Immunförsvaret hushållar inte med sina resurser varvid kroniska virusinfektioner kan bestå

Forskare i Schweiz publicerar intressant studie
Forskare vid universitetet i Basel har upptäckt en ny grundläggande mekanism som ger en förklaring till varför immunförsvaret är otillräckligt mot vissa kroniska virusinfektioner. Resultatet, som publicerades i tidskriften Science Immunology den 21 oktober 2016, kan öppna upp för nya vaccinationsmöjligheter.

Under en infektion eller vid vaccination producerar B-cellerna antikroppar som binder virus och inaktiverar infektionen. I samband med kroniska virusinfektioner, såsom HIV eller hepatit C-virus är emellertid antikroppsproduktion av B-celler kvantitativt otillräcklig och påbörjas för sent.

Ett team av forskare under ledning av professor Daniel Pinschewer vid institutionen för biomedicin, universitetet i Basel, menar att det bristande antikroppssvaret mot kroniska virussjukdomar beror på den starka inflammatoriska reaktionen vid infektioner. Jämfört med andra infektioner kan inflammationen bli kvar i decennier.

B-celler är för explosiva initialt
Under påverkan av inflammatoriska budbärare, så kallade interferoner, producerar B-celler så många antikroppar som de bara kan. Tyvärr sker detta hastiga svar på bekostnad av hållbarhet över tid. B-celler som producerar antikroppar för snabbt förlorar sin möjlighet att föröka sig och dör kort därefter. Immunsvaret får en häftig start men svaret avtar snabbt.

Forskarna antar att denna ”panikreaktion” av B-celler återspeglar en mekanism som garanterar ett optimerat svar på akuta livshotande infektioner. Immunförsvaret verkar inte vara anpassat för kroniska infektioner som pågår i månader eller år, när striden enbart orkas med i några dagar. Under dessa omständigheter kan den hastiga reaktionen vara direkt olämplig och kan faktiskt gynna viruset.

Hopp om nya vacciner
Forskarna är hoppfulla om att upptäckten av denna grundläggande mekanism kan utgöra en grund för att förbättra vaccinationsstrategier mot kroniska virussjukdomar.
Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Några reflektioner med anledning av ovan studie

  Skulle immunglobulin vara till fördel att administrera i de fall B-cellerna inte kan producera tillräckligt med antikroppar?

  Jag tänkte även på svårigheten att kunna påvisa en kronisk virusinfektion om B-cellerna “gjort slut” på sina antikroppar. Det känns som att det då finns möjlighet för viruset att etablera en låggradig infektion som går under radarn gällande de konventionella provtagningsmetoder vi idag har.

  IgM – titrar avseende herpesvirusen är egentligen ganska ointressanta vid reaktivering då IgM oftast är inom referensintervallet. Det är väl egentligen enbart vid första smittotillfälle IgM sticker iväg. Det torde då vara mer intressant att titta på stegringen av IgG. Tumregeln – om IgG har en fyrfaldig stegring – är enligt många ett likhetstecken med aktiv infektion. Jag tänker bl a på Montoya, Lerner och Dantini som är av den uppfattningen. Problematiken är att man måste ha friskt blod att jämföra med för att veta vad som är normalvärde på IgG. Blodbank från blodgivare kanske?

  Gilla

 2. I december skrev jag ihop denna sammanfattning där jag utgick från att ME kunde bero på låggradiga infektioner. Det känns som att denna studie skulle kunna bekräfta att det i vart fall förekommer.

  http://docdro.id/xqMXUb8

  Gilla

 3. Alexandra

  Hur kan detta kopplas till ritubimax? Då b cellerna dödas till förmån för nya.

  Gillad av 1 person

 4. Paulette

  Blir så överlycklig när sådant här dyker upp och samtdigt har dig som kan förmedla det till oss 😀 Tack Mats ❤

  Gillad av 1 person

 5. Katarina

  Mycket intressant! Som vanligt har du förutom all din kunskap så bra och kloka tankar och reflektioner🙂👍

  Gillad av 1 person

 6. Lillemor Essen

  Immunglobulin är det samma som gammaglobulin? Fick det förr för att stärka immunförsvaret. Frågade dr X om det är något han ger, men fick ett nekande svar. Trodde det var bra att stärka immunförsvaret för att lyckas bli frisk?

  Gillad av 1 person

 7. Infektionsspecialist

  Mats! Du är smart och du har verkligen grundligt gått tillväga. Kan det möjligtvis bero på att du är polis, att du är van att utgå från objektivitetsprincipen, som gäller vid en en förundersökning – att ta hänsyn till det som talar för och emot? Att du inte är medicinskt skolad är egentligen av underordnad betydelse. Sällan har jag skådat, om än någonsin, en person vars drivkraft, målmedvetenhet och att du dessutom besitter en enorm förmåga att identifiera det som är viktigast att fånga upp för att få en helhet. Det är mäkta imponerande! Jag har följt dig länge. Jag tror att du är en viktig person i detta, inte bara nationellt, utan även internationellt, i arbetet att försöka finna en lösning för denna komplexa diagnos. Jag arbetar själv som infektionsläkare och jag är fullt medveten om att de möjligheter vi har är starkt begränsade av de orsaker du ofta nämner. Det ska därför bli spännande att följa utvecklingen där jag tror att faktiskt du kan tillföra mycket. Jag önskar dig stort lycka till!

  Gillad av 1 person

 8. Stort tack, det var fina ord! Jag har väl sökt över hela fältet och inte kunnat förmått mig att rikta in målsökaren särskilt specifikt, men det känns ändå som att det börjar närma sig. Det börjar finnas någon slags logik trots allt, men visst är det svårt… Att de provtagningsmetoder du har att tillgå är under all kritik i vissa avseenden är nog ganska uppenbart. Det känns bra att du vågar ”erkänna” det. Jag för ju en kamp för att få till bättre provtagnings- och behandlingsmetoder i Sverige. Jag hoppas att jag tillsammans med den nya föreningen lyckas.

  Gilla

 9. Jan Burman

  Det där med att vara medicinskt skolad så till vida att man har en examen ex en läkarexamen är i sig ingen garanti, tvärt om. Studerar man medicin och vill klara all prov på vägen till sin examen läser jag i mina böcker vad som då gäller och svarar på mina prov just vad jag läst mig till. Att sedan ”nästan alla” läkare säger samma sak beror ju på att alla läst samma böcker som författats med samma ”forskning” som bakgrund. Ett annat exempel är statinerna som också börjar ifrågasättas av många forskare. Där grundar sig den gängse uppfattningen på forskning vars resultat är direkt felaktig vilket man verkligen borde ta sig en funderare kring.

  För den som är intresserad hur dessa uppfattningar grundas bifogar jag en sida där man kan läsa om just detta. Om du tycker att det faller helt ur ämnet (vilket det säkert gör) kan du ta bort det Mats.

  Gillad av 1 person

 10. Rosita Hellberg

  Verkligen en intressant studie. Det förklarar ju otroligt mycket av problematiken vi står inför med både varför kroppen slutar jobba med infektionerna och varför våra provtagningsmetoder är otillräckliga och inte ger korrekt svar. Du är verkligen fantastisk på att hitta intressanta forskningsstudier Mats 🙂

  Gillad av 1 person

 11. Eva

  Hej
  Testar man immunförsvaret på kronisk sjuka?
  Undrar om det är någon som testat immunoglobulin?
  Tror det är immunförsvaret som inte räcker till vid nya skov.

  Gillad av 1 person

 12. Lillemor Essen

  Testade för flera år sedan mitt immunförsvar. Det var dåligt, men inte helt borta. Ville då förstärka det med immunglobulin, men fick till svar ”blir du sjuk får du antibiotika”. Blev dålig under tre år (borrelia) fick allt annat än antibiotika – cortison, statiner, akupunktur mm

  Gillad av 1 person

 13. Sven Källström

  Åhh – detta var verkligen intressant ! Hett !! Vi tänker oss alltså ”ivriga, pang-på-rödbetan”-B-lymfocyter – som arbetar enligt konceptet att snarast möjligt avvärja en svår eller livshotande infektion. Men attacken blir så ursinnig, att B-lymfocyterna totalt tröttar ut sig, och Förlorar sin försvars- eller attackförmåga. Och resultatet kan bli en kronisk infektion – som dessutom inte kan spåras med serologiska metoder (dvs mätning av antikroppar mot ifrågavarande virus (eller parasit eller … ) – som ”flyger under radarn”. /// Faktum är då, att uttröttade B-lymfocyter inte orkar producera antikroppar, specifikt mot det aktuella smittämnet. På denna punkt i resonemanget frågar ”man” sig då, om tillförsel av s.k. Gammaglobulin skulle lösa problemet. Mitt eget svar blir ”nej” – eftersom en ampull ”gammaglobulin” visserligen innehåller IgG & IgM & Ig? – men är utvunnet (”hopsamlat”) från en frisk normalpopulation … varje kapsel kan innehålla immunglobuliner från ett stort antal friska !! personer. Immunglobulinsammansättningen avspeglar därför ett stort antal, en blandning av, genomgångna … i regel vanliga vardagsinfektioner. Så – tillgängligt gammaglobulin hjälper nog inte vid en kronisk herpes- eller EBV- eller enterovirusinfektion. (Av vissa skäl har jag själv fått minst 100-150 ampuller, ca 2,5 ml, injicerat djupt i.m. 1 st per vecka – innnnte njutbart – så jag har haft skäl att samla info om detta.) // En Helt Annan sak blir det ju, om man kan ge antikroppar specifika mot ett visst smittämne – brukar kallas Serum … serum mot vissa ormgifter, mot vissa spec kritiska smittämnen som t.ex. tetanus!, difteri? /// Och så kopplar vi detta resonemang till Fluge&Mella och Rituximab: Beror den positiva effekten på att man ”rensar ut” gamla och trötta och icke-aktiva B-lymfocyter – som sakta och successivt återbildas från benmärgens Stamceller; Och si – nu får man unga och stridsdugliga soldater! Och är den långsamma och successiva förbättringen – efter en latenstid på
  veckor-månader – en effekt av den successiva rekryteringen av unga B-lymfocyter? Eller beror (den långsamma, fördröjda) effekten på
  att B-lymfocyter infekterade med t.ex. EBV bryts ned och virus då exponeras och blir åtkomliga för potenta styrkor i infektionssvaret?? // Slutligen: Självklart skulle specifikt vaccin – utifrån dessa teorier – vara i hög grad Önskvärt (vacciner mot de virus som oftast har satts i samband med ME).

  Gillad av 1 person

 14. Sven Källström

  Mats! Kan du på lämpligt sätt vidarebefordra Jan Burmans länk om Stattiner mm?!

  Gillad av 1 person

 15. Sven Källström

  Mitt svar på frågan om AFERESBEHANDLING: ”Aferes” innebär väl, grovt uttryckt, att man vid ett praktiskt förfarande som skulle kunna jämföras med dialys (i det praktiska utförandet) skulle ”sila bort” B-lymfocyter. Men eftersom det totala B-lymfocyttalet är högt (”mkt mkt stort antal”) skulle det nog bli ett stort o tidskrävande arbete att ”sila bort” en så STOR Andel att man kommer ned till de mkt låga tal där Fluge&Mella hamnar efter 1-2-3 behandlingar! Vidare kanske man inte ska säga att B-lymfocyterna är ”inflammerade”. Enligt den forskning som hela detta resonemang grundar sig på är B-lymfocyterna uttröttade, och förmår inte längre producera antikroppar – men de är inte ”förorenade eller inflammerade” … så
  att dom vid vid en aferesprocess skulle behöva Renas!! Tanken att B-lymfocyterna i sig skulle vara inflammerade kanske kommer från att man lätt eller gärna associerar från immunsystem och vidare till ”inflammation”; Enligt de inledningsvis nämnda forskarna skulle alltså B-lymfocyterna snarare vara Uttröttade. // Dock; om vi tänker oss ett Annaf Scenario – dvs att B-lymfocyter kan vara långvarigt eller kroniskt infekterade med t.ex. EBV-virus … då skulle ju en eleminering av infekterade B-lymfocyter innebära en slags ”reningsprocess”. Då kommer vi vidare till HUR de infekterade virusen bäst skulle Elimineras. För min del tror jag, att detta bäst o enklast görs med behandling med specifika antikroppar mot B-lymfocyter (Rituximab eller molekylärt mkt mkt liknande specifika antikroppar). Visserligen skulle man då döda även icke-infekteradel celler – men med aferes skulle man även då ”sila bort” icke infekterade celler. Jag tror Mer på behandling typ Rituximab än typ aferes. Jag grundar detta på
  att jag har sett Många lymfompatienter behandlas med Rituximab – då Allt i stort sett Alltid sker lugnt & odramatiskt och utan några egentliga upplevda biverkningar; Däremot tror jag att aferes skulle bli omständligt och tidskrävande och praktiskt komplicerat. (Lymfom är en blodsjukdom då en viss andel av B-lymfocyterna är maligna – dvs den enskilda maligna B-lymfocyten är att jämföra med en cancercell. Malignitetsgrad hos de
  enskilda B-cellerna kan vara av olika svårighetsgrad (men hos patienten
  är alla sjuka celler identiskt Lika) och Sjukdomstillståndet i sin helhet får då olika allvarlighetsgrad. ”Totalsjukfomens” allvarlighetsgrad markeras också av hur stor Andel av det totala B-lymfocyttalet som är omvandlade till den maligna formen. Slutligen – Rituximab användes vid detta tillstånd för att Sänka det befintliga B-cell-talet … och förhoppningsvis återbildas då unga friska B-lymfocyter från benmärgens Stamceller.)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: