Om regeringens uppdrag S2023/01431

Egen kommentar
Uppdragsdirektivet är bra och jag hoppas att det nu verkligen blir ett helhetsomtag avseende diagnostisering och behandling, utifrån bästa kunskap. Alla patienter ska förstås få tillgång till den bästa vård, oavsett var man bor, och vilken sjukvårdsinrättning man besöker. Eftersom patientgruppen är stor bör det nog utöver ett Nationellt kunskapscentrum även finnas utspridda specialistkliniker i åtminstone de regioner som har universitetssjukhus. Samlad multidisciplinär kompetens krävs kring var och en av alla dessa patienter. De svårast sjuka behöver även få möjlighet att läggas in. Den möjligheten är väldigt begränsad idag.
Universitetssjukhus – Wikipedia

Vad innebär ”andra postinfektiösa tillstånd” enligt regeringen?
Regeringen anger inte själva vad postinfektiösa tillstånd innefattar, men hänvisar i nedan uppdragsdirektiv till en tidigare rapport (S2021/01100) framtagen av Socialstyrelsen:
”…symtombilden för postcovidpatienter är närliggande andra postinfektiösa syndrom så som svår influensa, sepsis, ME/CFS, postintensivvårdssyndrom, PANS/PANDAS med flera”, och vidare: ”patienter som har drabbats av postinfektiösa tillstånd har ofta en komplex symtombild som kan kräva multiprofessionella insatser”.

Vad säger uppdraget?
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag:

– att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för diagnostik, vård och rehabilitering av postcovid och andra postinfektiösa tillstånd som riktar sig till både primär- och specialistvård, inbegripet kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Kunskapsstödet kan vända sig till både aktörer inom berörda professioner och beslutsfattare.

– att främja samverkan och stödja kunskapsspridning om postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. I det ingår bl.a. att inhämta och sammanställa erfarenheter från regioner med mottagningar som har etablerats för dessa tillstånd. Socialstyrelsen ska också dokumentera erfarenheter från andra internationella aktörers arbete på området.

– att beakta skillnader mellan barn och vuxna, inbegripet äldre, samt mellan kvinnor och män.

– att analysera vad ett nationellt kunskapscentrum för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd kan bidra med samt vilka förutsättningarna som finns för att bilda ett sådant kunskapscentrum.

– att föra dialog med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner, kommuner, berörda lärosäten, professions- och specialistorganisationer, patientföreträdare samt andra aktörer som myndigheterna bedömer vara relevanta för uppdragets genomförande.

Socialstyrelsen ska, senast den 30 november 2023, lämna en muntlig delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska slutrapporteras senast den 14 augusti 2024. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 3,5 milj kronor.
Regeringens uppdrag i pdfOm Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. luddsan

    Tack Mats för all information du delar till oss och att du orkar hålla i 💪 😊👏🤗

    Gilla

  2. Christina Saks

    Tack för all info du delar med dig och det fantastiska jobb du gör.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: