Kan autoimmunitet i vissa fall bero på Epstein Barrvirus (EBV)?

b
EBV-infekterad B-cell

Rituximab – Är det lösningen för många med ME/CFS?
En teori när det gäller ME/CFS är att B-cellerna ”löper amok” och angriper kroppsegna celler. Ingen vet egentligen varför. Man utgår från att det är en autoimmun aktivitet.

I Norge bedrivs nu en studie med 152 ME/CFS-patienter där större andelen behandlas med rituximab och resten med placebo. Man har i en förstudie visat på stor framgång att majoriteten av ME/CFS-patienter mår bättre med behandling av rituximab.

Varför fungerar rituximab mot en trolig autoimmun sjukdom?
Jo, det slår ut B-celler så att det bildas nya ”rätt programmerade” B-celler som istället gör det dem ska, d.v.s. angriper patogener vid behov.

Det finns andra teorier om varför rituximab fungerar
EBV är det enda kända viruset som ”ockuperar” B-celler. Redan för 10 år sedan ansåg Michael Prender att EBV är en förutsättning för att ha autoimmun sjukdom genom att EBV angriper B-celler. Detta är så att säga grundorsaken till en autoimmun reaktion då B-cellerna blir infekterade.

När EBV infekterar en B-cell infogar den sig i B-cellen för resten av B-cellens liv. Pender hävdar att en EBV utlöst autoimmun sjukdom kan behandlas på två sätt.
1. Bryta ned B-celler med monoklonala antikroppar såsom rituximab
2. Att få EBV under kontroll
Källa

Att undanröja B-celler kan medföra komplikationer då immunförsvaret försvagas
Dr. Lerner och Dr. Montoya m.fl. menar att antivirala läkemedel kan vara till stor hjälp för vissa patienter. Istället för att slå ut B-celler så att viruset dör förespråkas att man istället bromsar virusets framfart.

Infektionsspecialist Jose Montoya, MD, från Stanford University har publicerat en öppen studie av 61 CFS patienter med förhöjda virala antikroppstitrar (IgG) som behandlades med långsiktig antiviral terapi (Watt 2012). Av 61 patienter som behandlades med valganciklovir (Valcyte) upplevde 81% en signifikant förbättring av kognitiv funktion.

Antikroppstitrar ansågs förhöjda om patienterna hade HHV-6 IgG > 1: 320, EBV EA > 1: 160 och EBV VCA > 1: 640 (Quest / Focus Diagnostics).

Dr Montoyas studie fann också att patienter med förlängd behandling (6 månader eller mer) var mer benägna att svara bättre på behandlingen.

Martin Lerner, MD, har behandlat 142 CFS-patienter med förhöjda antikroppar (IgG) mot HHV-6, EBV eller CMV med antivirala läkemedel. Han fann att 75% förbättrades avsevärt och fortsatte att förbättras i 2-3 år med antiviral behandling (Lerner 2010) .
Källor

Psykiatrikern Theodore Henderson har med den antivirala medicinen Valacyclovir nyligen behandlat 30 barn med ME/CFS (jml Fukuda). 85% blev bättre efter 3 månader och 92% efter 5 månader . Han har för övrigt behandlat 200 vuxna och resultatet av det kommer att redovisas inom kort. Resultatet verkar dock i allt väsentligt överensstämma med förstudien som genomfördes med barnen.
Källa

52% av CFS-patienter med Epstein Barrvirus och/eller HHV-6 blev bättre efter behandling med läkemedlet valganciklovir.
Källa

30 st CFS-patienter med förhöjda IgG-antikroppar mot HHV-6 och EBV behandlades med läkemedlet valganciklovir i en dubbelblind, placebokontrollerad studie under 6 månader. Den mentala tröttheten minskade och den kognitivia förmågan
förbättrades.
Källa

I en mindre studie 2002 provade man ett antiviralt läkemedel, valacyclovir (inte valganciklovir som ovan), som hade verkan mot EBV på 19 st CFS-patienter. 16 st blev bättre efter 6 månaders behandling.
Källa

Kogelnik m.fl. (2006) använde valganciklovir hos patienter med förhöjda antikroppstitrar (IgG) mot humant herpesvirus-6 (HHV-6) och EBV. Tolv patienter med långvariga symptom på dysfunktion i centrala nervsystemet (CNS) befanns ha mycket förhöjda antikroppstitrar (IgG) mot humant herpesvirus-6 (HHV-6) och EBV. Alla patienter hade följande neurokognitiva symtom: nedsatt kognitiv funktion, sömnstörningar, dåligt korttidsminne och trötthet.

Forskare försökte avgöra om förhöjda antikroppar (IgG) mot EBV och HHV-6 indikerade kronisk viral aktivering hos patienter med CNS-dysfunktion och om deras symtom kunde förbättras genom att undertrycka viral aktivitet med valganciklovir. 12 patienter som varit sjuka i mer än ett år (median 3 år, intervall 1-8 år) behandlades med 6 månaders valganciklovir i en öppen studie. 9 av 12 (75%) av patienterna blev signifikant bättre och kunde återgå till arbetslivet och även återuppta fritidsaktivitet på heltid.

EBV IgG-titer sjönk från 1:2560 till 1:640 och HHV-6 IgG titer föll från 1:1280 till 1:320.
Inga allvarliga biverkningar observerades bland de 12 patienterna. Denna studie tyder på att alltför höga IgG-värden är ett likhetstecken med en aktiv infektion trots avsaknad av IgM som normalt påvisar aktiv infektion.
Källa

För behandling av ME/CFS påstås valganciklovir (Valcyte) vara starkare och ha ett bredare antiviralt spektrum och är i allmänhet mycket mer effektivt än andra antivirala läkemedel. Det fungerar dock bara mot DNA-virus. Det är få antivirala medel som fungerar mot RNA-virus. Oxymatrine som finns i Dr Chias medicin Equlibrant ska dock ha viss effekt mot RNA-virus.

Valacyclovir kan vara bra i kombination med valganciklovir vid EBV + andra DNA-virus
Lerner menar att det finns goda möjligheter att behandla ME/CFS. I de fall EBV uppträder som självständigt virus anser han att den antivirala medicinen valacyclovir är effektiv. Om det finns samtidig infektion med CMV eller HHV-6 är valacyclovir i kombination med valganciklovir att föredra.
Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: