Kan Borrelia övergå i en autoimmun sjukdom eller är det enbart en imitatör?

mats-2
Jag, Mats Lindström, spekulerar. Bilden är från Rhodos gamla stad i oktober 2016

Borrelia – ”Den stora imitatören”Inom internationella borreliasammanhang nämns ofta att borrelia är ”den stora imitatören” som kan efterlikna många andra sjukdomar utifrån symtombild – inte minst flera autoimmuna sjukdomar. Om det nu är så – beror det på infektion, infektionsorsakad autoimmunitet, eller beror det på både och, dvs samexisterande infektion och autoimmunitet?

Gifter som produceras av Borrelia har en särskild dragning till fettvävnad, nervceller och hjärnan i allmänhet. Dessa gifter och neurotoxiner orsakar stora störningar och skador på cellerna, som påverkar cellernas funktion, frisättning av signalsubstanser, hormonfunktion och enzymaktivitet. Det kanske ”räcker med det” för att borrelia ska kunna imitera flertalet andra sjukdomar beroende på vilka av kroppens system bakterierna angriper?

Det finns inget 100% säkert borreliatest varför många inte får behandling
Eftersom det inte finns ett säkert borreliatest ska diagnosen borrelia sättas utifrån ett kliniskt perspektiv, där laboratorieresultat enbart kan ge visst stöd. Det går att utläsa både på Läkemedelsverkets respektive Folkhälsomyndighetens hemsida.

De allra flesta får diagnosen kliniskt genom den klassiska hudrodnaden som uppstår i ca 70% av fallen. Problematiken är att de övriga som saknar hudrodnad inte alltid får rätt diagnos och kan bli feldiagnostiserade. Det är nog inte så svårt att föreställa sig att det kan bli så.

Borrelia kan säkert i vissa fall självläka, men det blir självklart svårare om immunförsvaret i övrigt är nedsatt. I synnerhet om man dessutom smittats av en eller flera co-infektioner. Inom svensk sjukvård kontrolleras sällan co-infektioner upp. Tillgången till diagnostik för att upptäcka alla de över 20 vanligaste co-infektionerna finns inte heller tillgängligt i Sverige, inte ens på Nationellt Center för Vektorburna Infektionssjukdomar i Uppsala – ”Sveriges flaggskepp”, som inrättades enbart för att ta reda på vad 100 tals med tidigare diagnos av borrelia men inte blev friska led av. Enbart en av dessa har ordinerats med antibiotika. Vad jag erfar går de enbart på laboratorieresultaten och verkar till synes nonchalera symtombilden på patientgruppen. Diagnostiken har sina begränsningar då antikroppsproduktion stannar av efter längre tids infektion, då även b-cellerna (som bildar antikroppar) blir utmattade, liksom övriga kroppens funktioner.

Kan vektorburna infektionssjukdomar övergå i autoimmun sjukdom?
Det finns nog inget som talar emot hypotesen att de som gått med långvariga vektorburna infektioner kan drabbas av autoimmun sjukdom. Säkert kan både MS-liknande tillstånd, likväl som Parkinsons, Alzheimers med mera uppstå. Det finns spekulationer om att några av dessa autoimmuna sjukdomar kan vara direkt relaterade till borrelia, då Borrelia-DNA anträffats i en anmärkningsvärd stor andel som obducerats. Ja, ni känner kanske till patologen Alan Macdonald. Antalet undersökta är dock få och därför inte statistiskt säkerställt. Det kan dock tyda på att autoimmunitet kan pågå samtidigt som en aktiv infektion. Jag menar att exempelvis Alzheimers inte alls behöver vara kopplat till borrelia, men att borrelia kan leda till en autoimmun sjukdom som Alzheimers.

Det finns rätt mycket forskning på sjukdomstillstånd där långvarig aktivering av immunförsvaret kan övergå i en autoimmun sjukdom, där immunförsvaret till slut angriper frisk vävnad istället för smittoämnen.

Problemet är nog att vi idag inte känner till alla autoimmuna sjukdomar. Det finns tyvärr inga tillförlitiga tester för samtliga autoimmuna sjukdomar.

Snart kanske vi vet vilka som svarar bra på rituximab (läkemedel mot autoimmunitet)
ME/CFS föregås ofta av insjuknande i en eller flera infektioner, men då oftast orsakat av virus.En hypotes är att de belastningar som immunförsvaret fått kan övergå i en autoimmun sjukdom. Ingen kan dock idag med säkerhet uttala sig om ME/CFS är en autoimmun sjukdom eller ej. Det finns dock studier som talar för att en större undergrupp av ME/CFS svarar bra på behandling med rituximab (Mabthera). Just nu pågår en fas III-studie i Norge med 152 patienter. I tidigare studier har ca 2/3 svarat bra på behandlingen.

Dr Jo Cambridge m.fl. vid University College London, driver parallellt en studie med den norska rituximabstudien om vilka ME/CFS-patienter som är lämpligast att behandla med rituximab. Studien påbörjades 2014. Teamet håller för närvarande på att samla in fakta, bl.a. tas blodprover på 100 st ME/CFS-patienter och 50 st friska kontrollpersoner. I ett senare skede, om de får behandling med rituximab, kan man jämföra prover från de patienter som svarar bra respektive inte svarar på behandlingen.

Ny studie som kan leda till att en markör tas fram för att utesluta autoimmun sjukdom
Nyligen presenterades en japansk studie där man funnit att vid frånvaro av Satb1 minskar kroppens förmåga att ”städa bort” bort de T-celler som är ”felprogrammerade” och som antas orsaka autoimmunitet.

”Satb1 verkar vara nödvändig för differentieringen av regulatoriska T-celler, men inte för upprätthållandet av dem”, sade Dr Yohko Kitagaw.

Studien var enbart på råttor, men det vore intressant om den går att replikera på människor. Vi får se. Autoimmuna sjukdomar är ett stort utvecklingsområde, likväl som vektorburna infektionssjukdomar. Snart kanske vi har både bättre diagnostik och behandlingsmetoder. Det är i vart fall min förhoppning och det jag verkar för.

Gott slut!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Karin prescott

  Reflektion…då min moster var 40 år fick hon ”amalgamförgiftning. Knappt 30 år senare avled hon och vid denna tid hade hon diagnoserna MS, Parkinson, Alzheimer. Detta medicinerade hon för.
  Vi i familjen undrade över alla dessa diagnoser..
  När jag blev 40 fick jag ME. ME med symtom som på pricken överensstämde med min mosters amalgamförgiftning….. Tja… slump?

  Gillad av 1 person

  • ME är nog en förgiftning och symtomen kan nog jämföras med andra kemiska belastningar samt infektionssjukdomar och autoimmunitet. Även om alla med ME inte har en aktiv infektion kan kroppen vara överbelastad med toxiner. Tyvärr saknas idag rätt diagnostik.

   Gilla

 2. Stort TACK Mats för ett otroligt lärorikt och intressant år avseende forskningsresultat för både ME- och Borrelia sjukdomar. Det har också ingivit mig hopp om att en biomarkör kommer för ME och att hjälp skall komma i framtiden för de som är sjuka. Det är tur att vi har läkare i andra länder som är intresserade och vill lösa den här gåtan. Önskar dig ett och Claudia ett riktigt Gott Nytt År och ser redan fram emot nästa år och alla nya forskningsframgångar.

  Gillad av 1 person

 3. Maria Bergman

  Tack Mats för ännu 1 intressant år av dina inlägg mm, du inger hopp till oss drabbade som ingen annan bryr sig om! ❤
  Gott Nytt År till dig och Claudia! 😊🎉❤

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: