KBT, ACT och aktivitet hjälper inte mot ”svensk” ME

I Sverige gäller Canada-kriterierna för att få diagnos ME ME (även kallat ME/CFS) är ett omdiskuterat sjukdomstillstånd där kunskapen generellt är låg. En bidragande orsak kan vara att det under åren har tillämpats olika kriterier för att fastställa diagnos. Några

KBT, ACT och aktivitet hjälper inte mot ”svensk” ME

I Sverige gäller Canada-kriterierna för att få diagnos ME ME (även kallat ME/CFS) är ett omdiskuterat sjukdomstillstånd där kunskapen generellt är låg. En bidragande orsak kan vara att det under åren har tillämpats olika kriterier för att fastställa diagnos. Några

Endast 1 av 15 med ”CFS” har ME

Enbart 1 av 15 med ”CFS” enligt Oxfordkriterierna har samma symtom som svenska ME/CFS-patienter. Bildkälla Konsekvenserna av att sammanblanda olika sjukdomstillstånd blir stora Media har ibland allt för ofta förmedlat en bild av att de med ME kan bli friska

Endast 1 av 15 med ”CFS” har ME

Enbart 1 av 15 med ”CFS” enligt Oxfordkriterierna har samma symtom som svenska ME/CFS-patienter. Bildkälla Konsekvenserna av att sammanblanda olika sjukdomstillstånd blir stora Media har ibland allt för ofta förmedlat en bild av att de med ME kan bli friska

Bjarte Stubhaug är ute och cyklar om sin 4-dagars behandling mot ME

Aftonbladet har presenterat en artikel som utgår från att ME går att behandla på fyra dagar (aktuell studie). Fy skäms (!) vill jag påstå. Det är helt orimligt då diagnosen är en av de mest komplexa vi har idag. Det

Bjarte Stubhaug är ute och cyklar om sin 4-dagars behandling mot ME

Aftonbladet har presenterat en artikel som utgår från att ME går att behandla på fyra dagar (aktuell studie). Fy skäms (!) vill jag påstå. Det är helt orimligt då diagnosen är en av de mest komplexa vi har idag. Det

Kan Facebook hjälpa forskningen?

Facebook har blivit ett sätt att kunna samla olika grupper efter intressen. Frågan är om det blir så bra när man indoktrineras i samma tänk som likasinnade? Kan det till och med bildas sektliknande grupper? Dessutom kan förstås tjafs uppstå

Kan Facebook hjälpa forskningen?

Facebook har blivit ett sätt att kunna samla olika grupper efter intressen. Frågan är om det blir så bra när man indoktrineras i samma tänk som likasinnade? Kan det till och med bildas sektliknande grupper? Dessutom kan förstås tjafs uppstå

”Med rätt kunskap om kommunikation kan man bli president”

Rubriken utgör ett uttryck som en ledarskribent har myntat (Alexander Holmberg). Det finns många liknande citat. Kommunikation är i vart fall viktigt, oavsett om man är chef och vill påverka, eller en föreningsrepresentant, medlem, enskild individ och så vidare. Kommunikation upplevs

”Med rätt kunskap om kommunikation kan man bli president”

Rubriken utgör ett uttryck som en ledarskribent har myntat (Alexander Holmberg). Det finns många liknande citat. Kommunikation är i vart fall viktigt, oavsett om man är chef och vill påverka, eller en föreningsrepresentant, medlem, enskild individ och så vidare. Kommunikation upplevs

Är du läkare och har en ME-patient?

Mats Lindström är bloggare när det gäller kroniska sjukdomar och har läst många studier om ME ME är en komplex sjukdom Många ME-patienter vittnar om att de läkare de möter inom primärvården sällan kan särskilt mycket om ME. Det är

Är du läkare och har en ME-patient?

Mats Lindström är bloggare när det gäller kroniska sjukdomar och har läst många studier om ME ME är en komplex sjukdom Många ME-patienter vittnar om att de läkare de möter inom primärvården sällan kan särskilt mycket om ME. Det är

Anemibehandling kan vara framgångsrikt för ME-patienter

Eporatio (EPO) -behandling I en studie med 60 ME-patienter behandlades de med lågdos EPO (8000 units). Redan efter 15 dagars behandling blev 51 st (85%) av 60 patienterna bättre – med reducerade symtom. EPO är ett läkemedel mot anemi. Det finns

Anemibehandling kan vara framgångsrikt för ME-patienter

Eporatio (EPO) -behandling I en studie med 60 ME-patienter behandlades de med lågdos EPO (8000 units). Redan efter 15 dagars behandling blev 51 st (85%) av 60 patienterna bättre – med reducerade symtom. EPO är ett läkemedel mot anemi. Det finns