Intracellulär magnesiumnivå mäts normalt inte – brist leder till kraftlöshet

mg-12I detta inlägg fokuserar jag lite mer på magnesium än övriga mineraler som förstås också är viktiga. Magnesium är ett populärt mineraltillskott som många med bland annat diagnos ME/CFS använder sig av.

Att åkerjorden är utarmad på mineraler har länge varit ett diskussionsämne
År 2006 kunde man läsa följande i Svenska Dagbladet
– Personligen är jag helt säker på att en stor del av svenska folket lider av mineralbrist. För en person som inte idrottar går det inte att täcka behovet med en vanlig kost utan att få i sig alldeles för mycket kalorier, sade Holger Kirchman till Svenska Dagbladet.Han fick medhåll av professor Åke Bruce på Livsmedelsverket, som ansåg att växtförädlingen borde inriktas på näringsinnehållet. – Växtförädlingen bör helt klar inriktas mer på näringskvalitet, vilket tidigare inte prioriterats.
Läs artikeln i SvD här

Förr fick vi i oss ca 1250 mg magnesium per dag – nu 250 mg
Robert  Tigerstedt (1853 -1923) var en finlandssvensk läkare och professor i fysiologi. Tigerstedt utövade omfattande verksamhet som forskare, lärare och författare i sitt ämne. Enligt Tigerstedt var dagsintaget av magnesium i början på 1900-talet i genomsnitt ca 1250 mg och nu är det ca 250 mg.
Källa

Fakta om Magnesium
Totalt finns cirka 25 g magnesium i kroppen och detta är jämnt fördelat mellan skelett och intracellulärt rum. Endast en mycket liten del återfinns i den extracellulära vätskan. Referensintervall är 0,70 – 1,00 mmol/L (i plasma).
Källa

Brist av magnesium leder till kraftlöshet, i värre fall kramper
Magnesium är en nödvändig kofaktor för ett stort antal enzymer och behövs också för en normal proteinsyntes. En måttlig magnesiumbrist ger kliniska symptom i form av trötthet och kraftlöshet. Uttalad brist ger kramper.

Magnesiumnivån mäts normalt inte intracellulärt
Vid bedömning av magnesiumnivån i plasma måste hänsyn tas till albuminkoncentrationen och kroppens syra-bas balans. Vid låga albuminnivåer kan man förvänta sig lägre plasma-magnesium utan att detta tyder på brist. Acidos (sur kropp) ökar det cellulära utflödet av magnesium, medan alkalos (basisk kropp) och glukosupptag ökar inflödet av magnesium till cellerna (på liknande sätt som för kalium).
Källa

”En normal magnesiumnivå i plasma behöver inte utesluta en för låg magnesiumnivå intracellulärt.”

Dr Sarah My Hill mäter magnesiumnivån i de röda blodkropparna
Hon skriver själv på sin sida: Detta test mäter mängden av magnesium inuti de röda blodkropparna. Detta är det vanligaste test jag gör, dels för att jag ser många patienter med trötthet, dels för att det är en mycket vanlig brist och även för att det är en mycket svår mineral att rätta till. De flesta läkare förstår inte skillnaden mellan ett serumprov eller ett prov av  röda blodkroppar för att bestämma nivån av magnesium. Serumnivåer måste hållas inom ett snävt intervall. Serumnivåer bibehålls därför på bekostnad av nivåer inuti celler. De flesta labb testar bara serumnivåerna och patienterna får enbart veta att deras magnesiumnivå är normal.
Källa

Övriga provtagningsmetoder
Urintest är ett 24 timmars Mg-belastningstest
Skrapningar under tungan
Mg-värden i cellerna under tungan anses motsvara den befintliga Mg-nivån i hjärtmuskelcellerna. Förhållandet Mg/Ca från skrapningarna under tungan kan förutse risker för arterioskleros, hjärtinfarkt, slaganfall och ibland även cancer.
Elektronmikroskopi
Elektronmikroskopi med röntgenfluorescens mäter Mg och andra ämnen intracellulärt.
Hårmineraltest är osäkert avseende magnesium då både förhöjda och låga halter av magnesium kan tyda på låg magnesiumhalt i kroppen. Finns enbart inom alternativvård.
Källa

Döda havet är ett av naturens mirakler
Forskning har visat att Döda havets mineralrika vatten och lera är gynnsamt för behandling av många sjukdomar som ledinflammationer, reumatisk värk, psoriasis, eksem, acne, luftrörsbesvär, ämnesomsättningsrubbningar och nervproblem.

Döda havet befinner sig på världens lägsta punkt, 400 m under havsytan. Salt och mineralhalten är mer än 30% respektive 10 gånger  högre än i andra hav. Dess vatten innehåller 27 olika mineraler som är betydelsefulla för vår hälsa och 12 av dessa finns inte i något annat hav. Här finns en mångfald av SPA för behandling och rekreation sedan flera tusen år tillbaka.

Saltkoncentrationen i olika hav
saltniva
Bildkälla

Patienter med psoriasis har ofta brist på magnesium
Enbart koncentrationen av Magnesium i Döda Havet är 10 gånger högre än i andra hav (normalt drygt 1%) . En betydelsefull brist av magnesium har upptäckts i hyns fjäll och serum från patienter med psoriasis.
Källa

Diskutera gärna i tråden om vilka prover ni fått ta avseende magnesium, och vilken effekt magnesium har just på dig. Ge gärna övriga läsare och mig tips på bra provtagningsmetoder!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

En kommentar

  1. June Villemo Evander

    Angående magnesium…Har tagit magnesium sedan ca 10 år tillbaka, ca 1000 mg per dag..För att min tarm överhuvudtaget ska fungera…Dom sista månaderna har jag tagit 4000 mg chlorella per dag och behöver bara komlettera med 500 mg magnesium ibland…Fastän min mens är slut sedan ett par år tillbaka har jag cykel där min tarm fungerar sämre under 2-3 dagar varje månad (ägglossningstid)…Allt beror ju mycket också på mitt intag av mat o dryck..EaseandJoy..Villemo..

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: