procent av den vuxna befolkningen har infekterats med viruset enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), men färre än hälften har upplevt en aktiv sjukdom – EBV är

Vilande EBV kan orsaka neuroinflammation (och ME?)

Bildkälla Fakta – EBV är världens vanligaste virus – Uppskattningsvis 95 procent av den vuxna befolkningen har infekterats med viruset enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), men färre än hälften har upplevt en aktiv sjukdom – EBV är

Kan behandling med Interleukin 2 fungera på en undergrupp av ME?

Interleukin-2 aktiverar en viktig del av immunförsvaret Bildkälla De allra flesta med ME har patogena mikrober i tarmen – det vet vi Flera forskargrupper har knutit ME till bakteriell dysbios i tarmen. Dvs ett överskott av patogena intracellulära bakterier och

Kan behandling med Interleukin 2 fungera på en undergrupp av ME?

Interleukin-2 aktiverar en viktig del av immunförsvaret Bildkälla De allra flesta med ME har patogena mikrober i tarmen – det vet vi Flera forskargrupper har knutit ME till bakteriell dysbios i tarmen. Dvs ett överskott av patogena intracellulära bakterier och