MS och ME/CFS – likheter och olikheter

Många patienter med MS har symptom som är karakteristiska för ME/CFS
Patienter med ME/CFS kan ha ett brett spektrum av symptom. MS-patienter kan ha en del, eller många av dem. Typiska symtom för ME/CFS är energilöshet, migränliknande huvudvärk, muskelsmärta, störd sömn, nedsatt kognitiv förmåga, ortostatisk intolerans, Postural ortostatisk takykardi syndrom (POTS). Autonoma symtom innebär även en intolerans mot stora temperaturvariationer och kraftigt nedsatt termostabilitet. Ansträngningsutlöst utmattning gör även att olika former av aktivitet gör patienterna ännu sämre, oftast i flera dagar, men även veckor.

Symtomen beskrivs ofta som influensaliknande och är obevekligt svårt handikappande.

Likheter och olikheter medicinskt
Gerwyn Morris och Michael Maes sammanställde år 2013 vilka likheter och olikheter som kunde ses i olika studier på MS respektive ME/CFS-patienter. Det är intressant att likheterna är många.

Vi vet att MS är en autoimmun sjukdom, men vi vet inte om ME/CFS är det. Mycket tyder dock på att en stor undergrupp kan lida av autoimmunitet där B-celler angriper frisk kroppsvävnad och orsakar inflammation med olika symtom som följd. Vid autoimmuna sjukdomar finns det även flera bevis för att det förekommer mer fria radikaler som orsakar oxidativ stress, som i sig orsakar inflammation.

Både MS och ME/CFS-patienter har problem med lipoidperoxidation, vilket innebär att fett i cellerna oxideras och bildar giftiga aldehyder som släpps ut i blodomloppet (vilket enkelt går att mäta men görs inte). Flera studier har även visat på låga antioxidantnivåer i båda patientgrupperna. Antioxidanter som behövs för att neutralisera fria radikaler och motverka oxidativ stress och  lipoidperoxidation. Särskilt intressant är även att patientgrupperna har lägre nivåer av glutation, den kroppsegna antioxidanten. Brist på antioxidanterna zink, E-vitamin och co-enzym Q10 orsakar givetvis även en lägre nivå av glutation. Sammantaget verkar båda patientgrupperna ha stora problem med oxidativ stress.

Oxidativ stress
ms-oxidativ
Källa (googleöversatt)

Inflammatoriska markörer
ms-och-2
Källa (googleöversatt)

Autoimmuna markörer
ms-och
Källa (googleöversatt)

MS och ME/CFS visar anmärkningsvärda nivåer av likheter inom många dimensioner
Den ständigt närvarande energilösheten är en börda för båda patientgrupperna. Denna börda görs än mer komplicerad av träningsintolerans, som inducerar en försämring av symtomen hos personer med båda sjukdomarna. Även om vissa med MS mellan sina skov kan ha bättre perioder.

MS och ME/CFS är vanligare hos kvinnor än hos män och båda sjukdomarna är kroniska.
Båda patientgrupperna delar ett nästan identiskt utbud av empiriskt bestämda abnormaliteter som förhöjda nivåer av peroxinitriter,  lipidperoxidation, brist på aminosyror, reducerade nivåer av antioxidanter, som E-vitamin, zink, glutation med mera.

Kronisk immunaktivering
Bevis för kronisk immunaktivering i kombination med oordnade T-cellhomeostas ses i båda sjukdomarna. Liknande avvikelser förekommer i halter av proinflammatoriska cytokiner, serum neopterin och T-cellantigener.

Minskad NK-cellsaktivitet hos ME/CFS-patienter har betonats under många år, även om det finns ett par studier som visat motsatsen. Liknande avvikelser hos MS-patienter har inte funnits på samma sätt. Resultaten av PET, SPECT och MRS har haft liknande resultat i båda patientgrupperna, även om det behövs ytterligare forskning avseende ME/CFS.

Det finns dock skillnader i symtomatiska systemet och immunprofiler mellan de båda diagnoserna. Patienter med ME/CFS verkar mer känsliga för ökningar i fysisk eller kognitiv aktivitet än patienter med MS.  MS-patienter kännetecknas av ökat uttryck av CD69, men tvärtom hos ME/CFS-patienter. Accelerated glykolys finns vid ME/CFS, men inte vid MS. T-cellsutmattning verkar vara en mer aktuell fråga vid ME/CFS än vid MS.  Det skulle rent logiskt kunna leda tlll låggradiga infektioner som inte kan upptäckas av traditionell diagnostik.

Både ME/CFS och MS är kroniska immunoinflammatoriska sjukdomar. Inflammation i centrala nervsystemet är dock mer framträdande i MS än i ME / CFS. Ändå finns stora likheter som understryker att ME/CFS tillhör spektrumet av neuroimmuna sjukdomar. Dessutom visar uppgifterna att samsjuklighet mellan båda sjukdomarna och den höga förekomsten av ME/CFS-symtom hos patienter med MS kan förklaras av neuroimmuna mekanismer.
Källa

MS är mer erkänt än ME/CFS
Idag finns inga godkända behandlingar för ME/CFS. Mer pengar har på senare år satsats när det gäller forskning, men det går inte att jämföra med de anslag som avdelats till MS-forskning. Många ME/CFS-patienter blir heller inte trodda av läkare eller Försäkringskassan, varvid många är utförsäkrade eller har stora problem när de ska förlänga sina sjukskrivningsperioder. Det innebär självklart ett stort stresspåslag som inte gör patientgruppen bättre, utan tvärtom.

Få läkare känner till ME/CFS
Tyvärr blandar läkare ofta ihop ME/CFS med stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom, trots att ME/CFS i allt väsentligt är en postinfektiös sjukdom där insjuknandet berott på en eller flera infektioner (EBV anses vara vanligast som orsak). Även vaccination samt trauman, exempelvis vid olyckor,  förekommer som utlösande faktorer.

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Therese

  Tack för denna jämförelse och redogörelse. Det är dags att ME/CFS får samma ”status” som MS och att patienterna tas på lika stort allvar !

  Gillad av 1 person

 2. G

  Kardinalsymptomet på ME er anstrengelsesutløst utmattning og symptomøkning. PEM (Post-exertional malaise). Det er dette symptomet som bør nevnes først når man skal ramse opp alle symptomene ved ME ( og det er mange), for alle de andre symptomene finnes også ved mange andre sykdommer. Det er dette symptomet som skiller ME fra alle andre sykdommer; at det ikke går an å ”trene” seg bedre, utansett hvor forsiktig og gradvis man tar det. De som har utmattelsessyndrom /utbrenthet etc kan føle seg bedre av en rolig tur i skogen eller lett yoga. En med ME blir sykere av dette (avhengig av grad av sykdom).

  Gillad av 1 person

  • Ja, du har rätt i det. Just detta beskrev jag även initialt även om jag inte använde just bokstäverna PEM. Det är i princip enbart ME-sjuka och specialistläkare som är familjära med det uttycket.

   Gilla

 3. Henrik Lind

  Likheten är att MS syns på MR samt acne syns direkt varvid det finns. Det är därför man kan få 1 år antibiotika för akne men bara 2 veckor för Borrelia trots att infektionen tydligt är kvar.

  Gillad av 1 person

 4. Åsa Eonsuu

  Jag vill bara notera att den autoimmuna systemsjukdomen Sjögrens syndrom också visar stora likheter med båda sjukdomarna. Många tror bara man är lite torr i ögonen, men det finns också stora problem med fibromyalgi-liknande värk, fatigue och träningsintolerans om man har Sjögrens.

  Gillad av 1 person

 5. aulikki Bogdanoff

  Vår dotter har fått diagnos ME, vi är så oroliga. Jag själv har fibromyalgi och min man har Myastenia Gravis så inga bra gener. Hoppas på forsknung

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: