Den svåra konsten att förklara det självklara

träd
Sociologi är inte så påtagligt som till exempel nationalekonomi eller historia. Det är svårare att säga rakt upp och ner vad det är. Det handlar ju om samhället, men det finns mycket som gör det svårt att verkligen få syn på samhället. Det är ungefär som ordspråket att man ser inte skogen för alla träd – man har svårt att se samhället för alla människor. Man ser inte relationerna mellan dem och hur de är beroende av varandra.Författare Göran Arhne

Hur är det med medicin? Svar: Ingen skillnad jämfört med sociologi – Mats Lindström

Varför finns inte persisterande form av borrelia i Sverige? 
Persistera betyder fortleva, finnas kvar, kvarstå. Ibland skriver man persisterande infektioner. Det kan vara både bakteriella och virala infektioner som helt enkelt kvarstår. Ibland kallar man de även för kroniska infektioner. När det gäller bakteriella infektioner finns det flera exempel på att de kan bli just persisterande, men inte borrelia av någon anledning.

Borrelia är mycket svårt att bli av med när den fått fäste i kroppen
Borreliabakterien har form av en spiroket för att kunna borra in sig i kroppsvävnad, muskulatur och organ. Den kan bl.a. även tränga in i hjärnan eller hjärtat och orsaka stor skada. Den kan ändra form till så kallad cystform. Då är den väldigt svår att bemästra både för immunförsvaret och även antibiotika. Dessutom bildar borrelia så kallad biofilm, en sörja av fibrinogen som bakterierna gömmer sig i. Även då blir det svårt för både immunförsvar och antibiotika att komma åt bakterierna.
Läs mer här

Behandlingsriktlinjerna i Sverige saknar modern evidens
Enligt gällande rekommendationer i Sverige behandlas borreliainfektion med antibiotika i 10–14 dagar. Då bör tilläggas att Borrelia är tämligen lätt att behandla kort tid efter smittotillfället. Det finns däremot inga särskilda behandlingsriktlinjer i de fall infektionen varat över längre tid. Vid neuroborrelios kan man få 14-20 dagars behandling.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har undersökt om det finns evidens för längre tids behandling med antibiotika, men då enbart utgått från 20 dagars behandling som ”längre tids behandling”. Man ska då veta att 20 dagar i dessa sammanhang, utifrån modern vetenskap och beprövad erfarenhet inte är en längre tids behandling (jmf ILADS behandlingsrekommendationer som antagits som nationell standard i USA). Dessutom framgår inte hur länge försökspersonerna haft infektion.

Oaktat att de inte kunde styrka att 20 dagars behandling är effektivare än 10-14 dagars behandling konstaterade SBU att det vetenskapliga underlaget anses otillräckligt och skriver följande i i sin slutsats: ”Det behövs bättre forskning om lämplig behandlingstid. Nytta och risker måste jämföras i välgjorda studier.”

Ingenting har hänt förrän nu, och SBU:s rapport är 3 år gammal
Under 4 år kommer förvisso ett projekt vid Umeå universitet försöka identifiera och karakterisera de molekylära mekanismerna av betydelse för uppkomst av persistenta Borreliainfektioner.”. Begreppet persistens vid Borreliainfektioner är mycket ifrågasatt och har delat upp Borreliaforskningen i två läger, varför det nu är mycket angeläget att reda ut detta fenomen.”. Problemet är att vi har inte tid att vänta i 4 år på att man i Sverige vetenskapligt ska förklara något som redan är en självklarhet. Det är absolut ingen kritik mot universitet. Det är ett mycket bra initiativ, men det finns redan nu tillräckligt med vetenskap och erfarenheter inom området. Människor går idag med persisterande borrelia och får enbart ett par veckors behandling – om de överhuvudtaget får behandling.

USA har antagit ILADS behandlingsrekommendationer
I ILAD:s behandlingsrekommendationer, International Lyme and Associated Diseases society, punkt 2d, kan man läsa följande: ”Clinicians should continue antibiotic therapy for patients who have not fully recovered by the completion of active therapy…”. ILADS har förstått genom omfattande forskning att borrelia kan uppträda i persisterande form. Därav får läkare nu behandla med antibiotika så länge som det är nödvändigt.

Exempel på bakteriella sjukdomar som långtidsbehandlas med antibiotika idag
Behandling av svår acne
Behandling av persisterande rinosinuit (bakteriell bihåleinflammation)
Behandling av TBC

Min fru har persisterande borrelia – men det finns inte i Sverige
Min fru blev fästingbiten (det enda fästingbettet i hela sitt liv) hösten 2008. Sedan dess är hon hembunden och har diagnostiserats med bland annat kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS. Hon har nyligen fått positivt utfall på ett borreliatest i Tyskland (Elispot LTT Borrelia) och så här ser hennes blod ut. Vad kan det vara tror ni?

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: