Akademiska sjukhusets mottagning för fästingburna infektioner i Uppsala har haft 100 misstänkt borreliasjuka patienter på ett år och enbart en har konstaterats ha borrelia…

De patienter som slussats till Uppsalakliniken är de som under längre tid gått med olika besvär och som haft misstänkt borrelia/andra vektorburna infektioner
Bara en av de runt 100 patienter som remitterats till mottagningen, sedan starten förra hösten, har rekommenderats behandling för en aktiv borreliainfektion. Det kan tyckas vara en märkligt låg siffra, men förvånar egentligen inte, då det är mycket svårt (i Sverige) att konstatera aktiv borreliainfektion när tiden gått.
Läs mer här

Tester för Borrelia i Sverige är opålitliga
De nuvarande medicinska tester i Sverige för borrelia är extremt opålitliga, med en stor mängd falska negativa resultat, dvs människor som har borrelia men testar som negativt för Borrelia. Tester som Western Blot och ELISA, 80-90-talstekniker som Uppsalakliniken använder sig av, är beroende av om patienten kan producera effektiva antikroppar mot Borrelia, något som ofta bara sker efter några veckors infektion, men avtar med tiden.  En negativ Western Blot  eller ELISA kan inte bevisa frånvaro av infektionen. Nyare tester har utvecklats som ännu inte är validerade, dvs officiellt godkända som tillförlitliga i Sverige.

Självklart behöver borreliatester, och även andra tester för vektorburna infektioner moderniseras i Sverige. Idag finns över 30-talet så kallade co-infektioner och svensk sjukvård testar inte mot ens hälften.

Borrelia är svårdiagnostiserad och är i en del fall svårbehandlad
Att få borrelia diagnostiserad kan vara mycket svårt om du gått med infektionen länge.

Borrelia tillhör familjen spiroketer och agerar som en korsning mellan en bakterie och en parasit. Den kan gräva sig genom vävnad för att nå djupt in i senor, muskler, hjärta och hjärna inom en eller ett par veckor efter en infektion. Det är en organism som älskar kollagen, det huvudsakliga proteinet i bindväv. Kollagen finns bland annat i ”höljet” till blodkärlen.

Borrelia orsakar skada genom direkt vävnadsskada, inflammation, och toxinproduktion. Borrelia har en förmåga att förändra proteinerna på utsidan för att undgå immunsystemet, och kan även gå in i en intracellulär form. Allt detta gör det mycket svårt för immunsystemet att effektivt bekämpa infektionen. Dessutom producerar borreliabakterierna biofilm som gör det ännu svårare för både immunförsvar och antibiotika att komma åt bakterierna.

Borreliainfektion kan orsaka flera hälsoproblem. Den är känd som en stor imitatör eftersom infektionen kan härma ett stort antal sjukdomar/diagnoser.

Gifter som produceras av Borrelia har en särskild dragning till fettvävnad, nervceller och hjärnan i allmänhet. Dessa gifter och neurotoxiner orsakar stora störningar och skador på cellerna, som påverkar cellernas funktion, frisättning av signalsubstanser, hormonfunktion och enzymaktivitet. Utmattning som exempel, kan förklaras genom att toxiner från borrelia blockerar kalciumkanaler som är involverade i energiprocesser i cellerna.

Co-infektioner
Borrelia brukar inte vara den enda infektion som en person med kronisk borrelia har. Det finns vanligtvis en mängd olika samtidiga infektioner som också bidrar till sjukdomen.

Dessa är de vanligaste:  Bartonella, Babesia, Ehrlichia/Anaplasma och Coxiella.

Mycoplasma och flera virus; bl a EBV, CMV och Coxackievirus kan även återaktivera om man tidigare haft infektionerna (har antikroppar) och då försvåra tillståndet.

Upp till hälften av alla med kroniska sjukdomar kan vara orsakade av borrelia
Beräkningar gör gällande att ca 18 miljoner människor i USA är smittade med borrelia. Av dessa är en stor del symptomfria men bär på sjukdomen. Enligt vissa beräkningar är ca häften av alla kroniska sjukdomar orsakade av borrelia.

Alla som smittas av Borrelia blir inte sjuka. Av de smittade kommer de flesta ha en latent infektion, som inte orsakar någon verklig skada eller symptom. Detta kan vara fallet för många under väldigt många år.

I ett stort antal människor är immunsystemet delvis framgångsrikt, Borrelian är inte utrotad men hålls på en låg nivå. Detta är också känt som en latent infektion.

Varför får vissa människor borrelia och inte andra?
Endast 25-50% av de smittade människorna blir sjuka. Den viktigaste faktorn här är immunförsvaret. Så länge det är starkt och vitalt kommer det att eliminera patogenerna utan hjälp. Typiska infektioner blir bara symptomatiska (märkbara) när en person immunundertrycker av någon anledning.

Följande faktorer kan sänka immunitet och göra en person mer sårbar
Allvarlig fysisk stress, fysisk eller psykisk trauma, psykisk stress, sömnbrist, adrenal trötthet, dålig kost, tungmetallförgiftning, hög exponering för miljögifter, vissa mediciner som är immunosuppressiva, kemoterapi och steroider, hög alkoholkonsumtion och genetiska variationer i immunsystemet.

Modern toxicitet – och dess nyckelroll i Borrelia
Tungmetaller som kvicksilver, kadmium, och bly samt kemikalier och mykotoxiner (mögel, antibiotikarester, svamp etc) minskar immunsystemets effektivitet. Dessa gifter kan orsaka undertryckande av immunaktivitet genom att påverka olika delar av immunsystemet, blockera upptaget eller aktiviteten av viktiga infektionsbekämpande näringsämnen. Toxiner kan också orsaka att immunsystemet aktiveras mot kroppsvävnader, vilket orsakar autoimmun sjukdom.

Hur borreliasmitta kan överföras
Du behöver inte ha haft ett fästingbett för att smittas av borrelia. Infektionen kan överföras genom:
– Fästingbett
– Insekter som myggor, loppor, etc.
(Statistiskt sett, behöver du bara ha blivit biten av en mygga fem gånger för att riskera att bli smittad av borrelia enligt Dr. Klinghardt)
– Blodtransfusioner från en smittad person
– Utbyte av kroppsvätskor med en smittad person
– Opastöriserad mjölk från en infekterad ko
– Foster från smittad mor
– Amning

Källa i kombination med egna kunskaper (surfa på bloggen)

 

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Lars

  Låter ej rimligt 1 av 100. Troligen fel på provtagningen.
  Varför lät de inte använda andra metoder för se om det blev skillnad i antalet ? Få in lite vetenskapligt i deras arbete.
  Jag själv har förhöjda IgG samt IgM i svensk prov men även då ej aktiv borrelia. Så deras gissning är stor.
  Om man som Svensk vård menar många har borrelia fast ej blir sjuka. Det kan möjligen förklara många blir sjuka i olika demenssjukdomar när blir äldre eftersom vården menar immunsystemet blir sämre när man blir äldre. Hur ofta väljer läkare att ej testa för borrelia och därmed får annan diagnos som saknar markörer för detta och enbart går på symtom.

  Gillad av 1 person

 2. Lars W

  Den länkade artikeln angående CVI är väl i mitt tycke en av de mera bedrövliga som jag har läst. ”Patientgruppen är påläst, krånglig och ställer krav på sjukvården”. Hujedamej. Samtidigt skryter Prof Olsen i praktiken med att man hittills eventuellt lyckats hjälpa 1 av 100 (även om det inte framgår om den enda personen med konstaterad borrelia faktiskt blev hjälpt). Jag får god lust att ta till kraftord mot detta uppenbara slöseri med skattemedel där Professorn med sin ”forskning” uppenbarligen endast är intresserad av bevisa det han ”visste från början” och därmed slippa att erkänna att han faktiskt hade fel vilket nog skulle vara en förskräcklig prestigeförlust.

  Gillad av 2 personer

  • Det skulle vara intressant att testa alla dessa patienter med exempelvis ELISPOT. De som då har positivt (vilket jag utgår från att många skulle ha) skulle kunna erbjudas adekvat vård. Frågan är då hur många som hade blivit bättre?

   Gillad av 1 person

  • Casper

   Den här sortens neglekt, med det vi vet i dag nu redan om dessa spiroketer, så undrar man om det snart skulle börja finnas grunder att ta till starkare medel. Jag menar då något slags juridiska grepp. Det tycks ju inte vilja bli fart på systemet några andra vägar.

   Det är nästan så man kan jämföra det här med tiden då man trodde jorden var ännu platt. När du har en hel industri runt den platta jordstesen (kartläggare, lärare, akademiker, professorer, astronomer), så är det en hel del motstånd emot ändring. Vi ser ett liknande fenomen här.

   Människorna på sina höga poster sitter helt enkelt för bekvämt. Det är det som är problemet. Därför måste det göras obekvämt, och det är först då kan det börja hända nåt.

   Gillad av 1 person

 3. Mikael Bertilsson

  Hoppas Akademiska kan lära sig något genom att läsa här.

  Gillad av 1 person

 4. Christa

  Jag har av duktiga läkare gjort vad jag kalla ”stora provet” och båda gångerna haft höga värden av en gammal borelia sedan flera år tillbaka.

  Gillad av 1 person

 5. Björn Olsen

  Det är en märklig flora av kommentarer som cirkulerar. Bara för att vi förordat behandling av fästingburna infektioner till endast en patient innebär det inte att vi inte hjälpt flera. Dels genom att vi hittar mer troliga och allvarlig orsaker till patienternas symtom såsom operationskrävande hjärtsjukdom, lymfom, MS samt i många fall sannolik reumatologisk sjukdom. I andra fall har patienten nöjts sig med svaret och sagt i still med ”skönt det var inte borrelia. Då kan jag gå vidare med mitt liv”. Men ni har rätt vårt ”hjälpa utfall” är inte så högt som vi önskar. Men är det så att vi slutar hjälpa, för att i stället stjälpa våra patienter, kommer den utvärdering vi snart kommer att göra visa detta. Och då upphör vi direkt med mottagningen.
  Ni är ute och seglar när ni påstår att vi inte skall testa alternativa diagnostiska metoder. Det skall vi. Även om ELISPOT anses i det närmaste oduglig för diagnos av akut borrelios av de svenska forskare som arbetat med metoden, skall vi göra tester av metoden inom den närmaste framtiden. Även andra molekylära metoder skall användas.
  Signaturen Lars W tycks vara riktigt på hugget och läser texten som ”fan läser bibeln”. Vi visste inte innan vi startade vilka resultat vi skulle få av att inkludera så många människor i studien. Då är det ju ingen idé att öht starta någon studie, eller hur. Dessutom att personerna som kommer till oss ”är krångliga och ställer krav” på vården är bra. De har ofta misslyckats i sina tidigare kontakter med sjukvården och bör få en rejäl chans att lägga fram sin sjukhistoria och bli lyssnade på. Det är vi bra på och det har vi i uppföljande enkäter förstått att patienterna tycker har varit bra.

  Gillad av 1 person

  • Ju mer jag följer experter på akademiska och andra läkare. Ju mer förstår jag att de lurar oss. Ni gör allt för att dölja er ovilja att bota sjuka och gör mer för att vara försäljare till läkemedelsindustrin. Akademiska vill dölja för de har varit rådgivande till de regler vi har idag. Att vi saknar läkare som vill bota vet alla och som söker vård. Det liknar mer giriga läkare som ej tar sjuka på allvar. De tror alla är lika lögnaktiga som dem. Genom sig själv känner man andra. Tänk om vi fick seriösa läkare som var värda sin lön. Men idag är de ej värda mycket. Förstår de skyddas av stort kapital. Jag skulle skämmas om jag vore dem. Speciellt Björn som visar oetiskt sida med avsaknas av proffsig yrkesheder. Man får klart för sig varför han ej vill bota.

   Gillad av 2 personer

 6. Pia Helsing

  Blir spännande att höra o få ta del av den enkäten där patienterna ni träffat får ge sina synpunkter , ser framemot det .

  Gillad av 1 person

 7. Björn, stort tack för att du svarar! Det är mycket bra att du vill föra en dialog med många av de som är berörda. Jag ser även att du har för avsikt att testa ELISPOT, det är lovande! Med den metoden finns större möjligheter att upptäcka sen borrelios, även om specificiteten kan vara något lägre (större risk för falsk positivitet än ELISA). Det är ett högkänsligt test, vilket förstås kan behövas då antikroppsproduktionen ofta stagnerar efter längre tids infektion och vanlig serologi där antikroppsdetektion har mindre framgång. Jag hoppas även att ”ni” har för avsikt att testa Tickplex som kommer att släppas inom ett par månader.

  Även om vi har en del olika åsikter så vore jag tacksam om du följer denna tråd och svarar när du kan. Jag kommer enbart godkänna inlägg som är sakliga.

  Gilla

 8. Lars W

  Ursäkta om jag har misstolkat dig Björn. Du läser nog också mitt inlägg som ”fan läser bibeln”. Jag påstår inte att ni visste innan vilket resultat ni skulle få. Däremot påstår jag att ett antal av dina uttalanden ganska tydligt pekar på att du mycket gärna ser ett visst utfall av er forskning. Det gör mig upprörd och frustrerad, därav min ganska aggressiva skrivning ovan. Några av dessa uttalanden, t ex i blogg på Dagens Medicin, har tyvärr senare raderats av någon anledning. Vad sägs t ex om ”inte för att gå händelserna i förväg men en avancerad gissning är att vi kommer att finna en mängd tillstånd som seglar under falsk borreliaflagg…”. Ingen blir gladare än jag om jag har fel. Jag är mycket intresserad av att det sker seriös forskning i Sverige på området. Att ni ska testa andra metoder som stöd för diagnos är glädjande. Jag har vare sig intresse eller aktier i någon specifik metod. Jag är intresserad av att vi i Sverige har de bästa tillgängliga metoderna. Om ni dessutom kunde vara öppna för att förutsättningslöst undersöka sanningshalten i annan, förhoppningsvis seriös, forskning på området, även den som delvis motsäger nuvarande svenska doktriner (som jag anser långt ifrån bevisade, t ex när det gäller sen borrelios), så skulle det glädja ännu mer. Hur kommer det sig t ex att Sverige, vad jag kan se, har den mest defensiva behandlingen av sen borrelios (jämför med riktlinjer från Norge, Finland, EUCALB etc.). Jag är inte ute efter någonting annat än att ni försöker finna det som är sant och att ni är ärliga och uppriktiga med vad ni vet resp. inte vet. Jag har ingen som helst prestige i detta, utan är intresserad av att dessa patienter får bästa möjliga hjälp i Sverige. För närvarande är det min bestämda uppfattning att så inte är fallet. Jag är själv far till en kvinna som numera studerar till läkare efter att hon tidigare har varit svårt sjuk (först diagnosticerad och behandlad i Sverige, sedan behandlingssvikt eller ”restsymptom” utan åtgärd bortsett från förskrivning av SSRI). Detta, dvs att hon nu är så frisk att studierna är möjliga, hade enligt min personliga bedömning varit otänkbart/omöjligt om vi hade stannat i svensk vård istället för att, som nu skedde, investera i en behandling utomlands. En svala gör visserligen ingen sommar, det förstår jag också mycket väl, om du förstår liknelsen, men för närvarande är min uppfattning att svalorna är ganska många.

  Gillad av 1 person

 9. Ingela Svedberg

  Gör slut med gamla dogmer, öppna upp för friskare medborgare i framtiden @ ej symtomlindring eller underhållsbehandlingar i de fall som man detekterat grundorsakerna till sjukdomstillstånd.
  Ingen vill vara sjuk, livet är kort nog ändå.

  Vänligen Dr Björn Olsen, häng på framtidståget med oss

  Gillad av 1 person

 10. Sven Källström

  Kollega Björn! Det har kommenterats, att ni, enligt egna uppgifter, har hittat endast en pat där ni bedömde att det förelåg indikation för aktiv behandling mot Borelia. Du tillägger, att det inte är så att ni har Hjälpt endast en patient – och säger fortsättningsvis, att ni hittat op-krävande hjärtsjukdom, lymfom (som ju kan ge ME-liknande symptom) och i många fall sannolik rheumatisk sjukdom. Jag ber Dig nu om en, preliminär, rapport av hur många fall ni funnit – dels totalt av andra diagnoser, dels hur många fall av vardera av de diagnoser du nämner. / leg. Läkare med Specialkunskaper inom området ME, FM, Autoimmunitet som orsak till ME/FM, ME-liknande sjukdomstillstånd orsakade av vectorburen smitta – och med flera direkta personkontakter med professorer/forskare inom Cellbiologi & Immunitet, Virologi m.m.

  Gillad av 2 personer

  • Lasse

   Jag är testad på infektion akademiska. Mina igg och igm var förhöjda men de gissade på ej aktiv borrelia. Har även en vän som testats vid akademiska med höjda igg värden även denna person ej aktiv borrelia. Så även om man har symtom så är det ej borrelia enligt infektion och de rycker på axeln säger vet ej vilken sjukdom och menar välutredd. Stort oseriöst agerande från infektion akademiska.

   Gillad av 1 person

 11. Cecilia

  Hej, Björn! Bra att du ger respons i denna fråga. Måste bara säga att det skulle vara synd om patienter får en diagnos som leder till att de får leva i livslång sjukdom om det finns minsta risk att det handlar om vektorburna sjukdomar. Detta m tanke på att de verktyg ni använt inte är till 100% tillförlitliga. Det vet både du som specialist och jag som lekman. Har själv börjat få mitt liv tillbaka efter lång behandling. Denna prestige inom svensk vård som gäller vektorburna sjukdomar har drabbat mig och min dotter som var tre år när jag insjuknade. Den har drabbat oss hårt. Vågar inte ens tänka på hur många som drabbats lika hårt och ännu mindre vågar jag tänka på de som har bragts om livet p g a prestige. Vågar du tänka den tanken Björn?

  Gillad av 1 person

 12. Lina Sörqvist

  Jag tycker det är fruktansvärt hur du Björn verkar tycka att det är bra för patienten att få en diagnos.. Jag själv fick en MS-diagnos -96, jag var då så fruktansvärt sjuk, kunde knappt prata eller gå. Jag var 17år, jag stämde inte riktigt in på MS men fick ändå denna diagnos. De följande åren var mkt jobbiga till o från, jag sökte till akuten vid ett tillfälle men eftersom jag hade min diagnos kunde de inte göra ngt för mej. Efter detta tillfälle sökte jag inte mer för mina hemska symtom. Nu, 20 år senare så är min kropp så full av borreliaspiroketer, andra bakterier och virus. Det hittades i svensk sjukvård då -96 även att jag hade twar. Fick en 10 dgrs antibiotikakur mot detta vilket har resulterat i att jag levt i minst 20år med twar, smittat mina båda barn med mina bakterier och även min man. Sen säkert många fler med tanke på att twar är så smittsamt. Jag är inte på något sätt nöjd över min diagnos, den har gett mej 20 år av mer eller mindre lidande!!

  Gillad av 1 person

 13. Du sa i dagens medicin att patienter med kroniska borrelia, dom värsta avarterna vill ni inte ha till uppsala. Vad är det för sätt att kalla sjuka människor dom värsta avarterna? För mig och många andra har du tydligt visat vad syftet var med centret för fästinburna infektioner.
  Att ni endast kunnat fånga upp att borrelia är orsak till besvär hos en patient är ju rent löjeväckande och säger en hel del om hur ni värderar tester, kliniska symtom.
  Man får fram det man önskar och ni har verkligen visat vad ni vill.

  http://newsvoice.se/2014/12/18/benny-sellberg-till-dr-bjorn-olson-oseriost-att-prata-om-spokborrelia-och-leka-med-fastingen-lisa/

  Gilla

 14. Hans Sandblom

  @Björn Olsen.

  Du har själv i en kommentar skrivit om hur lätt det är att göra mörkfältmikroskopi på en fästing och hitta massa bakterier och parasiter i denna. (Läkartidningen) Det jag skulle vilja veta är varför ni förkastar denna metod hos människor ? Vi är många som kan visa filmer och bilder på våra spiroketer, anaplasma, twar etc men ni vägrar ta detta på allvar. När jag skriver ni menar jag både CVI och landets infektionskliniker.

  Gilla

  • Björn Olsen

   Skälet är att i människa är antalet spiroketer, vid akut sjukdom, så låg att det inte går att påvisa. Det som syns på filmerna är plasmaproteiner som bildar trådliknande strukturer. Att de ser ut att röra sig beror på osmotiska förhållanden mellan objektsglas och täckglas. De enda gångerna man kan påvisa spiroketer med mörkfälts direktmikroskopi i blod är när man drabbats av återfallsfeber Borrelia (finns inte i Sverige) eller möjligtvis vid en akut Borrelia mayoni infektion (finns såvitt vi vet endast i centrala USA). Vid mörkfälts direktmikroskopi i fästingen eller efter att bakterierna odlats är antalet mångdubbelt högre och kan därmed påvisas.

   Gilla

   • Hans Sandblom

    Tack för svaret Björn. Vill du även kommentera övriga infektioner tex anaplasma som jag har bilder på från mitt blod och även spiroketer i cystform. Kommentera även gärna andra vektorburna infektioner som många fått påvisat via mörkfältmikroskopi som ni förkastar. (bartonella, twar, babasia etc). I övrigt tror jag inte riktigt på din förklaring. Jag har testat mig flera gånger via tyska lab (elispot) som ni också förkastar, har fått flera positiva svar och negativa svar på infektioner jag testat mig för. Det jag fått positivt på via två olika Tyska lab samt via svenskt mörkfältmikroskopi är borrelia/spiroketer och anaplasma. Dvs har jag från tre olika lab samma infektioner. Jag har svårt att tro att detta är en slump i kombination med alla mina symptom som jag haft i två år nu. Vanliga svenska vården kan inte hitta något fel på mig trots flertalet synliga manifest. Om du är intresserad får du gärna ta del av filmerna och bilderna från mitt blod.

    Gilla

   • Hans Sandblom

    I övrigt har jag även positivt på bla p41 via WB. Mycket rök men tydligen ingen eld enligt er ?

    Gilla

   • Casper

    @Björn Olsen

    Efter att ha läst igenom det här svaret av Björn flera gånger, så kan jag inte komma till någon annan slutsat än att Björn Olsen lider av kognitiv dissonans i högsta grad.

    Hans förklaring på varför spiroketerna i mörkfältsmikroskopiska undersökningar ”ser ut att röra på sig” är en så långsökt förklaring att hakan föll i golvet.

    Det här är ett textboksexempel på kognitiv dissonans, och på engelska också något som kallas ”confirmation bias”.

    Om man tittar på hur spiroketer rör på sig, exempelvis på Youtube eller på olika hemsidor, måste man omskriva fysikens grundlagar for att ”osmotiska förhållanden” skulle kunna framkalla sådana rörelser.

    Det är omöjligt att dessa ”proteinstrukturer” kan vrida och slingra sig på ett så organiskt sätt enbart på grund av osmotiska förhållanden. Det är en fysikaliskt omöjlighet.

    Osmotiska förhållanden ser man när man tittar på t ex röda blodkroppar med mikroskop. De rör sig i grupper och med jämn hastighet under täckglaset. Det finns inte ett sådant ”osmotiskt förhållande” som kan få en spiralstruktur att vrida och rycka sig på ett sådant tygligt levande sätt som dessa spiroketer rör sig under mörkfältsgranskning.

    Jag rekommenderar att Olsen bekantar sig med grundprinciperna för fluidmekanik, och samtidigt lär sig de mycket distinkta och tydliga kännetecknen för spiroketformade bakterier. Det är inte svårt.

    Det är helt rent ut sagt fullständigt förbluffande att en akademiskt utbildad person kan ha byggt upp en sådan här psykologisk barriär.

    Gillad av 2 personer

   • Lars W

    Björn. Menar du att det man ser via mörkfältsmikroskopi (som liknar spiroketer) i själva verket alltid är plasmaproteiner eller menar du egentligen att det kan vara svårt att avgöra vad man ser? Kan du utveckla?

    Gillad av 2 personer

   • Stigo

    Plasmaproteiner? Vem har lärt dig det? Jag anser att det är en konspirationsteori. Kom med verklig fakta istället. Inget annat hör hemma på denna sida.

    Gillad av 2 personer

 15. Yana Yovcheva

  Jag vill mer än gärna göra slut med min Borrelia, Björn. Men den vill något annat! Jag kan inte gå vidare med mitt liv heller, det handlar om överlevnad. Ni infektionsläkare i Sverige behöver öppna upp er för internationell forskning på området NU.

  Gillad av 1 person

 16. Cecilia

  Hej, igen Björn. Såg att du svarar på varför man inte kan använda mörkfältsmikroskopering. Ser också att du undviker att svara på att du i din forskning bortser från att de prover du använder inte är 100% tillförlitliga när det gäller att finna borrelia. 99% av patienterna fått veta att de inte har borrelia. Hur kommer det sig?

  Gillad av 1 person

 17. Civilingenjören

  Spiroketer är mycket längre än de är breda, och deras bredd är ofta alltför liten för att kunna se dem med ett vanligt ljusmikroskop. Därför måste mörkfältsmikroskopi användas för att se spiroketer. Ett mörkfältsmikroskop har en speciell kondensator som riktar ljus i en vinkel från sidorna i stället för direkt från botten till objektet. Detta gör att spiroketerna blir synliga som ljusa föremål mot en mörk bakgrund.

  Björn Olsen har rätt i att det är betydligt lättare att se spiroketer i en fästing då det är en betydligt högre koncentration av bakterierna. Det var även så Dr. Willy Burgdorfer upptäckte borreliaspiroketen 1981 när han sökte efter rickettsia i fästingar i New York..

  Det är dock fel att avfärda möjligheten att kunna identifiera spiroketer i mänskligt blod då de har en karakteristisk form och även rörelsemönster. Det kräver oftast att man då använder en metod för att öka koncentrationen av dem från själva blodprovet (venblod, centrifugering och separering). Det känner de till som är utbildade för uppgiften. Tyvärr finns det skojare som inte har kunskapen och enbart tar kapillärblod. Det kan gå att identifiera spiroketer även då, men är riktigt svårt.

  Gillad av 2 personer

 18. STIGO

  Björn, Så länge folk inte får behandling av sina infektioner snabbast möjligt kommer patienterna att söka behandling via andra vägar. Därmed kommer sannolikt antibiotika förskrivas ändå. Detta innebär att antibiotika skrivs ut i många gånger större mängd då det kan ta år innan patienten blir frisk från en kronisk infektion. Det bästa om man ser till antibiotikaresistenden, är att behandla den akuta infektionen fortast möjligt. För detta krävs väl utbildade läkare då många av infektionerna diagnostiseras via symtomer på patienten i många länder. Det behövs också bättre diagnosmetoder som du redan känner till.

  Gillad av 2 personer

 19. Jag är ordförande för den relativt nystartade Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI). Jag har dessförinnan varit vice ordförande i Borreliaföreningen.

  Under flera år har jag läst 3-4000 timmar om om immunförsvaret, ME/CFS, fibromyalgi, virus, borrelia och dess co-infektioner (studier och vetenskapliga artiklar). Det kan nog min välbesökta blogg vittna om med alla inlägg och antal besökare. Visst, jag har inga högskolepoäng inom medicin, men jag tror att jag ändå har rätt god teoretisk kunskap inom området jämfört med många läkare i Sverige.

  Jag är självklart ödmjuk inför den kliniska erfarenhet som läkare har, men jag är också oerhört besviken över den generellt dåliga kunskap som finns just om borrelia och dess co-infektioner i Sverige. Jag tror t o m att Björn Olsen håller med mig där.

  Syftet med FSI är att förändra – och jag tror att vi kommer att ha kapacitet att göra det inom kort. Kanske inte nu, men snart. Vi har flera tunga namn i vårt vetenskapliga råd, och fler är på ingående. Många läkare har visat stort intresse för vår förening då vår avsikt är att påverka just med vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Jag är långt ifrån nöjd när det gäller NCVI:s resultat avseende det antal/andel som bedömts ha behov av antibiotikabehandling. Jag tror de har fel.

  http://fsi-sverige.se/nyheter/borrelia-ar-svardiagnostiserad-och-i-vissa-fall-svarbehandlad/

  Gillad av 2 personer

 20. Rosita

  Mats! Jag tror inte någon är mer påläst än vad du är! Du har verkligen visat att du kan detta. Finns det någon studie som du inte presenterat på bloggen som är av intresse? Läkarna har faktiskt mycket att lära av dig. Jag tror din förening kommer att nå stor framgång! Jag har ansökt om medlemskap nu 😀

  Gillad av 2 personer

 21. Titti Alvarsson

  Svar till Björn Olsen.
  Jag skulle bara vilja rätta en sak i ett inlägg om plasmaproteiner. Dessa är mycket små och omöjliga att se i vanliga ljus-och mörkfältsmikroskop. För att detektera plasmaproteiner så använder man sig av en vanlig metod inom de svenska labben(Klinisk Kemi), som kallas Protein- elektrofores, där man separerar proteiner med hjälp av elektricitet. Jag har själv arbetat som BMA i 30 år och dessutom inom Klinisk Kemi.

  Vad gäller spiroketer så är de så pass stora att de kan ses i ett vanligt mikroskop, mörkfält eller faskontrast. De kan vara lika långa som en vanlig Erytrocyt, men också korta varianter finns, och dessutom cystformen som man kan se vagga omkring. Man tittar självklart också på rörelsemönstret på dessa.

  MEN för att se dessa bakterier så måste man ta ett venöst blodprov, sedan koncentrera det genom centrifugering.

  Vi får inte glömma bort historien, att första gången vi såg bakterier var med hjälp av mikroskop.
  På våra svenska sjukhus runt om i vårt avlånga land finns en skatt av fantastiskt bra mikroskop, så varför inte använda dessa?

  Gillad av 3 personer

  • Casper

   @Titti. Precis. Syfilis som också är en spiroketsjukdom studerades utförligt med mikroskopi redan 100 år sedan! Vi vet mera om Syfilis än Borrelios, ändå är de kraftigt relaterade.

   Till råga på allt så har två norska forskare, Morten Laane och Ivar Mysterud, utvecklat en enkel metod som man kan tom. utan mörkfältsmikroskopi få dessa bakterier klart synliga!

   Varför används inte denna metod? Det här är ju nåt som borde tas emot med öppna armar.

   ”Using our method, the Borrelia bacteria in the red blood cells stand out clearly after one to two days at room temperature. We manage to make the bacteria visible without using staining (which can only be used on dead preparations). Keeping the bacteria alive allows us to monitor the bacteria through the microscope.”

   ”We know that Borrelia can infect any part of the body. If the blood tests used by the public health service do not detect the bacteria effectively, it makes one wonder how many people have had their lives destroyed by a single blood transfusion. Borrelia is closely related to the deadly bacterium which causes syphilis, and we cannot exclude the possibility that Borrelia is also transmitted by sexual intercourse”, acknowledge Morten Laane and Ivar Mysterud.”

   http://phys.org/news/2013-06-classic-microscopy-reveals-borrelia-bacteria.html

   Gillad av 1 person

 22. Åsa

  Björn tydligen anser du att borelia finns i Centralamerika, men när vi kommer till Sverige så finns det inte längre. Med andra ord så blir vi av med alla spiroketer mm på flygen tillbaka till Sverige. Så ni som reser mycket och bott långa tider utomlands, ni behöver inte oroa er, flyg har någon slags helande effekt.

  Gillad av 1 person

 23. affabro

  ”Vi får inte glömma bort historien, att första gången vi såg bakterier var med hjälp av mikroskop.
  På våra svenska sjukhus runt om i vårt avlånga land finns en skatt av fantastiskt bra mikroskop, så varför inte använda dessa?”
  Skickar vidare Titti Allvarssons kommentar och viktiga fråga om varför inte mikroskopen används flitigare på våra Svenska sjukhus, när det var med hjälp av dem som man första gången upptäckte bakterierna!

  Gillad av 1 person

 24. Tommy Mårtensson

  Hade jag börjat se saker man inte kan se och samtidigt pratat om spöken hade jag troligtvis varit inlåst nu.

  Gillad av 1 person

 25. Sven Källström

  Kollega Björn! Återkommer här, eftersom du inte har gett Svar på just min fråga, medan andra fått direkta svar: Många kommentatorer har beskrivit det som ett (ur deras synvinkel) misslyckande att ni ännu hittat bara En patient som bedömts ha indikation för aktiv behandling mot Borrelia. Ditt svar – v.g. om hela klinikens projekt därför skall ses som ett misslyckande – blir då, att ni hittat & sorterat ut andra behandlingsbara diagnoser (exempel
  på typ av diagnoser ges). Ditt svar ger mig känslan, att ”de andra diagnoserna som sorterats ut” skulle påvisa värdet av klinikens existens och det medicinska värdet, sett ur patientsynpunkt. Detta är den Bedömning jag gör: ”Investeringen har gett rimligt utbyte, och de upphittade och numera korrekt diagnosticerade patienterna utgör ett meningsfullt resultat av klinikens arbete”. Jag vill tolka det så – dvs att verksamheten varit meningsfull tack vare de patienter med andra diagnoser som har fått Hjälp. Så – jag går vidare i mitt resonemang, och ber Dig – igen – att ange Hur Många av resp nämnda diagnoser som har blivit positivt Utbyte av investeringen.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: