Är ME/CFS en kronisk immunaktivering mot retrovirus?

retrovirus
HIV (en form av retrovirus) fotograferat i elektronmikroskop

Ny studie visar koppling mellan ME/CFS och retrovirus 
Den 29 november 2016  presenterade S. Singh et al. en studie där 21 st med ME/CFS jämfördes med 21 st friska kontrollpersoner. Forskarna fann gemensamma avvikelser hos patientgruppen –  ett slags peptider som kan kopplas till endogena retrovirus.
Källa

Det finns flera studier som antyder att retrovirus kan ligga bakom ME/CFS
Resultatet av den senaste studien är av stort intresse då det finns flera som tidigare varit inne på samma spår, inte minst Judy Mikovits. En forskare som greps och anklagades för forskningsfusk. Hennes publikation om XMRV-virus (ett endogent retrovirus) återkallades i sin helhet och alla hennes forskningsdata förstördes. Allt berodde på att några prover var kontaminerade. Hon är själv förvånad och menar att publikationen inte borde ha blivit helt återkallad. – ”Den enda anledningen till att publikationen blev återkallad i sin helhet var att jag fängslades och saknade tillgång till våra data. En av de saker som blev så fel är att de förstörde all min forskning”, sade Mikovits i en intervju för några år sedan.

Varje gång vi satte en sekvens i databasen, kom det upp med XMRV som resultat, eftersom det inte fanns annat att kolla upp det mot. Man måste komma ihåg att XMRV inte är ett enda virus, det är en familj av virus. Och det kan finnas många andra retrovirus som liknar det som kan vara patogena för människor. Mikovits menar att vi inte har något säkert sätt att identifiera viruset på – man måste veta vad man letar efter. Att XMRV ansågs vara en labbartefakt borde inte ha avslutat forskningen. ”Vi hade en studie som visade vilka som svarade på Ampligen. 30% av personer med ME/CFS hade antikroppar mot ett virus (SFFV) och dessa var de patienter som svarade på Ampligen. Vi fann en biomarkör – antikroppen till SFFV-ENV erkänts av 7C10. Denna slutsats har senare validerats av Ian Lipkin. Om jag inte hade varit så grundligt misskrediterad, och min forskning inte förstörts kunde Ampligen ha godkänts.”, sade hon vidare.
Källa

Forskaren Dr Elaine De Freitas hade samma problem som Mikovits 1990
Hon fann HTLV-2-liknande virus (också retrovirus) – ”eftersom det var allt som fanns i databasen”. 23 av 30 prover från CFS-patienter testade positivt för gener som liknar HTLV-2, medan ingen av proverna från 20 friska kontrollpersoner var positiva. Det var då en tung mediebevakning:  USA Today, Newsweek, New York Times och andra stora dagstidningar samt TV-kanaler publicerade upptäckten, men den validerades aldrig.
Källa

Muterade retrovirus kan orsaka kroniska sjukdomar
HERV (en typ av retrovirus) förekommer i 100-tals olika variationer. En stark hypotes är att HERV kan ligga bakom olika virusmutationer. Redan 1996 fann Howard Urnovitz och William Murphy tydliga bevis för att retroviruspartiklar var påvisbara i olika vävnader och celler hos kroniskt sjuka personer. Enligt dessa forskare är genprodukter av HERV involverade i flera autoimmuna sjukdomar som Lupus, Reumatoid artrit (RA), bindvävssjukdom, Psoriasis, och i vissa inflammatoriska neurologiska sjukdomar.

Trots ytterligare forskning finns fortfarande stor okunskap om HERV
Det finns senare studier  som visar att HERV förekommer hos de flesta med cancer och autoimmuna sjukdomar. Förståelsen för den roll som HERV har, i detta breda spektrum av sjukdomar, hämmas av okunnighet om den roll HERV spelar i mänsklig utveckling och normal fysiologi. Vi är bekanta med virus som smittämnen för infektionssjukdomar, men vi måste också inse, ur evolutionärt perspektiv, att retrovirus infogar sig i arvsmassan hos värden, och är därmed i stånd att åstadkomma genetiska förändringar, dvs påverka DNA-strukturen.

I en nyligen presenterad studie har man kunnat visa att två HERV-virus synergiskt kan orsaka multipel skleros (MS)
HERV-FC1 på kromosom X och HERV-K13 på kromosom 19 är två varianter av HERV som misstänks ligga bakom MS. Liknande, men mindre omfattande, observationer har gjorts i två andra autoimmuna sjukdomar: typ 1-diabetes och reumatoid artrit.

En kvinna med MS kunde lämna rullstolen efter HIV-medicinering (HIV=retrovirus)
MS-sjuka Shana Pezaro, 36, fick antiretrovirala läkemedel (ARV) efter att hon misstänkte att hon kunde ha smittats av HIV. Inom några dagar märkte hon en lättnad av hennes MS-symtom och lunde lämna rullstolen för gott. Pezaro var dansare och pianolärare innan hon fick diagnosen MS vid en ålder av 28.
Källa

I en  annan studie är hypotesen att Epstein barrvirus triggar HERV vilket kan orsaka MS.

Kenny De Meirleier visade för ett par år sedan fynd av HERV-virus i 8 av 12 ME-patienter. Det finns i vissas DNA och verkar därmed vara ärftligt och tendera till att orsaka autoimmuna sjukdomar.  I en äldre studie har man även konsterat att EBV kan reaktivera HERV.

NIH storsatsar för att finna orsaken till ME/CFS 

Jag har tidigare skrivit om att USA:s högste forskningschef Francis Collins tar över rodret när det gäller att utreda de bakomliggande faktorerna till varför ME/CFS utvecklas hos vissa personer. Collins är chef för National Institutes of Health (NIH). Betydligt mer än de normalt 6 miljoner dollar/år kommer att satsas på forskning om ME/CFS. Projektet omfattar forskare från flera olika specialistgrenar som neurologiska sjukdomar, stroke, hjärta, lungor, blod, allergi och infektionssjukdomar. Dvs, inte enbart så kallade ME-experter. Syftet är att få in en bredare syn när flera olika specialistkompetenser involveras. Ingen vet ju idag vad ME/CFS beror på.

Dr Avinda Nath är en av de experter som anlitas och har stor erfarenhet av retrovirus
Dr. Avindra Naths främsta expertområden är inom neurologi. År 2002 började han vid Johns Hopkins University som professor i neurologi och blev chef för avdelningen för neuroimmunologi och neurologiska infektioner.Han har stor kunskap om bl a MS och AIDS. 2011 började han vid NIH som Clinical Director av NINDS,  och blev chef för Translationell Neuroscience Center och Sektionen för Infektioner i nervsystemet. Hans forskning är inriktad på att förstå patofysiologin av retrovirusinfektioner i nervsystemet och utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska metoder för dessa sjukdomar. Han är Principal Investigator på National Institutes of Healths (NIH) storsatsning att utreda de bakomliggande orsakerna till ME/CFS.

Avindra Nath har funnit att HERV är involverat i ALS

Han berättar i denna korta intervju om hur HERV är involverat i sjukdomen ALS. Studier på möss har visat att de utvecklar ALS-liknande sjukdom då virus från ALS-smittade människor överförts.

Man provar nu att ge HIV-medicin till ALS-patienter som har HERV-virus.  Uppdaterad den 11 maj 2016 – läs mer.

Poliovaccin kan vara orsaken till flera muterade virus
Minst 26 virusföroreningar har anträffats i tidiga beredningar av poliovaccin. Bland annat adenovirus, coxsackievirus, herpesvirus, echovirus samt andra grupper av virus, Möjligen kan HIV (också retrovirus) vara en mutation mellan ett eller flera av dessa virus och HERV-sekvenser. Studier tillhandahåller visst stöd för detta koncept. Sådana rekombinanter kan vara av betydelse i patogenesen av kroniska sjukdomar av retroviral etiologi.

Så visst är det av stort intresse att följa upp spåret om retrovirus. Antiretroviral behandling (ARV), dvs liknande HIV-medicinering, kanske skulle vara en potentiellt bra behandling mot ME/CFS?

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Malin E

  Hej Mats!

  Alltid lika imponerad över ditt outtröttliga arbete kring att finna svaret på frågan om me/cfs. Och ditt engagemang att dela med dig av vad du finner!… Jag är inte så insatt som jag kanske borde vara men om ME beror på ett virus, hur kommer det då sig att jag inte smittat någon? Hur sprids viruset i så fall?

  Själv hade jag extremt många lunginflammationer som barn och hade ”eget rum”, som jag alltid fick komma tillbaka till, på Karolinska. Insjuknade som 15-åring i en extrem trötthet. Hade då haft körtelfeber 1,5 år tidigare men tillfrisknat fullt ut från den. Jag tror själv att mitt immunförsvar inte orkade längre, tarmen förstörd och inga möjligheter till ”reparation”.

  Kan ME ha olika orsaker för olika personer eller kan det bara finnas ”en väg” att få det?

  Bara lite funderingar 🙂

  Önskar dig och din familj en fin jul!

  Hälsningar Malin

  Skickat från min Samsung-enhet

  Gillad av 1 person

  • Anledningen till att man ”normalt” inte smittar, om det nu beror på en infektion, kan ha sina orsaker i att vissa är mer mottagliga, att de redan har ett nedsatt immunförsvar eller har en kombo av genmutationer som gör att de löper större risk. Det är vad jag tror – i vart fall en tänkbar hypotes.

   Jag önskar dig och dina detsamma!

   Gilla

 2. Casper

  Acute Flaccid Myelitis (modern version av Polio) håller på att öka runt om i världen, men speciellt i västvärlen (mest vaccinationer) och CDC vet inte vad det beror på:

  https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/afm-surveillance.html

  Ett annat namn Accute Flaccid Paralysis:

  ”Worrying spread of mysterious polio-like illness has left more than 100 children paralyzed across America with little hope of recovery – as doctors warn of a new surge in cases”

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3820810/Acute-flaccid-myelitis-increase-CDC-reports-50-cases-January-August-2016.html

  Är de moderna vaccinerna bakom detta..vissa säger ju det är en möjlighet. Andra säger Polio botades egentligen aldrig, utan namnet på sjukdomen ändrades bara, vilket gav upphov till missledande statistik.

  Är det en av de många pusselbitarna i ME är ju en mycket bra fråga….

  Gillad av 1 person

 3. Magnus Pettersson

  Hej Mats,

  Går det att kontrollera om man har dessa virus? God Jul!

  Gillad av 1 person

  • Hej Magnus! Det är just det som är problemet. Det är som en metallsökare som enbart är inställd på guld, då hittar den bara guld. Man måste veta vad man ska leta efter… Krångligt – ja.

   Men professor Ian Lipkin kanske har svaret. Han menar ju att det fortfarande finns 320.000 virus som ännu ej är upptäckta.

   Det finns dock redan nu i forskningssammanhang nya diagnostikmetoder. Jag tror att det snart blir möjligt att söka relativt fritt, så att man kan få träff på en mängd olika virus, men just idag finns inte möjligheten genom att gå till husläkaren, eller att remitteras till en infektionsspecialist.

   Gillad av 1 person

 4. Anita Söbye

  @Casper när det gäller CDC, så brister de i många avseenden framför allt gällande De bakterier som ”lurar” immunförsvaret och då de flesta virus och bakterier finns dokumenterade i Litteraturen så kan man göra som Gottfriesmottagningen har gjort, man mäter gifter som bakterier bildar, och ett av De gifterna är Enterotoxinet, som”lägger” sig slemhinnorna, och vi är vaccinerade mot enteroviruset för att vi inte skall utveckla Polio, tyvärr så anses enterotoxinet som ett biologiskt vapen, varmed det leder till att enteroviruset ”muterar” … vilket kan förklara många neurologiska problem, tyvärr med dödlig utgång, då enterotoxinet inte blir behandlat så kan inte virus infektionen läka ut …

  Gillad av 2 personer

  • Casper

   Tack Anita. Mycket intressant! Jag håller med om det, och har ofta funderat varför vi inte i stället mäter toxinerna.

   Det skulle kunna vara en helt ny branch innom diagnostiken, och möjligtvis mera exakt än andra metoder. I toxin-nätet skulle ju fasta ett brett spektrum av infektioner på en gång. I stället för att söka efter specifika antikroppar. Man skulle kunna ha ett toxicitets-index för sjuka personer, för att få en direkt överblick. Många idér skulle kunna utvecklas från det..

   Jag är själv mycket overkänslig för kemikalier och parfymer (MCS – Multiple Chemical Sensitivity), och har ofta funderat om min överkänslighet beror på en organism i kroppen som reagerar på kemikalier och parfymer, och utlöser sedan ”krigsföringstoxiner”. I stället för teorin att det är min kropp som reagerar direkt på parfymer, så reagerar en organism i stället som sedan förgiftar mig som sin egen defensoperation.

   Har någon ens undersökt denna möjlighet.

   Vi vet ju att tex. mögelorganismer kan föra krig sinsemellan just på detta sätt. De för ett kemiskt krig sinsemellan, och vi blir sedan som tredje part lidande av deras toxiska utlösningar i tex. mögelhus.

   Gillad av 1 person

 5. Anita Söbye

  … det är oftast inte bakterien som gjöt oss sjuk, det är gifterna som bakterien bildar, jag är övertygad om att de flesta med olika virus åkommor, har detta gift i sina tarmar ….

  Gillad av 2 personer

 6. Anita Söbye

  Av alla dessa experter på virus, ge Mig mail adress så skriver jag gärna och frågar om det inte kan vara så att det finns en bakom liggande orsak ,för det har vi lov att göra Jag har vänt Mig Till WHO har dock inte fått svar .. Det med rätten till hälsa
  Artikel 12
  1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.
  2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att
  a) minska foster- och spädbarnsdödligheten och främja barnets sunda utveckling, b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och den industriella hälsovården,
  c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och endemiska sjukdomar, yrkessjuk­ domar och andra sjukdomar, samt
  d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.

  Gillad av 2 personer

 7. Anita Söbye

  @ casper jag nämnd endast ett av toxinerna, den största boven hos människan är vår egen bakterie som heter stafylokocker och de bildar många gifter där allergi och astma liknande symptom som i bland kanske måste behandlas med Betapred? … kan ha att göra med TSST 1giftet

  Gillad av 1 person

 8. Anita Söbye

  @casper att mäta toxinerna så är det bara Gottfriesmottagningen som har den expertis,och den forskningen har som bekant blivit lagt locket på, nu kan de endast behandla symptomen med B12 injektioner som underlättar den perniös anemi som har uppstått i våra tarmar tack vare giftena från Stafylokocker. Jag har gjort en framställan till Regering, riksdagsledamöter och socialdepartementet, ett svar har jag fått, så det får bli en påminnelse för vi har rätt till behandling, då det finns, tyvärr så är Staphypanet biologiskt preparat som togs fram första gången 1935 och utvecklades av en tysk 1954 som blev registrerat 1969 för att behandla stafylokocker i kroppen, de neutraliserar endast gifterna, och är givetvis ett problem för Läkemedelsindustrin, vi blir friska serru, jag hade 5 år av toxoidvaccinet, där min svåra astma allergin och diabetes kan gå tillbaka, en sak till som jag också informerades om, att det bör inte ge till barn under 3 år då deras immunförvaret inte är utvecklat enligt Schweitz, jag blev smittat 1984 och har fött 3 barn så det jag har,har mina barn fått, jag har en svårt sjuk son och en dotter som är dålig.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: