ME/CFS, autoimmunitet och brist på acetylkolin

acetylkolin
Bildkälla

Sammanfattning
En undergrupp av patienter med ME/CFS visar tecken på autoimmun sjukdom där acetylkolinreceptorer attackeras av immunförsvarets B-celler. Detta leder till brist på acetylkolin – då slutar det autonoma nervsystemet att fungera som det ska, vilket är ett vanligt problem bland ME-sjuka. I lindriga fall kan stimulering av acetylkolin-produktionen hjälpa. I svårare fall är det immunosupressiv behandling som gäller.

Över hälften av CFS-patienter hade autoantikroppar mot acetylkolinreceptorer
Redan 2003 genomfördes en studie på 60 patienter med CFS som visade att drygt hälften hade autoantikroppar mot CHRM1 (muskarinerga acetylkolinreceptorer). Patienterna med autoantikroppar hade en signifikant högre medelpoäng av ”känsla av muskelsvaghet” än negativa patienter.
Källa

Muskarinreceptorer eller muskarinerga acetylkolinreceptorer är ett slags receptorer som finns i parasympatiska nervsystemet, som använder acetylkolin som signalsubstans

Just CHRM1, som en stor undergrupp av CFS-patienter hade autoantikroppar mot, heter på svenska Muskarin M1-receptor. Det finns i hjärnan och påverkar icke-viljestyrda kroppsfunktioner (autonoma nervsystemet)
Källa

I en större studie hade en knapp tredjedel autoantikroppar
I en större studie från förra året undersöktes 268 tyska ME-patienter med 25 st ME-patienter från Norge. De i Norge fick rituximab och man kontrollerade deras värden före och efter. Hos de patienter som fick rituximab minskade förhöjt β2 och M4-receptor-autoantikroppar avsevärt hos de patienter med kliniskt svar, men inte hos de som inte svarade på behandlingen.

Forskarna i studien menar att de har bevis för att 29,5% av patienterna med ME/CFS har förhöjda antikroppar mot en eller flera M-acetylkolin och p-adrenerga receptorer som är potentiella biomarkörer för svar på ”B-cellsnedbrytande” behandling. Föreningen av autoantikroppar med immunmarkörer tyder på att de aktiverar B- och T-celler som attackerar p-adrenerga och M-acetylkolinreceptorer. Dysreglering av acetylkolin och adrenerga signalering (receptorer till adrenalin och noradrenalin) kan också förklara olika kliniska symptom för ME/CFS.
Källa

Kan det vara svårt att skilja på ME och MG i vissa fall?
Detta med diagnoser är inte alltid lätt, ibland går symtomen in i varandra. Myastenia gravis (MG) är en autoimmun neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet och trötthet. Sjukdomen orsakas oftast av antikroppar som fäster vid och blockerar acetylkolinreceptorer vid den neuromuskulära förbindelsen. Om receptorerna blockeras leder det till svaghet och trötthet.

Kan det vara så att en en undergrupp av ME/CFS som visar sig ha autoantikroppar mot acetylkolinreceptorer likväl kunde ha fått diagnosen MG pga av bristande kunskap och möjligheter till diagnostik?

När det gäller diagnostik av MG-patienter förekommer muskulär uttröttbarhetstestning, man söker även efter autoantikroppar mot bl a muskarinreceptorer. Det finns även ett edrofontest där man får intravenös behandling. Om man får en påtaglig symtomlindring redan efter 40 sek (går normalt över efter 5-7 min) är det en indikation på att man har MG. Edrofon är en acetylkolinesteras-inhibitor, vilket gör att behandlingen omedelbart frigör acetylkolin som skapar neuromuskulär stimulering.

Behandling varierar från symtomlindrande till immundämpande
Om man har MG kan man stimulera acetylkolin-produktionen genom läkemedlet Mestinon eller så kan man vid handikappande symtom hämma de vita blodkropparna som orsakar problemet genom olika immunosuppressiva läkemedel. Azatioprin (Imurel), kortikosteroider, ciklosporin (Sandimmun)och mycofenolatmofetil (CellCept) är de vanligaste läkemedlen, som i svåra fall kan användas i kombinationer. På senare år har nyare mediciner (t ex rituximabtocilizumabsirolimustakrolimus) använts med framgång.
Källa

Spekulation
Det är spännande att rituximab kan fungera på både undergrupper av ME och MG. Jag förstår nu mer och mer varför det autoimmuna spåret är intressant avseende ME/CFS. Jag börjar själv fundera på om de som gått med långvariga infektioner, även vektorburna sådana, kan utlösa autoimmun sjukdom. Det är väl fullt rimligt? Det kan inte hållas för osannolikt att autoimmunitet såväl kan uppträda självständigt (även efter att patogenerna lämnat kroppen) som parallellt med pågående infektioner.

Att äta kolinrik kost (kolin omvandlas till acetylkolin i kroppen) lär kanske inte vara så dumt för en del. Inte minst då det parasympatiska nervsystemet (en del av det autonoma nervsystemet) endast använder acetylkolin som neurotransmittor.  Det finns en logik i detta. Det gillar jag.

Det parasympatiska nervsystemet styr bl a pulsen, hjärtats pumpkraft, att luftrören dras ihop, pupillerna dras ihop, salivproduktion, tarmrörelser, matspjälkning och ämnesomsättning samt reglering av kroppstemperatur. Vilka med ME/CFS har inte problem med något av detta, även POTS? Att acetylkolin är den enda neurotransmittorn för det parasympatiska nervsystemet gör detta oerhört intressant!

Det bästa är väl att de som tillhör gruppen som bildar autoantikroppar mot denna receptor får immunosuppressiv behandling. Detta är spännande!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

  • ”Acetylkolin-naturen
   När man har brist på acetylkolin behöver kroppen mer av näringsämnet kolin, som är en typ av B-vitamin som konverteras till acetylkolin.
   Kolin är essentiellt för att bilda myelin, vilket omger många neuronmembran. Kolin är ett bra fett som skyddar kroppen från elektriska impulser som går igenom kroppen varje dag. För att behålla snabb hjärnkapacitet behövs det tillräckligt med skydd runt neuronerna så att information till och från hjärnan stannar i nervfibern och inte försvinner. Fördelen med acetylkolin i kosten är att det kommer att visa sig efter ett par veckor, då du balanserat kolinnivåerna. De bästa kolinkällorna är fettrika. Det är exakt de livsmedel människor undviker när de vill gå ned i vikt. Vid bantning kan vi omedvetet begränsa kolinintaget och förvärra acetylkolinbristen. Vuxna män behöver 550 mg kolin per dag, maximalt 3,5 gram. För kvinnor ligger intaget runt 425 mg per dag, högsta intag är 3,5 gram.

   Kolinrik kost

   mandlar
   kronärtskocka
   biff
   broccoli
   ägg
   fisk
   lever
   pinjenötter
   räkor
   makadamianötter
   jordnötssmör

   Kolinrik, lågfett kost

   gurka
   zuccini
   sallad
   kyckling
   kalkon
   fisk
   frukt
   grönsaker
   biff med låg fetthalt

   Tecken på brister och terapeutisk effekt
   Acetylkolin gör att du har klarhet i tankar och är kreativ. Brist ger koncentrationssvårigheter och minnesförlust. De personer som är en acetylkolintyp längtar efter fet mat. Eftersom det ger en kolinkick. Men för mycket fett kan hämma kroppens naturliga mekanism för produktion av acetylkolin.
   Fosfatedylserin hjälper de som lider av brist på acetylkolin. Det hjälper vid minnessvårigheter, tidig demens, depression och MS. En kombination av några av följande tillskott kan öka acetylkolin i hjärnan.

   Acetylkolinstärkande tillskott

   fosfatedylserin 100–300 mg
   acetyl-L-karnitin 250–1 000 mg
   fosfatedylkolin 500–2 000 mg
   kolin (GPC kolin) 100–500 mg
   huperzine-A 50–200 µg
   DHA 200–1 000 mg
   Liponsyra 300–600 mg
   tiamin 25–100 mg
   lecitin 1 000–5 000 mg
   pantotensyra 25–100 mg
   B12 100–500 µg
   taurin 250–1 000 mg
   ginko biloba 100–500 mg
   koreansk ginseng 100–500 mg”

   Gillad av 1 person

 1. Inte bara brist på acetylkolin utan även kreatin?

  Rich Van Konynenburg, Ph.D., en oberoende forskare (tyvärr nu bortgången), trodde att utarmning av glutation orsakar många av problemen i ME/CFS. Det är ”befälhavaren” av antioxidanter i kroppen, glutation spelar också en roll i aminosyratransport, proteinsyntes, cellcykeln och immuncellsproliferation. Han var inne på att det fanns enorma störningar i metyleringscykeln där kroppen bl a hade problem med att omvandla både vitamin B 12 och folsyra till dess metylerade former.

  Nu när jag fann dessa mycket intressanta studier om att det i en undergrupp av ME/CFS skulle kunna bero på en autoimmun sjukdom där acetylkloinreceptorer angrips, varvid kroppen har för lite acetylkolin, så googlade jag på vad han skrivit om just detta.

  På en fråga om acetylkolin svarade han så här (sammanfattat):

  ”Som ni säkert vet, kommer kolin dels från kosten, och en del av den är gjord i kroppen. Anslutningen med metyleringscykeln är att det är tänkt att den näst största användningen av metylering i kroppen (efter syntesen av kreatin, tros vara nummer ett) är omvandlingen av fosfatidyletanolamin till fosfatidylkolin. Fosfatidylkolin är en viktig fosfolipid, som utgör de cellulära membranen. Det är också en viktig del av galla.

  En del av fosfatidylkolin bryts ned, och kolin används för andra ändamål, bl a syntesen av acetylkolin. Acetylkolin fungerar som en neurotransmittor i delar av hjärnan, det fungerar som signalsubstans mellan nerver och muskelceller, och det fungerar som neurotransmittor för det parasympatiska nervsystemet i allmänhet.

  I kroniskt trötthetssyndrom, är det min nuvarande hypotes att kolin, fosfatidylkolin och acetylkolin är uttömda. Liksom kreatin – se nedan.

  Jag räknar med att det kommer att bli en MRS-studie som kommer att rapportera om absolut mätning av dessa metaboliter, snarare än enbart inbördes förhållanden, och jag förväntar mig att det kommer att visa att kolin och kreatin är båda lägre än normalt hos CFS-patienter.

  Så det är situationen som jag ser det i CFS i de flesta fall, och jag är hoppfull att det kommer att bäras ut av allt arbete som nu pågår.”

  http://forums.prohealth.com/forums/index.php?threads%2Frich-van-k-choline-sensitivity-methylation.209439%2F

  Gillad av 1 person

 2. Josefin Moberg

  Hur kan detta hänga ihop med/påverkas av att många ME-sjuka får medicinen Saroten utskrivet? Den har ju en antikolinerg effekt som jag har förstått det. Någon som vet?

  Gillad av 2 personer

  • Det har jag ingen kunskap om. Det vore bra om någon som vet mer kan skriva en kommentar om detta.

   Gilla

  • oj det stämmer, ser morsan har Saroten och att FASS skriver saroten blockerar acetylkolinet /hämmar parasympatiska samtidigt får hon ju B12 sprutor varje månad på recept av vården så det blir väl då antar jag en kontraproduktiv aktion från vården, tack måste ta upp med morsans läkare!

   Gillad av 1 person

  • Oj tack JOSEFIN det var nytt för mig, ANTIKOLINERG effekt var ju inget man vill ha på sina läkemedel ;( hittar ngn en längre lista med mediciner får ni gärna posta det, dessa googlade jag fram nu:
   Läkemedel med antikolinerga effekter, används ex vid urininkontinens, som lugnande medel och vissa smärtläkemedel: Akineton, Alimemazin, Amitryptilin, Anafranil, Atarax, Atropin, Atyxine, Buscopan, Calma, Clozapine, Desentol, Detrusitol, Ditropan, Durbis, Egazil, Emselex, Hydroxyzine, Kentera, Ketogan, Klomipramin, Leponex, Lergigan, Levomepromazine, Ludiomil, Maprotilin, Metylskopolamin, Morfin-Skopolamin, Nozinan, Oxibutynin, Oxikodon-hyoscin, Oxybutynin, Pargitan, Proklorperazin, Robinul, Saroten, Scopoderm, Sensaval, Spasmofen, Theralen, Tolterodin, TOVIAZ, Truxal, Vesicare.

   Gillad av 1 person

 3. Sven Källström

  Cholinesterashämmare av värde vid en undergrupp av ME – med autoantikroppar riktade mot muskarinerga acetylcholinreceptorer? Detta mot bakgrund av att acetylcholin är transmittorsubstans vid Synapser i vissa delar av hjärnan, synapser mellan motoriska nerver och muskelceller och den enda transmittorsubstans som är verksam i det Parasymphatiska systemet. Störningar i den sistnämnda funktionen har ju förvisso potential att åstadkomma Symptom: både genom att ge ”parasymptomatiskt orsakade symptom” och genom att ge Obalans !! mellan Sympathicus och Parasymphaticus. // Studierna kom för flera år sedan – men Anders Rosén skickade mig referenser om detta, när jag bad honom om ett Urval av (de då) mest Intressanta teorierna. VAD ÄR IDAG DIN EGEN SYN PÅ DENNA TEORI?? Jag kommer att ställa Samma fråga till Anders. /// Så några ord om den Anticholinerga effekten av vissa läkemedel – fr.f.a. vid ME: Jag har en oerhört kunnig, vaken, engagerad Husläkare. Han är helt klart ME-kunnig och vaken och nyfiken på mer kunskap. Vi har mkt intressanta samtal – och vi har kunnat samarbeta mycket väl när det gäller min ME-sjukdom. Hans Inställning när det gäller läkemedel med Anticholinerg effekt är mkt mkt tydlig och distinkt: ”man Bör så långt det bara är möjligt Undvika medel med anticholinerg effekt vid bl.a. ME”.

  Gillad av 1 person

 4. ”Finally, the evidence I’ve been seeking to connect PANS, POTS, and ME: the same antibody could underlie them all! I’m so excited to see a possible explanation as to why some people manage to get all three, or even two of the three together….”

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: