Exempel på påträffade patogener i undergrupper av ME/CFS

Definition av subakuta och kroniska infektioner

Akut infektion
Akut i medicinsk betydelse avser att ett sjukdomstillstånd har uppstått snabbt, varat en kort tid samt att den drabbade personen försämras och är i behov av behandling så snart som möjligt

Subakut infektion
En sjukdom där symptomen kommer långsammare  kallas subakut.

Kroniska infektioner
Sjukdomar med successivt insättande symptom, som långsamt förvärras alternativt inte förbättras, kallas kroniska.

Såväl akuta som subakuta sjukdomar kan övergå till kroniska sjukdomstillstånd!

VANLIGA VIRUS-, BAKTERIE OCH PARASITSJUKDOMAR

Virus
Herpesvirus
Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2,  Herpes zoster (orsakar vattkoppor och bältros), Epstein-Barr-virus  (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Humant herpesvirus 6 (HHV-6), Humant herpesvirus 7, Humant herpesvirus 8.

Övriga exempel på virus
Parvovirus B-19, Coxsackie virus, Ross River virus, Q-feber-virus, Stealth virus, JHK virus, Anellovirus, parainfluensavirus-5 (PIV-5), paramyxovirus, Cryptovirus, Bornavirus, Enterovirus. Retrovirussekvenser som finns i 85% av ME-patienter och Anellovirus som finns i 75% av ME-patienter (Dr Hornig och Dr Lipkin i September 2013).

De flesta virus kan leda till kronisk subakuta infektioner som vållar skador och immunaktivering, men som inte alltid kan visas upp i standard- eller föråldrade tester.

Exempel på bakterier
Borrelia, Anaplasma, Bartonella, Brucella, Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia (Twar), Staphylococcus spp inklusive Microbiota av bakterier som innehåller L-formen, biofilm, och intracellulära bakteriella former i spinalvätskor, tarmar, blod, hjärna, nervvävnader och muskler. Intestinal överväxt av gram positiv D / L laktat-producerande bakterier som är kända för att producera vätesulfid.

Bakterierna kan orsaka omfattande kroniskt subakuta infektioner som vållar skador och immunaktivering, men som inte alltid kan visas upp i standard- eller föråldrade provtagningsmetoder.

Exempel på parasiter
Cryptostrongylus pulmoni, Babesia, Candida, Giardia lamblia, Aspergillus Niger Formar, bakterier och mykotoxiner (mögel) i vatten skadade byggnader: Stachybotrys familjen, Cladosporium, Penicillium, Altern, Aspergillus, Actinomycetes, Lipopolysackarider (LPS), Microbiala flyktiga organiska ämnen (VOC), hemolysiner.

Parasiter kan orsaka kronisk inflammatorisk immunsvar och immundysfunktion över tid.
Källa

Allmänt om kroniska infektioner (egen spekulation)
Min hypotes är att en ständigt pågående och låggradig inflammation i kroppen inte alltid behöver orsaka ett mätbart resultat på pågående infektion med vanliga standardprover. Immunförsvaret kanske helt enkelt är så försvagat (dysfunktionellt) att det ständigt får arbeta mot alldagliga infektioner (kanske en del av ovan nämnda) som en normalt frisk människa inte ens känner av för att immunförsvaret är kapabelt att kunna hantera det.

De flesta patienter med ME/CFS har fått diagnosen efter insjuknande, i en kraftig infektion eller efter ett flertal infektioner som avlöst varandra (akut eller subakut). I vissa fall även efter vaccinationer och trauman. Frågan är om infektioner/belastningar kan leda till att delar av immunförsvaret helt enkelt blir försvagat och/eller leda till autoimmunitet. Jag är inte främmande för att det ospecifika immunförsvaret kan gå på sparlåga medan det specifika kan gå på för fullt. Balansen kan vara störd. Det behöver nödvändigtvis inte vara så. Mycket tyder dock på att åtminstone det ospecifika immunförsvaret är försvagat i de fall ME/CFS utvecklas. Detta går att reglera till viss del med olika antivirala eller immunmodulerande läkemedel. I de studier man lyckats verkar dock det gemensamma vara att immunförsvaret förstärkning upphör vid behandlingens avslutande. Ampligen har dock för en undergrupp tydligen visats ha en permanent stärkande effekt.

Det ospecifika immunförsvaret
Det ospecifika immunförsvaret är kroppens första försvarslinje mot en patogen. Det svarar snabbt och kan känna igen olika patogener. Det kan attackera och ofta döda patogener genom att äta dem, släppa ut ämnen som skadar dem eller döda celler som blivit infekterade för att stoppa spridningen. Det har inget minne utan svarar precis på samma sätt om kroppen skulle bli attackerad av samma patogener ytterligare en gång och det kan även aktivera det specifika immunförsvaret.

Om det ospecifika immunförsvaret är ”kroniskt” försvagat krävs inte mycket för att man ska bli sjuk – vad tror du?

Varför är inte en infektion alltid påvisbar?
Om nu olika herpesvirus kan reaktiveras, kanske genom att Th1-immunsvaret nedgraderats, varför kan man då inte se det i blodet? Har Montoya, Dantini och Lerner (tyvärr nyligen avliden) fel i sina teorier om att kraftigt förhöjda IgG-titrar kan påvisa en aktiv infektion, trots att IgM är inom referens? De verkar tämligen överens om att en fyrfaldig höjning av IgG-titrar än normalt är starka indikationer på att en aktiv infektion är närvarande. Det finns även uppgifter om att infektioner som kan reaktiveras enbart påvisar IgM utanför referens vid första infektionstillfället, inte vid reaktivering.

Om en infektion är svag, men finns där, kan man då må dåligt? Förmodligen ja, om immunförsvaret är så pass svagt att det inte kan hantera infektionen.

Att ”väcka” immunförsvaret med antivirala eller immunmodulerade läkemedel gör fler patienter med ME/CFS tillfälligt bättre – Varför?

I ett flertal kliniska studier har en majoritet av patienter med ME/CFS som behandlats med antivirala mediciner mått bättre, oavsett vilket läkemedel man använt – främst Valtrex och Valcyte, men även Nexavir och senast 4ME. Även ”Gottfries staylokockvaccin” verkar ha haft positiv effekt, men i huvudsak enbart under behandlingstid. Efter avslutad behandling får de flesta återfall i sjukdomen. Kan det bero på att alla preparat har en immunmodulerande effekt och därmed höjer aktiviteten på NK-celler , som har visats ha låg aktivitet hos de flesta med ME/CFS? NK-cellerna torde då ha bättre förmåga att bromsa virusangrepp, kanske oavsett vilket virus det rör sig om? Med bättre aktivitet i NK-celler leder det till ökad produktion av interferon-gamma vilket i sin tur leder till ökad aktivitet hos makrofagerna.

Låggradig virusinfektion som ej syns och som immunförvaret inte rår på
Det finns idag inga biomarkörer för ME/CFS. Vi vet dock att NK-celler ofta har låg aktivitet. Kan det vara så att en undergrupp av ME-CFS-patienter har en låggradig virusinfektion, kanske orsakat av ett välkänt virus som en person med friskt immunförsvar inte blir sjuk av? Ett eller flera virus/bakterier/parasiter som immunförsvaret kämpar mot hela tiden, men de delar av immunförsvaret som normalt lätt ska kunna bekämpa detta virus är nedsatt? Om det är så – kan det då vara en rimlig förklaring till varför inte tillräckligt med antikroppar är påvisbara för att kunna påvisa en infektion?

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Lilla H

  Tack för en bra sammanfattning. Med den här hemska utmattningen och stundvis IQ mums mums så kan det vara så svårt att få ihop allt och sedan komma ihåg. Trots att man läst om vissa saker gång på gång så sviker minnet när man hamnar i skov (har minst 7-9 olika svåra patogener som härjar i min nästan magra kropp). Skönt att bara kunna skriva ut dina texter och repetera. Vissa detaljerär svåra att komma ihåg när hjärndimman slår till och huvudet är fylld med bomull. Man undrar ju hur skadad myalinet har blivit och om de kan återhämta sig/läka igen. 😦
  Som ung hade jag lätt att lära mig och ta till mig kunskap, numera skulle jag bli diagnosen demens om jag gjorde en utredning (är undersköterska med utbildning även inom demens och demensvård. Så nu hör jag till dom som behöver vård, inte dom som ska ge det).
  Sprider dina blogginlägg och hoppas på att vi som är drabbade ska en dag få ett värde, att även vi ska få rätt till de mänskliga rättigheterna som Sverige ska följa.

  Som i cancerfonden skrivit om att man ska leva rätt för att inte få cancer, tolkas som att de som drabbats har sagt ja till de.
  Har vi med fästingburna sjukdomar sagt ja till vår ohälsa? Eller rökare som förnekas vård för de själv valt att bli dåliga. Vad hände med vård med lika villkor till alla? Nej vi är inte lika värda. Lika värde har ett pris, har man inte råd så är man värdelös. Våra myndigheter diskriminerar, kränker och sparkar på dem som ligger.
  De enda jag vill är att få leva ett liv där jag själv kan bestämma över mig. Arbeta och säkra min inkomst. I en drömvärld skulle jag aldrig ta kontakt med sk ”trygghetssystemet”. Jag borde vara värd mer än så. ME än en siffra i systemet och svartvitt text i journalen.
  Varför är det ingen som bryr sig? Man tycker att det vore bättre om folk va friska nog att kunna arbeta. Är det så konstigt att allt fler blir sjukskrivna? Allt fler får fästingburna sjukdomar då de smittar via tex oskyddat sex. Men vi oroar oss för kondylom och klamydia. Så där ja..
  Vem vill medvetet skada folket i Sverige? Sanningen är ju att allt fler blir sjuka. Pandemin är redan här. Skit i vacciner – ge oss botemedel!

  Tack Mats för din tid du lägger ner på att söka information och sammanfatta, engagemang, vilja och din ork (den vi sjuka har brist på).

  Gillad av 1 person

 2. Allt du skriver i bloggen betyder oerhört mycket för mig.
  Jag är 54 år gammal och befinner mig i utredningskarusellen som sattes igång i januari i år.
  Mina problem började i augusti 2015. Två månader efter en större ryggoperation, fann jag en stor fästing i korsryggen (den satt nära operationssåret efter steloperation)
  Mina besvär började med restless legs började en dryg vecka senare, för att sedan bli trettiotal olika neurologiska symptom däribland svår trötthet som går i märkliga skov.
  Min kirurg antog att besvären har att göra med steloperationen, tills det dök upp oförklarliga symptom i övre kroppen. I januari fick jag äntligen tid hos husläkare som remitterade mig vidare till Neurologen. Borreliaprovet var negativt men neurologen menade på att, man inte kan utesluta borrelia utan lumbal punktion. Idag har det gått åtta månader sedan natten jag fick restless legs syndrom, i väntan på ryggmärgsprov behandlas mina smärtor med morfinplåster.
  Jag skulle gärna vilja veta om jag kan göra något själv för att underlätta situationen?
  Har ändrat min kost och uteslutit socker, gluten, mjölkprodukter och tillämpar autoimmun paleokost.
  Anser du att andra sjukdomar påverkar sjukdomsbilden för ME/CFS?
  Att motionera är nästan omöjligt och jag tappat muskelstyrkan och konditionen mycket snabbt. Försöker ta korta promenader på 10 minuter om orken tillåter. Jag vill tillägga att jag var mer vältränad efter min ryggoperation än idag.

  Anser du att andra sjukdomar förvärrat p.g.a ME/CFS?
  Jag har Hypotyreos sedan 2008. Min besvär med hypo har förvärrats sedan fästingbettet trots medicinering.
  Äter Levaxin sedan 2008. Just nu testar jag alternativa mediciner ( NDT) för att minska hypotyreos symptom.

  Tack för bloggen, engagemanget och viljan att göra livet bättre som oss sjuka.

  Med Vänlig Hälsning
  S.Hammer

  Gillad av 1 person

 3. Ps. Typiskt upprepningsproblematik när jag skriver något. Antar att du förstår.

  S.Hammer

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: