Felaktiga diagnoser kan bero på B-cellsutmattning

fuel
Du kan ha infektioner men ändå få negativa provsvar

Trots negativt provsvar genom serologi kan det innebära aktiv infektion på grund av utmattade B-celler eller B-cellsutmattning (B-cell exhaustion på engelska).

Sammanfattning 
B-celler producerar antikroppar (ex: IgM och IgG). Antikropparnas funktion är att identifiera sjukdomsalstrande föremål för att få fart på immunförsvaret. Även antikropparnas nivå mäts vid serologi för att ta reda på om man lider av en infektion. Forskning visar att B-cellerna kan bli ”utmattade” och minska antkroppsproduktionen. Det leder dels till sämre immunförsvar och dels till sämre förmåga att genom serologi upptäcka infektioner. Risken ökar då för feldiagnostisering i andra diagnoser. Detta leder till att patienten inte får adekvat hjälp, fel behandling, blir långtidssjukskriven, varvid levnadskvaliteten minskar avsevärt, inte bara för den sjuke utan även för anhöriga. Dessutom medför det stora samhälleliga kostnader.

Så här kan det gå till
Du har varit sjuk under väldigt lång tid, kanske i flera år. Du går till läkaren som kanske tar ett blodprov eller remitterar dig till en infektionsspecialist. Blodprovet visar att du har låga titrar av IgM (inom referens) och något förhöjda på IgG. Det kan vara twar, mycoplasma, borrelia, ett eller flera herpesvirus, ja – nästan vilken infektionssjukdom som helst.

Läkaren kanske säger att du har en utläkt infektion av det ena eller det andra. Läkaren kan även säga att det kan ligga latent i kroppen, i synnerhet om det är herpesvirus. Även de övriga patogenerna kan ligga latent, men det känner inte alla läkare till. När det är en latent infektion kan infektionen reaktiveras, oavsett om det rör sig om herpesvirus eller bakterier.

Nu ska detta inlägg inte handla om latenta infektioner utan om pågående infektioner som inte kan upptäckas
Du kan nämligen ha en pågående infektion som inte upptäcks vid ett serologitest, i synnerhet om du gått med infektionen länge.

När man tar ett serologitest mäts nivån av antikroppar, normalt IgM och IgG
Det är B-cellerna (b-lymfocyter) som producerar antikroppar. Antikropparnas funktion är att finna antigener hos främmande patogener (sjukdomsalstrande inkräktare) för att immunförsvaret ska fungera. Dvs så att immunförsvaret kan attackera dessa patogener. När antikropparna binder till sig antigenerna på patogenerna rekryteras andra immunsystemkomponenter för att angripa och förstöra alla celler som har antigenet.

Om B-cellerna inte producerar antikroppar fungerar inte immunförsvaret
Om immunförsvaret inte fungerar kan patogenerna vara kvar i kroppen och föröka sig. Du blir sämre och kan bli riktigt, riktigt dålig, men ingen vet varför.

Kan detta fenomen verkligen uppstå, dvs att B-cellerna inte producerar den mängd antikroppar som krävs?
Ja, det verkar så. När B-cellerna inte producerar antikroppar i den mängd som behövs uppstår två problem:
1. Immunförsvaret blir dysfunktionellt
2. Serologiprov fungerar inte (stor risk för feldiagnostisering)

Om B-cellsutmattning (B-cell exhaustion)
B-cellsutmattning är etablerat vid HIV-infektion och andra sjukdomar som kännetecknas av immunaktivering. Det är därför viktigt att förstå hur B-cellsutmattning påverkar förmågan hos immunsystemet att svara på persisterande (bestående) patogener.

Förståelsen för B-cellsutmattning har ökat tack vare ökande bevis för att liknande fenomen återfinns i andra sjukdomar som är förknippade med avvikande immunaktivering och inflammation.
Källa

Schweizisk studie visade att B-celler kan bli utmattade
Under en infektion eller vid vaccination producerar B-cellerna antikroppar som binder virus och inaktiverar infektionen. I samband med kroniska infektioner är emellertid antikroppsproduktion av B-celler kvantitativt otillräcklig och påbörjas för sent.

Ett team av forskare under ledning av professor Daniel Pinschewer vid institutionen för biomedicin, universitetet i Basel, menar att det bristande antikroppssvaret mot kroniska virussjukdomar beror på den starka inflammatoriska reaktionen vid infektioner. Jämfört med andra infektioner kan inflammationen bli kvar i decennier.

B-celler är för explosiva initialt och blir därför utmattade över tid
Under påverkan av inflammatoriska budbärare, så kallade interferoner, producerar B-celler så många antikroppar som de bara kan. Tyvärr sker detta hastiga svar på bekostnad av hållbarhet över tid. B-celler som producerar antikroppar för snabbt förlorar sin möjlighet att föröka sig och dör kort därefter. Immunsvaret får en häftig start men svaret avtar snabbt.

Forskarna antar att denna ”panikreaktion” av B-celler återspeglar en mekanism som garanterar ett optimerat svar på akuta livshotande infektioner.

Immunförsvaret verkar inte vara anpassat för kroniska infektioner som pågår i månader eller år, när striden enbart orkas med i några dagar.
Källa

Det finns forskning som även styrker ”T-cellsutmattning”
Om T-cellerna blir utmattade fungerar inte heller B-cellerna som de ska. I kroniska infektioner och cancer är T-cellerna exponerade för ihållande antigen och/eller inflammatoriska signaler. T-cellsutmattning är ofta förknippat med ineffektiv styrning av ihållande infektioner och tumörer men forskningen har nu visat att det kan gå att återuppliva immunitet.

E. John Wherry, Ph.D. et al. beskriver hur proteinet Blimp-1 påverkar differentiering av normala CD8 T-celler i minnes T-celler, som känner igen patogener från tidigare infektioner och möjliggör ett snabbare och starkare immunsvar.
Källa

Det vi vet i morgon vet vi inte idag
Eftersom vi inte har all kunskap idag bör vi självklart vara ödmjuka och inte placera in sjuka i olika fack när det gäller diagnoser som idag saknar biomarkörer. Det finns alltid en anledning till varför man är sjuk. Det gäller bara att ta reda på den.

Sök gärna på B-cell exhaustion respektivet T-cell exhaustion. Just du kanske kan komplettera med ytterligare någon intressant studie i kommentarsfältet. Det verkar vara ett mycket intressant forskningsområde som skulle kunna leda till effektivare provtagnings- och behandlingsmetoder.

Kroniska infektionssjukdomar kan detekteras med hjälp av IgA
Det finns normalt en hygglig förmåga att upptäcka aktiv infektion i det initiala skedet av sjukdomar – så snart antikroppar bildats. Men om infektionen blir latent med risk för reaktivering eller persisterande infektion blir det mycket svårare.

Enligt tyska läkare bör man vid reaktivering eller persisterande infektion använda sig av IgA
Jag har en del kontakter med läkare från andra länder. I Tyskland anser många läkare att persisterande och reaktiverade virus samt vissa bakterieinfektioner inte går att detektera med vare sig IgM eller IgG med säkerhet. I princip alla tyska labb införde möjligheten att kunna kontrollera just dessa två typer av infektioner med IgA för ca 15 år sedan.

Många kroniska, degenerativa sjukdomar i nervsystemet är relaterade till viral persistens.
Källa

Gå med i FSI och hjälp till att påverka så att fler får adekvat hjälp
Tror du att du, en anhörig eller vän är feldiagnostiserad? Vill du verka för att svensk sjukvård ska ha tillgång till bättre provtagnings- och behandlingsmetoder? Gå gärna med i Föreningen för Svårdiagnostiserade Infektionssjukdomar (FSI).
http://fsi-sverige.se/bli-medlem/

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. Eva

    Hej,
    Hur gör man för att testa B cells utmattning? Var?

    Gillad av 1 person

  2. Hej Mats! Tack för informationen!! Är väldigt nerstämd när man läster detta.. Kämpar varje dag och testet skulle verkligen vara passande.. Jag önskar om man kunde få vara med att vara testperson.. Mvh Ann

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: