Hjärtmuskelinflammation efter Covid-19 kan vara vanligt

Alla med symptom efter genomgången covid-19 bör följas upp
Vi vet att många tar lång tid på sig att återhämta sig efter covid-19, det är även relativt vanligt att många är sjuka i flera månader, även bland de som inte fått sjukhusvård. De som varit inlagda på sjukhus följs normalt upp och rehabilitering påbörjas för de som har behov. För de som inte varit så pass sjuka att de behövt sjukhusvård finns generellt inte samma möjligheter att få hjälp. Alla med kvarvarande symptom måste givetvis följas upp.

Risk för ME kan bli en konsekvens om alla inte får adekvat hjälp
Det finns en mängd artiklar om att risken för att utveckla ME efter covid-19 är stor. Bara vid en googling på kombinationen ME/CFS och covid-19 ger 8250000 träffar i skrivande stund. ME klassificeras som en neurologisk sjukdom av Världshälsoorganisationen WHO (ICD G93. 3), och kännetecknas av långvarig utmattning med svåra funktionsnedsättningar där kardinalsymptomet är ansträngningsutlöst försämring. Sjukdomen är i princip en kronisk sjukdom där väldigt få tillfrisknar, och den utlösande faktorn är i majoriteten av fallen en kraftig infektion.

Att informera om en förhöjd risk för hjärtsvikt efter genomgången covid-19 är befogad. Likaså är nedsatt lungkapacitet viktigt att undersöka då syresättningen av kroppen både hänger ihop med både hjärta och lungor. Försämrad syresättning kan leda till flera olika symptom.
Läs mer om ME här

En majoritet kan drabbas av hjärtmuskelinflammation efter covid-19
Att redan lida av hjärtproblem vet vi utgör en försvårande omständighet om man drabbas av covid-19. Det uppges att risken för ett svårare sjukdomsförlopp kan öka flerfaldigt. Det som sällan nämns är att det nu finns flera studier som visar att covid-19 i sig kan öka risken för hjärtmuskelinflammation. Mellan ca 50 till drygt 70% kan drabbas av efterföljande hjärtmuskelinflammation som kan hålla i sig i flera månader, hur länge vet vi inte. Studierna är små men bör tas på allvar och följas upp i större skala.

Det är viktigt att alla som genomgått en covid19-infektion åtminstone blir upplysta om att risken finns, och att alla får möjlighet att undersökas. Men kapaciteten för att undersöka alla som genomgått en infektion finns förstås inte med tanke på den vårdskuld regionerna drabbats av p g a covid-19. Att utöva fysiskt ansträngande aktivitet vid hjärtmuskelinflammation kan dock vara livsfarligt. Det är därför anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten inte nämnt att detta problem förekommer.

Hur uppstår hjärtmuskelinflammation?
Det handlar i de flesta fall om en immunreaktion under eller efter en infektion, alltså en indirekt (autoimmun) reaktion på infektion där kroppen producerar antikroppar riktade mot till exempel ett virus eller en bakterie. Det är i regel dessa antikroppar som angriper hjärtat. Eftersom sådana antikroppar kan uppstå efter att infektionen har läkt, är det vanligt att symtomen börjar en längre tid (veckor) efter en infektion.
Källa

Kort om de studier/vetenskapliga artiklar som jag funnit

1. I en tysk studie undersöktes 100 personer som genomgått covid-19
Noterbart är att mediantiden för genomförandet av undersökningarna var 71 (i spannet 64-92) dagar efter konstaterad covid-19. 71 (71%) av 100 personer hade förhöjda troponinvärden. Två tredjedelar hade inte vårdats på sjukhus. Troponinvärdena var dock relativt låga. 71 st (71%) hade 3 ng/l eller högre. Signifikant förhöjning (13,9 ng/l eller högre) återfanns endast hos 5 patienter (5%). Via kardiovaskulär magnetisk resonans (CMR) upptäcktes dock pågående hjärtinflammation hos 60 patienter (60%).
Källa

Även om upp till 14 ng/l anses vara normalvärde så finns en ökad dödlighet under dessa värden. Därav är det nog ändå på sin plats att man kollar upp troponinvärden om man genomgått covid-19. Det är även väldigt viktigt att man inte utövar allt för pulsökande aktivitet de första månaderna efter genomgången covid-19-infektion.

Av 19 000 patienter som på grund av bröstsmärta hade sökt akutvård på Karolinska universitetssjukhuset hade en tredjedel långvarigt förhöjda troponinvärden på mellan 5 och 14 ng/l, vilket betraktas som normalvärden. Men analysen visade att även dessa värden är starkt kopplade till död. I spannet 5-9 ng/l var risken att dö dubbelt så hög jämfört med de som hade omätbara nivåer av troponin. För de som hade värden på 10-14 ng/l var risken att dö tre gånger så hög.
Källa

2. 58% som genomgått covid-19 hade hjärtmuskelinflammation
I en kinesisk studie undersöktes 26 personer som genomgått covid-19. 15 (58%) av 26 visade tecken på hjärtmuskelinflammation.
Källa

3. 49% som genomgått covid-19 hade myokardpåverkan
Myokardpåverkan som sätts i samband med hjärtmuskelinflammation förekommer hos 49% som drabbats av covid-19, vilket man kan läsa förbigående i nedan artikel i Läkartidningen (källhänvisning [8]).
Källa

Skador på lungor är vanligt
Andra efterföljande problem som kan vara vanliga och orsaka både andningsbesvär, trötthet och i allvarligare fall organsvikt är skador på lungorna. Data från Kina visar att omkring 14 procent av dem som smittas får svåra symptom och att 5 procent blir så kritiskt sjuka att de behöver intensivvård. Kinesiska data visar, att mediantiden från första symptom till att läggas in på sjukhus är 12,5 dagar. Vårdtiden på sjukhus varade därefter i 12,8 dagar i snitt. Vi vet att ”våg 2”, med risk för lunginflammation och överreaktion hos immunförsvaret sker kring dagarna 10-11 efter insjuknande. De allra flesta slipper det, men alla måste ändå känna till denna risk som verkar drabba uppåt 20%. De som riskerar allvarlig sjukdom är särskilt de med andra komplicerande sjukdomar som exempelvis kronisk lungsjukdom eller hjärt-kärlsjukdom samt diabetes, högt blodtryck eller övervikt. Vid en vanlig lunginflammation får man vita fläckar på lungan, men de är ofta begränsade till en del av den ena lungan. Vid lunginflammationen man får av covid-19 har man dock kunnat se ett annat mönster. När läkare vid sjukhuset Mount Sinai i New York analyserade 121 skiktröntgenbilder av kinesiska patienter så såg de att de hade vita suddiga kluster i utkanterna av båda lungorna vid revbenen. Dessa fynd gör självklart att många som genomlidit covid-19 kan ha en rätt lång återhämtningsperiod.
Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

En kommentar

  1. Hjärtproblem som ortostatisk takykardi är ju också ett stort problem hos dem med ME. Sjukvården måste ta allvarligt på alla skador som uppkommer i samband med Covid. Mycket mer behöver göras i Sverige.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: