Malondialdehyd (MDA) kan vara en indikator på hur sjuk man är

Att mäta oxidativ stress
Fria radikaler angriper kroppens friska celler.  När fett i cellerna oxideras (lipidperoxidation) släpps aldehyder ut i blodomloppet. Njurarna utsöndrar det i urinen. Med ett enkelt urinprov (pappersremsa) kan man därför mäta nivån av aldehyderna. Det blir ett mått på oxidativ stress/fria radikaler orsakat av lipidperoxidation,  som är starkt kopplat till flera kroniska sjukdomar.

Det finns olika metoder att mäta oxidativ stress. Det verkar dock inte vara en riktigt vetenskapligt  godkänd metod. FRAS  och FORT mäter i blod. Men Malondialdehyd (MDA) går att mäta både i blod och urin.

Kliniska studier avseende MDA i olika sjukdomstillstånd

Urinvägsinfektion

Friska kontroller hade 0.84 nmol/mg MDA. De med urinvägsinfektion hade 3.99 nmol/mg MDA.
Källa

För tidigt födda 
I en studie med för tidigt födda korrelererade nivån MDA med kroppsvikt. I en retrospektiv studie undersöktes 45 för tidigt födda spädbarn (25-35 v). Under deras första levnadsmånad togs urinprov vid flera olika tillfällen. De delades in i tre kategorier beroende på födelsevikt:
Låg födelsevikt (LBW) (n = 16)
Mycket låg födelsevikt (VLBW) (n = 17)
Extremt låg födelsevikt (ELBW) (n = 12).

Koncentrationen av MDA var högst i gruppen av spädbarn med extremt låg födelsevikt (genomsnitt 1.15). De övriga två grupperna hade ungefär halva värdet.
Källa

Patienter med cancer hade 3.6 ggr högre nivå av MDA i serum
50 patienter med cancer i urinblåsan jämfördes med 25 friska kontroller. Den genomsnittliga serumnivån av MDA hos cancerpatienterna var 11.06 mol/l och 3.05 hos friska kontroller.

Intressant i denna studie var även att man mätte serumnivåer på glutation GSH (den kroppsegna antioxidanten) som hos cancerpatienter låg i genomsnitt på 4 mol/l där friska kontroller hade 4 gånger högre (16 mil/l).
Källa

Nivån av MDA var närmare tre gånger högre hos CFS-patienter än i frisk kontrollgrupp
Läs sid 22

Lipidperoxidation som kan mätas med MDA korrelerar med nivån av inflammation vid MS
Källa

Förhöjda nivåer av MDA återfinns även hos patienter med Alzheimers
Källa

Min slutsats som lekman
Visst verkar det finnas ett samband mellan nivån av oxidativ stress och sjukdom. Intressant att man på ett enkelt sätt kan mäta det i urin, i vart fall lipidperoxidation som genererar i en restprodukt (MDA) i urin.

Sjukvården kanske skulle börja mäta både MDA och GSH (glutation) hos kroniskt sjuka personer som saknar biomarkörer? Med denna metod verkar man i vart fall finna avvikelser… Det kan nog hållas för sannolikt att dessa patientgrupper kan vara i behov av särskilt mycket antioxidanter av olika slag.

Tyvärr finns det inga pengar att tjäna för de stora läkemedelsföretagen som har en stark påverkan över vilken diagnostik och behandling som tillhandahålls av svensk sjukvård.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  1. affabro

    Biomarkörer behövs och den här biomarkören borde kunna vara en sådan. Vi som lever med ME har ett skriande behov av mätparametrar – intressant

    Gillad av 1 person

  2. -”Med ett enkelt urinprov (pappersremsa) kan man därför mäta nivån av aldehyderna. ”
    går dessa att få tag på i Sverige enkelt?

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: