Kan Cancerbehandling även fungera på en undergrupp av ME/CFS-patienter?

mycoplasma
Immunsvaret kan grovt indelas i två kategorier som konkurrerar med varandra

1. Cytotoxiska (virus, tumörer) -> mognaden av TH 1, aktivering av T-lymfocyter C
2. Antikroppar mot de flesta bakterier -> mognaden av TH 2 , B-cellaktivering

Om vi enbart förhåller oss till p.1. så finns det cytostatika och cytotoxiska läkemedel som används vid behandling av tumörsjukdomar och för att dämpa immunreaktioner vid till exempel transplantationer eller vid olika former av autoimmuna sjukdomar, som exempelvis reumatoid artrit och psoriasis.

Även Dr Judy Mikovits har sett ett samband mellan orsak till vissa virus och cancer. Antalet NK-celler är enligt henne för lågt hos både ME/CFS-patienter och cancerpatienter.

Det finns ett antal immunmodulerande preparat som påstås ha viss effekt mot cancer och ibland vissa virus
Iscador ett godkänt naturläkemedel kommer från mistel. Det anses ha immunmodulerande effekt och används som parallell medicinering mot cancer.

Ampligen är ännu inte ett godkänt läkemedel, men det används i amerikanska studier och eventuellt kommer anart behandling påbörjas av svårt sjuka i ME/CFS-i Europa. Det har använts i samband med behandling av cancer.

Rituximab är ett av flera exempel på immunmodulerande läkemedel som används i samband med behandling av cancer och numera i en studie där ME/CFS- patienter behandlas i Norge.

Oxymatrine är verkningsämnet i Dr John Chias framtagna Equlibrant som används som immunmodulerande medel mot enterovirus. Oxymatrine är även en alternativ behandling mot cancer.

Variabel immunbrist är en av de vanligaste primära immunbristsjukdomarna och kännetecknas av brist på immunglobuliner (hypogammaglobulinemi), och tillståndet leder till ökad infektionskänslighet och autoimmuna sjukdomar. Alla som har variabel immunbrist behöver livslång behandling med immunglobuliner. Behandlig ges även till de som har blodcancer.

Interferon är en annan typ av behandling som ges vid cancer. Används även av bl a Dr John Chia vid behandling av ME/CFS-patienter.

Höga IgG titrar mot specifika virus kan tyda på aktiv infektion enligt flertalet studier
Att patienter med ME/CFS ofta har väldigt höga IgG-titrar mot vissa virus (som sjukvården normalt anser vara en utläkt infektion om IgM är inom referens), framförallt mot herpesfamiljen där virusen kan reaktiveras vid andra infektioner eller belastningar så kan det inte hållas för osannolikt att många patienter med ME/CFS behöver medicinsk behandling.

Dr Judy Mikovits antyder även att ME/CFS-sjuka kan lida av ett retrovirus. För att behandla retrovirus behövs olika riktade antivirala behandlingar som t ex de som används vid HIV. Kan även det fungera mot en undergrupp av ME/CFS?

Det går att räkna upp fler läkemedel och naturmedel som används både mot virus och cancer
Är det en framkomlig väg att pröva cancerbehandling mot ME/CFS-patienter? Jag vet inte, men det verkar onekligen intressant.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: