Enterovirus kan vara en bland andra orsaker till ME/CFS

Enterovius (RNA-virus)
Antivirala medel mot RNA-virus finns inte i Sverige. RNA-virus består av så kallade enterovirus som orsakar influensor, men även hjärnhinneinflammationer. Ett av dessa virus är Coxsackievirus . Det är ganska vanligt att patienter med kroniska infektioner får träff på det, då blod skickas till tyska lab. Typiska symtom för coxsackievirus är att de kan orsaka blåsor på tunga och insida av kinder, men självklart har det en starkare potential än så. Det kan  övergå till hjärnan och det centrala nervsystemet och orsaka symtom som många andra virus och bakterier. Men blåsorna kan vara ett tecken på att man i vart fall har det. Och, oavsett vad Svensk sjukvårds informationsmaterial säger, finns många källor på att enterovirus inte alltid går över av sig själv. Det kan leda till kroniska infektioner.

Idag finns antivirala medel mot de flesta herpesvirusen (DNA-virus). Det är läkemedel som inte kan slå ut virusen men bromsa dem. Likaså finns antiretrovirala läkemedel (ARV) mot  retrovirus. Ett av dessa känner alla till, det är HIV, det går inte att bli frisk ifrån, men ARV kan hålla det nedtryckt så att man kan leva ett tämligen normalt liv. Men det finns inte ett enda läkemedel som kan bromsa enterovirus.

Okända, muterade virus och retrovirus
Så pass mycket har jag läst om virus att jag förstått att när de får fäste i kroppen så kan de mutera till virus som vi faktiskt inte kan påvisa. De flesta virus går att bromsa med olika antivirala produkter. När det är så komplicerat och flera virus är igång samtidigt så är det viktigt att köra flera olika antivirala medel samtidigt för att kunna slå ut även mutationer. Då kan nog ARV-behandling kanske vara nödvändig, även om man inte vet vilka virusinfektioner patienten har.

Vad finns det för alternativa behandlingar mot enterovirus?
Jag har försökt att  läsa om olika protokoll, där man blandar flera olika antimikrobiella örter för att ha ett bredare angreppssätt. Då inser jag att jag tangerar till Central Fog och Distal Fog som kanske inte är så dumma, men varför har de så små mikroskopiska mängder av allt? Det kanske är den synergiska effekten mellan örterna som gör att det blir effektivt. Nåväl, jag surfade runt lite och fann en artikel om en med HIV som kunde hålla tillbaka viruset så det inte var påvisbart i blod genom bl a en tinktur som heter Clarkia 100. Denna produkt har otroligt bra recensioner och påstås fungera mot virus, borrelia, parasiter och svamp… hm. Även Takuna påstås fungera mot de flesta herpesvirusen och även coxsacievirus. Men, det saknas tyvärr vetenskapliga studier. John Chias upptäckt av Oxymatrine har dock visat sig fungera hyggligt. Det är just det verkningsämnet som han sa var det absolut viktigaste som han inkluderat i Equlibrant

Ryssarna verkar tro mycket på interferonbehandling mot diverse sjukdomar då jag googlat på hur de hanterar ME/CFS. Jag är lite osäker på om alla de ryska medicinerna som finns innehåller mänskliga proteiner eller om det enbart innehåller substans som ökar gamma-interferon (IFN-γ). I vart fall utsöndras interferon bland annat av NK-celler och aktiverade T-hjälparceller eller vid påträffande av inkräktare. Det aktiverar även immunförsvaret genom att göra makrofager mer aggressiva och potenta. Fagocyter och B-celler genomgår ”class switch” som innebär att de börjar producera en typ av antikroppar som binder komplementproteiner. Det sistnämnda är plasmaproteiner som likt makrofager ingår i det ”grovsållande” (ospecifika) immunförsvaret.

Såvitt jag förstått verkar behandling med interferon eller interferonhöjande behandling vara effektivt mot de flesta DNA-virus (herpesfamiljen). Intressant är att Dr John Chia kompletterar equlibrant med just interferon i de fall equlibrant inte funkar. Det stämmer väl överens med det han sade att en stor undergrupp behöver behandlas mot DNA-virus och inte alltid mot RNA (bl a enterovirus).

82% av ME/CFS-patienter har enterovirus
Dr John Chia har i en studie visat att 135 st (82%) av 165 ME/CFS-patienter visat positivt på enterovirus VP1 i tarmen genom en biopsimetod. Enterovirusinfektioner kan utlösa vilande virus att återaktivera, tex Epstein Barr-virus , HHV-6 och andra herpesvirus.

Läs studien här

Enterovirus är det vanligaste viruset som orsakar hjärnhinneinflammation
Jag har länge varit intresserad av att kunna bromsa enterovirus. På alla sidor man söker i Sverige så är det virus som läker ut av sig själv. Det är febernedsättande och vätska som gäller för att vänta ut ”självläkandet”. Att enterovirus kan anta en mer kronisk form är nog för svensk sjukvård rätt okänt. Trots att enterovirus är det vanligaste förekommande viruset som orsakar just hjärnhinneinflammation. Inflammationer i hjärnan känner de allra flesta till, är mer en regel än undantag, när det gäller just ME/CFS.

chia
Jag träffade Dr John Chia förra året
I slutet av maj 2015 var jag på Invest in ME-konferensen i London. Jag träffade då flera internationellt kända forskare. Jag pratade länge med Dr John Chia som misstänkte att min fru fortfarande hade en aktiv infektion av enterovirus på cellnivå (eftersom hon insjuknade i hjärnhinneinflammation). Han har även tagit fram en egen medicin (Equlibrant) där verkningsämnet oxymatrine minskar spridning av vissa RNA-virus. Hon gick därefter på hans behandling i drygt 3 månader och mådde mycket bättre. Men fick ett återfall pga att vi var klumpiga att avsluta levaxinbehandling (mot sköldkörtelprobelm) tvärt.

Han sade att ca 30% som han behandlade blev helt friska, ytterligare 22 procentenheter blev signifikant bättre. De som inte svarar på Equlibrant har oftast reaktiverade herpesvirus (oftast EBV och HHV-6, ibland CMV) som bl a Montoya och Lerner anser att de inte heller kan påvisas pga av att IgM oftast är inom referens. IgG-titrar mot dessa herpesvirus är oftast minst 4-5 gånger högre hos ME/CFS-patienter, vilket enligt dem tyder på en kronisk infektion.

Dr Chia i en intervju för ett par år sedan
Chia berörde användningen av Ampligen för ME/CFS. Han sade att han har sett Ampligen hjälpa vissa patienter, men enligt hans uppfattning är resultaten inte tillfredsställande. Han använder inte ofta Ampligen eller interferon. Han sade att de ofta svaga resultaten inte förtjänar sådan användning, och vissa mediciner som interferon kan vara svårt för patienten att ta.

Det finns några antivirala läkemedel , men de är för andra tillstånd som hepatit B eller HIV. De är gjorda för andra virus och de är inte lika effektiva för ME/CFS. Det finns ett behov av bättre läkemedel, men för att få dem från läkemedelsföretagen, måste de vara övertygade om att vi har hittat orsaken till ME/CFS. Därefter kommer de att engagera sig.

Enterovirus
Enterovirus är av Picornaviridae familjen av virus, även kallad picornavirus. Namnet kommer från ”pico” betyder ”lite” på spanska. RNA står för ribonukleinsyra (komponent av genetiskt material).

Namnet ”enterovirus” kommer från det faktum att virusen förökar sig i mag-tarmkanalen även om de inte nödvändigtvis orsakar tarmsymptom. Infektionen sprider sig till organ, centrala nervsystemet, och huden. Enterovirus är ansvarigt för en stor del av den dåliga hälsa människor upplever. Enterovirus kan överföras genom direktkontakt från en person till en annan,  bland annat genom oral-fekal kontakt och genom andningsföroreningar. De fem typer av enterovirus är poliovirus, echovirus, ogrupperade enterovirus, coxsackievirus A och coxsackie-virus B.

Ett virus kan inkubera i mag-tarmkanalen eller andningsvägarna under två dagar eller mer, under vilken tid infektionen kan spridas till andra människor. Efter de första dagarna, kommer viruset föröka sig och flytta till blodomloppet. Symptomen är diarré, feber, huvudvärk, muskelvärk och halsont.

Poliovirus kan orsaka problem med det centrala nervsystemet, vilket resulterar i nervcellsdöd, och ibland orsakar aseptisk meningit, paralytisk polio och andra mildare sjukdomar. De andra virusen tenderar att främst påverka spädbarn och små barn, men de kan ha en försvagande effekt på varje åldersgrupp.

Coxsackievirus A kan röra sig genom svalget, vilket resulterar i herpangina. Coxsackie virus B kan angripa hjärtat, vilket leder till myokardit. Echovirus kan påverka hjärta, lever, lungor och hud. Ogrupperade enterovirus kan orsaka mul- och klövsjuka, och conjuncitivis. Vilken som helst av dessa virus kan påverka hjärnan, vilket leder till meningit.

Generellt behandlas enterovirus med vätsketillförsel, vila och medicinering för smärta och feber.

Oxymatrine
Chias första försvarslinje har kommit att bli oxymatrine och andra kinesiska örter. Han sade att han använder immunstimulerande örter eftersom de är de enda hållbara tillgängliga valen.

Oxymatrine är den ört han använder mest. Vanligtvis börjar patienten på en halv tablett om dagen, ökar mycket långsamt dosen under en period på några veckor. Han gjorde lite annorlunda med sin son, som begärde en högre dos. Hans son hanterade ökningen väl, och de ökade dosen igen (9 tabletter om dagen har jag läst på annat ställe). Detta ledde till en underbar återhämtning. Fallet med sin sons behandling och tillfrisknande, viktigt att notera, är inte normen.

Oxymatrine är en alkaloid som kommer från roten av växten Sophora (Ku shen på kinesiska). Oxymatrine har använts i kinesisk medicin för att behandla cancer, hudsjukdomar som eksem och psoriasis, viral hepatit och viral myokardit.

Oxymatrine har setts vara antivirala i cellkulturer. Några kinesiska forskningar har föreslagit att oxymatrine kan minska både leverskador och virusmängd mot hepatit B. Det kan öka blodflödet och förbättra hjärtats förmåga att dra ihop sig. Det kan minska coxsackieaktivitet i viral myokardit.

Chia påpekade att det finns en märkbar skillnad mellan män och kvinnor när det gäller effektivitet avseende oxymatrine och andra kinesiska örter. Män är mindre benägna att drabbas av återfall. En man kan behöva behandling för bara cirka tre månader. För kvinnor, kan behandlingen vara mycket längre, med många upp-och nedgångar genom en långsammare återhämtning.

XMRV
På fråga om Chia trodde att den förflutna kontroversen om XMRV kan vara möjlig viral orsak till ME/CFS  ansåg han att han inte trodde det eftersom ett virus måste överensstämma med sjukdomens symtom. Exempelvis hänvisar han till att XMRV sades vara sexuellt överförda men detta passar inte ME/CFS, eftersom det inte är en sexuellt överförbar sjukdom.
Läs hela intervjun här

Veckan efter konferensen mailade jag John Chia och fick följande svar (översatt av mig)

Hej Mats!
Svar på dina frågor:

1. Jag har hört att du använt immunoperoidasefärgning av VP1 och det har visat sig att de kan korsreagera med två mitokondriella enzymer. Detta innebär att du kan få falsk positivitet Är det rätt? Är du helt övertygad om att så många som 82% av alla som lider av ME / CFS har Enterovirus?

Chias svar:
Sant det finns likheter mellan en del av VP1 och två mitokondriella enzymer, nämligen CKB och ATPse. Vi gjorde försök att ta itu med korsreaktivitet. Vi har rutinmässigt gjort färgning med två blockerande antikroppar och resultaten är desamma.

Kom ihåg 95% av patienterna har ömhet i buken som jag visade i ett bildspel på konferensen och de flesta av patienterna hade oförklarlig gastrit med endoskopi och / eller biopsi vilket helt avfärdas. Jag är säker på att 82% är korrekt särskilt med tanke på 63% av proverna var också positivt för dubbelsträngat RNA. Vi visade också att + protein och + RNA är smittsamma i möss.

2. Vad tror du om echinacea? Vet du något om dess möjliga effekt mot enterovirus? Kan det på något sätt jämföras med oxymatrine? Fungerar det på ett liknande sätt för att förhindra att viruset angriper RNA-celler?

Chias svar:
Echinacea är för svagt. Det har visat sig hjälpa mot vanlig förkylning i kontrollerade studier. Oxymatrine är mer potent!

3. Vet du något om kolloidalt silver? Kan KS ha en liknande förmåga att minska virusspridning? Kan det vara något att prova, eller är det relaterat med för höga risker?

Chias svar:
Några patienter har milda till måttliga svar på kolloidalt silver med förbättringar men ingen av dem hade nog förbättring att gå tillbaka till arbetet. Jag tror inte att effekten är antiviral, men jag vet inte. Viruset är redan i celler och riskerar inte att spridas via blod men de kan spridas från cell till cell, vilket sker ganska långsamt. Någon kanske kan testa det, om han eller hon är intresserad.

4. Vad tycker du om ribavirin, valacyclovir eller BCX4430 som behandlingsmetod? Eller någon annat antiviralt medel du tror på?

Chias svar:
Valacyclovir skulle fungera om det finns bältros (varicella zoster-virus) eller om EBV är involverat i sjukdomen, men det är ganska ovanligt trots höga antikroppsresultat. Ribavirin har bara fungerat milt när jag försökte med ett fåtal patienter. Jag vet inte om BCX4430 har effekt på enterovirus men det är aktivt mot negativa trängade RNA-virus, som skiljer sig mycket från enterovirus. Vi kommer att behöva mer antivirala läkemedel mot enterovirus, och det pågår en utveckling om detta

Bästa,
John Chia MD

Häng med nu! Ett sammanträffande som var intressant!
Ampligen, som haft viss framgång vid behandlinga av ME/CFS-patienter är interferoninducerande. Dvs ett medel som sätter igång produktion och frisättning av interferoner. Interferoner är proteiner som utsöndras av celler som svar på en rad olika stimulerande ämnen. De förmedlar resistens mot många olika virusarter, hämmar förökning av normala och maligna celler, förstärker NK-cellers verkan och upppvisar ett flertal immunmodulerande funktioner

Jag sökte på interferon och herbal för att se om det fanns något naturmedel som kan fungera som Ampligen. Vad fick jag då träff på? Jo – Kurorinone.

Kurorinone har visat sig ha bättre effekt än interferon i nedan studie. Då tänkte jag – Var kan man köpa denna ört och sökte lite mer. Då visade det sig att det var ett annat namn för oxymatrine, dvs extraktet i roten av växten sophora (Ku Shen) – Ja, ni vet verkningsämnet i Dr John Chias medicin Equilibrant!
Läs studien här

Ytterligare studie som visar att Oxymatrine/Sophora/Ku Shen kan ha bra verkan
För inte så länge sedan presenterades en studie om de flesta vetenskapliga artiklar som finns om Sophora (som innehåller oxymatrine, verkningsämnet i bl a  Chias medicin Equlibrant).

”Senaste in vitro och in vivo studier tyder på att åtminstone 50 rena föreningar och råextrakt från Sophora flavescens besitter bred antitumör, antimikrobiell, febernedsättande, antinociceptiv och antiinflammatoriska farmakologiska förmågor. De cancer och anti-infektionsförmåga av dessa komponenter är särskilt attraktiva områden för forskning.”
Läs mer här

Jag gav mig ut på jakt efter Ku Shen i Stockholm…

Och jag hittade en kinabutik som hade det 🙂
glad.jpg

Krossade rötterna i hushållsassistenten
kross

Och tillverkade egen tinktur (tar ca 6 veckor innan det är klart)

tinktur
Billigaste vodkan såklart 🙂

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Annelie

  Detta var verkligen intressant! Jag som trott att Coxackie inte alls är speciellt farlig! Det är ju ett allvarligt virus. Vet sjukvården vad Coxackie är ich vad det hör med oss som har det?
  Får se vad min läkare säger imorgon.
  Jag tillhör dom dom har både Coxackie och ME… Hmmm

  Gillad av 1 person

 2. ajader

  Men ååh vad intressant!! Även om jag inte mäktar med att läsa/ta in allt, så förstår jag att detta är tokintressant!

  Men av vilken anledning gör du detta dinktur själv? Finns den inte att köpa färdig eller är den galet dyr?

  Jag känner instinktivt att jag behöver prova detta!

  Gillad av 1 person

 3. ajader

  Följdfråga; vad och hur mycket behöver man av det? Vart exakt köpte du det? Och hur gör man? 😉

  Gillad av 1 person

 4. Gunilla Hagman-Karlsson

  Jag undrar i lite liknande banor. Funkar inte Equlibrant lika bra eller varför vill du ha en tinktur istället? För prisets skull? Själv kör jag Equilibrant nu men bara hållit på en vecka 1 tablett/dag ännu.

  Gillad av 1 person

  • En befogad fråga. Personligen tror jag på alkoholberedda tinkturer då de enligt uppgift lättare kan passera blod-/hjärnbarriären – ett måste för att komma åt virus i hjärnan. Jag vet inte om det stämmer dock. Sedan är detta enbart som ett komplement till min frus övriga behandling. Att gå på full dos av Equlibrant blir rätt dyrt. Denna tinktur genererar i kanske 5 dl tinktur till en kostnad av ca 400 kr och kan täcka behovet av behandling under flera år istället för att kanske betala 1000 kr i månaden för full dos av Equlibrant.

   Det är även rätt kul att man kan göra saker själv, precis som med kefirgryn, som vi gör egen kefir med, och håller i vart fall mig betydligt friskare, än innan jag drack det 🙂

   Allt behöver inte vara syntetiska tabletter för att man ska må bättre

   Gillad av 3 personer

  • Stefan

   Hej Gunilla
   Hur har det gått, blev du bättre? Jag funderar på att testa. Skulle vara intressant att höra hur det funkade för dig

   Gillad av 1 person

   • Gunilla

    Hej!
    Jag mår bättre, inte bra – men bättre. Men jag har kört så många olika behandlingar samtidigt, så det är svårt att veta vad som eventuellt hjälpt. Ändrat diet, kört behandlingar hos osteopat, frekvensterapi, ätit en massa olika tillskott osv. Men jag funderar faktiskt på att ta en ny kur med med både viruspreparat och bakteriedödande örter. Jag dras med en hel del objudna gäster, både i tarmen och i kropeen överlag.

    Gillad av 1 person

   • stefan

    Hej Igen Gunilla!
    Har du slutat med Equlibrant? isåfall hur länge åt du? och varför slutade du?
    Jag kör också massa olika, kanske inte är helt optimalt men vad gör man inte, man hoppas ju att man skall finna något och sedan gå baklänges liksom

    Gillad av 1 person

 5. Irene Skogsberg

  (Y)

  Gillad av 1 person

 6. har man bråttom verkar det ju vara väldigt bra pris tom fri frakt från china, 120ml färdig tinktur ca 20$ dvs 172kr per idag…iofs med den doseringen kanske 120ml endast räcker ca 10dagar?
  (http://mail.hawaii-pharm.com/shop/other-healthcare-products/product/1314-ku-shen-liquid-extract)

  å andra sidan verkar det ju kunna vara bra för annat i värsta fall ingen förlust å testa -””Senaste in vitro och in vivo studier tyder på att åtminstone 50 rena föreningar och råextrakt från Sophora flavescens besitter bred antitumör, antimikrobiell, febernedsättande, antinociceptiv och antiinflammatoriska farmakologiska förmågor. De cancer och anti-infektionsförmåga av dessa komponenter är särskilt attraktiva områden för forskning.””

  Men har negativa effekter påträffats, för få studier och tester har väl gjorts om jag fattat texten och studien rätt?

  Gillad av 1 person

 7. du har nämnt 3kombo-preparatet som riktigt bra mot värk etc. Dong Quai, vart köpte du det pulvret, använder ni det fortf? letar efter något åt min mor som har fibromyalgidiagnos och hennes vanliga värkmediciner inte alltid fungerar.

  PS! visade sig inte vara fri frakt till Sverige från china på sajten ovan.

  Gillad av 1 person

 8. affabro

  Jag blir bara stum av förundran över din fantastiska kreativitet och inlärningshastighet, samt kontakter på så många nivåer och mycket verkstad – maken av personlighet får man nog leta efter.
  Men kampen emot infektionssjukdomar och dess följdsjukdomar fordrar all energi som kan uppbringas, men att en privatperson skall behöva ta på sig ledartröjan, när det borde vara våra specialistkliniker och forskare som kastar sig in i kampen och gör det arbetet åt oss i stället är förbryllande.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: