Borrelia, virus, sanningar och osanningar

net
Detta inlägg är även publicerat på netdoktor.se

Det man inte vet kan man inte vara övertygad om
Detta med infektionssjukdomar och dysfunktionellt immunförsvar är ett mycket intressant område, men samtidigt ett stort utvecklingsområde. Många av oss vill gärna veta allt, men vi inser att även kunskapen är begränsad inom många områden, även bland forskare. Sedan att läkare, och även professorer, gör sanningar av antaganden där forskningen har stora utvecklingsområden gör mig upprörd. Inte minst när det gäller vektorburna infektionssjukdomar.

Betänk att majoriteten av den Åländska befolkningen är seropositiva mot borrelia. De allra flesta människor verkar kunna hantera bakterierna och vara asymtomatiska. Likt de allra flesta kan hantera ett latent herpesvirus, twar och mycoplasma, och vara asymtomatiska. Men när det gäller kroniskt sjuka, oavsett hur de insjuknat, så spelar förstås borrelia en viktig roll hos de som infekterats, men hur avgörande vet inte jag. Det kanske enbart är en opppurtunistisk infektion i de allra flesta fall. Vem vet?

Svensk sjukvård behöver kontrollanter – IVO räcker inte
Det måste finnas en opposition när det medicinska samfundet inte använder sina resurser på rätt sätt, eller dess representanter felinformerar. Tyvärr verkar det inte finnas särskilt många journalister som har tillräcklig kunskap inom just detta område. Jag har varit i kontakt med flera, de tycker det är intressant, men hänvisar alla till att det inte finns vetenskapliga bevis för att långtidsbehandling med antibiotika fungerar mot borrelia.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har fokus på direkta felbehandlingar, men inte på ren desinformation som vissa läkare och professorer går ut med.

Vänd på det – Finns det vetenskapliga bevis för att ”kortkur” av antibiotika fungerar mot borrelia i samtliga fall?
Vem kan, eller vågar svara ja på det? Det är bara en av alla frågeställningar. Därutöver har vi över 20 infektioner som kan samexistera med borrelia. Svensk sjukvård kan inte ens testa mot hälften. Och vanligast är att man enbart testar för borrelia, eller ingen alls. Varför finns det inte mer fokus på det kan jag undra? Tilläggas bör att de borreliatest som finns att tillgå i Sverige är långtifrån 100% säkra. Många får tyvärr falskt negativt provsvar. Därför finns framtagna rutiner att labbsvar enbart ska vara stödjande information, när en läkare ska bedöma kliniskt om infektion föreligger eller ej. Ca 30% får ingen hudrodnad…

Det handlar inte enbart om vektorburna infektionssjukdomar
Det handlar även om tungmetaller, miljögifter och ett antal virus. Jag har starka misstankar om att den diagnostik som används i Sverige avseende de flesta åtta herpesvirusen och enterovirus är undermåliga. Det verkar även de svenska forskarna förstått som nu behandlat, respektive behandlar Alzheimers med antivirala läkemedel, då alla dessa patienter knappast har positivt enligt svenska tester.

En fyrfaldig titerhöjning av IgG är tecken på reaktiverad infektion. IgM brukar oftast vid reaktivering hålla sig inom referens. Det handlar inte enbart om enkla symtom som vid HSV-1, som är synligt på munnen. Dessa infektioner kan få en vidare spridning i hela kroppen och centrala nervsystemet, och därmed skapa neurologiska problem som bl a smärta, trötthet och nedsatt kognitiv förmåga. Problematiken är att ha ett fullgott referensmaterial på vad frisk anses vara avseende IgG. När det gäller enterovirus verkar den mest tillförlitliga metoden vara biopsi i magsäcken (Dr John Chia). När man väl börjar använda dessa metoder och ger adekvat behandling, tror i vart fall jag, att vi får betydligt färre sjukskrivna i detta land.

ME/CFS och Fibromyalgi är några av de mest komplicerade diagnoser
Orsaken till sjukdom är okänd i båda fallen. Samsjuklighet är vanligt förekommande och man vet att de allra flesta med ME/CFS insjuknat i en virusinfektion (EBV). Att något hänt med immunförsvaret hos de allra flesta kan nog många lista ut. Om det är utmattade B-celler, regulatoriska T-celler som inte fungerar som de ska, ”felprogrammerade” B-celler, eller någon av alla proteiner och signalsubstanser som immunförsvaret använder sig av, vet vi inte. Vi vet inte heller om det finns låggradiga infektioner som orsakar inflammation. För inflammation – det har alla som har dessa sjukdomar! Det gäller bara att finna den.

Detta med ansträngningsutlöst försämring (PEM) efter både fysisk och psykisk ansträngning, är också märkligt att man inte kan lista ut vad det beror på. Efter ett cykeltest kunde man påvisa tarmbakterier hos ME-sjuka i blodet. Det känns ju så där. Tarmen ska ju i princip hålla tätt. En uppföljande studie på det kanske skulle kunna visa på vad orsaken till PEM består av?

Kunskapen om kvantfysiken är verkligen fantastisk
Att två partiklar står i kontakt med varandra oavsett avstånd och tid, och att kontakten är ögonblicklig, visar att vi har mycket, mycket mer att lära när det gäller kroniska sjukdomar, och för övrigt mycket annat. Det vi inte visste igår, vet vi mycket mer om idag. Därför krävs en större ödmjukhet. Vi måste göra detta tillsammans!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Åsa ahlbin

  Sverige behöver verkligen anamma mer av den forskning o provtagnings metoder som används i andra länder, vi behöver även mer forskning här i Sverige, många av oss har lidit i 20 år utan att få hjälp i Sverige .

  Gillad av 1 person

 2. http87270

  Bättre förståelse för hur handikappande ME är samt vård inom Sverige.

  Gillad av 1 person

 3. Christine aronsson

  Har förlorat tron på svensk sjukvård har ej fått ngn adekvat behandling så ej min son för att inte tala om min gamla mor som gick en sorglig död till mötes.

  Gillad av 1 person

 4. Casper

  Jag vill påpeka att den här meningen som används i flera sammanhang, inte bara inom sjukvården, utan den används även av politiker och i medierna, när man vill sopa besvärliga antagen, företeelser och saker under mattan , inte har en logiskt fungerande grund:

  Meningen har alltid samma grundstruktur: ”…..vi har inga bevis på att….”. Tex. ”Vi har inga bevis på att tobak orsakar cancer”. ”Vi har inga bevis på att Volkswagen skulle manipulera sina utsläppstester”. ”Vi har inga bevis på att det finns korruption inom FIFA”. ”Vi har inga bevis på att DDT skulle vara farligt för naturen”.

  När jag hör någon använda detta uttalandet, så kan jag med stor sannolikhet säga att den person som nu uttrycker sig på det här sättet inte vet vad den talar om.

  Orsaken är enkel:
  Brist på bevis är inte bevis på brist.

  Det är ett ologiskt uttalande, som inte kan användas som ett bevis för någonting definitivt. Även kallat mera formellt ”Argument from ignorance”.

  Det är viktigt att vi som människor och som samhälle i helhet förstår och identifierar vanföreställningar och logiska felresonemang. Man kan inte bygga upp ett avancerat och fungerande samhälle, om diskussionen runt viktiga saker baserar sig på bristfällig logisk tankestruktur.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_ignorance

  ”Argument from ignorance (from Latin: argumentum ad ignorantiam), also known as appeal to ignorance (in which ignorance represents ”a lack of contrary evidence”), is a fallacy in informal logic. It asserts that a proposition is true because it has not yet been proved false (or vice versa). This represents a type of false dichotomy in that it excludes a third option, which is that: there may have been an insufficient investigation, and therefore there is insufficient information to prove the proposition be either true or false.”

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: