”Att rådjuren fått bära skulden för fästingarnas framryckning överraskar Petter Kjellander”

På Naturvårdsverkets sida kan man läsa att rådjur inte kan sprida borrelia vidare genom fästingar. Artikeln är publicerad den 1 juli 2016

Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) leder ett forskningsprojekt där 10000 prover samlats in från rådjur under 4 år. Detta är sista sommaren för datainsamling. Än så länge har enbart en tiondel av proverna analyserats.

”Att rådjuren fått bära skulden för fästingarnas framryckning överraskar Petter Kjellander. Han ser snarare klimatförändringarna som den främsta anledningen till att fästingarna hittas allt längre norrut och längre in i landet”.

I faktarutan som är publicerad i samma artikel , oklart vem som står för dessa uppgifter, men utgår från att det är Naturvårdsverket, kan man utläsa bland annat att Borrelia är relativt ofarligt och att Anaplasma inte är farligt för människor.
Källa

Ovan preliminära resultat är långtifrån en nyhet
Redan 1992 presenterade Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet och ledande fästingexpert i Sverige, en studie där det visade sig att rådjur inte sprider borrelia. Man undersökte sexton rådjur som skjutits i södra och centrala Sverige under hösten 1990. Varje rådjur hade ett genomsnitt av 276 fästinglarver (intervall 84-658) som utvecklats till nymfstadiet efter att ha sugit blod från rådjuren. 238 av nymferna undersöktes genom faskontrastmikroskopi. Alla dessa var negativa för spiroketer. ,
En jämförelse gjordes med att samla ihop fästingnymfer under våren 1991 genom att dra filtar i vegetationen. Totalt 396 nymfer samlades in och undersöktes för spiroketer. 9.1% av dessa värdsökande nymfer var infekterade med spiroketer.
Läs studien här

Sammantaget tyder resultaten från de två undersökningarna på att det finns ämne(n) i rådjurets blod som dödar Borreliabakterierna. Senare forskning av Klaus Kurtenbach visade att hjortdjur (inklusive rådjur) har immunologiskt aktiva ämnen (komplementfaktorer) som dödar  de spiroketer som kommer i kontakt med dem.

Varje rådjur kan ha upp till 2000 fästingar
En vuxen fästinghona kan lägga upp till 2000 ägg. Jaenson anser att rådjuret, generellt sett i södra Sverige, är den viktigaste bäraren och ”producenten” av fästingar i närheten av människor. Men han betonar att andra hjortdjur och harar i vissa områden också kan vara viktiga ”fästingproducenter”.
Källa

Jaenson i Läkartidningen 36/2014  om hjortdjurs påverkan av spridningen
I ett stort antal vetenskapliga artiklar har forskare ända sedan 1980-talet visat att det finns ett klart samband mellan antalet hjortdjur (bl. a. rådjur) och antalet fästingar som är infekterade med Borreliabakterier i samma område.

Man har till och med visat att när hela hjortpopulationen eliminerades (från en isolerad ö) så hade så gott som alla fästingar försvunnit därifrån ett par år senare. Men viktigast är att man inte upptäckte några nya fall av human borrelios ett par år efter det att hjortpopulationen hade eliminerats.
Källa

Summa summarum – Rådjur sprider fästingar!.
Även om de fästingar som haft rådjur som värddjur inte är smittade av Borreliabakterier så förökar sig fästingen 2000-falt. Alla dessa fästingar kommer inte i sitt liv att suga blod av rådjur, utan fästinglarverna och nymferna kommer huvudsakligen att suga blod från sorkar, skogsmöss och andra smådäggdjur och marklevande fåglar. Alla dessa mindre djur kan vara infekterade med humanpatogener som alltså förs vidare till de unga fästingarna vilka senare i livet kan föra infektionerna vidare till oss människor eller våra hundar och katter.

Det som Petter Kjellander totalt missar i sin analys är att de adulta fästinghonorna inte angriper små däggdjur utan ”föredrar” att suga blod från rådjur och andra större däggdjur. En annan viktig faktor som ytterligare visar på rådjurets viktiga roll som fästingproducent är att rådjuren och fästingarna förekommer i och gynnas av samma vegetationstyper, t. ex. i kantzonerna mellan ängsmarker och fuktiga blandskogar i södra Sverige.

Så det är naivt att inte tro att rådjuren är en stor källa till att direkt sprida fästingar och därmed indirekt öka antalet borreliafall i Sverige. Då har jag inte ens nämnt alla övriga patogena mikroorganismer dessa kryp bär på.

Rent logiskt är därför rådjur en stor fara för den totala ökningen av fästingar.  Enligt en artikel på http://www.natursidan.se (den 13 juli 2015) kan antalet fästingar blivit tio gånger fler de senaste 20 åren och den viktigaste orsaken är att det finns väldigt många rådjur.
Källa

Petter Kjellanders påstående att rådjuren skulle minska förekomsten av Borreliainfekterade fästingar är  missvisande och ur folkhälsosynvinkel  mycket allvarligt.

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. Kultti Gripenberg

    Hej, läste just en lång artikel i Hufvudstadsbladet 7.7.2016 där parasitologen Margaretha Gustafsson (institutet för biovetenskaper, Åbo Akademi) berättar om fästingarna och hjortdjuren. Efter de första och andra blodmålet (gnagare – värdar för larver och harar, katter och mänskor) behöver den fullvuxna fästingen ett skrovmål från stora däggdjur (hjortdjur, kor och hästar). Äggen är ”rena” men efter de två blodmålen är fästingarna 15 – 40 % smittade med borrelia. Den fullvuxna fästingen äter sin SISTA måltid . Därefter fäller de sig till marken och lägger upp till 2000 ägg per hona. Efter äggläggningen dör honan, hon må sedan vara hur borreliafri som hellst. Det är irrelevant. Hjortdjuren fungerar som fästinghonornas äggkläckningsmaskiner. Varje rådjur kan bära på 2000 fästinghonor per år! Varje hona kan kläcka 2000 ägg. Det blir 4 000 000 fästingar per rådjur per djur! Hjortdjuren är farligast då de blivit ”tamdjur”, de är inte rädda för mänskor, de hämtar fästingarna till våra trädgårdar och när de betar faller äggstinna färstingar till marken. Kor och hästar hålls vanligen på beten, relativt långt från våra gårdsplaner.

    Gillad av 2 personer

  2. Kultti

    Test..jag vill kommentera, men vet inte om det fungerar. Provar.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: