Autoimmun sjukdom, läckande tarm och råmjölk

Vad är en autoimmun sjukdom?
En autoimmun sjukdom uppstår när en persons immunsystem överreagerar och av misstag attackerar sina egna kroppsvävnader såsom olika organ eller system. Det finns cirka 80 olika autoimmuna sjukdomar som sträcker sig i svårighetsgrad från mild till invalidiserande, beroende på vilken grad och vilket/vilka organ eller system i kroppen som är under attack.

Vad utlöser autoimmun sjukdom? 
Cirka 20 procent av befolkningen lider av autoimmuna sjukdomar. Kvinnor är mer benägna än män att drabbas, särskilt under deras fertila ålder. En autoimmun sjukdom kan orsakas av generna en person ärver. Vissa autoimmuna sjukdomar är kända för att antingen börja eller förvärras med vissa triggers, såsom virusinfektioner. Andra faktorer som kan vara bakomliggande orsak är läckande tarm, åldrande, kronisk stress, hormoner och graviditet.

Läckande tarm (intestinal permeabilitet)
Vissa experter har hypotesen att läckande tarm, som inte i sig betraktas som en sjukdom, spelar en viktig roll vid autoimmuna sjukdomar.  Cirka 70% av befolkningen har det. Om du har ätit eller drucikit ämnen som skadar din tarmslemhinna, exempelvis antibiotika, steroider, läsk, alkohol, antiinflammatoriska läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra eller receptbelagda smärtstillande läkemedel, kemiska konserveringsmedel, veteproteiner som innehåller gluten, eller raffinerade livsmedel,  är risken stor att du har en viss grad av läckande tarm.

Läckande tarm är ett tillstånd där slemhinnan i tarmen är mer genomsläpplig än normalt. Det innebär att det finns stora porer eller mellanrum mellan cellerna som bygger upp tarmväggen. En försämrad tarmbarriär innebär nedsatt immunförsvar, eftersom infektionspatogener (bakterier, virus, och svamp) samt allergener kan gå igenom dessa förstorade hål i tarmväggen och helt enkelt bosätta sig i kroppen. Ju mer oönskade ämnen som passerar tarmbarriären ökar risken för att autoantikroppar skapas, och inflammation blir kronisk. Typen av autoimmun sjukdom som kan utvecklas beror på var inflammationen uppstår.

Kopplingen mellan autoimmun sjukdom och läckande tarm
Det är nu tydligt att det finns ett samband mellan tarmens hälsa och autoimmuna sjukdomar. Dr Kent Katz, MD, diskuterade detta förhållande redan 1989 och påpekade att många tarmsjukdomar har reumatologiska manifestationer och vice versa. Han postulerade då att ledgångsreumatism kan vara relaterade till förändrad tarm permeabilitet. Denna hypotes undersöktes vidare av Dr Patrick Rooney, MD, vid McMaster University i Kanada, publicerades 1990.  Dr Daniel Hollander, MD, UCLA rapporterade 1999 att tarmens genomsläpplighet är förhöjd hos patienter med Crohns sjukdom och dessutom att omfattningen av ökningen i tarmens permeabilitet är direkt korrelerad till sjukdomens svårighetsgrad.

Råmjölk (colostrum)
Enligt Dr Donald Henderson, en högt respekterad gastroenterolog, anser att råmjölk är den idealiska lösningen för läckande tarm. Råmjölkens immunoglobuliner och andra immunfaktorer kan angripa de felande patogenerna i tarmen och hindra dem från att orsaka skada.

Forskning visar hur specifika komponenter inom råmjölk kan gynna personer med autoimmun sjukdom. Råmjölken innehåller immunfaktorer som kan reglera immunsvaret, tillväxtkomponenter för att reparera skadade celler, och antiinflammatoriska substanser för att minska inflammation som är kännetecknande för autoimmuna sjukdomar.

Prolinrika polypeptider 
Råmjölk innehåller PRP (prolinrika peptider); även känt som Colostrinin som är kraftfullt immunmodulerande som kan hjälpa till att tona ner överaktivt immunsvar som finns i autoimmuna sjukdomar. Det verkar genom att förhindra överproduktion av lymfocyter och stimulera produktionen av T-hjälparceller.

Forskare i Warszawa, Polen rapporterade 1993 att PRP, som finns naturligt i råmjölk, erbjuder enorma möjligheter för att stödja kroppens tymus att balansera immunsvaret. Forskningen visar att PRP:s terapeutiska värde vid behandling av autoimmuna sjukdomar även är icke-artspecifikt, vilket innebär att PRP kan gynna alla människor, oavsett vilken autoimmun sjukdom man drabbats av.

Immunoglobuliner och Laktoferrin 
immunoglobuliner och Laktoferrin, finns det stora mängder av i råmjölk och båda är effektiva för att slå ut både virus och bakterier. Detta är viktigt då många autoimmuna sjukdomar utlöses eller förvärras av virala eller bakteriella inkräktare.

Immunologiska studier visar att multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som utlöses av en virusinfektion. Dr. Takusaburo Ebina vid Tohoku University School of Medicine i Japan gav sina patienter råmjölk oralt för att undersöka dess effekt på sjukdomsförloppet. Han rapporterade en viss förbättring av tillståndet hos MS-patienter som tar råmjölk rikt på IgA innehållande laktoglobulin. Dessutom rapporterades inga biverkningar.

Laktoferrin har visats minimera virus- och bakterieinfektioner, i synnerhet hos patienter med nedsatt immunförsvar. Forskare i Storbritannien publicerade 2001 resultaten av en studie som visar att laktoferrin hämmar produktionen av lokala proinflammatoriska cytokiner, TNF-a och interleukin 1-p. Det är viktigt att begränsa den inflammatoriska responsen i många autoimmuna tillstånd, eftersom inflammatiion skapar smärta och andra komplikationer

Tillväxtfaktorer
Olika typer av tillväxtfaktorer i råmjölk kan även hjälpa till att reparera skadan pga autoimmuna sjukdomar. Epitelial tillväxtfaktor (EGF) kan bidra till att vända förstörelse av hudceller som kan uppstå vid lupus och andra autoimmuna sjukdomar. Transformerande tillväxtfaktor (TGF), som finns i två former i råmjölk, kan bidra till att vända proteinnedbrytning och stimulera vävnadsreparation. Insulinliknande tillväxtfaktor (IGF 1) kan bidra till att stimulera glukostransport hos diabetespatienter. Råmjölkens tillväxtfaktorer har antiinflammatorisk verkan och hjälper till att reparera celler i slemhinnan i mag-tarmkanalen, vilket minskar det cellulära avståndet och förhindrar ytterligare läckage av gifter ut i kroppen. Råmjölken innehåller naturligt EGF, som forskning visat kan reparera skadad tarmvävnad.

Flera studier har visat att om man tar smärtstillande (NSAID), under en kort period på 1-7 dagar ökar tarmpermeabiliteten (läckande tarm) med cirka 300%. När råmjölk tas tillsammans med NSAID, har ingen ökad förekomst av tarmpermeabilitet påvisats. Till skillnad från andra terapier, är råmjölk det enda kända naturliga ämne som har förmågan att läka tarmslemhinnan och hindra den från att bli för genomsläpplig. Således kan råmjölk ha potential att bromsa eller stoppa utvecklingen av en autoimmun sjukdom som utvecklats pga läckande tarm.

Infopeptides
I en klinisk studie som rapporterats av Alejandro och Fabiola Nitsch, MD, från University of San Carlos, Guatemala Medical School, har råmjölkens härledda proteinderivat, benämnt ”Infopeptides” visat sig minska inflammation, ödem, smärta och feber i en rad olika tillstånd . När dessa infopeptides prövades på patienter som lider av kronisk ledgångsreumatism samt behandlingsresistent artros, upplevde patienterna signifikant förbättring och varaktig nytta med långvarig behandling. De påpekade även att fördelarna med en sådan behandlingsregim består av låg kostnad, enkel administration (oralt intag), och frånvaro av biverkningar.

Antiinflammatoriska komponenter
Råmjölk innehåller komponenter som hjälper till att reglera kroppens inflammatoriska svar och bidrar till att minska det när det överstimuleras.  Dr. Donald Murphey vid University of Texas Medical School har i en studie visat att råttor som utsatts för injektioner som orsakade inflammation blev återställda då råmjölk därefter injicerades.

Dr Marc Feldmann, MD, av Kennedy Institute of Rheumatology i London har visat att förhållandet mellan tumörnekrosfaktor (TNF-α) och reumatoid artrit, som rapporteras i artiklar publicerade 1996 och 1998. Han visade att pro-inflammatoriska cytokiner associerat med reumatoid artrit kan dämpas om TNF-α neutraliseras. Patienter med både reumatoid artrit och Crohns sjukdom har nytta vid behandling med TNF-a-blockerare. I en rapport av Dr E Buescher i Östra Virginia Medical School i Norfolk, visades att råmjölk innehåller, tillsammans med TNF-a sig, TNF-a-receptorer som binder till och förändrar TNF-α-aktivitet. Detta kan vara en mekanism för hur råmjölk producerar sin anti-inflammatorisk verkan.

Slutsats
Råmjölk kan bromsa eller stoppa utvecklingen av autoimmuna sjukdomen, genom att läka skador i mag-tarmkanalen och eliminera läckande tarm. Vetenskaplig forskning och kliniska studier visar att de kraftfulla immun- och tillväxtkomponenter som finns i råmjölk kan reglera överaktivt immunsvar samt läka vävnadsskada orsakad av autoimmun sjukdom.

Läs mer här

Referenser

 1. Artym J, et al. (2003) Orally administered lactoferrin restores humoral immune response in immunocompromised mice.lmmunol Lett. 9(1):9-15 ABSTRACT: Prolonged, oral treatment of immunocompromised mice with lactoferrin led to partial reconstitution of the humoral response, associated with elevation of T and B cell and macrophage content and the proliferative response of splenocytes to mitogens.
 2. Berkhout B, et al. (2002) Characterization of the anti-HIV effects of native lactoferrin and other milk proteins and protein-derived peptides. Antiviral Res. 55(2):341-55. ABSTRACT: Bovine Lactoferrin, a protein in cow’s milk and colostrum, is shown to target and inhibit the process of virus entry.
 3. Griffiths CE, et al. (2001) Exogenous topical lactoferrin inhibits allergen-induced Langerhans cell migration and cutaneous inflammation in humans. British Journal of Dermatology 144(4):715-25. ABSTRACT: Lactoferrin, a component of colostrum, inhibits the migration of Langerhans cells from the skin (part of the inflammation response) as well as influences inflammatory responses in the skin. It apparently does this by inhibiting the production of local proinflammatory cytokines, TNF-a and interleukin 1-β.
 4. Henderson D. (2000) Colostrum: Nature’s Healing Miracle. CNR Publications, Sedona, AZ.
 5. Hollander D. (1999) Intestinal permeability, leaky gut, and intestinal disorders. Current Gastroenterology Reports 1 (5):41 0-416. ABSTRACT: Intestinal permeability is increased in most patients with Crohn’s disease and in 10% to 20% of their clinically healthy relatives. The abnormal leakiness of the mucosa in Crohn’s patients is amplified by aspirin and nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
 6. Playford RJ. (1999) Bovine colostrum is a health food supplement which prevents NSAID induced gut damage. Gut 44(5):653-8.
 7. Buescher ES, McWilliams-Koeppen P. (1998) Soluble tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) receptors in human colostrum and milk bind to TNF-alpha and neutralize TNF-alpha bioactivity. Pediatric Research 44(1):37-42. ABSTRACT: Study done to determine whether TNF-alpha receptors in human colostrum bind to and modify TNF-alpha activity. Using column chromatography, affinity binding and bioassay methods, it was determined that these receptors do bind to the TNF-alpha in human colostrum, indicating that this may be one mechanism of anti-inflammatory activity in human colostrum and milk.
 8. Feldmann M, Brennan FM, Maini R. (1998) Cytokines in autoimmune disorders. International Review of Immunology 17(1-4):217 -228. ABSTRACT: Further development of the role of TNF-alpha in autoimmune diseases has shown that patients suffering from both rheumatoid arthritis and Crohn’s disease benefit from TNF-alpha blockers.
 9. Nitsch A, Nitsch FP. (1998) Clinical Use of Bovine Colostrum. Journal of Orthomolecular Medicine 13(2). ABSTRACT: Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease with cytokine involvement.. Infopeptides (colostrum-derived protein derivatives) have been shown to reduce inflammation, edema, pain and fever regardless of cause. A clinical trial was carried out to study the effects of these Infopeptides on rheumatoid arthritis (RA) as well as therapy-resistant osteoarthritis (OA). Both RA and OA patients showed significant improvement after supplementation with the Infopeptides with sustained benefit and improvement on prolonged therapy. Aside from the clinical benefits, this treatment regimen has the benefit of oral administration, low cost and an absence of side effects.
 10. Rona, Z. (1998) PRP from colostrum can work as a regulatory substance of the thymus gland. The American Journal of Natural Medicine. ABSTRACT: PRP It has been demonstrated to improve or eliminate symptomatology of both allergies and autoimmune diseases (MS, rheumatoid arthritis, lupus, myasthenia gravis). PRP inhibits the overproduction of lymphocytes and T-cells and reduces the major symptoms of allergies and autoimmune disease.
 11. Feldmann M, Brennan FM, Maini RN. (1996) Role of cytokines in rheumatoid arthritis. Annual Review of Immunology 14:397-440. ABSTRACT: A new model of the action of proinflammatory cytokines (TNF-alpha, IL-1, IL-6, GMCSF) in the etiology of rheumatoid arthritis is presented in which the proinflammatory cytokines are linked in a network with TNF-alpha at its apex. Therefore, if TNF-alpha is neutralized, all the other proinflammatory cytokines are also suppressed. This theory has been tested in animal models and found to be effective using anti-TNF-alpha antibody.
 12. Pennisi. (1995, Jan 15) Immune therapy stems diabetes progress. Science News 37(1):145. ABSTRACT: Researchers report that mice treated with the anti-CD3 monoclonal antibody have been able to resume normal regulation of their blood sugar. The results of treatment are the first known to induce remission of the development of diabetes and have kept the mice free of the disease.
 13. Janusz M, Lisowski J. (1993). Proline-rich polypeptide (PRP)-an immunomodulatory peptide from colostrum. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (Warszawa) 41 (5-6):275-9. ABSTRACT: A new immunomodulatory peptide found in bovine colostrum, Proline-Rich Polypeptide (PRP). Not species-specific. PRP increases permeability of skin vessels. Causes differentiation of murine thymocytes into functionally active T cells. Simultaneously changes surface markers and function of cells. Results shown in treatment of auto-immune disorders and sarcoma S-180 (cancer). Important Immune modulator: stimulates underactive immune system, tones down an overactive one.
 14. Murphey OK, Buescher ES. (1993) Human colostrum has anti-inflammatory activity in a rat subcutaneous air pouch model of inflammation. Pediatric Research 34(2):208-212. ABSTRACT: An acute inflammation model was created in vivo by injecting carrageenan into subcutaneous air pouches on the backs of rats. Human colostrum was added to the pouches and after six hours polymorphonuclear leukocyte (PMN) counts were done. Degree of PMN influx was used as a measure of inflammation. Use of colostrum greatly reduced the PMN influx to a degree similar to that of indomethacin, a known antiinflammatory agent. This is the first demonstration that human colostrum has a biologically significant effect on the inflammatory process.
 15. Newsweek, Nov 15, 1993. A new way to fight Diabetes. 145:73. ABSTRACT: Researchers at UCLA and Stanford show diabetes can be caused by an allergic reaction to a protein called GAD; immune systems in diabetics turn against other antigens as well. A single injection produced tolerance to GAD in mice eliminating the diseases process.
 16. Kaufman. (1992, May). Virus Hunter (Paul Cheney). American Health, 33. ABSTRACT: Paul Cheney, known as Dr. Chronic Fatigue, says chronic fatigue syndrome (CFS) is an immune system disease caused by a retrovirus.
 17. Zimecki M, et al. (1991) Effect of a proline-rich polypeptide (PRP) on the development of hemolytic anemia and survival of New Zealand black (NZB) mice. Arch Immunol Ther Exp 39(5- 6):461-7. ABSTRACT: The data indicate that PRP may have a therapeutical value in treatment of autoimmune disorders. PRP, administered intraperitoneally into NZB mice, significantly lowered the incidence of positive Coombs’ reaction (autoimmune reaction) and prolonged the mean age of the mice. PRP may induce, from a precursor pool of cells, suppressor cells controlling development of the disease.

  18. Bloembergen P, et al. (1990) Endotoxin induced autoimmunity in mice. Archives of Allergy and Applied Immunology 92(2): 124-30. ABSTRACT: An auto-immune response can be provoked by various endotoxins, such as E. coli and Salmonella. The potency of the endotoxin will affect the auto-immune phenomena.

  19. Dohm GL, et al. (1990) IGF-1-stimulated glucose transport in human skeletal muscle. Diabetes 39(9): 1 028-32. ABSTRACT: Igf-1 found in bovine colostrum (identical to human) can provide an effective acute treatment for Hyperglycemia. IgF-1 can be an effective alternative to insulin in stimulating transport in diabetic muscle. Plasma levels of IgF-1 in diabetic patients is lower than in nondiabetic groups. IgF-1 receptors present in human muscles. IgF binding is 24% that of insulin. IgF-1 stimulated glucose transport twofold. Did not stimulate transport in obese subjects.

  20. Rooney PJ, et al. (1990) A short review of the relationship between intestinal permeability and inflammatory joint disease. Clin Exp Rheumatol. 8(1 ):75-83. ABSTRACT: The gut is the likely source of the antigens causing inflammatory arthritis, and the studies of this hypothesis are reviewed here.

  21. Katz K. (1989). Treatment of rheumatoid arthritis. Baillieres Clinical Rheumatology 3(2):271-284). ABSTRACT: Rheumatoid arthritis may be related to altered intestinal permeability.

  22. Julius et al. (1988) A colostral protein (PRP) that induces the growth and differentiation of reacting B lymphocytes. Journal of lmmunology 140: 1366-71. ABSTRACT: PRP (Proline-rich Polypeptide) is the first protein of mammalian origin that induces the growth and differentiation of reacting B lymphocytes. PRP has been isolated from sheep and (cows) colostrum. PRP is not species specific. Spleanocytes from neonatal mice responded robustly to PRP with the growth and differentiation of contained B cells to plaque formation. PRP did not induce detectable Ig isotype switching.

  23. Goldman AS, et al. (1986) Anti-inflammatory properties of human milk. Acta Paediatrica Scandinavica 75(5):689-695. ABSTRACT: A novel mechanism of the immune protection afforded by milk/colostrum is through its numerous anti-inflammatory agents in conjunction with its paucity of inflammatory mediators. This is important because classical immune protection is achieved through the marshaling of inflammation, but this would be fatal in an infant. Therefore it is necessary to modulate the inflammatory response through the action of anti-inflammatory agents.

  24. Ebina T, et al. (1984) Treatment of multiple sclerosis with anti-measles cow colostrum. Med Microbiollmmuno/173(2):87 -93. ABSTRACT: Previous virological and immunological studies have suggested that multiple sclerosis (MS) is an auto-immune disease triggered by a virus infection. The findings of this study suggest that orally-administered anti-measles colostrum improves the condition of MS patients, without side effects.

  25. Khan A, et al. (1980) Transfer factor treatment in bullous pemphigoid. Impaired T cell function. Dermatologica 161(4):243-9. ABSTRACT: Bullous pemphigid is an autoimmune disease of the skin which causes painful blistering. When given Proline-rich poly peptides (PRPs) found in colostrum, T-cell function returned to normal, serum IgE levels decreased by a factor of about 4, and the patients skin returned to normal.

  26. Robert D Milne, MD: PC Liposomal Encapsulation Technology: Proven Nano Chemistry that can make health and longevity supplements many times more efficient and effective. Life’s Fountain Books, Henderson, NV 2004.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Barbro

  Imponerande.
  Tack Mats

  Gillad av 1 person

 2. Anna-carin Jungmark

  Hej Transfer Factor är väl ett preparat som är gjort på råmjölk och skulle kunna ätas för en läckande tarm. Tror du att den går att kombinera med Equilibrant?

  Gillad av 1 person

  • Jo, så är det. Men kombination med equlibrant har jag ingen kunskap om. Equlibrant förstärker hela immunförsvaret och ska vad jag förstått helst undvikas om man har en autoimmun sjukdom. Dr John Chia sade dock till mig att man kan prova i låg dos om man har eller misstänker sig ha en autoimmun sjukdom. Men om kombinationen är bra eller dålig vet jag inte.

   Gilla

   • Anna-carin Jungmark

    Jag vet inte om hon har en autoimmun sjukdom men hennes symtom stämmer väl in på Enterovirus.Men alla dessa knepiga sjukdomar har ju många gånger likartade symtom som t.ex. Candida, hypotyreos, Autoimmun sjukdom, Fibromyalgi, TBE, Binjuresvikt m.m. listan kan göras lång. Jag tror personligen att en mer eller mindre läckande tarm finns hos de flesta av dessa personer och om den är hönan eller ägget är väl frågan. En radikal kostomläggning och preparat som kan läka tarmen tror jag man kommer långt på. Har påbörjat en stenhård diet gällande min dotter och tar lärdom av de med med Candida. Kommer också att köpa Autoimmun kokbok med Paleokost. Då tror jag halva slaget är vunnet.

    Gillad av 2 personer

   • Anna-carin Jungmark

    Hej Mats! Om man har en autoimmun sjukdom och äter Equlibrant vad kan hända då? Vad kännetecknar en Autoimmun sjukdom?

    Gillad av 1 person

   • John Chia menar att man ska vara försiktig med att ta Equlibrant om man har en autoimmun sjukdom. Vad som kännetecknar en sådan sjukdom är svårt att säga. De kan vara svåra att identifiera tyvärr.

    Gilla

 3. Vilken slags råmjölk är det som diskuteras här? Mänsklig eller all råmjölk? Hur får man tag i råmjölk av det slag som krävs? Intressant är det men genast kommer nya frågor.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: