Vad vet vi om ME/CFS när det gäller medicinska avvikelser?

me avvikelser
Jag har kortfattat sammanställt vad jag funnit för avvikelser, dels utifrån studier och dels efter omfattande kontakter med många som lider av sjukdomen ME/CFS. Ni får gärna fylla på i kommentarsfältet. Ange gärna källa om ni anser att en majoritet har just denna avvikelse. Jag uppdaterar efterhand.

NK-celler
Vi vet att det i flera studier visats att NK-celler har låg aktivitet. Vissa anser därför att immunmodulerande mediciner kan vara bra som ökar NK-cellsaktiviteten och därmed den kroppsegna interferon-gammaproduktion som krävs för att makrofagerna ska fungera.
Källa

CD4+ T-celler
Vi vet att det finns förändringar i CD4+ T-celler som kan stänga av T-cellsmedierad immunitet i slutet av en immunreaktion och undertrycka autoreaktiva T-celler. Enligt nedan studie har de även inverkan på metylering.
Källa

CD8+ T-celler
Vi vet att det i flera studier förekommer brist på CD8+ T-celler vilket sätter ned det adaptiva immunförsvaret. De utgör ett viktigt försvar mot virus och bakterier. Här finns även ett samband med MS där man kunnat visa att sjukdomen är svårare ju lägre nivå av CD8+-T-celler man har.
Källa

MTHFR 677
Genmutation på MTHFR 677 är relativt vanligt varvid vitamin B12 och folsyra har svårare att omvandlas till metylerad form. Därav verkar de som har genmutation må bättre av subkutant metylkobalamin och att man använder metylfolat istället för folsyra. Uppskattningsvis är det ungefär hälften av alla med ME/CFS som mår bättre med denna typ av behandling även om det inte kan påvisas någon brist av B12/B9 i blod. Det verkar ovanligt att ta MTHFR-prov.
Källa

Mjölksyra i hjärnan
Forskare i New York har mätt nivåerna av en metabolit som kallas laktat i cerebrospinalvätskan (den vätska som omger hjärna och ryggmärg) i 19 ME / CFS-patienter, 31 personer med egentlig depression och 23 friska kontrollpersoner.

De genomsnittliga laktatnivåerna var högst i ME/CFS-gruppen (0,92 enheter) jämfört med friska försökspersoner (0,04). Gruppen med depression hade en mellanliggande nivå (0,40). Dessutom fann forskarna en signifikant korrelation mellan laktat och mental trötthet i ME/CFS-patienter, men inte hos deprimerade patienter eller friska kontroller.
Källa

Hjärtfrekvensvariation
Dr Benjamin Natelson och Fumharu Togo genomförde 2013 en studie med 52 kvinnliga ME/CFS-patienter och såg samband mellan hjärtfrekvensvariation (HRV) och subjektiv sömnkvalitet. De 52 kvinnliga patienterna visade tecken på sömnstörningar i form av kraftigt minskad total sömntid, minskad sömneffektivitet, och förändringar i HRV jämfört med matchade friska kontrollpersoner.
Källa

Vitamin- och mineralbrist
Många har ofta låg nivå av D-vitamin. Brist på bl a magnesium, zink, kalcium, kalium och järn förekommer.

Låg blodvolym = POTS
Mycket tyder på att en majoritet av ME/CFS-patienter har för låg blodvolym (hypovolemi) vilket kan orsaka POTS, en sjukdom som kännetecknas av ortostatisk intolerans, vilket många med ME/CFS har problem med.
Källa

Hormonobalans
Det är vanligt förekommande med obalans i det endokrina systemet. Höga TSH-nivåer förekommer. Låga DHEA- och kortisolnivåer kan förekomma. Det är osäkert då få genomgått sådana tester.

Obalans i tarmen – Dysbios
Lågt antal lactobakterier och högt antal e.colibakterier verkar vara vanligt förekommande bland de ME/CFS-patienter som genomgår utländska tarmprover (erbjuds normalt inte i Sverige). Förekomst av obalans i tarmfloran (dysbios) bland ME-sjuka verkar vara mer regel än undantag. Det finns indikation på att många med ME/CFS även har höga histaminnivåer vilket kan bero på brist av DAO-enzym. Födoöverkänslighet och även allergier är tämligen vanliga.
Källa

AMPK-enzym
Forskare i Storbritannien har funnit att patienter med ME (Fukuda) har en defekt i en molekyl i samband med produktionen av ett protein som kallas AMP-kinas (AMPK). Enzymet har betydelse för uthållighet i musklerna. Quercetine och läkemedlet mot diabetes 2 (Metformin Bluefish) har visat sig påverka aktiviteten av AMPK-enzym.
Källa

Post-Extertional Malaise (PEM) påvisat – Avvikelser i syreupptagningsförmåga
Vid två-dagars cykeltest finns en signifikant skillnad på försämrad syreupptagningsförmåga.De mest betydelsefulla mätvärdena är aerobisk kapacitet (VO2peak) och syreupptagning vid anaerobiska tröskeln (VO2AT).
Källa

Heat Shock Protein 60
Professor Jonas Blomberg har funnit en ökad frekvens av en speciell sorts autoantikroppar, riktade mot en del av antigenet.
Källa

Cytokin-avvikelser

Vi vet att det är för mycket av flera pro-inflammatoriska cytokiner som bl a IL-1, IL-6 och IL-17A (Hornig). Fibromyalgipatienter har visats ha 3 gånger högre nivåer av IL-8 (Kadetoff). Att ME/CFS därmed är en neuroinflammatorisk sjukdom verkar stå klart. Det är dock oklart vad som orsakar inflammationerna. Just nu pågår en studie i Holland gällande IL-1-hämmare. Studien blir klar i december.
Källa
Vi vet att det förekommer lägre nivåer av IL-10, som är en antiinflammatorisk cytokin
Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

En kommentar

  1. Svensson

    Thiaminbrist (B1) är väl de senaste på området för att komma tillrätta med trötthet. Har provat detta själv med framgång.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: