Händelseförloppet anmäldes till Inspektionen för Vård och Omsorg, som gått igenom patientjournalerna och bedömer att den ”medicinska handläggningen inte var i strid mot kravet på god vård”.
Källa