Dr. Steven Phillips ingår nu i det vetenskapliga rådet för den svenska föreningen FSI

steven-bild-po-tv
Dr. Steven Phillips intervjuas av nyhetskanalen Fox5

Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar har nu 4 rådsmedlemmar
Här presenteras den fjärde medlemmen och det är inte mindre än Dr. Steven Phillips.

FSI verkar för bättre diagnostik och behandling inom svensk sjukvård.
Gå med i föreningen här

Övriga rådsmedlemmar: Dr. Leona Gilbert, Dr. Pol De Saedeleer och Dr. Armin Schwarzbach 

Presentation av Dr. Steven Phillips
Dr. Steven Phillips är en Yale-utbildad läkare som specialiserat sig på diagnos och behandling av borrelia och andra vektorburna infektioner. Han har genomfört omfattande forskning inom mikrobiologi och immunologi av Borrelia burgdorferi. Han är väl publicerad i den medicinska litteraturen inom temat borrelia och har behandlat patienter från praktiskt taget varje stat i USA samt över 20 andra länder. Förutom hans läkarpraktik och forskning är han en erkänd borreliaexpert för delstaterna Connecticut, New York, Rhode Island och Vermont. Han har föreläst vid ett flertal medicinska konferenser. Dr. Steven Phillips är tidigare ordförande för The International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), och är en återkommande expert för olika tv-program. Han var också en av de läkare som ombads att lämna expertutlåtande vid Infectious Diseases Society of America Hearing, Washington DC, 2009. Hans skriftliga vittnesmål består av 81 sidor med 226 medicinska referenser och förblir hittills en av de mest omfattande översyner på temat kronisk borrelia. Han är för närvarande involverad i en innovativ och omfattande forskning i ett försök att få till stånd en mer definitiv och förhoppningsvis botande behandling av kronisk borrelia och bartonella.

Presentation in English
Steven Phillips, M.D is a Yale-trained physician specializing in the diagnosis and treatment of Lyme disease and other zoonotic co-infections. During his medical residency at Yale, he performed research in the microbiology and immunology of B. burgdorferi, the Lyme disease bacteria. He is now well published in the medical literature on the topic of Lyme disease and has treated patients from virtually every state in the US as well as from over 20 countries. In practice since 1996, in addition to his patient care and research activities, he has served as a recognized Lyme disease expert for the states of Connecticut, New York, Rhode Island, and Vermont by donating his time to provide testimony during their respective public hearings at the specific invitation of each state. He has provided teaching lectures at numerous continuing medical education approved medical conferences for various medical societies and hospitals, is a past-president of The International Lyme and Associated Diseases Society, and as a recurring guest expert for various television programs, has been a longstanding public face of the Lyme disease epidemic. He is also one of a handful of physicians from the United States invited to provide expert testimony at the Infectious Diseases Society of America Hearing in Washington, DC in 2009. His written testimony for that hearing is 81 pages long with 226 medical references, and remains to date, one of the most comprehensive reviews on the topic of chronic Lyme disease. He is currently involved in an innovative scope of research in an effort to bring about a more definitive, and hopefully curative, treatment for chronic Lyme and bartonellosis.

vr-2

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Sven Källström

  Det var den 5:e VR-medlemmen – åter en expert på Borrelia. Nu är vi nog några som väntar på en 6:e VR med Kunskapsområde: ME/FM ! Även inom detta område behövs kompetens. Risken är, att en Merpart av arbete, kraft, tänkande & sökande via FSI går till Enbart Borelia & Co-infektioner – och att ME/CFS/FM kommer i SKUGGAN.

  Gilla

  • De är inte enbart experter på borrelia utan även experter på bland annat intracellulära infektioner, virus och parasiter. De har en enorm samlad kompetens och erfarenhet som få kan mäta sig med.

   Självklart välkomnar föreningen fler svenska läkare inom olika specialistfunktioner. Det är en högprioriterad fråga för styrelsen.

   Just dessa fem är väldigt öppna för att det kan finnas olika bakomliggande orsaker till kroniska sjukdomar. Självklart tror de inte att borrelia ligger bakom allt.

   Jag är oerhört tacksam för att de vill dela med sig av sin kunskap och stödja föreningen.

   Gillad av 1 person

 2. Alex

  Imponerande! Tack för ditt arbete, Mats!

  Gillad av 1 person

 3. affabro

  Detta är ett stort och viktigt steg för infektionsforskningen, som även behöver ta upp de kroniska infektionerna och hur de fungerar i människokroppen. Äntligen känns det som vi börjar kunna blicka in i framtiden och med hjälp av nya tekniker kunna diagnosticera och behandla dessa infektioner framöver.

  Gillad av 1 person

 4. Karin Goldring

  Vilket otroligt arbete du/ni gör! Äntligen ser det ut som om det finns ett ljus i tunneln.
  Själv skulle jag vilja tvinga min husläkare att läsa 81 sidor med 226 referenser och se om han fortfarande vägrar att erkänna man kan ha några som helst problem efter 10 dagars antibiotika. Co-infektioner existerar inte alls!
  Tack för all din tid och all din energi. Du får snart doktorera :o)

  Gillad av 1 person

 5. Carina

  Här kommer lite ”bra-att-ha-info” när man skall översätta vad en läkare menar:

  Här kommer några av alla dom läkare och länder som använder den ursprungliga definitionen av kronisk borrelios, dvs i betydelsen sen borrelios (stadium 3):

  Först några läkare/forskare: Dr Miklossy (medlem i ILADS tror jag), Dr MacDonald (ILADS), Dr Hagberg (Sverige), Dr Ljöstad (Norge), professor Sven Bergström (Sverige), Dr Klemann (Tyskland) och Dr Armin Schwarzbach (Tyskland).

  Länder som använder den ursprungliga definitionen: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och många andra länder. Även vissa läkare i USA använder det ursprungliga definitionen av kronisk borrelios, dvs i betydelsen sen borrelios.

  Här kommer några av dom läkare som istället använder någon annan definition av ”chronic Lyme”, tex i betydelsen PTLDS eller behandlingsvikt (dvs, persisterande borrelios efter behandling):

  Dr Horowitz (ILADS), Dr Steven Phillips (ILADS) och troligen även Dr Cameron (ILADS).

  Det är praktiskt taget enbart i USA (möjligen även i England) som man använder denna/dessa sistnämnda definitioner av ”chronic Lyme”. Dock har många människor i Europa (speciellt lekmän) blivit lurade att tro att denna/dessa definitioner även gäller i Europa.

  Gillad av 1 person

  • Casper

   Också IDSA vs ILADS. Förstår läkarna ens varför vi kör med föråldrade IDSA ännu i dag?

   https://borreliablogg.wordpress.com/2013/07/19/idsa-vs-ilads-why-there-is-a-chronic-lyme-conflict/

   Tex:

   2. The attorney found misrepresentation of the guideline authors’ views as independent, and misrepresentation of the guidelines as voluntary. There were what they called ”improper links” between the IDSA’s and the American Academy of Neurology’s (AAN) Lyme panels. The two panels shared key members, and were working on both sets of guidelines at the same time, which is a violation of IDSA’s conflicts of interest policy. When the IDSA learned of the improper links, it aggressively sought AAN’s endorsement.” The investigation showed that their guidelines used ”strikingly similar language” to conclude that chronic Lyme didn’t exist and defined symptoms persisting after treatment as ”Post-Lyme Syndrome” also in the same way as the IDSA. Then the IDSA portrayed the AAN’s guidelines as independent corroboration and tried using them to defeat legislation supporting long-term Lyme treatment.

   3. Failure to significantly evaluate contradictory evidence. Doctors were pressured to conform to the beliefs that Lyme was not chronic.

   Det är enbart pga. den här orättmätiga panelens ageranden som vi ännu idag sitter kvar med IDSA:s stenålders rekommendationer och diagnostik.

   Gillad av 1 person

   • Carina

    Men Dr Halperin (IDSA) har ju faktiskt rett ut saken nu, för 2015 (dvs, nästan 2 år efter blogginlägget som Casper länkar till skrevs) så skriver han:

    Ett klipp:

    ”The medical/scientific community uses the term “chronic Lyme disease” to describe individuals with objective evidence of longstanding ongoing infection…”

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440423/

    Dr Halperin informerar alltså om att detta är den definition av kronisk borrelios som IDSA (och dom allra flesta läkare i hela världen) använder, dvs i betydelsen sen borrelios (stadium 3).

    Och numera kallar ju ILADS kvarstående symptom efter behandling för ”persistent disease” i sina riktlinjer (som även har publicerats på NGC) som publicerades 2014. Så jag fattar faktiskt inte varför man fortsätter att bråka om VAD begreppet kronisk borrelios står för?

    Gillad av 1 person

  • Casper

   Carina:

   ”Och numera kallar ju ILADS kvarstående symptom efter behandling för ”persistent disease” i sina riktlinjer (som även har publicerats på NGC) som publicerades 2014. Så jag fattar faktiskt inte varför man fortsätter att bråka om VAD begreppet kronisk borrelios står för?”

   Begreppena är ju liknande (”kvartsående symptom”), men så vitt jag förstår, och Halperin också säger så i länken du gav, så erkänner inte IDSA att kvarstående symptom skulle bero på kronisk Borrelios (odiagnostiserad kronisk bakterieinfektion).

   Det är ju här problemet är. Inte definitionen för sjukdomen, utan erkännandet att sjukdomen kan eller är orsakad av en peristent odiagnostiserad bakterieinfektion.

   Det är därför vi nu sitter i den här situationen där långtids antibiotikabehandling inte godkäns av majoriteten av läkarna i Europa, och vi har bristfällig diagnostik.

   Grundproblemet är inte begreppet, utan en ovilja av IDSA och läkarna som följer IDSA, att inse att symptomena kan bero på en kronisk infektion, och därflör en ovilja att ens försöka diagnostisera bättre, eller utge långtids antibiotikabehandling.

   Som jag sagt tidigare här också så rekommenderar jag att titta på filmen ”Lyme Cryme” som går pedantiskt in på detaljerna och grunderna för den här problematiken.

   Gilla

   • Carina

    Casper, kvarstående symptom efter behandling kallas inte för sen borrelios (dvs, stadium 3), vilket alltså är vad begreppet kronisk borrelios står för enligt dom allra flesta läkare (precis som Dr Halperin alltså påpekade) och så även i Sverige och i väldigt många andra länder. Man bör alltså istället kalla behandlingssvikt (dvs, en fortfarande aktiv borrelios efter behandling) för något annat. Persisterande borrelios efter behandling funkar nog rätt så bra skulle jag tro. Jag tror heller inte att dom som har gjort filmen ”Lyme Cryme” känner till svensk (och många andra länders) definition av kronisk borrelios.

    Gilla

   • Carina

    Casper, du kanske inte känner till det, men Folkhälsomyndigheten (fd SMI) klargjorde faktiskt följande hösten 2013:

    1: Att kronisk borrelios existerar eftersom detta begrepp används i betydelsen sen borrelios (stadium 3) i Sverige.
    2: Att behandlingssvikt (felaktigt benämnt ”chronic Lyme” av vissa personer) också existerar, men är ovanligt i ett tidigt stadium.
    3: Att restsymptom (felaktigt benämnt ”chronic Lyme” av vissa personer) också existerar.

    Klicka för att komma åt laboratoriediagnostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf

    Så Folkhälsomyndigheten klargjorde faktiskt att alla dom 3 mest använda varianterna av ”chronic Lyme” existerar.

    FoHM skrev även följande (under rubriken ”Sverige”):

    Citat:

    ”Långtidsbehandling kan övervägas i vissa fall där den initiala behandlingen inte har gett tillräckligt resultat.”

    Gillad av 1 person

  • Casper

   Tack Carina. Av nån orsak kan jag inte svara på dina senare svar direkt, så jag svarar här.

   Nej jag visste inte det. Bor inte i Sverige, och har inte hört dessa benämningar tidigare.

   För mig själv ansåg jag det hela enklare hela tiden. Du är sjuk, eller du är frisk. Dessa mellanbenämningar låter som ”svepskel” av olika grad, tydligen delvis konstrueraede av dem som inte tror på (för att avända ditt förslag) ”persisterande borrelios”.

   Kan förstå nog nu delvis varför det är oklart vad borrelios är då bland hälsovården, eftersom benämningarna liknar så varandra. Men peristerande borrelios låter som ett bra alternativ.

   Tack i alla fall för att du tålamodigt orkade klargöra det för mig.

   Gilla

  • Casper

   Annars Carina, och jag ber om ursäkt av Mats att vi fyller hans blog här nu, men jag tycker det här är viktigt.

   Poängen med filmen Lyme Cryme, är just det att det tillstånd och begrepp som nu anses vara ”restsymptom” är olegitimt konstruerat av en grupp jäviga läkare, som har medvetet framfört dessa begrepp för att vilseleda hela hälsovården om den sjukdom som är orsakad av borreliosbakterien och dens co-infektioner.

   Det är hela orsaken att vi har dessa förvirrande benämningar. Dessa benämningar skulle inte alls behövas om den egentliga orsaken för ”restsymptom” skulle medges.

   Det är som om vi skulle ha en grupp begrepp om värk och kronisk värk. Vi skulle ha akut värk, sedan skulle vi ha ”kronisk värk” som är värk som kan finnas kvar efter ”behandling” med värkmedicin. Dvs. behandlingssvikt av värk skulle förklaras som restsymptom av värkmediciner. Dessutom skulle vi sedan behöva en ny benämning för riktig kronisk värk, som sedan skulle kallas persisterande värk.

   Det är ju rena galenskapen. På riktigt har vi enbart akut värk, och den kan utvecklas till kronisk värk. Det är inte restsymptom eller något missförstånd med olika benämningar på vad som pågår.

   Nu har vi en grupp läkare som har hittat på restsymptom for borrelios för ingen annan orsak en inkompetens och personliga finansiella anknytelser. Det är härifrån grundproblemet härstammar, och det är hela poängen med filmen Lyme Cryme.

   Gilla

   • Carina

    Var och en blir förstås salig på sin egna tro, Casper. 🙂

    Men, du stöttar alltså inte ILADS alls då eftersom du istället stöttar den amerikanska gruppen/kvinnan som står bakom filmen ”Lyme Cryme”?

    Och visst sjutton kan en borreliainfektion även orsaka skador, dvs restsymptom som ytterligare antibiotika (eller Rituximab som den amerikanska gruppen/kvinnan istället tycks rekommendera) inte har någon effekt på alls, gör bara en sökning på Eivind Markhus från Norge (som förövrigt även är min vän) på nätet så hittar du ett exempel.

    Gilla

  • Casper

   > Var och en blir förstås salig på sin egna tro, Casper.

   Ja precis. Jag stöder det som Mats talar för, vilket är att ta reda på sanningen bakom den ussla situationen vi nu är i. Vet inte om du har läst hans blogg, men vi har inte bara några exempel på människor som lider, och som blivit bättre med alternativ, icke Svensk, vård. Inklusive Mats fru.

   Till detta har Mats tagit fram ännu den enormt stora bristen i diagnostiken, vilket delvis också har lett till den nuvarande situationen. Men inte tar det slut där; läkarna och många forskare har visat sig ännu ha bristfällig skolning och information om persistenta borreliosens komplexitet, och också själva Borrelia spiroketens funktion i kroppen vid långvarig utsättning.

   Därutöver så har Mats också märkt hur det är praktiskt taget tabu bland den svenska, och också den internationella hälsovården att tala om persistent borrelios, eller ens ifrågasätta den nuvarande vården.

   När saker inte kan diskuteras öppet mera, utan att läkare, patienter, eller journalister måste vara rädda för att bli svartmålade, och i vissa fall mista sina jobb, då är det verkligen någon som är salig på sin egen tro.

   Gilla

   • Carina

    Njae, stöttar du den amerikanska gruppen/kvinnan Casper så stöttar du nog inte den sida som jag och Mats stöttar. Läs mer i forumet LymeNet Europe på följande länk (det är jag som är X-member). Ett klipp (det är Rituximab som avses): ”What do you say when the treatment overwhelmingly appears to fit the model of the disease we have been trying to explain to you for 16+ years? When are you going to be done with ILADS?” http://www.lymeneteurope.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=5983

    Gilla

   • Casper

    Nu sätter du ord i min mun. Läser du inte vad jag sade? Du tycks vara på nåt slags korståg emot Kathleen Dickson, och därför förhåller dig relativt aggressivt emot mig nu?

    Jag har varken sagt att jag inte stöttar ILADS, eller att jag stöttar Dickson. Jag stöttar information med ett öppet sinne. Själv har jag inte tillräckligt information för att kunna göra en definitiv sluttes på vad vi egentligen har att göra med. Har du? Då vet du ju något som egentligen de flesta andra inte vet. Men jag är öppen för det också. Kanske du vet något mera än de flesta av oss. Det är ju helt möjligt. Jag vet inte allt, och tar därför input från alla håll tills vi får mera klarhet.

    Det ända jag definitivt inte stöttar är att människor som är sjuka med antingen ME/Borrelios skulle vara inbillningssjuka. Jag stöttar inte heller det att det inte skulle vara möjligt att Borrelios-spiroketen kan orsaka kroniska symptom. Dvs. människor som rakt ut utesluter möjligheter, utan att vara öppna för vetenskapliga framsteg.

    Jag följer med Mats, och andra forskare för vektorburna infektioner så som tex. Eva Sapi. Har själv varit sjuk med CFS i 15 år, och har på grund av det definitivt inte mycket förtroende för den nuvaranda vården.

    Gilla

   • Carina

    Casper skrev (gällande Mats blogg): ”Vet inte om du har läst hans blogg…” Jodå, visst sjutton har jag läst hans blogg jag skriver ju i den nu. 🙂 Misstänker att du inte riktigt vet vem jag är. Jag har hållit på med detta i 10 års tid nu och jag står definitivt på ILADS sida i debatten och jag har även studerat borreliabakterien i mikroskop sedan 2009 samt har fått några av mina bilder på borreliabakterier publicerade. Jag är ledare för den seriösa Borreliagruppen Sverige (än så länge enbart på facebook) vars (huvudsakliga) mål är, citat:

    ”Att försöka ”få fram” välutbildade och erfarna specialistläkare gällande svårdiagnosticerade och/eller komplicerade borreliafall i Sverige.”

    Jag har själv varit sjuk i 18 års tid nu och jag fick vänta mycket länge på rätt diagnos (bland annat) pga att borreliatesterna inte visade att jag lider av borrelios. Jag lider även av primär immunbrist (jag har både för låg nivå av IgG och IgA) vilket komplicerar saken.

    Jag har ingen önskan om att bli behandlad med Rituximab (vilket sänker immunförsvaret) som den amerikanska gruppen/kvinnan föreslår utifrån sin hypotes gällande OspA-antikroppar.

    Gilla

   • Casper

    ”Att försöka ”få fram” välutbildade och erfarna specialistläkare gällande svårdiagnosticerade och/eller komplicerade borreliafall i Sverige.”

    Nåja, då är vi på samma linje. Jag har alldrig nämt Rituximab. Jag tog enbart upp Lyme Cryme pga. att den visar ohederlig kollusion bland läkarna som har konstruerat IDSA rekommendationer. Nämde alldrig varken OspA eller Rituximab.

    Gilla

   • Carina

    Casper skriver: ”Du tycks vara på nåt slags korståg emot Kathleen Dickson….” Det är faktiskt DU som har tyckt (upprepade ggr) att jag/vi skall titta på filmen ”Lyme Cryme” så det är alltså DU som tydligen anser att hon/den amerikanska gruppen har rätt. Jag anser dock ISTÄLLET att hon är på ett korståg mot ILADS.

    Gilla

   • Casper

    Nu korsar våra svar i etern. Men som du säkert märker från mitt föregående svar så tror jag att du misstolkat mig och varför jag tog upp Lyme Cryme.

    Det är helt OK..no harm done. Sorry att jag inte utryckte mig tillräckligt klart. Hoppas du förstår bättre nu?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: