Mirakelmedicin eller enbart ett vitamin?

apelsin.jpg

C-vitamin
C-vitamin har emellanåt intresserat mig när jag läst olika studier om kroniska sjukdomar. Oundvikligen har jag då och då stött på C-vitamin som det fantastiska botemedlet mot ett flertal sjukdomar, förvisso av kanske mer anekdotisk karaktär. Det har ändå etsat sig fast. C-vitamin är intressant och det har fortfarande en del okända egenskaper. Egenskaper som förbryllat en del. Det finns teorier om att C-vitamin i hög dos skapar väteperoxid. Det har i en del fall visats ha god effekt, i synnerhet mot cancer. Terapeutiska doser rör sig givetvis om väldigt höga doser, uppåt 20-25 gram per dag. Vitamin C sägs dock vara ofarligt då det är vattenlösligt och man kissar helt enkelt ut det som kroppen inte kan ta upp. VId för stora doseringar kan man dock bli lös i magen.

C-vitamin dödar cancerceller in vitro
Nyligen offentliggjorde National Institutes of Health (NIH , USA) en laboratoriestudie där man utsatte cancerceller för C-vitamin i höga doser, vilket bara kan uppnås genom intravenösa injektioner. Detta medförde en ökad celldöd hos cancercellerna utan att påverka de friska cellerna.

C-vitamin botade leukemi och svininfluensa
En rätt känd och flitigt delad historia handlar om Alan Smith som ligger i koma när han flygs in till sjukhus. Hans lungor har kollapsat på grund av svininfluensa. Läkarna dömer honom till döden och vill koppla ifrån de livsuppehållande maskinerna när det visar sig att han även lider av leukemi – men han räddas till livet – av C-vitamin.

Vitamin C är även kopplat till trötthet
Självklart är det så att man inte kan jämföra friska personer med kroniskt sjuka. Det kan ändå vara av intresse att ta del av studier som visar att C-vitamin kan ha en inverkan på hur trött man är som frisk.

Forskare vid University of Alabama Medical Center (1976) mätte tröttheten för olika nivåer av C-vitaminintag på 411 friska personer. Man använde sig av Cornell Medical Index Health Questionnaire (CMI). De 81 personer som konsumerade mindre än 100 mg c-vitamin per dag rapporterade ett utmattingsindex på 0,81. De 330 deltagare som konsumerade mer än 400 mg av C-vitamin per dag rapporterade ett utmattningsindex på 0,41. Den genomsnittliga skillnaden var statistiskt signifikant. Dessa uppgifter tyder på att personer som konsumerar den allmänt accepterade nivån RDI (rekommenderat dagligt intag) för C-vitamin visar ungefär dubbelt utmattningssymtom som de som tar ungefär sju gånger RDA.

Om ingen blir rik på C-vitamin så lär det knappast bli ett läkemedel
Man kan fråga sig vaför det inte genomförs ordentliga studier för att få C-vitamin validerat som läkemedel vid svårare sjukdomar. Kan det bero på att det inte går att ta patent på? Vem kan tjäna pengar på att sälja askorbinsyra i flytande form?

Lite historik
1937 fick Szent-Györgyi Nobelpriset för upptäckten av C-vitamin.

Under 1940- och 1950-talet botar Klenner influensa och poliofall med megadosering av C-vitamin.

1970 publicerade nobelpristagaren Linus Pauling boken, Vitamin C and the common cold.

Pauling anses av många vara kontroversiell
Han menade bland annat att hög dosering av C-vitamin är botemedlet för cancer, AIDS och hjärtsjukdomar.

Det vi vet om C-vitamin
Av alla funktioner som C-vitamin har är stärkandet av immunförsvaret och ökat motstånd mot förkylningar, influensa, infektioner och cancer de viktigaste funktionerna. I övrigt finns en mängd viktiga uppgifter som C-vitamin har då det även är en antioxidant.

Hur pass väl absorberar kroppen C-vitamin oralt?
Det finns en del studier gjorda där man mätt halten c-vitamin i urinen. Det som inte kommer ut tas helt enkelt upp av kroppen. Ju högre dos man tar per tillfälle, desto mindre andel verkar kroppen kunna ta upp. I denna studiesammanställning var bioupptaget bra i lägre doser. Mellan 50 -200 mg var upptaget 75-80%. Vid 1 g ca 70-75%. Vid 2-3 gram ca 40-45%. Vid 5g ca 30% och vid så högt intag som 12 g endast 16%. De som använder oral metod för terapeutiska doser verkar därför behöva ta några gram flera gånger per dag för att kroppen ska få en behållning av den eventuellt ”magiska effekten” av C-vitamin.

Liposomal form av C-vitamin
Det finns några mindra studier gjorda på liposomal form av C-vitamin som påstås ha ungefär lika högt bioupptag som intravenös form (70-80%), men det framgår då inte upp till hur stora mängder som detta optimala intag gäller. Rekommenderad dos av tillverkare brukar ligga på ett gram om dagen. Då oralt intag har ungefär samma bioupptag vid den doseringen borde man lika gärna kunna ta en brustablett. Om liposomal form ska kunna nyttjas till sin fördel så är det flera gram per dag som måste intas. Det blir dock väldigt dyrt då en flaska brukar kosta minst uppåt 400 kr eller mer och innehåller ca 30 gram.

I denna video verkar man felaktig uppge att bioupptaget enbart är 20% vid oralt intag av 1 g C-vitamin. Filmen lyfter fram det förträffliga bioupptaget avseende liposomal form som hela 80%. Ja, det kanske stämmer, men jag har ingen aning.

Går det att tillverka liposomal form själv? – Nja
Vi är nog många som försökt tillverka liposomal form med hjälp av askorbinsyra, lecitin, vatten och en ultraljudstvätt. Jag fick dock nyligen veta av en insatt läkare att det inte fungerar då han hade mikroskopierat sådan form och det blev inga nanopartiklar. Däremot köpt liposomal form verkar uppfylla kraven i vissa fall. Det krävs sannolikt bättre apparatur än ultraljudstvättarna från exempelvis Kjell & Co eller Clas Ohlson.

Här är det ett företag som med mikroskop jämfört den egenproducerade liposomala formen med konkurrenters. För att det ska ha en effekt för bioupptaget i kroppen måste det vara i nano-storlek, dvs så små som möjligt.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Maria Bergman

  Mycket intressant Mats! 😉 👍

  Gillad av 1 person

  • Ja, C-vitamin är alltid intressant 🙂 Jag tror tom att många med ME/CFS skulle må så mycket bättre av IV C-vitamin. Mycket tyder ju på att många har svagt immunförsvar. Sedan vet ju de flesta som varit med ett tag att det mesta som fungerar mot cancer fungerar även mot virus 🙂

   Gillad av 1 person

 2. affabro

  ”Det mesta som fungerar mot cancer fungerar även mot virus” – det här kan jag stryka under att stämmer.
  Jag har läst igenom allt matriel som Mats och andra presenterat i Databas, förutom allt jag tagit del avi C-vitaminfrågan i många år, därför vill jag vill bara understödja och summera för att stärka våra många källor.

  Vi vet att Linus Pauling var trefaldig Nobelpristagare i medicin, vi vet också att många kollegor undrade varför han envisades med att framhålla C-vitamin i den omfattning han gjorde, så många kollegor varnade honom för att han kunde skada sin karriär om han fortsatte, att framhärda sin C-vitaminhypotes och sina erfarenheter av dito – vad säger detta oss.
  Du vet Susanne Humpfrey, njurläkaren, som lämnade sin höga position, då hon genomskådade skolmedicinens ovilja att hjälpa patienterna till att ta tag i de underliggande orsakerna till sina njurinflammationer.
  Diskussionen om doseringen av vitamin C, kan vi lösa genom att lyssna på njurläkaren Susanne Humpfreys råd, att dosen bör ligga där avföringen blir lös och då ärkroppens behov tillfredsställda av vitamin C.
  Man höjer tills man når fram till diarré och sänker tills man bara är lite lös. Man behöver inte fundera på upptaget alls då kroppen tar det den behöver. Sedan vill jag betona att människan inte själv kan tillverka sitt eget C-vitamin, som nästan alla djur kan, på grund av en urgammal genmmutation. Därför har alla i synnerhet de med kroniska sjukdomar ett mycket stort behov av av askorbinsyra. Risken är endast att man får i sig för låg dos – andra röster har jag även fått ta del av, men ignorerar dessa röster då vi har mycket säkra och pålitliga läkare och nobelpristagare och många fler läkare som kan skriva under på detta. De flesta med andra budskap kommer ifrån röster, som inte gjort sig kunniga eller som har bindningar till läkemedelsindustri, och fördomar eller allehanda icke färdigformulerade och ogenomtänkta föreställningar. När jag själv nyligen fick ett histamin-utbrott, så fick jag råd av min välutbildade behandlare, att jag genast skulle inta genast inta 8 gram=8000mg, utspritt över dagen – varför jo c-vitaminet sänker histaminnivåerna snabbt och ger människan förmågan att själv klara av de mest otroliga tillstånd, vilket är erfarenheter ifrån verkligheten, inte bara i min familj, utan även i mitt arbete, som hälsohemsföreståndare, där jag bevittnat mycket. Om vi skall titta på konspirationsfrågan i C-vitamindebatten, så finns den inte hos våra självuppoffrande läkare, utan konspirationen kommer ifrån det motsatta lägret som vill hävda att konspirationen kommer från vårt håll, för att slå blå dunster i människor, som inte vet varifrån vinden kommer.
  En annan viktig sak vill jag tillägga när det gäller askorbinsyra och som jag fått lära mig av min välutbildade behandlare. Han vill gärna att man tar askorbinsyran tillsammans med bioflalvonoider, för den blandningen har naturen i sitt skafferi och på så sätt tar man upp C-vitaminet långt mycket bättre och då verkar C-vitaminet ännu bättre genom synnegieffekt med bioflavonoiderna.

  Gillad av 2 personer

 3. Casper

  Bra sagt. Till det här skulle jag ännu lägga till att intravenöst C-Vitamin är nåt som är ännu mera dolt från oss och också från läkarna (pga. deras bristfälliga utbildning). Intravenöst C-vitamin kan bota mycket svåra sjukdomar.

  https://riordanclinic.org/2014/02/high-dose-intravenous-vitamin-c-as-a-successful-treatment-of-viral-infections/

  Tex. tycker jag alla med CFS borde kunna prova ta en kur intravenöst C-vitamin. En billig och enkel operation att genömföra av en kunnig person. Men var får vi sånt? Man får det ingenstans för det hemlighålls, förlöjligas och bortföklaras. Det är mera vinst i att sälja syntetiska läkemedel än att prova med att ge sjuka en enkel C-vitamin infusion. Varför provas inte C-vitamin infusioner på kroniskt sjuka?

  Dr Thomas Levy: Vitamin C & The Great Supression

  Gillad av 2 personer

 4. jahangir

  Hej!
  Vet ni vart jag kan få tag på intravenöst c-vitamin?
  Är till ett barn med cancer. Har försökt få det via läkarna och en del kliniker men verkar tyvärr omöjligt i Sverige.

  Gillad av 1 person

  • Hej, tyvärr så vet jag inte det. Jag har själv försökt ta reda på om möjligheten finns men utan napp.

   Gilla

  • Casper

   I princip skulle man kunna göra en egen blandning relativt enkelt. Det som behövs är en vätskepåse för dropp, kateter och ventil. Jag tror man skulle kunna hitta dessa själv med litet internet-detektivarbete..

   Askorbinsyra, eller natriumaskorbin (ph-neutralt C-vitamin) kan man skaffa lätt i pulverform. Sedan hittade jag här tex. instruktioner för att göra egen blandning för IV-dropp:

   http://www.vitamincfoundation.org/forum/viewtopic.php?p=34601&sid=47ab337a459eeef0e76681e02d0ef07c#p34601

   Det finns också färdiga IV-blandningar i påse för medikalt bruk, men jag tror dessa är onödigt dyra (farmaseutiska firmor lägger på sitt tjocka premium) jämfört med vad man kan åstadkomma själv med litet billigt askorbinpulver, och dessutom svåra att få tag på för vanliga medborgare.

   Kateterutrustningen är det största hindret…bara man kommer på det rätta sökordena så tror jag det går att hitta. Det borde ju inte vara något underligt eller olagligt där ens(?) Det är bara svårt att hitta pga. hälsovårdsindustrins isolering från vanliga medborgare.

   Gillad av 1 person

  • Hej. Jag vet en läkare i Göteborg som skriver ut intravenös c-vitamin på recept.Man får sedan själv hitta en villig sjuksyster eller villig läkare, måste tyvärr bli privat.Behandlingen tar ca 3 timmar. Men det är en helt fantastisk behandling.

   Gillad av 1 person

   • Får jag fråga vad du lider av, hur C-vitamin hjälper, och hur länge det hjälper? Har läst någon studie att det i princip tar bort samtliga fria radikaler i blod direkt efter infusion men att värdena återgår till de normala (ofta förhöjt) inom ett dygn.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: