Virus kan vara orsak till vissa kroniska sjukdomar

Allmänt om virus
Virus är ett protein och är tekniskt sett inte levande. Virus har funnits på planeten så länge som livet självt.

Virus har historiskt sett utvecklats och anpassat sig. Virus replikerar genom att invadera en cell och med användning av cellens DNA eller RNA kan viruset replikera kopior av sig själv.

Den genomsnittliga människan har cirka 4 olika virus som immunförsvaret arbetar mot. Under en människas livstid kan 1000 olika typer eller stammar av viruset ha bekämpats. Vi märker inte alltid att vi har en virusinfektion förrän virusreplikationsnivån nått en betydande nivå. Då kan vi exempelvis observera symptom på en förkylning eller influensa och ibland maginfluensa.

De flesta virus är relativt godartade. Det är när vi utsätts för virus som immunförsvaret tidigare inte stött på som de är farligare, framförallt de virus som muterats och överförts från djur till människor. Det finns ett enormt antal djur- eller växtvirus i miljön. En munfull havsvatten är full av virus som oftast är ofarliga för människor men som kan infektera plankton etc.

De flesta djurvirus som muterar tycks ha sitt ursprung från de tropiska regnskogarna i Kongo-regionen, som är mycket varm, fuktig och består av en enorm mångfald av faunan. Sådana miljöer är de mest troliga platserna för virus att mutera. Med ökningen av internationell handel och resor, särskilt flygresor i vår globaliserade värld kan virus spridas mycket snabbt, särskilt när det gäller luftvägsvirus.

Vi tror ofta att när vi får en förkylning eller influensa så är det viruset i sig som är orsaken. Detta är dock bara en del av sanningen. Vad som hänt i kroppen är att vårt immunförsvar inte kan känna igen det på ett effektivt sätt, vilket gör att viruset kan föröka sig lokalt eller i hela kroppen.

Virus förstörs av starkt solljus och tenderar att överleva mycket bättre i fuktiga och svalare klimat, så virus kan cirkulera längre under vintern i vissa länder.

Respiratoriska virus sprids lättast i städer och platser där många människor finns och smittar t.ex. genom kundvagnar, bussar, dörrhandtag, offentliga toaletter etc. Att röra vid en sådan yta och sedan kort därefter röra vid ansiktet, munnen eller näsan kan leda till att viruset kommer in i systemet.

Symptomen vi upplever är de faktiska effekterna av viruset, och även kroppens försök att bekämpa viruset. Influensaliknande huvudvärk och trötthet är svar på när vårt immunförsvar aktiveras och angriper inkräktarna. Naturligtvis kan influensaliknande huvudvärk orsakas även av andra faktorer.

Eftersom levern renar kroppen på slaggprodukter kan en nedsatt lever leda till att en virusinfektion blir svårare att bekämpa. (Egen not: Det kan därför vara viktigt att stötta levern vid behandling mot infektioner. En del behandlingsprotokoll, bl a Cowden, föreslår mycket vätskeintag, ca 3 liter vatten om dagen. Sedan finns även tips om Mariatistel, maskrostabletter med mera inom komplementärmedicinen).

Olika typer av virus
Det finns många sorter och stammar av viruset. Ett litet antal behandlas nedan.

Förkylningsvirus (akut viral rhinopharyngitis, akut snuva, viral övre luftvägsinfektion) – orsakas i första hand av rhinovirus, piconaviruses eller coronavirus.

Influensavirus orsakas i första hand av RNA-virus av familjen Orthomyxoviridae.

Herpesvirus är en virusfamilj av dubbelsträngat DNA som ger sjukdomen herpes. Det finns åtta kända virus inom familjen herpesvirus som orsakar sjukdomar hos människor:

Flavivirus  är en klass av RNA-virus som sprids via leddjur vektorer, främst fästingar och mygg, t.ex. gula febernhepatit CTBEjapansk encefalitzikafeberdenguefeber och West Nile-virus (WNV).

Enterovirus  är  en klass för gastrointestinal ssRNA virus. Det är den näst vanligaste typen av virusinfektion. Den vanligaste av dessa är Poliovirus och Coxsackievirus. Enterovirus orsakar bl a mag- och hjärnhinneinflammation.

Retrovirus är en klass av RNA omvänd transkriptas virus som har förmåga att integrera sig med värdcellens eget DNA. Som exempel kan nämnas HIV.

Replikation
De olika huvudgrupperna av virus replikerar på olika sätt

DNA-virus
Replikation äger rum i värdcellens kärna. Om cellen har en relevant receptor på sin yta, kan viruset komma in i cellen genom att smälta med cellmembranet eller genom endocytos (processen för cellulär absorption av näringsämnen). Det virala genomet måste passera cellens nukleära membran och in i cellkärnan för att replikera med hjälp av värdcellens DNA och RNA.

RNA-virus
Deras genetiska information kodas i RNA. Replikation förekommer vanligen i cytoplasman av värdcellen (dvs utanför cellkärnan). Olika RNA-virus replikerar via fyra huvudsakliga metoder för replikation. Polariteten av RNA bestämmer till stor del replikeringsmekanismen och om det genetiska materialet är enkelt- eller dubbelsträngade. RNA-virus utnyttjar sina egna RNA-enzymer för att skapa kopior av deras genom.

Retrovirus
Omvänd transkription av virus – replikering är via omvänd transkription, bildandet av DNA från en RNA-mall (vanligen tvärtom i en cell). Termen ”retro” i retrovirus hänvisar till själva omvandlingen (göra DNA från RNA).

Kunskapen om retrovirus verkar vara ett starkt utvecklingsområde
Brigitte Huber, PhD, Tufts University School of Medicine, presenterade bevis som tyder på att retrovirus (HERV-K18) inbäddad i det mänskliga genomenet kan vara aktiva hos ME/CFS- och MS-patienter. Danska forskare har också föreslagit att aktiveringen av detta retrovirus, vilande hos friska individer, kan orsakas av två vanliga virus, EBV (Epstein-Barr-virus) och HHV-6 (humant herpesvirus 6), båda medlemmar av herpesvirusfamiljen. Det kan kanske förklara varför autoimmuna tillstånd förvärras med uppkomsten av vanliga virusinfektioner. Det kan också bero på ett dysfunktionellt immunsystemet (Egen not: Det finns flera teorier om HERV som bakomliggande orsak till att nya retrovirus bildas. Sök på HERV i sökrutan på bloggen).

Enterovirus
År 2007 konstaterade Dr John Chia att 82% av 165 ME/CFS patienter hade tecken på en kronisk enterovirusinfektion, jämfört med endast 20% hos frisk kontrollgrupp. Detta bevisar inte nödvändigtvis att enterovirus ligger bakom ME/CFS, men att dessa patienter med sänkt immunförsvar är mer mottagliga för infektion av enterovirus

RNas L överaktivering
RNas L är en interferon-inducerad ribonukleas som, vid aktivering, förstör alla RNA inuti cellen, vilket kan resultera i masscelldöd i kroppen. RNas L förekommer i mycket små mängder under den normala cellcykeln. När interferon binder till cellreceptorer, aktiverar det transkription av cirka 300 gener för att åstadkomma det antivirala tillståndet. Bland dessa gener är RNas L, som initialt produceras i inaktiv form. RNas L är en del av kroppens medfödda immunförsvar, nämligen det antivirala tillståndet hos cellen. När en cell är i det antivirala tillståndet, är det mycket motståndskraftig mot virusattacker och är också redo att genomgå apoptos (celldöd för att förhindra replikering av viruset) vid lyckad virusinfektion. Nedbrytning av alla RNA i cellen är cellens sista strid mot ett virus innan det försöker med apoptos.

Antiviral behandling
Det föreslås behandling med antivirala och immunmodulerande läkemedel som Ampligen att behandla RnaseL Men syntetiska läkemedel är inte det enda sättet att modulera immunsystemet på. Det finns ett antal kraftfulla antivirala och antimikrobiella örter som kan vara effektiva för bekämpning av virus. På nedan källsida (i slutet) tas flera olika örter, oljor och behandlingsprotokoll upp. Problematiken verkar dock vara att det krävs mycket långvarig behandling mot kroniska virusinfektioner. Antivirala läkemedel kan även ha starka biverkningar. Det kan säkert även vara så med vissa örter och oljor.
Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: