Kort om den historiska kopplingen mellan virus och ME/CFS

hiv
Bildkälla

Det finns olika teorier om vad som orsakar sjukdomen ME/CFS
Vissa stöder tanken att en enda patogen (t.ex. ett virus eller bakterie) orsakar sjukdomen medan andra ansluter sig till idén att ME/CFS beror på miljö, ett resultat av exponering för ett antal toxiner som skadar nervsystemet och immunsystem. En del tror att det är en komplikation av allt och att det blir för mycket för kroppen att hantera.

Var och en av dessa teorier genererar sin egen forskning, sin egen ström av tester, och egna behandlingsprotokoll. ME/CFS är en komplex sjukdom, vilket gör sökandet efter en orsak till sjukdomen med väldigt svårt. Den dominerande teorin i USA är, eller har i vart fall varit, att ME /CFS orsakas av ett virus. Denna teori stöds av historien (ME/CFS epidemier har ofta följt polioepidemier).Även influensaliknande symtom (svullna lymfkörtlar, sjukdomskänsla, halsont), och likheter med andra sjukdomar med virala etiologier, särskilt körtelfeber och postpoliosyndrom stödjer teorin.

Herpesvirus
I mitten av 1980-talet rapporterade två kliniker, Dr Cheney och Dr Peterson att man funnit höga halter av Epstein-Barr-virus (EBV) i patienter från utbrottet i Incline Village, Nevada 1984. Vid den tiden trodde man att sjukdomen orsakades av kronisk reaktivering av EBV. Herpesvirus är fortfarande den mest vanliga hypotesen som orsak till sjukdomen, främst på grund av att herpesvirus är känt för att etablera latens.

Retrovirus
Forskarna har vänt sin uppmärksamhet mot de virus som är kända för att ha direkta effekter på immunsystemet samt möjligheten att använda värdens egna DNA att replikera. Dr Michael Holmes, en forskare i Nya Zeeland, fann 1986 bevis för ett retrovirus hos ME/CFS-patienter. Denna slutsats validerades av forskning 1990 av Dr. Elaine De Freitas vid Wistarinstitutet i Philadelphia. Hon fann virala fragment av HTLV-II i mitokondrierna av celler från 30 patienter med ME/CFS. Ingen av de 20 kontrollerna testades positivt för virusen. Freitas slutsats var att hennes forskning stöds av en associering mellan ett HTLV-II-liknande virus och ME / CFS. Freitas forskning har inte replikerats av CDC, så hennes teori om en retroviral etiologi övergavs. Men nästan tjugo år senare, upptäcktes ett annat retrovirus hos ME/CFS-patienter. Under 2009 meddelade Whittemore Peterson Institute (WPI) att de funnit det definitiva beviset på ett retrovirus hos ME/ CFS-patienter. Forskarna, som kom från flera prestigefyllda laboratorier, inklusive National Cancer Institute, Lerner Institute, Cleveland Clinic, identifierade DNA från en human gammaretrovirus, xenotropic murinleukemivirus-relaterat virus (XMRV) i 68 av 101 patienter (67%). Gruppen kom fram till att deras iakttagelser ökade möjligheten att XMRV kunde vara en bidragande orsak till patogenesen av CFS.  Liksom Freitas forskning kunde studien inte replikeras. I september 2011 var forskarna tvungna att offentliggöra ett återkallande av den ursprungliga studien, vilket satte stopp för XMRV-forskningen, liksom annan betydande forskning kring retroviral orsak till ME/CFS.

Enterovirus
Retrovirus och herpesvirus är inte de enda virus som kan orsaka bestående skador. Den framlidne dr John Richardson, en brittisk läkare, behandlade patienter med post-virala syndrom för mer än fyra decennier. Hans hypotes var att ett enterovirus, likt den som orsakar polio, kan vara roten till ME. Enterovirus är ett mycket smittsamt virus som kommer in kroppen genom det gastrointestinala (GI) och dras till det centrala nervsystemet, hjärta och muskelvävnad. Det är resistent mot både magsyra och galla, vilket ger det möjlighet att finnas kvar i magtarmkanalen under långa tidsperioder. Richardson ansåg att det fanns märkliga likheter och förekomst av poliorelaterade symtom. Dr Peter Behan och hans forskarteam i Glasgow, Skottland, fann också indikationer på en ihållande enteroviral infektion i ca 60% av ME/CFS-patienter som de testade. Behan spekulerade i att viruset är en muterad form av poliovirus som angriper hjärnan snarare än ryggmärgen, vilket orsakar en ”kaskadeffekt.” Denna teori passar väl in i historiska belägg, samt epidemiologi (de tidiga utbrott av ME- följde epidemier av polio).

Dr. John Chia har också upptäckt enterovirala infektioner hos ME/CFS-patienter. Biopsier från magsäcken tagna från en grupp av 165 ME/CFS-patienter visade ihållande aktiva enterovirala infektioner hos 135 patienter, i vissa fall flera år efter den första infektionen först noterats. Graden av virusmängd matchade symptom i en sådan utsträckning att forskarna drog slutsatsen att enterovirala infektioner kan vara kausala. Dr Chia testade sin hypotes flera år senare genom att följa en grupp patienter som hade tagits in på sjukhus med akuta enterovirala infektioner. Tre av dessa patienter utvecklade ME /CFS.

Andra virus har också varit inblandade i diskussion om vad som orsakar ME/CFS (HERV, HIAP, Parvo B19 m fl).
Källa

Varje år upptäcks nya virus – Det innebär att vi inte känner till alla
Svårigheten med virus är att vi inte känner till alla virus. Man måste veta vad man letar efter. Eftersom virus har lätt för att mutera och därigenom hitta sätt att undgå medicinens verkningar, måste man ofta behandla med flera antivirala medel samtidigt. Så länge ingen kommer på orsaken till uppkomsten av ME/CFS är virusspåret fortfarande mycket intressant.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. Lill-Ann Lövstuhagen

    Min Herpes som vandrade, över åren, från underleppen till långt upp i näsan, var såren tog ca 1 månad på att läkas. Detta gjorde ont, och hände flera gånger per år. Mycket kemikalier gick åt också. Så började jag ta Lysin. Nu har jag inte haft kjenning av herpes på lite över 3 år. Detta är vad jag kan om detta.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: