GcMAF – ett mirakelmedel eller en bluff?

Den brittiska läkemedelsmyndigheten gick ut den 3 februari 2015 med en varning för all användning av produkter märkta ”GcMAF/First Immune”. Produkterna, som sålts via europeiska webbsidor, är inte godkända som läkemedel och påstås innehålla material från blod som kan vara förorenat.
Källa

Strax därefter gick svenska Läkemedelsverket ut med en liknande varning

Försäljningen stoppades
Det går inte längre att beställa produkten från någon av deras hemsidor. På deras hemsida kan man läsa att de inte längre säljer produkten utan enbart har en informationssida.
Titta på hemsidan här

Vad påstås GcMAF göra?
Enligt First Immunes hemsida kan det bota det mesta, som kronisk inflammation och virusinfektioner. Det är bättre än antibiotika inom många områden. Det påstås bota autism, kronisk herpes, kronisk akne, kronisk levercirros, kronisk njursjukdom, kronisk depression, kolit, Crohns, fibromyalgi, hepatit, herpes, LMBB, ME/CFS, osteoporos, periodontal sjukdom, psoriasis och olika typer av sjukdomar med immundysfunktion inkluderande allergier.

Deras forskning visar att GcMAF kan stoppa försämring av Parkinsons, MS, demens och ALS, och i sin roll som immunförsvarets regulator, kan GcMAF vända sjukdomar som angriper immunsystemet som Lupus och artrit. Det är även effektivt mot sårläkning. Det påstås framförallt vara framgångsrikt mot cancer.
Källa

GcMAF och Nagalase och koppling till olika sjukdomar
Vi tittar lite närmare på vad som avses med GcMAF.

Vad står GcMAF för?
Kortfattat kan man säga att GgcMAF har två funktioner. Det binder till sig D-vitamin och aktiverar de vita blodkropparna som kallas för makrofager. Vid brist på GcMAF och/eller D-vitamin så fungerar immunförsvaret sämre.

Gc är ett protein som hör till albumin-genfamiljen. Det binder till D-vitamin.
Gc benämns även som DBP, VDBG, GRD3, VDBG eller VDBP.

Brist på vitamin D-bindande protein kan leda till olika grader av immunosuppression och även reaktivera latenta (vilande) virus.

Det gäller att hålla isär begreppen. Brist på vitamin D är inte detsamma som att ha brist på GcMAF. GcMAF är ett protein som behövs för att kunna tillgodogöra sig vitamin D.

GcMAF fungerar genom att stabilisera Nagalase, ett enzym som förhindrar vitamin D-receptorer (VDR) från att aktiveras på ytan av makrofagen. Resultat av detta blir att makrofager inte aktiveras och vårt immunsystem kan inte korrekt svara på inkräktare.

MAF = makrofagaktiverande faktor
MAF aktiverar makrofager, en typ av vita blodkroppar (ätarceller) som dödar främmande celler såsom bakterier och tumörceller. Makrofager tillhör det ospecifika försvaret. Till skillnad mot det adaptiva immunförsvaret är det ospecifika försvaret mycket snabbt och aktiveras omedelbart som svar mot en infektion. Det ospecifika försvaret aktiverar i sin tur det adaptiva försvaret som har en mycket högre känslighet mot olika typer av smittämnen.

Vad är Nagalase?
Till skillnad mot GcMAF så bör man ha låga nivåer av Nagalase då Nagalase undertrycker immunförsvaret och då även GcMAF.

Nagalase är ett enzym som spelar en roll i sockermetabolism. Det vetenskapligt korrekta namnet är ”N-acetyl- Galactosaminidase”.

Det finns bevis för att Nagalase har immunundertryckande effekt. Man tror att den Nagalaseförmedlade immunsuppressionen hos cancerpatienter bidrar till tillväxten av befintliga tumörer och bildningen av metastaser.

Den immunsuppressiva effekten av Nagalase förhindrar bildandet av immunstimulerande GcMAF. På samma vis har man kunnat visa att ökat GcMAF minskar nivåerna av Nagalase.

Förhöjda nivåer av Nagalase har påvisats hos många patientgrupper
Höga nivåer av Nagalase har kunnat konstateras i ett flertal olika kroniska sjukdomar, förutom cancerpatienter, även hos patienter med ME/CFS, borrelia m fl. Även människor med autism har visats ha förhöjda värden av Nagalase.

Patienter med ME/CFS har förhöjda värden av Nagalase
I en studie ledd av Kenny de Meirleir undersöktes 395 st ME/CFS patienter. Medelvärdet för nagalase hos patientgruppen var 1,72 med intervallet. Friska kontrollpersoner hade <0,69. Endast 12 av 395 hade normala nagalasenivåer. Det innebär att 97% av alla ME/CFS patienter har ökad nagalaseaktivitet.

Dr Cheney gjorde en liten studie av 50 st ME/CFS-patienter. Genomsnittlig nagalase var 3,0. Han verkar haft en mycket sjukare patientgrupp än Kenny de Meirleir.

Minskad nagalaseaktivitet sätts i samband med förbättrat kliniskt tillstånd hos cancersjuka patienter
I en studie presenterad 2013 behandlades 20 cancerpatienter med GcMAF
Medelvärdet för nagalase hos patientgruppen var före behandling 2,84 nM/min/mg (med ett område mellan 1,00-5,60 nM/min/mg).
Normalvärde är 0.95 nM/min/mg.

Vid tidpunkten för slutprovning (263 dagar) var medelvärdet för nagalase 1,59 nM/min/mg

Patienterna fick 100 ng GcMAF i veckan (intramuskulär injektion).

Förutom att medelvärdet för nagalase minskade från 2,84 till 1,59 rapporterades att minskad nagalaseaktivitet kunde sättas i samband med förbättrade kliniska tillstånd. Inga negativa biverkningar rapporterades

På bilden kan ni se hur nagalasenivån minskade på 7 patienter efter varje injektion
nag

Nagalaseaktivitet och autism
I en annan studie med 40 autistiska barn där de behandlades med GcMAF var medelvärdet för Nagalase hos patientgruppen före behandling 1,93 nmol /min/mg (normalt 0,95). Vid tidpunkten för slutprovning var medelvärdet för Nagalase 1,03 nM/min/mg.

Studien indikerade på betydande förbättringar i språket, socialisering och kognition.

Ska man tro på GcMAF då?
Ja, jag vet inte vad man ska tro. Det verkar ju onekligen bra när man läser allt och de studier som finns. Vem har rätt? Är det så att det var fejkat eller är det så att det är ett av världens bästa läkemedel och ”Big Pharma AB” låg bakom att företaget skulle läggas ned, dvs att GcMAF var ett hot mot den stora läkemedelsbranchens enorma vinster? Det är det nog ingen som kan svara på.

Osäkerhetsfaktorn
Nu är det inte enbart First Immune som tillverkat GcMAF. Det finns några andra aktörer som marknadsför det. Frågan är bara vilka produkter som är bra eller inte.

Här är ett par exempel

Bravo Yoghurt påstås innehålla GcMAF
Källa

Bravo Probiotics påstås innehålla GCMAF
s798791453334242549_p14_i1_w484

Källa

En del påstår att tibetanska kefirgryn innehåller det som behövs…
Detta är nog inte det sista jag skriver om GcMAF, för det är onekligen intressant och då har jag inte ens berört alla läkare och högt uppsatta personer som ”försvunnit”, blivit mördade eller påstås ha begått självmord. Alla dessa har haft koppling till GcMAF. Något skumt verkar det vara,och det kan innebära att GcMAF faktiskt var bra. Men jag vet inte…
Läs mer här om konspirationsteorin

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Luktar minst sagt mysko 😕

  Gillad av 1 person

 2. Kjell Bock

  Hej Mats
  Intressant, jag tipsade tidigare om Marshall protocol. Teorierna bakom detta är på samma spår som det du presenterade här. Väldigt enkelt sammanfattat, Vi samlar på oss bakterier (eller rester, DNA) genom hela livet, har man haft en t.ex en borreliainfektion så blir det kvar lite skrot i systemet. En dag är bägaren full och immunsystemet börjar jobba fel. Enligt MP går dessa bakterier in i Macrofagerna och påverkar VDR och simpelt beskrivet skapar en obalans TH1/TH2 immunsvar med övervikt på TH1 (det medfödda) TH1 jobbar på felaktigt och skickar ut NK celler och det är ju dessa som skapar inflammation. Olika typer av bakterier nedreglerar VDR olika mycket, borrelia är riktigt duktig på att ställa till det.
  Du kan säkert bena ut det och sammanfatta det mycket bättre än jag.
  Teorierna är väl underbyggda, T Marshall jobbar med datorsimuleringar (in silico) han far runt i hela världen och håller föredrag, har varit på Karolinska minst två gånger men inte fått genomslag i sin forskning.
  Behandlingen som rekommenderas, Olmesartan (atg hämmare och D vit restriktion) är kanske inte helt optimal. Jag gick på denna behandling i fyra år med hjälp av en Norsk läkare och blev ca: 80% bättre men nu har det gått ytterligare fyra år och det blir långsamt sämre igen.

  Börja med att kolla här http://mpkb.org/home/pathogenesis

  Gillad av 1 person

 3. Anders

  BRAVO yoghurt låter minsan intressant men dyrt: https://www.bravo-europe.com/shop/bravo-en/bravo-easy-kit/ Det borde väl räcka med yoghurtkulturen och sen bara hålla den vid liv!? Synd att det inte verkar gå att köpa endast detta. Här hittade jag också lite info och lägre pris men från USA. Flera som skrivit om sin upplevelse av yoghurten: http://www.marsvenus.com/p/gcmaf-bravo-probiotic-yogurt

  Gillad av 1 person

 4. Kjell Bock

  Intressant läsning, får mig osökt att tänka på Marshall Protocol som jag nämnt tidigare. http://mpkb.org/home
  Det är mycket publicerat, Trevor Marshall åker runt och föreläser över hela världen, han har varit på Karolinska minst två gånger. Mycket förenklat menar han att microber (DNA av Bakterier) blir kvar i systemet efter t. ex en genomgående infektion, dessa mikrober går intracellulärt in i macrofagerna och påverkar VDR, vitamin D receptorn. Olika bakterier påverkar VDR olika, borrelia påverkar riktigt mycket. Du borde kanske titta in på adressen ovan, antar att du kan göra en sammanfattning så att de flesta begriper;)
  Behandlingen som man rekommenderar är ett preparat som används till att sänka blodtrycket Olmesartan, en antogenis2 receptorhämmare tillsammans med pulsad lågdos antibiotika. Jag har gått på protokollet under fyra år och blivit ca: 80% återställd, nu har det dock gått 4 år sedan jag avslutade och nu verkar det som det jag sakta blir sämre igen.
  Han kallar det ibland för en TH1 diseases, det som händer är att man får för mycket TH1(medfött) aktivitet och för lite TH2 (förvärvat) och detta i sin tur gör att systemet kör på med NK celler som skapar inflammationer.

  Gillad av 1 person

 5. Barbro Thomasson

  Om man köper youghurten kan man med hjälp av en youghurtmaskin (som jag köpt själv från Clas Olsson) enkelt fortsätta göra youghurt på rätt sorts kultur. Tror absolut efter vad jag läst om GcMAF att det är helt rätt och naturligt läkande men att det är för bra för att läkemedelsfirmorna ska tycka det är bra med tanke på deras eget vinstintresse.
  Ett annat sätt att läka de flesta sjukdomar som inte många känner till är att med hjälp av vatten och salt åtgärda uttorkning på olika ställen i kroppen som givit upphov till sjukdomen ifråga. Dr F Batmanghelidj har skrivit böcker om detta och forskat i 25 år på det och botat allt från astma, depression, lupus till cancer med hjälp av detta. Han dog också just när han var i en rättsprocess med läkemedelsföretag, bara 73 år gammal.
  Är glad du skriver om detta GcMAF då det tydligen ska kunna ge bättring eller bot för autism också som bara blir vanligare och vanligare bland barn.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: