Stanfordinitiativet – Antimikrobiell behandling hjälper många

Stanford
Stanford Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Initiative
På Stanfordinitiativets hemsida kan man bl a läsa följande:
Studien av infektionsrelaterade kroniska sjukdomar är ett relativt nytt område, och mer forskning behövs. Exempel på infektionsrelaterade kroniska sjukdomar inkluderar ME / CFS och kronisk Borrelia (CLD). Sjukdomarna överlappar varandra i många avseenden; de är multisystema och komplexa sjukdomar med potentiellt förödande fysiska och kognitiva symtom. Dessa sjukdomar kan avsevärt försämra livet för patienterna och resulterar i betydande minskning av tidigare nivåer av yrkes, pedagogiska, sociala eller personliga aktiviteter. Ett brett spektrum, innovativt förhållningssätt till upptäckten kring dessa försvagande sjukdomar är av största vikt och en prioritet vid Stanford.

Det är vanligt att läkare i USA har en skeptisk hållning gentemot dessa patienters symtom, och denna skepsis förbättras tyvärr inte av att de flesta resultat av konventionella laboratorietester är normala.

Hypotesen är att långa och specifika antimikrobiella behandlingar kan vara lösningen för många
José G. Montoya, MD har valt tillvägagångssättet att undersöka om infektion kan vara en utlösande faktor till dessa kroniska tillstånd. Stanfordinitiativets hypotes är att långa och specifika antimikrobiella behandlingar kan leda till partiell eller total förbättring av patientens symptom. De har lyckats med att identifiera flera undergrupper av patienter vars liv har förändrats dramatiskt med deras strategi. Det är viktigt att betona att strategin inte fungerar hos alla patienter. De verkar inte heller helt ha bortsett från att ett relativt okänt smittämne orsakar ME / CFS, nämligen xenotropic murint leukemivirus-relaterat virus (XMRV).

Ett exempel på en av Montayas studier från 2012
Behandling med det antivirala läkemedlet Valganciklovir förbättrade fysiska och kognitiva symptom hos patienter med ME/CFS som hade förhöjda IgG-titrar av Humant herpesvirus 6 (HHV-6) och Epstein-Barrvirus (EBV). En okontrollerad, oblindad studie genomfördes på 61 ME/CFS-patienter som behandlades med 900 mg valganciklovir dagligen (varav 55 tog en induktionsdos av 1.800 mg dagligen under de första 3 veckorna).

Antikroppstitrar ansågs hög om HHV-6 IgG ≥ 1: 320, EBV viralt kapsidantigen (VCA) IgG ≥ 1: 640, och EBV tidigt antigen (EA) IgG ≥ 1: 160. 32 st (52%) av 61 patienter blev bättre.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: