Serologi – vad är det?

Serologi – antikroppstest vid misstanke om infektion
Serologisk diagnostik av infektionssjukdomar bygger på att bakterier och virus en tid efter smittillfället framkallar antikroppar i blodet, riktade mot smittämnet. Med ett enkelt blodprov kan man mäta om antikroppar finns mot olika infektioner. Ibland kan det vara svårt att avgöra om man har en pågående eller genomgången infektion varför metoden inte är helt säker.

Antikroppar 
Antikroppar eller immunglobuliner är proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter. De vanligaste antikroppar man diskuterar när det gäller exempelvis borrelia är IgM och IgG.

Så här fungerar antikroppar på enkel svenska
Antikroppen sätter helt enkelt ”sändare” på smittämnet så att det kan målsökas av vita blodkroppar som formligen äter upp de smittbärande cellerna (fenomenet kallas för fagocytos). De vita blodkropparna kan likt målsökande missiler helt enkelt ”slå ut inkräktarna”.
flyg
Bildkälla

Lite mer invecklad förklaring
Antikroppens funktion är att binda sig till specifika ytmolekyler, antikroppens antigener (smittämnen) och på så sätt göra det möjligt för andra vita blodkroppar och komplementproteiner att eliminera de från kroppen. Finns detta antigen närvarande, stimuleras kroppen att producera mer av antikroppen. Antikroppar bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter, även kallade för B-celler. Antikropparna sitter från början fast i B-cellerna och en enskild B-cell har ungefär 30000 så kallade ytantikroppar i sitt cellmembran. Neutrofiler och makrofager, känner igen antikropparna och fagocyterar (äter upp) bakterien. Vid bakterieinfektioner är neutrofilerna viktigast – de anländer i massor, fagocyterar bakterier och dör. Makrofagerna har större förmåga att bryta ner fagocyterat material.

Huvudklasser av antikroppar
Immunglobulin M (IgM)- förhöjda nivåer är ett tydligt tecken på infektion

Immunglobulin G (IgG) är den i serum vanligaste förekommande antikroppen och är den enda subtyp av antikropp som kan övergå till foster

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som framförallt finns i det mänskliga slemhinneförsvaret

Immunglobulin klass E, IgE, produceras av plasmaceller och kan binda till receptorer på mastceller och framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner då en IgE-antikropp möter sitt motsvarande antigen

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. Mikaela

    Kan följande då ha att göra med histanininyolwrans eftersom mastceller har med histamin att göra.
    Immunglobulin klass E, IgE, produceras av plasmaceller och kan binda till receptorer på mastceller och framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner då en IgE-antikropp möter sitt motsvarande antigen

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: