Hur är det med järnbalansen?

fe

Det är viktigt att ha balans i kroppen, inte minst när det gäller järn. Både vid förhöjda värden och vid järnbrist kan man orsakas av bl.a. trötthet.

Förhöjda värden
Förhöjt serumferritin (S-FE) kan innebära att man har Hereditär hemokromatos och beror i de allra flesta fall på en mutation i HFE-genen (C282Y). En annan mutation, H63D, kan i kombination med C282Y leda till lindrig hemokromatos. Diagnosen fastställs med gentest.

Hemokromatos är en genetisk sjukdom där kroppens naturliga reglering av järnupptag inte fungerar. Syskon till en hemokromatospatient löper 25 procents risk att ha ärvt anlaget. För mycket järn tas upp i tunntarmen och inlagras i kroppens vävnader och organ. Kroppen kan inte göra sig av med överskottsjärnet och de onormalt stora och successivt ökande järndepåerna medför en förhöjd oxidativ stress.

Förutom hereditär hemokromatos är orsaker till förhöjt serumferritin inflammation, leverpåverkan, alkoholöverkonsumtion eller dysmetabolt järnöverskott. I dessa fall beror det stegrade serumferritinet på läckage från påverkade leverceller och underliggande inflammation.

Symtom
Trötthet är det vanligaste symtomet. Andra symtom är stelhet och värk i småleder (fingrar, fotleder) samt tecken till leverpåverkan.

Referensvärden
S-Ferritin upp över 60 mcg/L men gärna upp mot 100 (dock ej över 200), rekommenderas. Leverbiopsi behöver göras vid ferritin >1 000 mcg/l, då det finns risk för leverskador.

Behandling
Man brukar alltid behandla patienter med ferritinstegring om de har mutationerna C282Y/C282Y eller C282Y/H63D i HFE-genen i syfte att förebygga sjukdomsutveckling . Behandlingen utgörs av blodtappningar (venesectio). Under den initiala intensivbehandlingen tappar man i normalfallet 450–500 ml varje vecka.

Vid höga ferritinvärden kan intensivbehandlingen pågå i över ett år, ibland flera år, men det vanliga är 4–6 månader.

I normalfallet underhållsbehandlar man med blodtappningar 3–4 gånger per år hos kvinnor och 4–6 gånger per år hos män. Under den livslånga underhållsbehandlingen räcker det att man kontrollerar serumferritin en gång per år, varefter det kommande årets tappningsintervall justeras beroende på om värdet stigit eller sjunkit.


Järnbrist
Brist på järn gör att det bildas för få röda blodkroppar och kroppen får inte tillräckligt med syre. Blodbrist som beror på att man har för lite järn i kroppen kallas järnbristanemi.

Symtom
Trötthet, yrsel, lätt andfådd, hjärtklappning, huvudvärk, öronsus

Referensvärden
S-Ferritin under 30 mcg/L är liktydigt med absolut järnbrist.

Behandling
Järnbrist behandlas med i första hand järntabletter. Om man inte tål järntabletter kan man få dropp eller sprutor som innehåller järn.

Källor
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18863
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemokromatos
http://www.karolinska.se/for-vardgivare/kliniker-och-enheter-a-o/kliniker-och-enheter-a-o/levercentrum/vuxna-patienter/hereditar-hemokromatos/
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodbrist-pa-grund-av-for-lite-jarn/

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. Marianne Taxén

    Jag har sedan barnsben haft låga järnvärden och ätit järntabletter till och från hela livet. För drygt ett år sedan fick jag problem med magen/tarmarna efter en antibiotikakur. Detta är nu bra igen men då konstaterade en läkare att jag har kronisk järnbristanemi. Nu tar jag dagligen järntabletter och lär få göra det livet ut. Det intressanta med ditt inlägg är järnöverskottet. Läkare har alltid nämligen sagt att det inte kan bli något järnöverskott för det gör kroppen av med av sig själv….Undrar hur det är?

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: