Samband finns mellan multisystemisk sjukdom och mitokondriell dysfunktion

mitokondrier
Bildkälla

Mitokondrier behövs för energi och cellöverlevnad
Vid mitokondriella sjukdomar, eller vid sjukdomar som orsakar mitokondriell dysfunktion, fungerar inte mitokondrierna som de ska, vilket kan ge symtom från i stort sett hela kroppen, framför allt från de vävnader eller organ som förbrukar mycket energi. Hjärnan står för cirka 20% av kroppens totala efterfrågan av energi. Varje cell kan ha från hundratalet till flera tusen mitokondrier. Mitokondriernas viktigaste uppgift är generering av ATP, den viktigaste energikällan för celler. Nervceller är starkt beroende av ATP för en rad höga energikrävande processer. Nedsatt mitokondriefunktion leder till celldöd.

Neurodegenerativa sjukdomar
Samband har setts med mitokondriell dysfunkion och neurodegenerativa sjukdomar, en kategori av sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet, till exempel demenssjukdomar. Sjukdomarna uppträder senare i livet på grund av förändringar i nervsystemet som leder till degeneration av nervceller. Några av de neurodegenerativa sjukdomarna är Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och ALS.

Celldöd pga av minskad cellandning (inre andning)
Obduktionsresultat visar klara belägg för oxidativ stress och minskad nivå av glutation i hjärnan hos parkinsonpatienter. Den viktigaste källan till oxidativ stress antas vara en ökning av reaktiva syreradikaler (reactive oxygen species, ROS) pga av minskad cellandning. Hämning av andning leder till bildande av fria radikaler och minskad ATP-produktion.
Källa

En multisystemisk sjukdom kan i vissa fall bero på en mitokondriell sjukdom
Enligt Socialstyrelsen ska mitokondriell sjukdom misstänkas vid fortskridande sjukdom med symtom från många olika organ i olika kombinationer, som huvudvärk, muskelsvaghet, nedsatt syn och/eller hörsel. Halten av mjölksyra (laktat) mäts i blod och i spinalvätska. Ett förhöjt laktatvärde stärker misstanken, men laktatvärdet kan vara normalt, framför allt hos vuxna personer med mitokondriesjukdom.

Diagnostiken baseras på tre laboratorieundersökningar
1. Muskelprov för biokemisk undersökning.
2. Muskelprov för mikroskopundersökning.
3 Blod- eller muskelprov för undersökning av mtDNA och nDNA.
Källa

Vad orsakar mitokondriell dysfunktion?
Mitokondrier har en egen uppsättning DNA som enbart ärvs från modern. Det finns ett antal svåra men ganska ovanliga sjukdomar (Socialstyrelsen beräknar att det finns ca 900 personer i Sverige) som beror på mutationer i mitokondriernas arvsmassa.

Vanligaste orsaken till mitokondriell dysfunktion kanske inte beror på genmutation utan istället oxidativ stress, otillräcklig syretillförsel eller andra brister på ämnen som krävs vid bildande av ATP, t ex:NADH, D-Ribos, COQ10 etc. Även inom svensk Hälso- och sjukvård har man börjat uppmärksamma sambandet mellan oxidativ stress och inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår forskning vid Uppsala Universitet.
Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

En kommentar

  1. Johanna Lundström

    Hej, jag tycker det låter sannolikt att en obalans/ dysfunktion i mitokondrierna kan vara orsak till många sjukdomar. Dr Terry Wahls fick MS (multiple scleros) men lyckades vända tillbaka till hälsa genom att återställa funktionen i sina mitokondrier. Hon har skrivit boken ‘The Wahls Protocol’ där hon berättar om hur hon gjorde. Hör henne berätta själv här: https://www.youtube.com/watch?v=lJT4gRUlpkc

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: