ME/CFS och virus som orsak

Det finns olika teorier om vad som orsakar sjukdomen ME/CFS
Vissa stödjer tanken att en enda patogen (t.ex. ett virus eller bakterie) orsakar sjukdomen medan andra ansluter sig till idén att ME/CFS beror på miljö, ett resultat av exponering för ett antal toxiner som skadar nervsystemet och immunsystem. En del tror att det är en komplikation av allt och att det blir för mycket för kroppen att hantera.

Var och en av dessa teorier genererar sin egen forskning, sin egen ström av tester, och egna behandlingsprotokoll. ME/CFS är en komplex sjukdom, vilket gör sökandet efter en orsak till sjukdomen väldigt svårt. Den dominerande teorin i USA är, eller har i vart fall varit, att ME /CFS orsakas av ett virus. Denna teori stöds av historien (ME/CFS epidemier har ofta följt polioepidemier).Även influensaliknande symtom (svullna lymfkörtlar, sjukdomskänsla, halsont), och likheter med andra sjukdomar med virala etiologier, särskilt körtelfeber och postpoliosyndrom stödjer teorin. Det finns även teorier om att fästingrelaterade sjukdomar kan utgöra en relativt stor undergrupp där infektionerna blir persisterande och ME/CFS utvecklas.

Vi tittar lite närmare på virusen.

Herpesvirus (DNA-virus)
I mitten av 1980-talet rapporterade två kliniker, Dr Cheney och Dr Peterson att man funnit höga halter av Epstein-Barr-virus (EBV) i patienter från utbrottet i Incline Village, Nevada 1984. Vid den tiden trodde man att sjukdomen orsakades av kronisk reaktivering av EBV. Herpesvirus är fortfarande den mest vanliga hypotesen som orsak till sjukdomen, främst på grund av att herpesvirus är känt för att etablera latens. Även HHV-6 har länge setts som en stark koppling till ME/CFS.

Det finns åtta kända virus inom familjen herpesvirus som orsakar sjukdomar hos människor:

Retrovirus
Forskarna har vänt sin uppmärksamhet mot de virus som är kända för att ha direkta effekter på immunsystemet samt möjligheten att använda värdens egna DNA att replikera.

HTLV-II (retrovirus)
Dr Michael Holmes, en forskare i Nya Zeeland, fann 1986 bevis för ett retrovirus hos ME/CFS-patienter. Denna slutsats validerades av forskning 1990 av Dr. Elaine De Freitas vid Wistarinstitutet i Philadelphia. Hon fann virala fragment av HTLV-II i mitokondrierna av celler från 30 patienter med ME/CFS. Ingen av de 20 kontrollerna testades positivt för virusen. Freitas slutsats var att hennes forskning stöds av en associering mellan ett HTLV-II-liknande virus och ME / CFS. Freitas forskning har inte replikerats av CDC, så hennes teori om en retroviral etiologi övergavs.

XMRV (retrovirus)
Nästan tjugo år senare, upptäcktes ett annat retrovirus hos ME/CFS-patienter. Under 2009 meddelade Whittemore Peterson Institute (WPI) att de funnit det definitiva beviset på ett retrovirus hos ME/ CFS-patienter. Forskarna, som kom från flera prestigefyllda laboratorier, inklusive National Cancer Institute, Lerner Institute, Cleveland Clinic, identifierade DNA från en human gammaretrovirus, xenotropic murinleukemivirus-relaterat virus (XMRV) i 68 av 101 patienter (67%). Gruppen kom fram till att deras iakttagelser ökade möjligheten att XMRV kunde vara en bidragande orsak till patogenesen av CFS.  Liksom Freitas forskning kunde studien inte replikeras. I september 2011 var forskarna tvungna att offentliggöra ett återkallande av den ursprungliga studien, vilket satte stopp för XMRV-forskningen, liksom annan betydande forskning kring retroviral orsak till ME/CFS. Jydu Mikovits verkar dock inte ha övergivit hypotesen att det ligger ett retrovirus bakom ME/CFS.

HERV (retrovirus)
HERV-virus är intressant då det handlar om speciella proteiner och antikroppar som kan leda till ett autoimmunt tillstånd och angriper HERV-proteiner.  Det triggas även av olika herpesvirus (DNA-virus).
herv
Bildkälla

I en nyligen presenterad studie har man kunnat visa på att två HERV-virus synergiskt kan orsaka multipel skleros (MS)
HERV-FC1 på kromosom X och HERV-K13 på kromosom 19 är två varianter av HERV som misstänks ligga bakom MS. Liknande, men mindre omfattande, observationer har gjorts i två andra autoimmuna sjukdomar: typ 1-diabetes och reumatoid artrit.

I en  annan studie är hypotesen att Epstein barrvirus triggar HERV vilket kan orsaka MS.

Kenny De Meirleier visade för ett par år sedan fynd av HERV-virus i 8 av 12 ME-patienter. Det finns i vissas DNA och verkar därmed vara ärftligt och verkar tendera till att orsaka autoimmuna sjukdomar. Kan HERV göra att en del människor är mer mottagliga för vissa sjukdomar? I en äldre studie har man även konsterat att EBV kan reaktivera HERV.

Man provar nu att ge HIV-medicin till ALS-patienter som har HERV-virus.

Enterovirus (RNA-virus)
Retrovirus och herpesvirus är inte de enda virus som kan orsaka bestående skador. Den framlidne dr John Richardson, en brittisk läkare, behandlade patienter med post-virala syndrom för mer än fyra decennier. Hans hypotes var att ett enterovirus, likt den som orsakar polio, kan vara orsaken till ME. Enterovirus är ett mycket smittsamt virus som kommer in kroppen genom det gastrointestinala (GI) och dras till det centrala nervsystemet, hjärta och muskelvävnad. Det är resistent mot både magsyra och galla, vilket ger det möjlighet att finnas kvar i magtarmkanalen under långa tidsperioder. Richardson ansåg att det fanns märkliga likheter och förekomst av poliorelaterade symtom. Dr Peter Behan och hans forskarteam i Glasgow, Skottland, fann också indikationer på en ihållande enteroviral infektion i ca 60% av ME/CFS-patienter som de testade. Behan spekulerade i att viruset är en muterad form av poliovirus som angriper hjärnan snarare än ryggmärgen, vilket orsakar en ”kaskadeffekt.” Denna teori passar väl in i historiska belägg, samt epidemiologi (de tidiga utbrott av ME- följde epidemier av polio).

Dr. John Chia har också upptäckt enterovirala infektioner hos ME/CFS-patienter. Biopsier från magsäcken tagna från en grupp av 165 ME/CFS-patienter visade ihållande aktiva enterovirala infektioner hos 135 patienter, i vissa fall flera år efter den första infektionen först noterats. Graden av virusmängd matchade symptom i en sådan utsträckning att forskarna drog slutsatsen att enterovirala infektioner kan vara kausala. Dr Chia testade sin hypotes flera år senare genom att följa en grupp patienter som hade tagits in på sjukhus med akuta enterovirala infektioner. Tre av dessa patienter utvecklade ME /CFS.
Källa

Varje år upptäcks nya virus – Det innebär att vi inte känner till alla
Svårigheten med virus är att vi inte känner till alla virus. Man måste veta vad man letar efter. Eftersom virus har lätt för att mutera och därigenom hitta sätt att undgå medicinens verkningar, måste man ofta behandla med flera antivirala medel samtidigt. Så länge ingen kommer på orsaken till uppkomsten av ME/CFS är virusspåret fortfarande mycket intressant, förutom de som sannolikt har obehandlade eller ej tillräckligt behandlade fästingrelaterade sjukdomar.

Många fler virus är oupptäckta än vad som upptäckts. Vid en undersökning av en art av fladdermus hittades 55 virus, varav 50 st var nya för vetenskapen. Dr Ian Lipkin uppskattar att ca 320.000 virus fortfarande är okända, vilka människor möter hela tiden… Han har ju även uttalat att han tror på en lösning om 3-5 år.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Ingela

  Dr Mats:))

  Vilken otroligt snyggt presentation.

  Jag är imponerad

  Du får skriva en bok snart 🙂

  Gillad av 2 personer

 2. ajader

  Alltså du är ju strålande!
  Även om min trött hjärna inte kan ta in allt som står här just nu, så inser jag ändå vilken otrolig kompetens du besitter! Både i kunskap och i framställan.
  Tack!
  Tack för att du fortsätter kämpa och dela med dig av allt du hittar!

  Gillad av 1 person

 3. Åsa Öhlin

  Tack Mats
  Du gör ett stålande jobb
  Blir så tacksam!!
  På Torsd kommer Per Julin igen på hembesök t min ME sjuka pojke
  Sitter just nu och gråter för han är så sjuk sen sååå många år💔💔

  Gillad av 2 personer

 4. affabro

  Bra sammanfattning av det möjliga infektionsorsakerna som kan utlösa och även pågå hos ME/CFS-drabbade. Infektioner av olika slag verkar vara en gemensam nämnare som de flesta ME-forskare genom tiderna har misstänkt.
  För mig känns det helt logisk med tanke på de infektionssymtom som de ME/drabbade uppvisar, med influensasymtom, feberkänsla, sjukdomskänsla och andra symtom typiska vid influensa och övriga akuta infektioner.
  När kroppen uppvisar de här symtomen så borde de vara mycket mera vägledande än de är i dagsläget och tas på stort allvar.

  Gillad av 2 personer

 5. Tack Mats! Jag orkar inte så mycket just nu, men dessa intressanta inlägg från dig är en fröjd att läsa…jag bara ”super” in…hoppas att det är så som du tror att lösningen är nära! Så många gåtor skulle få svar!!! Jag t.o.m. tänker att min avlidna far kanske hade ME, när jag läser om alla dessa virus, han hade t.ex. herpes jämt. Han fick också angina pectoris p.g.a. halsfluss, han förlorade sin styrka i 35 års ålder och blev aldrig frisk…och nu jag…och min dotter… På tal om ärftlighet…men vi vet ju inte…vi går spännande framtid till mötes…tack till dig och ditt engagemang så länge!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: