Svar från Vetenskapsrådet avseende inlämnad namninsamling (1137 st) om ökad biomedicinsk forskning

Bäste Mats!

Tack för Ditt brev och tack för Ditt engagemang för ökad forskning om ME/CFS. Jag har för Vetenskapsrådet mottagit namninsamlingen.

Det är, som också framgår av Din text på hemsidan, en komplicerad sjukdom/symptombild med stora kunskapsluckor. Det behövs tveklöst mer forskning för att inte bara förstå de underliggande mekanismerna utan också – och framförallt – hitta adekvata behandlingsalternativ.

Vetenskapsrådet stöder genom forskningsanslag forskning inom en mängd olika områden, såväl grundforskning som tillämpad forskning. Jag gjorde en snabb sökning i vår forskningsdatabas och Vetenskapsrådet har stött också forskning med koppling till det aktuella området men det förefaller vara i ganska begränsad omfattning. Merparten av Vetenskapsrådets (och många andra svenska forskningsfinansiärers) forskningsstöd ges, i hög konkurrens, till forskarinitierade projekt. Det betyder att det är enskilda forskare eller forskargrupper som identifierar de frågeställningar man avser studera. Vetenskapsrådet gör kvalitetsgranskningen och ger finansiellt stöd till de projekt som har allra högsta kvalitet, oavsett område. I endast begränsad utsträckning ges stöd till specifika områden och då nästan alltid inom ramen för ett regeringsuppdrag. Exempelvis ges riktat stöd till forskning inom psykiatri och till vårdforskning. (Också här är det forskarna själva som föreslår projekt men området är då i förhand mer avgränsat.) Förhoppningsvis leder Ditt engagemang kring ME/CFS till att flera starka forskare intresserar sig för problemet och att på så sätt forskningen inom området ökar. Alternativet är att regeringen identifierar problemet och ger någon av de statliga forskningsfinansiärerna, exv. Vetenskapsrådet eller Forte, i uppdrag att stödja ett specifikt forskningsområde.

Jag är ledsen att jag inte kan ge ett mer direkt eller positivt svar på önskemålet om ökad forskning men jag försäkrar att det inte orsakas av en bristande förståelse för problemets vikt eller det lidande som många drabbade upplever. Återkom gärna om Du vill diskutera detta ytterligare.

Med vänlig hälsning

Mats Ulfendahl
______________________________________________________
Professor Mats Ulfendahl
Huvudsekreterare, Medicin och hälsa / Vetenskapsrådet http://www.vr.se/

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: