Borrelia – en global epidemi!

horowitz
Dr. Richard Horowitz

Multiple Systemic Infectious Disease Syndrome (MSIDS) är orsak till varför många inte återfår sin hälsa
En del av er är säkert trötta på att jag skriver mycket om fästingburna sjukdomar. Orsaken till att jag gör det relateras självklart till att min fru för ett par veckor sedan fick bekräftat att hennes över 7 år långa sjukdom berott på denna infektion och ett antal ‘medinfektioner’. Jag är övertygad om att dessa sjukdomar är betydligt vanligare än vad de flesta inser. Sverige är ett kustland som har enorma problem med fästingar. Det har även visat sig att fästingburna sjukdomar kan gå från generation till generation. Det är t o m så att vissa aldrig får symtom, trots att de bär på dessa bakterier. En del har nämligen ett väldigt starkt immunförsvar, som kan hålla de tillbaka.  Exakt varför det förhåller sig så är svårt att veta. Det kan givetvis ha med arvet att göra, vilka gener man har. Det kan bero på blodgrupp osv. Det kan bero på en mängd olika saker.

Efter alla kontakter jag haft och alla studier jag läst, är jag tämligen övertygad om att väldigt många som är diagnosticerade i ME/CFS, MS, Fibromyalgi, Altzheimers och även några med Parkinson och ALS de facto har en aktiv borreliainfektion. Borrelia ligger bakom ett antal autoimmuna sjukdomar. Det finns t o m studier som visar att borrelia triggar vissa tumörbildningar. Borrelia är en fruktansvärd sjukdom, om den inte blir behandlad i tid.

Just nu pågår en insamling av bevis bland flera som jag har hjälp av. Jag tror att många av er kommer att bli förvånade när det kommer att presenteras. Borrelia och dess medinfektioner är en epidemi!  Det är en mörkning som pågår i Sverige. Jag skulle uppskatta att mellan 50-70% av alla med ME/CFS eller fibromyalgi har aktiv infektion av borrelia, Säkert uppåt 40% av de med MS. Det finns andra diagnoser som även har hög representation av aktiv borrelia, vilket jag återkommer om.

Dr Richard Horowitz – ”Borreliakungen” enligt mig och väldigt många
Dr Richard Horowitz har behandlat borrelia och andra fästingburna infektioner i 28 år. När han flyttade från Bayside, New York, till Hudson Valley, misstänkte han aldrig att han skulle landa rätt i hjärtat av ett fästingterritorium. Efter att ha arbetat inom internmedicin, öppnade Dr Horowitz en praktik i Hyde Park, New York, där han är medicinsk chef för Hudson Valley Healing Arts Center. Hans bok, Why Can’t I Get Better? publicerades 2013.

Organisationen Lyme Connections redaktör Jemmot har gjort en intervju med Horowitz
Jag har sammanfattat och fritt översatt intervjun till svenska.Jag tror ni finner att intervjun är mycket intressant – oavsett vilken diagnos ni eventuellt har.

Vilka reaktioner har du mötts av efter att du släppte din bok?
The Lyme community har givit mig mycket stort stöd. Boken säljer fortfarande bra och har legat på New York Times bästsäljarlista, men utifrån att CDC erkände en epidemi över 300.000 fall per år (det är mer sannolikt med en till två miljoner fall) verkar det inte, ur det perspektivet som att många böcker har sålts. Jag tror inte att folk inser hur stor denna epidemi är.

När det gäller Infectious Disease Society of America (IDSA), har jag försökt att bygga broar. Vid ett tillfälle frågade jag Dr. Gary Wormser om han kunde bjuda in mig till en konferens. Han accepterade, men konferensen ställdes in. Dr Alan Steere bjöd istället in mig till Harvard förra året där jag gjorde en CME (fortbildning för läkare). Jag talade om diagnostiska tester, persisterande infektioner (borrelia) och även om babesia.

För några månader sedan träffade jag Ben Beard, chef för Bacterial Diseases Branch of the Center for Disease Control and Prevention’s Vector-Borne Diseases och diskuterade hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Jag gav honom min bok och förklarade att den inte bara handlade om borrelia, utan även om andra stammar av borrelia och medinfektioner, speciellt babesia som orsakar ihållande sjukdom hos mina patienter.

Multiple Systemic Infectious Disease Syndrome (MSIDS) – förklarar varför så många människor inte återfår sin hälsa
MSIDS-modellen förklarar också en del kontroverser, och det är ett sätt vi kan överbrygga de två lägren (IDSA och ILADS).

Kan du förklara din MSIDS modell?
Patienter som träffar mig har kronisk borrelia och oftast flera överlappande faktorer som gör att de är sjuka. Jag har delat in  MSIDS i en 16-punkts-modell. Modellen delas först upp i tre steg:
1. Infektion
    Infektion delas upp i fyra olika subtyper: bakterier, virus, parasitiska och candida.
2. Immundysfunktion,
3. Inflammation. 

Många patienter har flera infektioner som håller de sjuka
Bakteriella infektioner inkluderar borrelia samt andra fästingburna infektioner som Anaplasma, Ehrlichia, Bartonella och Mycoplasmaarter, även Q-feber, Rocky Mountain, Tularemi och Brucella. Det finns även virusinfektioner som dyker upp i fästingar, som Heartland, Powassan och nyupptäckta Bourbonvirus. Vi kan inte alltid upptäcka dessa virus, men vi kan se en reaktivering av andra virus som EBV, CMV och HHV-6. Jag tror att Powassan-viruset kommer att bli ett stort problem i framtiden. Powassan har ökat från 1-2% till 5-6% under de senaste åren.

Sedan finns det parasitinfektioner, såsom babesia, som spelar en stor roll vid kronisk borrelia; och inte bara babesia microti, utan även babesia duncani WA-1, som jag finner hos flera patienter. Babesia kan hämma immunsystemets förmåga att klara andra parasiter, som inälvsparasiter, Vi finner därför ofta tillhörande tarmparasiter som spelar en viktig roll. Eva Sapi (University of New Haven) fann också filariaorganismer i fästingar, och Dr Stephen Fry i Arizona har upptäckt FL-1953 protomyxzoa, som genetiskt omfattar upp till åtta olika parasiter. Alla av dessa parasiter kan vara närvarande samtidigt. Slutligen kan candida spela en viktig roll hos vissa patienter med kronisk borrelia som länge gått på antibiotika. Vårdgivaren måste leta efter alla dessa infektioner och behandla dem på ett övergripande sätt.

Den andra delen av MSIDS-modellen, immundysfunktion, är mycket viktig
Det finns ofta autoimmuna manifestationer närvarande. Detta beror på ett överstimulerat immunsystemet, som orsakas av borrelia. Patienter kan få positiva antinukleära antikroppar (ANA), vilket betyder inte att de har lupus. De får positiva reumatoida faktorer, som betyder att de inte har reumatoid artrit (RA). Vi finner dessa autoimmuna markörer, inklusive anti-thyroid antikroppar och anti-gangliosid-antikroppar (som är associerade med neuropati – stickningar, domningar och brännande känsla). Dessa patienter kommer in med lågt blodtryck samt hjärtklappning och säger att de känner sig trötta, yra, och har kognitiva problem. Uppenbarligen finns det autoimmuna manifestationer. Min kliniska erfarenhet har visat att kronisk ihållande infektion ofta ligger till grund för processen, som autoimmuna markörer. De blir ofta bättre med antibiotikabehandling.

Den tredje delen av MSIDS-modellen, inflammation, är en nyckelkomponent som ligger till grund för många kroniska sjukdomstillstånd, och hjälper oss att förstå kvarstående symtom i borrelia. Gällande infektion finns det utsöndrade inflammatoriska cytokiner, såsom TNF-alfa, interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6) samt interferon-gamma. Dessa molekyler kan orsaka trötthet, värk och smärta (oavsett om det är ledvärk, muskelvärk, och / eller nervsmärta), sömn och humörstörningar, liksom kognitiva svårigheter. Alla av dessa symptom kan orsakas av inflammatoriska cytokiner. Om man kan sänka belastningen av dessa inflammatoriska cytokiner, även om man inte bli av med varenda infektion, kommer många av patienterna bli bättre. Hur annars ska vi kunna minska inflammationen?

Det finns andra delar av MSIDS som direkt påverkar inflammation
Dysbios (en obalans i tarmbakterier), matallergier, mineralbrist, och sömnstörningar. Vi ser att flera patienter har födoöverkänslighet till vete, socker och mejeriprodukter. En del av dessa patienter är också överkänsliga mot gluten eller har celiaki. När de balanserar sina tarmbakterier, eliminerar candida och undviker vissa livsmedel så känner de sig bättre. Jag ser också mineralbrist, med låga halter av jod, magnesium och zink i ca 25 procent av alla patienter. Zinkbrist orsakar inflammation.

Borreliapatienter lider ofta av resistent sömnlöshet. Sömnlöshet orsakar inflammation och ökad interleukin-6 nivåer i kroppen. Resultatet av inflammation leder till mitokondriell dysfunktion. Mitokondrierna är de delar av cellen som ansvarar för energiproduktion, så även om du behandlar infektioner, läker tarmen, undviker vissa livsmedel, ersätter mineraler, och lyckas att sova, kan du fortfarande ha symptom, eftersom det beror på cellskador. Behandling för mitokondriell dysfunktion med essentiella näringsämnen såsom CoQ-10, och acetyl-L-karnitin kan hjälpa upp till en tredjedel att förbättra sin fysiska funktion.

Hormonell dysfunktion
Jag ser en hel del hormonella problem med binjurarna, sköldkörteln och könshormoner. Samma inflammatoriska cytokiner vi ovan diskuterat, kan påverka hypofysen och HP-axeln (hypotalamus-hypofys axel) och sänka binjurarna, som påverkar sköldkörteln. Om hormoner påverkas, kommer folk inte att må bättre förrän hormonell obalans hanteras på rätt sätt. Om du är trött och yr med dålig kognition, kan det bero på att ditt blodtryck är för lågt.

Infektioner orsakar fria radikaler (oxidativ skada på cellerna) vilket orsakar obalans i hormoner och det autonoma nervsystemet. Det är inte tillräckligt att bara behandla infektioner. Vi måste reparera skadan från infektioner för att få patienter tillbaka i balans. Det kan jämföras med att gå till en läkarmottagning med 16 spikar i foten.Om läkaren inte hittar alla spikar kommer du aldrig att må bra. Borreliapatienter med en lång lista över symptom kan därför verka överväldigande för vårdgivare, men med hjälp av MSIDS-modellen kan man förenkla en komplex situation genom att bryta ner sjukdomen i beståndsdelar och komma åt källan till symtomen. Jag har upptäckt att över 90 procent av kroniskt sjuka människor får en positiv klinisk respons om man änvänder MSIDS-modellen, om du bara tar dig tid att bryta ned sjukdomsprocessen i dessa 16 aspekter.

Det finns hopp
Det finns definitivt hopp för människor! Jag har använt MSIDS-modellen effektivt hos tusentals patienter som har varit sjuka under en lång tid. De flesta människor som träffar mig har träffat 10 till 20 läkare innan de kommit till mig. Jag har lyckats hjälpa de flesta av dessa att må bättre; vissa är lite bättre, vissa är måttligt bättre, vissa är betydligt bättre, och en del blir helt symtomfria. Det viktigaste är att leta efter saker som inte tidigare diagnosticerats eller behandlats, såsom kroniska infektioner – särskilt parasiter som babesia – matkänsligheter och allergier, och en oförmåga att sova. Många människor kommer inte bli bättre om de inte tar itu med dessa punkter. När de tar itu med dessa olika faktorer på MSIDS-kartan, vet jag att de flesta människor förbättras. Jag har haft folk som varit begränsade till rullstol i flera år som kunnat gå igen. Människor som var handikappade och oförmögna att arbeta kom tillbaka till sitt jobb. Det finns definitivt hopp för människor. Framför allt måste NIH, CDC, och både IDSA och ILADS-läkare arbeta tillsammans för att finna en lösning för denna förödande epidemi. Vi måste sätta politiken åt sidan och arbeta till förmån för andra.

Epidemi
Det är en världsomfattande epidemi. När jag reser genom Europa, hör jag samma historier, att miljontals människor är smittade. När jag beöker Strasbourg, Frankrike, har över en miljon borrelia.

För flera år sedan besökte jag Kina och träffade deras CDC för att hjälpa de med borrelia och babesia. De berättade för mig att sex procent av den kinesiska befolkningen hade borrelia. Om det finns 1,4 miljarder människor i Kina, har omkring 300 miljoner människor i Kina påverkats… Detta är en världsomfattande epidemi, och det är inte enbart de vanliga borrelia-arterna! Borrelia miyamotoi, den nya återfallsfebern, som inte finns i standardtester sprider sig snabbt. Vi är i mitten av en epidemi av borrelios.Vi måste ta detta på största allvar eftersom det kan överföras från mor till barn och blodtransfusion. Detta orsakar stora handikapp för miljontals människor, och framtida generationer kommer också att påverkas.

Har du funnit några alternativa behandlingar som är användbara?
De mest användbara, nummer ett, är avgiftning. Avgiftning är viktigt för de allra flesta av våra patienter. Det kan ske genom att svettas ut gifter genom IR-bastu eller glutation, vilket gör gifter vattenlösliga så att de kan elimineras korrekt.

Det är nyttigt att stödja flera avgiftningsvägar samtidigt, bl a genom att hjälpa att utsöndra gifter genom huden, lever och njurar. Glutation är en viktig del av de flesta avgiftningsregimer, i kombination med bastu, eftersom detta kan bidra till att undanröja tungmetaller och mögelgifter.

Beträffande hyperbar syre (HBOT), kan det vara bra för vissa patienter, men det är inte botande. Du måste också vara försiktig med HBOT hos patienter med aktiv babesia eftersom för mycket syre kan aktivera infektioner. Anekdotiskt, har jag hört talas om människor som har blivit bättre från ozon, från väteperoxid, dvs från C-vitaminterapier. Jag hoppas att vetenskapliga studier kan göras i framtiden. Vi måste fokusera på dessa behandlingar, bland annat höja kroppstemperaturen med värme, eftersom spiroketer inte överlever väl i kroppen med temperaturer över 40 grader celsius.

Kan man någonsin bota fästingburna sjukdomar eller handlar det enbart om att trycka ned infektionen?
Jag brukar inte tala om ett botemedel, eftersom patienter som haft sjukdomen under många år har svårt att utrota varenda borreliaorganism (och parasiter som babesia). Men jag känner att det är nödvändigt att eliminera varenda organism. När alla viktiga punkter på MSIDS-kartan är åtgärdade mår de flesta människor bättre.

Finns det något nytt i den vetenskapliga forskningen just nu?
Det finns ett ökande antal samtidiga infektioner som är problematiska. Andra borrelia-arter, såsom borrelia miyamotoi, växer fram och förekommer i 10-20% av fästingarna i nordost. Jag har hittat borrelia miyamotoi med PCR i en av mina patienter, som hade behandlats med antibiotika under fem månader av en annan läkare. Borrelia kvarstod fortfarande i kroppen. Vi måste titta mycket noga på dessa nya borreliaarter, liksom babesia-arter som WA-1 / duncani, och en del av de nya framväxande virusinfektionerna, såsom Heartland, Bourbon och Powassan virus; dessa virus kan vara dödliga.

Har jag missat något? Finns det något annat du vill säga?
Jag tror att du har täckt det mesta: Det är en spridningsepidemi, och antalet ökar. MSIDS imiterar sjukdomar som ME/CFS, fibromyalgi, MS, autoimmuna och psykiatriska sjukdomar. Vi har diskuterat nya co-infektioner och vikten av MSIDS-modellen för att upptäcka multifaktoriella etiologier som orsakar kroniska symptom.

När jag flyttade från Bayside, Queens, visste jag inte att jag hade flyttat rakt in i hjärtat av en av de största borrelia-endemiska områdena i USA.  Man vet aldrig var livet tar dig, men det faktum att jag har kunnat tjäna på ett sätt som jag hoppas, har gynnat människor och kommer att senare gynna mänskligheten. Det känns som det har varit en välsignelse. Jag har fått en möjlighet att hjälpa vår värld på ett sätt som jag inte tror annars skulle ha hänt. Jag är tacksam för möjligheten att hjälpa till att lösa ett globalt problem.

Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Annelie

  Fy 17 vad skrämmande😱 Så bra att du sprider info om denna läskiga sjukdom! Nya fästingsorter/sjukdomar… Nä nu får det hända ngt på forskarsidan i Sverige! Läkare kan ju inte gömma sej bakom ”restsymptom” hur länge som helst. Tack för översättningen!

  Gillad av 1 person

  • Restsymtom förekommer förstås. Det är dock viktigt att försöka få bort de flesta bakterier. Att få bort alla verkar mer eller mindre omöjligt. Ett frisk immunförsvar kan såvitt jag förstått ändå hantera en.mindre mängd bakterier över tid. Risk finns dock alltid.för försämring vid andra infektioner eller belastningar.

   Gilla

 2. Anneli

  Varför vill inte sjukvården att detta ska komma fram?

  Gillad av 1 person

 3. Vilken bra information tackar hoppas att lösningen snart kommer

  Gillad av 1 person

 4. Daniel

  Mycket intressant!!!

  Gillad av 1 person

 5. Han är the King 😊

  Gillad av 1 person

 6. Ingela

  Jättetack Mats!

  Du har gjort ett jättejobb för oss följare!

  Snart skall prestigemurarna vara sprängda

  Hejja 👍👍👍

  ( jag läser själv boken ” Why can’t I get better” f.n. Mycket intressant och tydlig, så man kanske skulle posta ett par till ” propparna” i Socialstyrelsen bl a. :))

  Gillad av 1 person

 7. Karin Goldring

  Skrämmande läsning! Tänk om några läkare kunde bilda en grupp och ta till sig rönen från forskningarna utomlands! Få dem att ta upp det på läkarstämman, trycka in det på Karolinska Institutet, se till att det blev publicerat i läkartidningarna mm mm mm.
  Och om de kunde ge konkreta exempel på vilka lab-tester som behöver göras och hur man angriper de olika delarna.
  Det borde inte vara omöjligt – men de verkar sitta fast i det gamla och vägrar se verkligheten som den är. Svenska läkarkåren (många) är antingen lata, ointresserade eller oengagerade för de tycker att får man bara tillräckligt många sorters piller är allt OK.
  Kanske skulle vi i gruppen samla ihop oss och inte tiga stilla längre!
  Tack igen Mats för ditt enorma arbete och engagemang! ❤

  Gillad av 1 person

 8. Susanne Svernhagen

  Mycket intressant! Dags att öpona fler lgon och att sluta mörka!

  Gillad av 1 person

 9. marie söderqvist

  Vill bara skriva vilket fantastiskt jobb du gör för din älskade fru, men också för alla oss andra som drabbats och kanske inte alltid har ork, att söka uppdaterad information och annat som är viktigt för oss. Jag har varit sjuk i över 9 år, kanske längre, och har sedan 2007 har jag både hunnit förlorat allt jag äger och haft, förlorade mitt företag, mm, samt varit så sjuk i många år att jag blev totalt isolerad (2009-2012), tills jag hade kraft nog att börja söka egna vägar och hjälp utanför sjukvården, efter man givit mig diagnos om vanföreställning, trikotillomani, än idag har mitt hår inte vuxit ut!?, bland annat då jag haft ”lager efter lager” med biofilm mm

  Hur som helst är jag bättre men fått många följd sjukdomar och även gått igenom bröstcanceroperation, med strålning, har idag diagnoser fibromylagi, alopecia, adhd, karpaltunnelsyndrom, diskbråck, nack-ryggskador med daglig värk och smärta, huvudvärk/migrän, allergi/överkänslig mot snart ”allt”, samt elöverkänslighet, synbesvär, tänder, munhygien(tunga,tandkött) högt blodtryck, håravfall, mm (även haft sköldkörtelproblem, d-vitaminisuffiens, b12-järn-kalcium brist+ 30-tal andra åkommor som kommit och gått),
  Det tog dom 7 år innan jag åtminstone fick någon diagnos alls, istället hänvisade man mig till psykiatrin, vilket jag självmant, begärde att få en psykologisk utredning 2013, svaret blev vad jag trodde, adhd-hyperaktiv, (vilket jag medicinerar för), samt utbrändhet med utmattning, såklart efter alla dessa år, med förluster och inte blivit betrodd, idag vill jag ha det att jag fått trauma efter alla dessa år, när mitt humör(just idag;) kan skämta om detta allvarliga som blivit förödande konsekvenser för mig och mina 2 söner, som idag är 24 och 28 år.

  Idag är mina största problem,” förutom att vara sjuk” , är att kunna få ekonomisk hjälp till det som kan lindra och förebygga, för att ”stå ut med vardagen” mitt boende gör min hälsa sämre, det har blivit många handikapp, som gör det svårt att få en vardag att fungera, och jag kan tyvärr inte arbeta, så nu har jag hamnat ”mellan raderna” och det inte finns några riktlinjer eller normer för oss som blivit sjuka, och tillslut hamnat skamset på socialen, det tog mig nog 3 år att fatta hur det går till att leva på ekonomiskt bistånd, bara detta har varit en skola..jag är 52 år och har aldrig levt på bidrag tidigare, utan arbetat och varit egen företagare, kört i Merca och haft Rolex på handleden, idag äger jag inte ens ett guldkorn…men det är inte det som är skrämmande, utan att man inte får hjälp när man blivit sjuk, och därför förlorat allt..

  Det är skrämmande att man både vara sjuk, och inte ens blir betrodd när man börjar söka hjälpa för sina olika åkommor, och att det är så lätt att få en diagnos som hänvisar att man är psykiskt sjuk, och inte utreder de somatiska besvären lika ”lätt”, som kanske att förhindrat mycket i sjukdomsbilden från start.. , det tog 3 år efter jag tjatat mig till, att få ett borrelia prov(det vanliga) det var negativt, och därför uteslöt, diagnos om borrellia, men inte förrän jag fick bröstcancern 2014 tog man mig på allvar.
  Men det är ju inte bara det att man måste kämpa över sin sjukdom, utan man måste kämpa med precis allt efter att man varit sjuk och överlevt, samt hur hela ens liv, socialt, vänner, familj, boende, totalt fallit sönder, och man nästan har blivit bortglömd, då åren har hunnit gå, och som idag har utvecklats till ytterliga förhinder och problem, som det är att ”bara” vara sjuk, när det blir för varje år, månad och vecka, allt svårare att lindra sina åkommor och ta itu med alla problem och konsekvenser sin blivit under åren, och ingen orkar lyssna längre.., och då är det nästan skrämmande är att man inte ens får den hjälp, speciellt ekonomiskt, när det krävs så mycket att kunna sköta om sig, och när man då har förlorat precis allt, och måste börja om totalt, hur man ska överleva, lindra, och acceptera sina åkommor och göra vad som behövs och krävs, att bara försöka överleva dagen, är av samhället när man väl kan ”bevisa” en del av sina krämpor och besvär, som är så kallat ”normala”. Det är lång historia…
  Men jag är så glad och tacksam för ditt arbete Mats Lindström, massor av kramisar till dig och din vackra fru Claudia
  Med vänlig hälsning Love Peace & Understanding
  Marie Söderqvist (fd Palac)

  Gillad av 2 personer

  • Tack Marie för att du delar med dig och stort tack för ditt stöd! Många kramar!

   Gilla

   • marie söderqvist

    Tack, tack 🙂 Läste igenom mitt inlägg idag, och såg att det var väldigt många stavfel, och väldigt osammanhängande, det är just ”sådana dagar” när man inte är på topp, man kanske inte ska skriva offentligt;) men var spontant och skrivet från hjärtat..Hoppas det går att förstå/läsa, vad jag försökte dela med mig i min långa historia 🙂 kramizar

    Gillad av 2 personer

 10. Tina

  Jätteintressant som vanligt när du lägger ut något och så viktigt detta, tusen tack för allt du gör och all den tid du lägger ner för att hjälpa oss! KRAM!

  Gillad av 1 person

 11. Susanna Bengtsson

  Tack, för ditt otroliga engagemang och tid du lägger!😊👍🏼

  Gillad av 1 person

  • Jag, tillsammans med ‘några andra’, kommer snart visa på övertygande bevisning. Det är riktigt pinsamt hur vissa personer med förtroendemandat hanterat detta i Sverige, dessutom under lång tid utan att på allvar blivit ifrågasatta. Det är en enorm mörkning som pågår i Sverige!

   ”Fråga Doktorns” felaktiga uttalande i TV4 är egentligen en skitsak i sammanhanget eftersom han inte har kunskap inom området. Han gjorde bort sig totalt. Det var dock ingen ‘skitsak’. Att som läkare uttala sig för hela svenska befolkningen ställer rätt höga krav. Eftersom han uppenbarligen INTE har någon som helst kunskap om detta så blev det tyvärr ett allvarligt snedsteg. Tråkigt nog utnyttjade han sin auktoritet i egenskap som läkare att förmedla rena lögner till hela svenska folket. TV4 har fått enorm kritik för detta, men de har inte vidtagit en enda åtgärd för att be om ursäkt eller rätta till det felaktiga – riktigt pinsamt av TV4.

   Följ denna blogg, ni kommer snart få ett gediget genomarbetat arbete där jag fått hjälp av flera läkare, professorer, jurister, advokater med flera. Jag har ett enormt kontaktnät i Sverige och snart kommer sanningen fram!

   Det som kommer redovisas kommer vara i paritet med hur felaktigt lobotomi en gång i tiden var!

   Gillad av 2 personer

 12. ajader

  Oj!!! Så otroligt intressant! Men ååh så tungt det känns att jag inte har ekonomisk möjlighet att ta de prover som ändå går att ta på ett eller annat sätt i Sverige…
  Jag hoppas verkligen att det händer något drastiskt snart!

  Gillad av 1 person

 13. Ann

  Verkligen intressant läsning! Samtidigt skrämmande, det känns som om det är alltför många delar som spelar in i tillfrisknandet… Hur ska man orka, hur ska man ha råd, vart skall man börja…
  Tänk så många miljoner människor i världen som har borrelia, och inget botemedel eller vaccin har tagits fram!! Det är väl underligt?

  Gillad av 3 personer

  • Det är inte bara underligt, utan direkt felaktigt! I Sverige går tusentals människor med felaktiga diagnoser pga av den prestige som råder. Jag kan inte förstå varför det finns sådant totalt ointresse -och direkt motstånd – till att lyfta blicken och omvärldsbevaka. Det finns flera intressanta prover utomlands som svensk forskning borde försöka validera.

   Gillad av 1 person

 14. Erika Blomkvist

  Tack för intressant men skrämmande läsning! Jag har fibromyalgi/ME och ibs. Har efter eget experimenterande tagit bort socker, jäst och gluten från kosten eftersom jag blir så mycket sämre av detta! Har frågat läkare om att få testa ifall jag har candida men det vill dom inte. Vad göra? Nu känns det ju relevant att ta reda på ifall det i grunden är borrelia som gör mig inflammationskänslig, ger värk, hjärntrötthet, muskelsvaghet, trötta ben osv osv. Är enda vägen att betala tester själv?

  Gillad av 1 person

 15. Maria Bergman

  Tack för mycket intressant läsning som vanligt Mats och alla kommentarer med jag blir väldigt berörd av andras berättelser! 😟

  Spännande att se vad du har fått fram Mats! 😉 👍

  Gillad av 1 person

 16. pietro180

  Hade jag fått bestämma så hade vi givit kolloidalt silver intravenöst

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: