Läkare och Försäkringskassan talar inte samma språk – sjuka tvingas till Socialtjänsten

försäk
Bildkälla 

Försäkringskassans skärpta regler har lett till att tusentals fått stora problem
Försäkringskassan måste sedan den 1 november 2016 ha kompletta underlag för den period man söker sjukpenning för. De kan därför inte betala ut ersättning under tiden de utreder rätten till sjukpenning. Detta ställer givetvis höga krav på att läkarna formulerar sig väl när de utfärdar läkarintyg. Om läkarintygen inte är kompletta får patienten ingen ersättning, vilket nu tyvärr drabbar väldigt många. Exempelvis drabbas närmare hälften av alla med diagnosen ME/CFS. En mycket svår sjukdom som gör att många är sängliggandes.

Är läkarens underlag bristfälligt avslås ansökan
Om underlaget från läkaren anses vara otillräckligt avslås ansökan om sjukpenning, och under tiden utredning pågår, får den som ansökt inga pengar alls! Idag kan det ta flera månader för en sådan utredning. Det innebär att många måste vända sig till Socialtjänsten för att överhuvudtaget kunna ha råd med hyra och mat.

Ska svårt sjuka patienter behöva utsättas för detta bara för att Försäkringskassan och Landstingen inte tagit fram en gemensam utbildningsplan som är good enough?

Just nu pågår en utbildning för AT-läkare inom Stockholms läns landstings försorg, men det räcker inte. Alla läkare som skriver sjukintyg måste få information/utbildning. Eftersom det är väldigt många läkare i landet så torde en obligatorisk webbaserad utbildning vara nödvändig för att få ut informationen snabbt då problemet nu är riktigt stort och växer!

Det största problemet är att läkarna inte vet hur de ska skriva sjukintyg
Läkarens uppgift är att sätta diagnos och behandla, men den delen bryr sig inte Försäkringskassan om. Vilken sjukdom en patient har är totalt ointressant för Försäkringskassan. De vill veta exakt vilken nedsättningsförmåga den sjuke har. Det är något som läkaren absolut måste beskriva, utifrån egna ord.

Läkaren har normalt inte den utbildningen (gällande nya regler) och de beskriver enbart vad de ser och vad de sjuka berättar. Vad patienterna berättar är för Försäkringskassan totalt ointressant.

Försäkringskassan gör enbart bedömningar på objektiva fynd. Det är här problemet kommer in. Därför är det oerhört viktigt att läkarna känner till de formuleringar som Försäkringskassan kan godkänna. Långt ifrån alla läkare känner till detta tyvärr. Det beror på att alla läkare inte tagit del av den nya ändringen fullt ut.

Kan läkarna inte formulera sig rätt blir inte intyget godkänt
Skriver läkaren att de inte funnit några objektiva fynd men att patienten uppger att han/hon inte kan sova på natten går det inte igenom. Om läkaren däremot beskriver en trött patient som har sömnsvårigheter är det en annan sak – förstår ni? Kanske lek med ord. Men det är läkarens bedömning som är oerhört viktig.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Helena Randowo

  Det är oerhört viktigt att läkaren formulerar sig neutralt; ”Efter fysisk och psykisk ansträngning får NN…” De får INTE skriva ”NN uppger att…” det uppfattar fk som att läkaren bara skriver det patienten säger men ställer sej inte bakom det.

  Gillad av 1 person

 2. Sture Eklund

  Så rätt och så sant. Men hur förändra innan alltför många har lidit obotlig ekonomisk, fysisk och mental skada av denna viktiga avsaknad av kunskap?

  Gillad av 1 person

  • Det är påverkansarbete som behövs. Alla är vi duktiga på olika saker. Försäkringskassans personal är proffs på det som de gör och Läkarna är proffs på det de gör. När det gäller sådana arbetsuppgifter där man är beroende av varandra krävs inte bara det operativa ”här och nu arbetet”, utan även strategiskt arbete.

   Jag samarbetar själv med många olika professioner i mitt yrke. Det är då mycket viktigt att ha strategiska möten där man diskuterar avvikelser för att förhindra eller motverka att dessa uppstår i framtiden.

   Jag har ingen direkt insyn i hur de nu samverkar i detalj. Det är möjligt att det finns planer för att Försäkringskassan och läkare ska ”prata samma språk”, men som det nu har visat sig – sedan ändringarna den 1 november – har det tyvärr blivit många fel. De går inte i takt. De som blir lidande är tyvärr alla som är långtidssjuka.

   Gilla

 3. Ronja

  Fantastiskt bra handfasta råd! Enkelt att förstå. Jag hoppas verkligen att alla läkare som ser detta tar till sig. Jag hade själv stora problem med att behöva komplettera läkarintyg för att läkaren skrivit för mycket av vad jag sade. Läkaren blev själv stressad av allt. Så detta måste verkligen vara en win-win situation för alla!

  Gillad av 1 person

 4. Tina Trujillo

  Precis så funkar det och det är för djävligt. Jag upplever också att alla läkare är så stressade och inte har tiden att formulera intygen korrekt. FK kräver även att läkaren i detalj ska beskriva vilka tester som gjorts och varför sjukskrivningen leder till en förbättring!!!??? Precis så stod det i mitt senaste brev från FK!!

  Gillad av 1 person

  • Det var något nytt för mig, att läkare ska beskriva varför sjukskrivning leder till förbättring. Det räcker således inte att beskriva att patienten är oförmögen att arbeta? Jag kan absolut inte alla turer i detta, men det verkar definitivt som att det finns en kommunikationsbrist mellan de olika offentliga förvaltningarna. Tydliga riktlinjer och handfasta råd måste självklart ges till läkarna. Deras administrativa förmåga är kanske inte det som imponerat mest på mig;) . Sedan kan de vara mycket duktiga läkare. Men det är en annan sak. Här behövs nog en mer gemensam syn. Om Försäkringskassan har hårt ställda krav på sig och indirekt riktar de mot läkarna, måste de självklart ha koll på läget – och framförallt rätt förutsättningar för att ha koll.

   Gilla

 5. Ulla Berggren

  Försäkringskassan har ju egna utsedda förtroendeläkare som sitter och läser utlåtandena från Vc då handläggare är osäkra inför beslut. Jag har suttit med på många sådana möten på -90 talet då många sjukpensionerade skulle omprövas. Om det står tveksamt som, nog eller kanske, i utlåtandena, vilket läkare ofta skriver så blir det garanterat negativt beslut. Så viktigt att läkaren skriver tydligt ut vad som menas annars tolkar Fk som de vill. Även om personen har arbetsprövat och det visat sig att inget fungerar så går de på läkarens utlåtande.

  Gillad av 1 person

  • Helt rätt, jag har också noterat att läkare kan vara försiktiga. Framförallt när det gäller diagnoser som är komplicerade. Det kanske skulle vara bra om man ändrade reglerna så att läkaren tillåts gör en prognos på ett år istället för resterande livet?

   Gilla

  • Ja, den bilden kanske är lite överdriven 🙂 Men så långt ska vi nog inte behöva gå. Jag tror och hoppas att både Försäkringskassan och Landstingen kan göra något bra av detta. Kritik vill ingen få. Och det har de verkligen fått. Sedan vem som är mest ansvarig för att det inte fungerat i alla led är svårt att avgöra, i vart fall för mig. Men jag hoppas verkligen att det kommer att bli bättre inom kort.

   Gilla

 6. Susanna

  Enligt min handläggare på försäkringskassan så är det min uppgift att se till att läkaren skriver ett korrekt sjukintyg. Jag ska alltså med min utmattningsdepression sitta och förklara för min läkare hur han måste skriva läkarintyget för att jag inte ska behöva bli utan pengar. Varför då gå omvägen via läkaren? Då kan jag ju lika gärna skriva läkarintyget själv.

  Gillad av 2 personer

 7. Regeringens mål att sänka sjuktalet (till 9 årsdagar per person 2020) är en hårda nypornas metod att försöka stävja de ökande stressrelaterade sjukskrivningarna.

  En av metoderna för att uppnå detta mål har varit att nyanställa 2000 försäkringskassehandläggare som har till uppgift att hårdgranska alla sjukskrivningar efter 180 dagar.
  Detta har lett till att tusentals sjuka blivit av med sin sjukpeng om de inte orkat överklaga.
  De som inte klarat att gå tillbaka till sin anställning tvingas då istället att anmäla sig på Arbetsförmedlingen för att söka ett ”lättsammare” arbete – TROTS att de redan har en anställning, alternativt får de gå till ”Soc”, som också kräver att de ska söka jobb.

  I sin helhet tror jag regeringen av prestigeskäl vill bevisa för förra regeringen att de lyckades få ner sjuktalet trots att de tog bort stupstocken.

  Kontentan blir iallafall att nu utförsäkras sjuka redan efter ett halvår. Regeringen kan visa upp stabila finanser, GD på FK har i dagsläget sparat in många miljoner till budgeten.
  På sjukas bekostnad.

  De där prejudicerande domarna FK letade letade fram i höstas, för att slippa betala ut sjukpeng i väntan på beslut om överklagen, de var ju flera år gamla domar som inte tagits hänsyn till tidigare.
  Agendan handlar bara om att få ner sjukförsäkringskostnaderna.

  Många handlggare på FK är inte särskilt proffsiga, men rädda om sina jobb och angelägna att göra cheferna nöjda, dvs att hjälpa till att sänka sjuktalet.
  Det ser bättre ut i statistiken ifall sjuka föses över till Af.
  Dessutom blir det billigare om sjuka lever på socialbidrag.
  Det belastar dessutom bara kommunernas budget.
  Det här är bara politik/ekonomism.
  Med så här hårda regler kan det aldrig bli rättvist. Det beror helt på vilken handläggare man lyckas få.
  Får man en av de 2000 nyanställda så vet man att de är anställda för att finkamma alla argument för att ge ett avslag.

  Gillad av 1 person

 8. Tina

  Jag vet precis. Har varit sjukskriven i 1 och 1/2 år utan sjukpenning. Har överklagat eller rättare sagt min man har överklagat för jag har inte orkat. Vi fick igenom 1/2 år men sen var det stopp. Detta var ett kämpande så min man var helt slut efter alla turer med f-kassan. En sjuk orkar inte överklaga. Jag är så evigt tacksam iaf att jag blev sjukskriven och att vi klarade det ekonomiskt. Jag är nu tillbaka på mina 50 % och bara hoppas att jag ska hålla.

  Gillad av 1 person

 9. Katarina

  Finns det någon mall som jag kan ge min läkare
  Ska komplettera uppgifter senast 17/4 annars överväger de avslag på sjukpenning ( som jag har haft i flera år.. Flera handläggare.. Och nu ska de dra in den!?!?

  Gillad av 1 person

 10. Camilla

  Man undrar ju hur dom ska kunna ge oss andra upprättelse, vi som redan förlorat nästan allt vi hade pga av detta, hus och hem och annat och av allt detta bara blivit ännu sämre.. Som jag ser det så sysslar myndigheter med misshandel!

  Själv drabbades jag av arbetsrelaterad skada redan 2001 och valde sedan tidsbestämd sjukpension som förnyades vartannat år va telefonen, mina skador var lika hela tiden.. Sen över en natt vart vart jag visst frisk(fast jag var kanske sämre än någonsin pga av den stress dom utsatte en för, vilket påverkade problemen)
  DE struntade dom i.. AF ville inte ha en, för man var för sjuk, FK ville inte ha en, för man var för frisk.. Vården(ha ha ha) Finns det vård för de som är multisjuka längre?? Inte där den enda VC man har i stan drivs privat i alla fall.!!
  Man bara kastades unt och hamnade hos socialen, som gjorde en ÄNNU sämre, skapade problem som innan inte funnits, tex PTSD och GAD.. som jag få av deras behandling av en..
  Sen fick jag tillbaka sjukpensionen 2016, nu NOLLKLASSAD och får lägsta, inget av det jag innan har jobbat räknas..
  Allt man ville var att bli frisk..och därför valde tidsbestämt då runt 2003..

  HUR ska Myndigheter och politikerna återgälda oss som trots allt överlevt, ENDAST pga av några vänners och familjs välvilja..?
  DET skulle jag vilja veta.
  //C

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: