ME-patienter får inte ta rätt prover!

claudia

Fokusera nu på IgM och IgG – Det är viktigt att ni kan detta!
Nu ska jag skriva om något som jag anser är viktigt. Observera att ni måste lära er vad IgM och IgG är för att förstå allt. Om ni kan lära er det så förstår ni också vad svensk sjukvård inte har lärt sig!

Antikroppar, bl a IgM och IgG, mot virus kan påvisas i serum/plasma eller cerebrospinalvätska. IgM kan påvisas efter 5-10 dagars infektion och kvarstår upp till ca ett halvår. IgG kan påvisas 1-6 veckor efter insjuknandet och kvarstår i flera år, ibland livslångt för virus som finns kvar latent. IgG anses normalt enbart vara ett bevis på att man haft en infektion och att kroppen bildat antikroppar (ett minne för att kunna attackera patogenen om den dyker upp igen)

Kortfattat vad sjukvården anser: IgM styrker pågående infektion och IgG visar att du en gång i tiden haft en infektion. KOM IHÅG DET NU – VIKTIGT!

De allra flesta människor har antikroppar (IgG) mot Epstein-barrvirus. Det är ett vanligt virus som drabbar i princip alla människor (90-95%) förr eller senare. Men var går gränsen på för högt antal IgG, så pass högt att det är orimligt? Kan ett högt värde tyda på aktiv infektion, trots att IgM inte kan påvisas? Svar: JA!

Flera forskare och läkare anser att förhöjda IgG är = aktiv infektion
Det finns flera forskare och experter i världen som hävdar att vissa virus kan vara aktiva trots att sjukvården inte tror det.

Svensk sjukvård tror
IgM inom referens betyder inte infektion
IgM utom referens betyder infektion

Så här långt har alla förstått att det är IgM som sjukvården fokuserar på.

Det finns ett annat värde som är intressant. Det är IgG. Det kan vara inom referens och utom referens. ibland kan det sticka iväg. Sjukvården tolkar normalt enbart IgG som att det enbart innebär att man haft en infektion. Dvs kroppen har minne att attackera inkräktaren om den kommer igen. Antikroppar har således bildats mot den infektion man haft.

Svensk sjukvård tror
IgG utom referens betyder att man enbart haft en infektion.

Flera internationella forskare och läkare håller inte med
Det finns forskare som anser att IgG utom referens kan visa på aktiv infektion trots att IgM är inom referens. Hur då? Jo, genom ett flertal studier som visat att de som haft galna värden på IgG mått bättre efter behandling!

Dantini
Dantini, en praktiserande läkare, hävdar att ca 75% av alla med ME/CFS och fibromyalgi har en aktiv herpesinfektion! Det är rätt kaxigt – eller hur? Varför gör han det tro? Jo, för han lyckas med sin behandling! Han led själv av ME/CFS och behandlade sig med antivirala läkemedel och blev frisk efter 6 månader.Han har behandlat ME/CFS- och Fibromyalgipatienter med stor framgång! 75% av dem blir friska. Behandlingstiden har varierat mellan 6-17 veckor. På en hälsoskala (1-10) hade patienterna före behandling i snitt 1.92 och efter behandling 7.64. Han använder oftast Famvir eller Valtrex. Han undviker Valcyte pga av biverkningarna. Förutom antiviral behandling måste patienterna även lägga om kosten då födoöverkänslighet och allergier är vanligt hos dessa.

OBSERVERA att Dantini är av uppfattningen att IgG inte enbart är ett mått på att det finns antikroppar mot en utläkt infektion. Han gör bedömningen att det är en pågående infektion om antalet titrar av IgG överstiger normalvärde med 4 gånger, precis som Montoya och Lerner (tyvärr nyligen avliden) gör, vilket jag skriver mer om nedan.
Källa

Holmes
Om ni inte nöjer er med att Dantini lyckats så kommer mer. Gary Holmes har genomfört ett par lyckade studier med CFS-patienter med de som har onormalt höga IgG-titrat mot Epstein Barrvirus (EBV.) Den första studien genomfördes 1990 med 270 st CFS-patienter. 59% hade onormalt höga IgG titernivåer mot EBV. 80% av patienterna hade haft CFS mer än 1 år. 18% hade haft CFS i mer än 6 år. 2 ml Nexavir administrerades dagligen under tio dagar, följt av tre gånger i veckan. Av de 270 deltagarna i studien, nådde 96% av de som fick mer än 40 injektioner förbättring eller i närheten av remissionsstatus (med få kvarvarande symtom). 71% av patienterna som fick 11-40 injektioner nådde remission eller i närheten av remissionstatus (med få kvarvarande symtom).
Källa

Fyra år senare genomförde han en ny studie med 130 st CFS-patienter, med liknande urvalskriterier som ovan studie (höga IgG mot EBV). Det administrerades 2 ml injektioner av Nexavir dagligen under 25 dagar, därefter varannan dag under 50 dagar, följt av tre gånger i veckan under 105 dagar. Totalt fick deltagarna 95 injektioner under en period av 180 dagar. Av de 180 patienterna nådde 43% remission och 42% blev mycket bättre (med få kvarvarande symtom).
Källa

Montoya 
Infektionsspecialist Jose Montoya från Stanford University har publicerat en studie gällande 61 CFS-patienter med förhöjda titrar av IgG som behandlades med långsiktig antiviral terapi. Patienterna behandlades med valganciklovir (Valcyte) och 81% upplevde en signifikant förbättring.

Antikroppstitrar ansågs förhöjd om patienterna hade HHV-6 IgG > 1: 320, EBV EA > 1: 160 och EBV VCA > 1: 640 (Quest / Focus Diagnostics).

Montoyas fann också att patienter med förlängd behandling (6 månader eller mer) var mer benägna att svara bättre på behandlingen.

Även Martin Lerner har behandlat 142 st CFS-patienter med förhöjda antikroppar (IgG) mot HHV-6, EBV eller CMV med antivirala läkemedel. Han fann att 75% förbättrades avsevärt och fortsatte att förbättras i 2-3 år med antiviral behandling (Lerner 2010) .
Källa

En annan känd doktor är Teitelbaum: ”Trots att dessa virala infektioner är vanliga i CFS, och att tillgängliga IgG-test kan erbjuda nyttig information så är tyvärr, trots alla data om motsatsen, de flesta läkare inte bekanta med den forskningen, och tror fortfarande felaktigt att negativ IgM antikroppstest bekräftar att det inte finns någon aktiv infektion.” – Teitelbaum.
Källa

Nu kommer det sista och jag har mer på mitt lager av studier, men redovisar nu enbart några
Psykiatrikern Theodore Henderson har med den antivirala medicinen Valacyclovir nyligen behandlat 30 barn med ME/CFS (jml Fukuda). 85% blev bättre efter 3 månader och 92% efter 5 månader. Han har för övrigt behandlat 200 vuxna och resultatet av det kommer att redovisas inom kort. Resultatet verkar dock i allt väsentligt överensstämma med förstudien som genomfördes med barnen.
Källa

Slutord
Begär att få en utökad analys mot de vanligaste virusen. Du måste kunna se ”siffrorna” på IgG – det är viktigt. Om de är fyra gånger högre än normalt så bör man utgå från att du har en pågående infektion! Det är inte enbart vad jag tror, det är vad andra tror!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Jerker Andersson

  Hej Mats, Bra att du kämpar för det här. Artikeln är mycket intressant och kan tas med till läkare för diskussion tycker jag. Har i arbetet mött en del personer som berättat att de utvecklat ME/CFS efter att de arbetat eller bott i ett hus med fuktskador eller mögel. Har forskat om dessa ämnen sedan 1991 p.g.a. egen sjukdomsbild, autoimmun. Kanske kan det finnas något att hämta ur min artikel här!? http://www.lfs-web.se/mogel-frisk-medicin.htm Hoppas att din fru finner hjälp snart!

  Gillad av 1 person

 2. Linda

  Tack Mats. De ger oss hopp!

  Gillad av 1 person

 3. Lisa ragnarsson

  Tack för info, skall ta med den till neurolog då nytt prov är bokat.
  O kunskapen är så tydlig, det är verkligt svårt att få hjälp!
  Det är då en sådan här artikel blir till så stor hjälp!!!
  TACK!👍🏻👏🏻

  Gillad av 1 person

  • Det är så många internationella forskare och behandlande läkare som med framgång insett att reaktiverade virus ofta enbart kan ses med förhöjda IgG. Jag förstår inte varför sjukvården ska vara blinda inför det?

   Jag har nu hört från flera patienter som tagit upp detta med sina läkare. De hävdar dock att de studier jag exemplifierar är småstudier. Det är inga småstudier. Det är flera hundra med i vissa studier. Problemet är att ingen följer upp dessa studier med en riktig Fas III-studie.

   Ampligen är på gång. Det är egentligen inte en antiviral medicin utan en immunmodulernade medicin och har visats fungera bäst på en undergrupp av ME-sjuka.

   ME/CFS är en mycket allvarlig sjukdom. Alternativet att inte göra någonting är ett stort misstag som de flesta behandlande läkare begår.

   Det går inte att tänka bort denna sjukdom. Det går inte att acceptera denna sjukdom. Den är hemsk!

   Våga prova med patientens samråd med antiviral behandling i de fall höga IgG kan påvisas. Vad är problemet? Efter 3-5 månader brukar de positiva resultaten visa sig för de allra flesta – om man har förhöjda IgG.

   Det kan vara så att ME/CFS i en del fall måste behandlas över hela patientens livstid, likt HIV-patienter. Men ingentig görs i Sverige. Alla skakar på huvudet och pekar på vad det är man ska förhålla sig till och mest fokus på vad man inte kan göra

   Jag har ändå läst de allra flesta studier om ME/CFS. Jag vet att många skulle kunna må så mycket bättre om de fick behandling!

   Gilla

 4. Jerker Andersson

  Mats, när du skriver att sjukdomen inte går att tänka bort så tror jag du har helt rätt. Umeå Universitet har tillsammans med Karolinska och Komin m.fl. gått ut med en stor forskningskampanj, vilken omtalar att de som får symtom och blir sjuka i s.k. sjuka hus blir det för att de är rädda eller reagerar negativt emot lukterna som mögel och annan fuktskada som bakterier eller kemisk skada kan föra med sig. De menar att de negativa emotionerna ska utlösa inflammativa svar i kroppen etc. Jag har gått emot detta via artiklar på hemsidan och måste möta fler gånger då de fortsätter formligen pumpa ut sådan information. De bortser från toxiska faktorer m.m. som bevisat är inverkande och de nämner inte barn med ett ord. Barn psykologiserar inte så som vuxna men får samma sjukdomar och symtom då de exponeras. Eventuellt befarar jag att det de håller på med är en agenda mot att i stort sett psyksjukförklara de som inte blir friska av den nya metod de kommer med, vilken är KBT kognitiv beteendeterapi, kanske med psykofarmaka också. Fler kvinnor än män verkar drabbas av sjuka hus. Här slår man mot en redan svag och nedtryckt grupp i samhället. Dessa psykologer, forskare och läkare vägrar svara mig då jag ställer frågor till dem om det de gör.

  Gillad av 1 person

 5. Cecilia

  Intressant! Jag har för mig att jag har läst att tillskott av aminosyran lysin i kombination med en argininfattig kost rekommenderas som behandling mot herpes. Jag har ingen aning hur effektivt det är men det kanske kan vara värt ett försök om man inte har tillgång till annan behandling?

  Gillad av 1 person

  • Ja, det stämmer. Precis så. Problemet är väl de som har brist på arginin. Det omvandlas till kväveoxid i kroppen och ger oftast ökad energi, men är också en trigger för herpes… Mom 22…

   Gilla

   • Cecilia

    Ja, det är sant. Och frågan är ju hur mycket man kan begränsa sitt intag av arginin utan att drabbas av en brist. Tack för ditt svar förresten.

    Gillad av 1 person

 6. Stina Hultgren

  Väldigt intressant, ska diskutera med min läkare.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: