Allvarligt meddelande till politiker och journalister eftersom läkare är bakbundna – Gör något nu!

norvect
Standardkur med antibiotika dödar inte borreliabakterier när man gått med infektionen länge

Borrelia är mycket svårt att diagnostisera då hudrodnad (EM) inte uppträder
Det finns modern forskning som visar att borreliabakterien kan ändra form och gömma sig i biofilm för att undkomma både immunförsvar och antibiotika. B-cellerna som producerar antikroppar minskar antikroppsproduktion vid persisterande infektioner, och ju längre man gått med infektion desto större risk för falska negativa provresultat (vid serologi). PCR fungerar enbart vid biopsi. I övrigt fungerar inte PCR då borreliabakterien växlar ytantigen (PCR fångar inte upp variation).

Varför reagerar inte de svenska läkarna som har denna kunskap?
Det är nu flera som känner till problemet. Läkare i Sverige vågar dock inte behandla sen borrelios med antibiotika så länge som behövs, för då riskerar de att läkarlegitimationen dras in. Vissa språkrör för det medicinska samfundet håller fast vid gammal kunskap och är officiellt helt oemotsagda. Väldigt få journalister vågar ”ta tag i” i detta problem då det är komplicerat och det är svårt att bemöta medicinsk expertis. De senare har normalt tolkningsföreträde. Ämnet har blivit tabubelagt.

Borreliapatienter ”ser spöken” och uppmanas att ”göra slut med sin borrelia”
Hösten 2015 startade ett forskningsprojekt: Nationellt Centrum för Vektorburna Infektioner (NCVI), vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,  Sveriges första mottagning för utredning av misstänkt borrelia och andra fästingburna infektioner. Sedan dess har cirka hundra patienter utretts på infektionskliniken – enbart en har bedömts ha borrelia. Detta borde förstås de flesta inse är direkt felaktigt. I synnerhet då borrelia i huvudsak är en klinisk diagnos (titta, fråga) – just med anledning av att det inte finns någon säker laboratoriemetod att luta sig mot.

Att forskningen vid NCVI Uppsala var riggad för ett ändamål framstår som uppenbart
Det som är mycket allvarligt är att den ansvarige  – professor Björn Olsen – redan före studien förutsatte att få hade en infektion:

Före studien
”Det är nog få som vi kommer att behöva behandla för infektioner, tror jag. Men då har vi i alla fall tagit bort spöket om fästingburna sjuk­domar.”
Björn Olsen i Dagens Medicin 2014-11-13

Knappt två år senare
 Alla patienter har trott sig ha en infektion till följd av ett fästingbett. Men när utredningen visat att det inte finns några sådana tecken har många ”gjort slut” med sin borrelia.
Björn Olsen  i Upsala Nya Tidning 2016-09-15

Avsaknad av objektivitet är mycket allvarligt i en forskningsstudie
Att ha en hypotes är självklart viktigt när man påbörjar en studie. Men att förutsätta en slutsats är direkt felaktigt.  Jag och många med mig upplever att denna studie enbart grundar sig i fundamental konservatism och brist på tillräckligt bra provtagningsmetoder.

Både diagnostik och behandling är undermålig i Sverige
Självklart har denna ”forskning” påverkat utvecklingen negativt i Sverige. Den normalt rekommenderade antibiotikakuren på 10-14 dagar räcker inte för den som haft borrelia under lång tid. Det finns många exempel på det. Min fru är bara ett av dem. Hon har efter 8 års svår sjukdom fått negativt på tre borreliatest i Sverige. Hon har haft positivt på borreliatest i Finland och Tyskland. Efter nu drygt 6 månaders antibiotikabehandling har hon lämnat sin rullstol! Behandlingen har vi själva fått bekosta utomlands. Är det så svensk sjukvård ska fungera – baserat på riggade studier?

Ett mer nyanserat tonläge har professor Thomas Jaenson
Thomas Jaenson har noterat att vissa läkare betraktar fästingbitna med oklara symptom som inbillningssjuka.
”Jag tror att en hel del av de här patienterna har helt rätt, men vården har inte kunskap eller kapacitet att ställa rätt diagnos.”
Thomas Jaenson i Dagens Medicin 2016-04-25

Nu är det ”vetenskapligt bevisat” att patientgruppen ”ser spöken”
NCVI använder i princip 80-/90-talsmetoder som har mycket låg sensitivitet. De testar även långtifrån samtliga co-infektioner. Detta är ett samhälleligt övergrepp, inte bara mot de 99 personerna som fick negativt, utan även alla andra tiotusentals som lider varje dag.

Jag översätter nu fritt från en norsk väns hemsida 

Vad har tuberkulos och borrelia gemensamt?
I det sena stadiet av sjukdomen förekommer ihållande (toleranta) bakterier, vilket i huvudsak innebär att bakterierna varar, varar och varar. De skyddar sig mot antibiotika och är svåra att behandla.

– Både borrelia och tuberkulos är relativt lätt att bota i sin linda med hjälp av ett antibiotikum. I sent skede är det omöjligt att bota sjukdomen med samma typ av behandling som i det akuta skedet, sade Dr Ying Zhang när han besökte NorVect-konferensen i Oslo, 2015. Både i  Sverige och Norge används samma typ av behandling, oavsett hur länge man gått med infektionen.

Dr Ying Zhang är professor vid Institutet for molekylär mikrobiologi och immunologi vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health , Baltimore, USA. Hans forskningsintresse  baseras på bakteriell uthållighet, antibiotikaresistens och patogener (läran om hur en sjukdom utvecklar sig), samt hur man använder forskningsresultaten i syfte att öka förståelsen för sjukdom och behandling.

”Jag arbetar med bakterier, främst tuberkulos, men jag började även arbeta med borrelios för fyra, fem år sedan.”
Foto: NorVect / Geir Dokken
Foto: NorVect / Geir Dokken


PTLDS eller ihållande infektion?
25-50 procent av borreliasjuka i Europa har ihållande eller återkommande smärta efter 2-4 veckors antibiotikabehandling. Det är en större andel än i USA. Det finns idag ingen godkänd behandling för patienter diagnostiserade med PTLDS, ”Post Treatment Lyme Disease Syndrome”.

Anledningen till  PTLDS, är osäkert. Vad är orsaken? Autoimmunitet? Co-infektioner? Eller ihållande (toleranta) bakterier som inte dödas av dagens standardbehandling?

– Jag menar att det är det sista alternativet. Studier har visat att Borrelia burgdorferi finns kvar hos patienter efter avslutad standardbehandling, sade Dr Zhang.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Det här borde de organ som har övergripande ansvar för
  läkemedel få kunskap om, de som sätter riktlinjerna för medicinering av olika sjukdomar borde då denna nya kunskap.

  Det är antagligen den stora antibiotikarädslan som sätter krokben även för de som kanske har kunskapen, inte vet jag. Den rädslan är ju förstås inte hämtat ur ingenstans, den är också verklig, det stora växande hotet om resistenser på jorden. Det är bara det att den i sin tur kommer sig av att antibiotikan använts helt felaktigt, bl.a. I djurfoder mm. för att öka vinsterna t.ex. för producenterna av kött i västvärlden. Inte att bota sjukdomar bland människor runt hela världen.

  Gillad av 1 person

 2. Karolina Lann Vallin

  Återigen, stort tack för allt du gör! Det betyder mycket! Det vore bra om det efter varje inlägg fanns en ”facebook-inapp” så att vi som läser lätt kan dela dina inlägg och sprida informationen.

  Gillad av 1 person

 3. Jonas

  Bra jobbat Mats!!
  Det första jag skulle gjort som projektledare för Olsens lekstuga är att se till att alla tester cross-checkas med de labb som vet vad de pysslar med, som tex Armin och Igenex. Och för att få ytterligare bredd så hade jag använt mig av kunnigt folk inom mikroskopi. Dessutom så hade jag sett till att min personal fått en rejäl utbildning i klinisk diagnostik och vad det innebär. Annars så står man ju faktiskt och stampar i samma gamla fotspår, vilket kanske otäckt nog var meningen, som du påpekar i din text.

  Sen undrar jag vad som hänt med de 99 patienter som ”gjort slut” med sin Borrelia, blev de hux flux friska, eller har de kvar sina besvär och står utan diagnos/hjälp? Antar att det är klassisk symptomlindring som gäller.
  Det är ju faktiskt ett medicinskt vetenskapligt mirakel om Olsen kommit på att man som läkare kan tala om för sin patient att det går att ”göra slut” med sin sjukdom och plötsligt bli frisk. NCVI är synnerligen ett märkligt experiment.

  Gillad av 2 personer

 4. Christina Wicklund

  Tack Mats!
  Verkligen bra skrivet. Du är en mästare på att formulera dig väl. Man kan ju faktiskt undra hur Björn Olsen kan framhärda i sin inställning. Han deltog ju i ILADS minkonferens i Stockholm i juni i år. Det är en skam att svenska läkare vägrar ta till sig av senare internationella rön om diagnostik och behandlingsmetoder av fästingburna infektioner.
  Christina o Jan

  Gillad av 2 personer

 5. Lillemor Essen

  Dr X är ju den ende i Sverige som studerat borrelia i Tyskland och tagit del av ILADS konferenser i världen. Varför ställer inte hans s.k. läkarkollegor /de som tror att han har rätt/ upp för honom? Är alla rädda om sin legitimation? Om många läkare /så många som möjligt/ ställde sig bakom honom, skulle det vara svårt att dra in legitimationen för alla. Var finns alla läkare som vet, men inte vågar stå bakom honom och hans kunskaper? Dags att tänka om!

  Gillad av 2 personer

 6. Elisabeth Bergh

  Någon gång måste läkare inom den svenska sjukvården öppna upp för vilket elände virus och bakterier kan skapa i den mänskliga kroppen! Jag är tusen procent säker att vi framöver kommer att finna att dessa ligger till grund för en mängd autoimmuna sjukdomar och så även Alzheimer o Demens. Jag väntar och ber för ett genombrott inom det snaraste!

  Tack för ditt gedigna och oförtröttliga arbete Mats!
  Elisabeth

  Gillad av 2 personer

 7. Henrik Lind

  Bra skrivet Mats!

  Gillad av 1 person

 8. Katarina Jakobsson

  Bra sammanfattning igen Mats. Tack för allt du gör.
  Jag tycker det är bedrövligt att man som läkare helt sonika kan blunda för mikroskopi fynd och kalla dessa för psevdovetenskap. Dags att börja kalla de Svenka skolade läkarna för kvacksalvare? Hur skulle det bli? De diskvalificerar en stor andel Europeiska läkare genom att hårdnackat hävda att två veckor abx hjälper oavsett. Resten har psykosomatiska problem och ska botas med kbt. Frutansvärd nonchalans. Folk dör i väntan på rätt diagnos och efterföljande behandling. När det gäller abx så finns det ju andra alternativ som hjälper t ex för de som ej tål abx. Tyvärr är Svenska läkare ännu sämre utbildade inom örtprotokoll än de är inom Borrelia generellt.
  Sedan tjänar inte läkemedelsbolagen pengar om andra företag säljer örter. Så självklart är örtförsäljarna konkurrenter till läkemedelsbolagen.
  Samtidigt är ju de abx som används mest mot Borrelia gamla och patenten har nog gott ut, så dessa genererar inga pengar heller.
  Det är bland annat de nya symptomlindrande medicinerna för MS och Alzheimer som genererar vinst till läkemedelsbolag idag. De vill för allt i världen inte halvera kundunderlaget i denna lukrativa sektor. Utan vinster stannar läkemedelsbolaeng.

  Gillad av 2 personer

  • Casper

   Det är så här det fungerar, och du kan lägga till ännu en spelare och det är försäkringsbolagena. Vattentätt diagnostiserade kroniskt sjuka patienter på löpande band, är inte nåt som de stora försäkringsbolagena vill stöda. Följaktligen är det press från alla håll att hålla vektorburna sjukdomar sopade under mattan. Sedan finns det ju hela storyn om CDC och deras inblandning i borreliosvaccinet,

   Här skulle nog finnas material för en grävande journalist att skriva om till tidens ände. I stället väljer man det billigaste billiga framförandet, direkt från den lägsta hyllan på rabattavdelnigen.

   ”In addition, members of the IDSA Guidelines Review Panel profit through their conflicts of interest. [37] These conflicts include patents on Lyme test kits, accepting payments from vaccine manufacturers, and consulting for health insurance companies that rely on the IDSA guidelines to restrict coverage for long-term treatment.”

   https://www.change.org/p/cdc-enact-rule-to-end-preferential-treatment-of-idsa-guidelines-for-lyme-disease

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: