Inflammation leder till bl a smärta och energilöshet

IL10
Figur 1. Interleukin 10 har en viktig roll – att balansera inflammationer i kroppen. Bildkälla

Den egentliga orsaken till inflammation är oftast infektion eller våld
Tyvärr är det flera sjukdomar som idag har okända biomarkörer. Man vet inte om det är en infektion, autoimmunitet eller dysfunktionellt immunförsvar. Det kan även vara okända infektioner då det upptäcks en mängd nya virus, bakterier och parasiter återkommande.

Forskning pågår vid ME-mottagningen i Stora Sköndal
Just nu pågår en Microglia-PET studie i samarbete mellan Stora Sköndal och Karolinska institutet. Man undersöker 10 st ME-patienter avseende serotonin-transportör (SERT) och (11C)PBR28 som mäter graden av inflammation i hjärnan.

Immunsignaturer
Forskare vid Columbia University (Mady Hornig m.fl.) upptäckte förra året ”distinkta immunsignaturer” i blodet hos ME/CFS-patienter, samt immunförändringar i det centrala nervsystemet. Det finns fortfarande mycket mer att lära och en angelägen fråga är hur immunologiska mätningar, som förändras över tid, om de även avser svårighetsgraden av sjukdomen.
Källa

I samma rapport var leptinnivåerna förhöjda hos alla med ME/CFS. ‘The one immune factor moderately increased in ME/CFS was leptin (p<.03).’

De noterade att leptin tätt korrelerade med de flesta av de immunfaktorer i senare skede av sjukdomen men inte tidigt. Det föranledde att de tog kontakt med Jarred Younger som forskat mycket om leptins inblandning i ME/CFS.

Younger menade att systemisk inflammation kan finnas hos ME/CFS-patienter tidigt men att mikroglia och astrocyter i det centrala nervsystemet påverkar mer efter längre tids sjukdom. Han svarade vidare: ‘Eftersom vi inte har bra sätt att testa centrala nervsystemets inflammation vid denna tidpunkt av sjukdom är det svårt att konstatera inflammation med hjälp av befintliga metoder.’

Hornig m fl drog därför slutsatsen att prover i cerebrospinalvätska mycket väl kan vara ett bättre medium för att undersöka inflammation än i perifert blod.
Källa 

Ytterligare om neuroinflammation hos ME/CFS- och Fibromyalgipatienter
Nakatomistudien fann bevis för neuroinflammation i cingulate cortex, hippocampus, amygdala, thalamus, mitthjärnan och ponsregioner i hjärnan. Det faktum att graden av den utbredda neuroinflammationen var starkt korrelerad med hur allvarlig trötthet, smärta, kognitiva problem och depression som fanns i ME/CFS-gruppen var positivt. Den japanska studien har funnit bevis för omfattande inflammation i hjärnan hos ME/CFS-patienter. De inflammerade områdena reglerar retikulära aktiveringssystem som påverkar vakenhet, smärtkänslighet, kognitiv nedsättning och humör.
Källa

Hjärnfeber
ME/CFS-patienter har i snitt 38 grader i hjärnan och frisk kontrollgrupp 37.5 grader. Förhöjd temperatur i hjärnan indikerar inflammation som kan leda till både utmattning och smärta i hela kroppen.
Läs mer här


Om nu många med ME/CFS, Fibromyalgi och andra lider av inflammationer i hjärnan – vad beror det på?
Föritom vektorburna infektioner, låggradiga infektioner, autoimmunitet verkar muterade retrovirus vara ett hett spår. Kanske skulle många må bättre av antiretroviral behandling (ARV), likt den behandling som ges till HIV-patienter.

Det finns ett par läkare med ME-diagnos som fick ARV under 11 månader. Båda blev mycket bättre. Förvisso en anekdotisk berättelse, men ändå. Man hade då anträffat retroviruset XMRV i deras blod. Ett retrovirus som sedan inte fanns… Den ena läkaren skrev några år senare i en blogg:  Även om vi inte har XMRV, kan vi fortfarande ha något väldigt likt det – Jamie Deckoff-Jones, MD.

Judy Mikovits, en av de som upptäckte XMRV-viruset vägrade släppa teorin och menar att det är ett snarlikt retrovirus som orsakar ME:  Men även om det vi fann inte var XMRV, var det fortfarande förknippat med två sjukdomar – lymfom i Dan Petersons patienter och CFS. Det kunde ha varit en familj av virus eller en annan stam. Till exempel finns det fem stammar av HTLV, och endast en är patogen. Vad vi fann kunde ha varit ett virus  i en familj av retrovirus – Judy Mikovits.

HERV-virus
Det pågår nu intressanta forskningar om retroviruset HERV som i synergi med reaktiverade herpesvirus kan skapa nya virus – muterade enterovirus, som din doktor eller vilket lab i hela världen idag inte kan upptäcka! Man måste nämligen veta vad det är man letar efter.

Hypotes att virus och retrovirus ligger bakom en mängd olika kroniska sjukdomar
Microbiology and Molecular Biology Reviews (MMBR) håller forskare uppdaterade med den senaste utvecklingen inom mikrobiologi samt relaterade områden såsom immunologi samt molekylär och cellbiologi. De undersöker betydelsen och sambanden mellan de senaste upptäckterna som bygger på vår förståelse av bakterier, virus, parasiter och svampar. MMBR har tagit fram en lista på ett stort antal kroniska sjukdomar där de även angivit vilka retrovirus som förmodas kopplas till respektive sjukdom. Läs mer här

I avvaktan på att forskarna kommer fram till vad det är som spökar avseende diagnoser som bl a ME och Fibromyalgi får man arbeta med symtomlindring. En av de viktigaste är att minska inflammationen i hjärnan och centrala nervsystemet. 

De allra flesta cytokiner orsaker inflammationer
Vi brukar tänka på cytokiner som ”dåliga” och att de leder till inflammationer. När immunförsvaret aktiveras skapas inflammationer, vilket är kroppens sätt att hejda och motverka angrepp. Men vid vissa former av sjukdomar som exempelvis autoimmunitet vill man minska inflammationer genom att undertrycka immunförsvaret så att cytokiner inte skapar inflammation i onödan. Inflammation i centrala nervsystemet kan orsaka sjukdomskänsla, utmattning, nedsatt kognitiv förmåga, smärta m.m. Det finns många undersökningar och studier där man ser ett samband mellan inflammationer i nervsystem och hjärna med kroniska sjukdomar.

Interleukin 10 (IL-10) är ett viktigt undantag
IL-10 är en antiinflammatorisk cytokin för att det minskar olika immunceller, såsom Th1- och Th2-celler, neutrofiler, makrofager och naturliga mördarceller. IL-10 minskar en mängd cytokiner, bl a TNF-Alfa (IL-6). Det hämmar även NF-kB , ”befälhavaren” när det gäller kroppens förmåga att kontrollera inflammationer.

Brist på IL-10 leder till en mängd olika problem
Migrän och smärta
IL-10 hämmar COX-2, som är involverat i migrän, smärta och inflammation.

Allergisk reaktion, födoöverkänslighet
Genom inhibering av mastceller, motverkar IL-10 den inflammatoriska effekten för allergisk reaktion och histaminproduktion.

Fetma
IL-10 minskar fetma genom att det ökar insulin- och leptinmotstånd i hypotalamus, den körtel som styr aptiten.

Ökad tolerans – minskade oönskade immunsvar
Den kanske viktigaste funktionen av IL-10 är dess förmåga att hjälpa till att skapa ”tolerans” till proteinerna vi intar. IL-10 ökar antalet Treg-celler, som undertrycker oönskade immunsvar mot oss själva, allergener och matproteiner. Detta är särskilt intressant om man ser till kopplingen autoimmunitet, histaminöverkänslighet och allergier.

Förutom att IL-10 bidrar till tolerans av våra egna kroppsceller har kroppen en utarbetad mekanism.När vi intar proteiner bidrar IL-10 till att sända meddelande till immunsystemet att detta protein inte är skadligt. Detta kallas ”oral tolerans”.

Exempel på sjukdomar förknippade med lägre IL-10 nivåer
Autoimmuna sjukdomar, t ex RA, Psoriasis, Crohns sjukdom (IBD/Ulcerös kolit) och MS
Astma och allergier, IBS, ME/CFS, Smärta – neuropati (R)

Exempel på studier av olika sjukdomar som förknippas med lägre IL-10 nivåer
– Crohns sjukdom (IBD/Ulcerös kolit), Dana J Philpott & Stephen E Girardin (2009).
– ME/CFS, D. Peterson m.fl. (2014).
– Psoriasis, Jasenka Trifunovic m.fl.(2015).

Nedan kosttillskott, läkemedel m.m. utgör endast exempel på vad som kan ha positiv effekt. Det kan likväl innebära att man kan få allvarliga biverkningar och må sämre i sitt sjukdomstillstånd.

Hur kan man öka nivån av IL-10?
Hormoner och signalsubstanser
Kortisol
Pregnenolon
Östrogen
Testosteron
Progesteron
Insulin
Serotonin
5-HTP (serotoninföregångare)

Toppkosttillskott / Läkemedel
Te
Melatonin
Niacin (Vitamin B3) – den så kallade flushvarianten av B3
Vitamin D3
Curcumin (egen not: gärna i kombination med svartpeppar för bättre bioupptag)
Probiotikabakterier: B fragilis, L plantarum, S boulardii, L Casei,
Bacillus subtilis och L lactis.
Andrographis
Baicalin
Boswellia
Olivblad
Arabinogalactan
Metformin (sänker blodsockret)
Ketamin

Andra Kosttillskott / Läkemedel
Resveratrol
Astragalus
Honokiol
Råmjölk
Syneprhine
Artemisinin
Q10
Hagtorn
Bitter melon
Dexametason
Rolipram
Fytosteroler
Rödklöver
Betulin
Chaga
Elakupunktur
Solljus

Källa

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. lite för mkt text för att ta in i hjärnan idag så jag kanske missat detta men om man tagit vanligaste blodproverna för inflammationsmarkörer i blodprov hos vårdcentralen, visar det då om man har ev. inflammationer i hjärnan ?

  Gillad av 1 person

 2. Eva

  Hej,
  Du har skrivit så mycket så jag vet inte om du tagit upp detta med Thymus körteln. Som är en del i vårt immunförsvar. Lymfocyterna mognar till T celler i thymus. Det fanns en vetrinär som hette Elis Sandberg som behandlade människor med thymus från kor. Nu finns det något som heter Thymus protein a som kan reglera immunförsvaret är det något du tittat på? Interleukin 10 i Thymus?. Man kan även se att Interleukin 10 är involverat i anaplasma. Finns det möjlighet att ta prover på interleukin 10?

  Gillad av 1 person

 3. affabro

  Högintressant med kopplingen till IL-10 och kroppens förmåga att tolerera och förmågas att hantera proteiner och allergener, samt toxiner m.m. Kan vara en lindring för många drabbade tror jag.

  Gillad av 1 person

 4. Casper

  Mycket intressant. Här implikeras också HHV som en möjlig kausal faktor, vilket ju passar ihop med några av Mats andra fynd om virus bakom CFS.

  Men det finns en annan faktor också som inte Mats har tagit i beaktande ännu (bland den astronomiska mängden av potentiella faktorer). Och det är Glyfosat:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636977

  Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel, med estimerat nästan 10 miljarder kilogram använts hittils. Glyfosat har antagligen mångfaldigt högre toxicitet än vad hittils är konstaterat, och pga. hög användningsgrad så finns det praktiskt taget överallt på planeten. Det hittas i modersmjölk på kvinnor, i blodet på oss alla, i vacciner, i praktiskt taget all sorts gelatinpreparat (glyfosat är en analog till glycin och binder sig föjlaktligen i biologiska proteinstrukturer),

  Exempel på den stora mängden glyfosat i vår föda:
  http://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/monsanto-is-scrambling-to-bury-this-breaking-story/

  Klicka för att komma åt FDN_Glyphosate_FoodTesting_Report_p2016.pdf

  Glyfosat slinker in överallt:
  http://www.globalresearch.ca/glyphosate-monsanto-roundup-found-in-hospital-feeding-tube-liquid/5424996

  Glyfosat i vacciner:
  http://www.activistpost.com/2016/09/another-vaccine-bombshell-glyphosate-think-monsantos-roundup-confirmed-in-most-vaccines.html

  Glyfosat som glycinanalog:

  Kan det vara en bidragande orsak till våra besvärliga moderna kroniska sjukdomar?
  Möjligtvis…

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: