Brist på acetylkolin kopplat till vissa inflammatoriska sjukdomar

Kolinesterashämmare
Mestinon är ett läkemedel som stimulerar det parasympatiska nervsystemet (parasympatomimetisk) genom att hämma nedbrytningen av signalsubstansen acteylkolin.

Läkemedlet används primärt i myastenia gravis  (MG), en autoimmun neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet och trötthet. MG orsakas oftast av antikroppar som fäster vid och blockerar acetylkolinreceptorer vid den neuromuskulära förbindelsen. Om receptorerna blockeras leder det till svaghet och trötthet.

Myasthenia gravis påminner om ME/CFS just för att det förekommer oftare hos kvinnor, men är annorlunda i att det oftast orsakar muskelsvagheter, symptom som att ögonlock blir hängande och man har svårigheter att svälja.

Systemiskt inflammationsresponssyndrom (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) är ett medicinsk fackbegrepp för ett inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen (”systemet”). Montoya sade nyligen vid ME-konferensen i Florida att ME/CFS är en ”100% matchning” till SIRS.
Källa

Tidig diagnos av systemiskt inflammationssyndrom är viktigt för en effektiv och målinriktad terapi. Olika biomarkörer för inflammationer har använts i klinisk och experimentell praxis. Acetylkolin har visat sig spela en viktig roll.
Läs mer 

Alzheimers kan behandlas med kolinesterashämmare
Mild till måttlig Alzheimers sjukdom kan behandlas med någon av kolinesterashämmarna donepezil, galantamin eller rivastigmin (genom att hämma nedbrytningen av acteylkolin). Alzheimers sjukdom leder till förtvining av nervceller i hjärnan. Sjukdomen har ett fortskridande förlopp, vilket innebär att den förvärras med tiden.
Källa 

Fallbeskrivning
Hon hade haft ME/CFS i tjugoåtta år och det sista året hade varit riktigt tufft. Flera operationer, inklusive avlägsnande av gallblåsa. Hon var nu sjukare än någonsin.
Hon trodde att hon hade problem med mitokondrierna, men vid kontroll verkade de fungera bra. Även hennes lungkapacitet var utan anmärkning. Hennes autonoma nervsystem var dock ur balans. Hennes hjärta slog alldeles för fort och hennes blod verkade ansamlas mer i benen istället för att pressas tillbaka till hjärtat. Hennes läkare, David Systrom i Boston föreslog behandling med Mestinon. Det hade hjälpt andra patienter med liknande symtom sade han.

Mestinon visade sig vara något av ett mirakel för henne.  Hon beskrev plötsligt en känsla som ”going for a run”. Hon hade inte haft en sådan känsla på årtionden. Hon kunde börja med längdskidåkning – en av de mest energikrävande träningsaktiviteter som finns. Hon åker nu skidor över 5 km, ett par dagar i veckan, och tränar i gymmet. Hon har dock en bieffekt som uppenbarligen orsakas av medicineringen. Efter träning känner hon sig ibland yr.

Hon kan nu arbeta full tid. En stor del av hennes alkoholintolerans har försvunnit. Hennes mycket höga vilopuls har normaliserats. Hon är inte fullt frisk, men hon har förbättrats enormt och kan utöva fysisk träning.

Förstudie på tre personer med ME/CFS
Några japanska forskare misstänkte att neuromuskulära problem kan förekomma hos patienter med ME/CFS. Deras studie av tre ME / CFS-patienter 2003 ledde till slutsatsen att Mestinon kan vara till hjälp för patienter med i ME/CFS. Var och en av de japanska patienterna förbättreades avsevärt.

Samtliga tre patienter hade beklämmande normala kliniska fynd i blod, ryggmärgsvätska, urinanalys, avföring, EKG och EEG mm.

Alla visade vissa tecken på EBV-reaktivering och hade milda autonoma problem och väsentligt minskad muskelaktivitet.

Patient 1
Behandling med 30 mg pyridostigminbromid ledde till att en ung kvinna som haft sjukdomen i 3 år blev snabbt bättre och hennes muskelstyrka återgick till det normala.

Patient 2
Efter en månad på pyridostigminbromid blev en kvinna som haft problem i tio år bättre. Hennes trötthet minskade signifikant och ”muskel-action amplitud” mer än fördubblades

Patient 3
Den sista kvinnan med 15 års erfarenhet av sjukdomen upplevde betydande förbättring av läkemedlet.

Författarna noterade att Mestinon hade ”dramatiska effekter” på sina patienter.

Författarna föreslog att kalciumproblem kan orsakas av att antikroppar försämrar acetylkolinfrisättning vid den neuromuskulära förbindelsen. Deras hypotes är att Epstein-Barr-virus kan inducera B-celler att producera antikroppar, som sedan korsreagerar med kalciumkanaler i nerverna. De inhiberade kalciumkanalerna reducerar acteylkolinfrisättning som i sin tur orsakar muskelsvaghet, trötthet och dysfunktion i det autonoma nervsystemet.

De föreslog att fler kliniska studier skulle göras men inga fler studier på Mestinon på patienter med ME/CFS har gjorts sedan 2003.
Källa

Minskad nivå av intracellulär kalcium är vanligt hos ME-patienter enligt studie
I en nyligen presenterad studie (31 maj 2016, Nguyen T m.fl, Australien) rapporteras för första gången en betydande minskning av proteinet TRPM3 på cellytan i NK- och B-lymfocyter, liksom minskad intracellulär kalcium hos ME/CFS-patienter jämfört med frisk kontrollgrupp. Läs mer här

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Katarina

  Så intressant (som allt du förmedlar) men väldigt sorgligt att man inte fortsatt med studierna/forskningen kring Mestinon. Att det autonoma nervsystemet inte fungerar med bl a hjärtats nedsatta pumpfunktion är så tydligt när man får de typiska stasningarna i benen vid för lång tid av stillastående el vid uttröttbarhet då man känner att blodet/cirkulationen inte fungerar upp till huvudet. Följden blir i mitt fall svimn.känslor o extremt tryck i huvudet o jag måste snabbt inta horisontalläge igen. Är anledningen till att denna forskning inte fortsatt som vanligt pengar el är det att ME är för komplext undrar jag?

  Gillad av 1 person

 2. Det var ju otroligt bra respons med den medicinen. Har svårt att förstå varför inte de som gjort upptäckten ligger på mera för att det ska startas uppföljningar. Eller är det så att de själva inte litar helt på sitt resultat? blir förbryllad på alla framgångsrika studier som lämnas ouppföljda.

  Gilla

 3. Marie Winqvist

  De områden i hjärnan som använder acetylkolin är också områden där kvicksilver gärna ansamlas. man har sett detta på alzheimerspatienter. Kvicksilver (m.m) skapar ju inflammationer. Vet man vad som är hönan eller ägget här ? Någon drog ju nyss slutsatsen att alzheimers orsakades av svamp i hjärnan. Jag tror att någonting sänker immunförsvaret, och det kan ju även sjukdomen i sig göra, och då får, i det fallet, svampen fäste. Många gånger när två eller flera faktorer är närvarande så stirrar man sig blind på orsak och verkan när situationen i själva verket är komplex. ( en tanke att beakta i många sammanhang)

  Funktionen hos kalciumjonkanalerna är mycket intressant. I fall med mikrovågsskador har man ju konstaterat (Prof. Martin Pall) att spänningsstyrda kalciumjonkanaler krampar och står öppna vid exponering, varvid kalcium ohämmat väller in i cellerna och orsakar symtom och skador. I värsta fall svåra hjärtstörningar, men även en lång rad andra symtom .

  Har läst en rekommendation att borreliapatienter bör vara extra noga med att undvika all exponering för mikrovågor (mobilstrålning, trådlösa nätverk m.m)

  Rekommenderar att googla Dr. Tom o´Bryan angående autoimmunitet och inflammatoriska sjukdomar i allmänhet.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: