Försäkringskassans beslut präglas av godtycklighet och brist på information till den försäkrade för att uppnå sina mål

fk

Fler och fler sjuka blir nu utförsäkrade
Försäkringskassans handläggare vid Globenkontoret ringde igår och aviserade att ”de” hade för avsikt att stoppa utbetalningarna för även min sjuka fru. Där gick handläggaren för långt och jag kommer inte att ge mig i detta då hon har fel.
Läs mer om det här

För er som är intresserade att läsa om en del andra svårt sjuka med ME som blivit utförsäkade kan klicka på sökrutan och skriva Försäkringskassan.

Det är skrämmande att inget mer konkret görs
Det är enbart att googla i 10 minuter så kan den mest oinsatte få sig en rätt klar bild över missnöjet och brist på konstruktivt handlande. Jag tror jag sällan skådat ett så starkt kritiserat område där samhället verkligen får bottenbetyg, och övergreppen pågår fortfarande. Inget har hänt som leder till att Försäkringskassans handläggare ska kunna förlita sig på sjukskrivande läkares omdöme. Det behövs en akut handlingsplan som med kraft genomförs på en väldigt kort tidsatt axel. Det har nu varit för mycket snack och ingenting konkret har gjorts på väldigt lång tid. Samtidigt kraschar människor fullständigt både fysiskt och psykiskt av detta som faktiskt tillåts fortgå – helt ofattbart!

Jag kommer nu att sätta mig in i Försäkringskassans rutiner och hur de arbetar. Först och främst kommer jag ha maximalt fokus på min frus ärende – vad som nu gjort att handläggaren anser att min fru kan arbeta.  Att som handläggaren gör, skylla på sin FMR-läkare som inte träffat min fru, är förstås fel. Just det kontoret har nyligen varit ute i media där en handläggare valt att berätta om hur ledningen inrättat en särskild ”expertgrupp” för att öka antalet avslag och om hur ”hårda” handläggare premieras.

Man kan bland annat läsa följande:
”Försäkringskassans kontor vid Globen i Stockholm, avdelningen för sjukpenning, har infört nya arbetsrutiner. Sedan första december 2017 måste varje positivt beslut om sjukpenning efter dag 180, och alla beviljanden av sjukpenning till arbetslösa, granskas av en särskild ”medbedömargrupp” som Försäkringskassan kallar dem.

– Medbedömargruppen består av 4–5 handläggare, våra kollegor. De har handplockats av ledningen och är kända på kontoret för att göra fler avslag än andra, säger handläggaren på Försäkringskassans Globenkontor.”
Läs hela artikeln i ETC här

Insynen är otillräcklig när Försäkringskassans medicinska rådgivare konsulteras
”Försäkrade får svårt att argumentera för sin sak vid ett avslag” säger Nina Karnehed, ISF. Försäkringskassan behöver medicinsk kompetens i handläggningen av många av sina ärenden. Därför finns så kallade försäkringsmedicinska rådgivare, läkare som är anställda av myndigheten. Dessa rådgivare får ofta ett stort genomslag i enskilda ärenden.

Av alla ärenden som ISF har granskat där en medicinsk rådgivare har konsulterats, saknas en eller flera uppgifter i nästan tre fjärdedelar av fallen, vilket gör det svårt att följa ärendets gång.

ISF, som granskat Försäkringskassans användning av medicinska rådgivare slår fast att det finns brister i rättsäkerheten. Till exempel får den försäkrade inte ta del av dokumentationen från konsultationen med de medicinska rådgivarna i tillräckligt hög utsträckning.

Det blir därför svårt för den försäkrade att följa sitt ärende och argumentera för sin sak när Försäkringskassan överväger att fatta ett negativt beslut.

Den försäkringsmedicinske rådgivaren har inte full insyn i utredningen utan ärendet föredras enbart av handläggaren för rådgivaren. ”Det borde bli betydligt mer rättssäkert om man fick se hela underlaget”, säger Nina Karnehed.
Läs hela artikeln

FMR-läkarna träffar inte de försäkrade men kan de överpröva expertläkares utlåtanden? Svar: Nej!
Det bör särskilt uppmärksammas att Försäkringskassans medicinska rådgivare inte träffar den försäkrade. De kan således enbart ta del av labbsvar och objektiva fynd som nedtecknats, men de kan inte själva göra en klinisk bedömning, vilket krävs vid exempelvis fibromyalgi och ME. De kan enbart ge råd till handläggaren på Försäkringskassan. De kan inte själva diagnostisera eller ompröva andra läkares utlåtanden.

Assisterande professor Björn Hammarsköld har i en replik i Läkartidningen påtalat delar av just denna problematik på ett bra sätt:

”…FK:s försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) har enligt FK:s eget Metodstöd för handläggare och försäkringsmedicinska rådgivare en enda uppgift: Att översätta medicinska fackuttryck till försäkringskasseska samt bedöma om utredningen är tillräcklig för att fatta beslut.

Men FMR får under inga omständigheter göra medicinska bedömningar om enskilda försäkringstagare om FMR skulle följa FK:s eget metodstöd.

Jag har sett alltför många FMR begå grova tjänstefel då man bryter mot FK:s eget metodstöd och gör medicinska bedömningar av enskilda patienter, skriver medicinska utlåtanden till domstol om enskilda patienter utan att personligen undersöka patienten och underteckna med falska medicinska titlar.

Som FMR är man anställd som Försäkringstjänsteman Utan Beslutsrätt, inte som läkare med medicinska titlar. Använder man då sina medicinska titlar är det föregivande av allmän ställning i strid med 17 kapitlet 15 § brottsbalken och skriver man ett medicinsk utlåtande att företes inför domstol rörande en enskild patient är det ett grovt förfalskningsbrott i strid med 14 kapitlet 1 och 3 §§ brottsbalken…”
Källa

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Ja utrotningen fortsätter.
  För 10 år sedan satt jag i den s.k.rehabiliterings kedjan…..jag skulle få hjälp som dom sa. Den hjälpen innebar att jag skulle arbeta ….som en handläggare sa till mig….VI BRYR OSS INTE OM HUR SJUK DU ÄR….UTAN BARA HUR MYCKET DU KAN ARBETA.
  En annan dag under denna s.k. hjälp satt jag framför en kille i 30 års åldern….vältränad. …frisk….en s.k yrkesvägledare.
  Jag var då 55 år 😉.
  Jag fick frågan: Hur mycket jag ville arbeta.
  Jag svarade att jag ville bli frisk först…..frågan upprepades gång efter gång tills jag började känna mig svimfärdig av utmattning och jag svarade att jag får väl börja på 25% då ….bara för att få komma därifrån.
  I pappren står det ju friserat att jag ville börja arbetsträna på 25%.
  Detta var under alliansens tid….man har ju trott att det skulle bli bättre med denna regering…..men det verkar som att målet är lika …bara utförandet som skiljer.
  Vad denna s.k. hjälp gjorde mig var att jag blev kraftigt försämrad.

  Gillad av 2 personer

 2. ajader

  Betyder det sista stycket att FMR faktiskt gör något brottsligt om de gör en egen läkarbedömning som går före den sjukskrivande läkarens intyg?

  Jag har oerhört svårt att förstå hur en myndighet som egentligen existerar för att vara till vår hjälp, kan få göra nästan vad som helst utan att få en tillrättavisning ”uppifrån”.
  Var ligger rättssäkerheten i det?

  Gillad av 2 personer

 3. Anna-carin

  Toppen att du nu personligen kommer att gå in och ifrågasätta deras arbetsmetoder på ett ingående sätt. Jag hoppas att detta också blir föremål för medial granskning så att ditt ärende kan bli typ bli vägledande för andra i samma situation som inte har förmåga att själva slåss för sin sak, de de varken har ork eller kunskap till detta. Heja du gör ett superjobb för alla med ME.

  Gillad av 2 personer

 4. Ammie

  Ja du Mats …ME är nog ett lättare problem att lösa tror jag. Men jag hoppas att du kan ge dom på nosen ..det måste bli en rejäl mediastrom och det är du kanske man att orsaka.
  Hoppas också du nuddar vid den orättvisa bedömningen som drabbar oss som jobbat deltid länge ..jag själv from 1995 , 75 % , sen när jag inte orkade pga Mc olycka och ME längre och jag fick sjukersättning. Så räknades inte 18 års jobb utan den grundas på 1995 års inkomst ! Från 278000 på 75 % till 128000 ..alltså fattigdomsgränsen …har överklagat till förvaltningsrätten och förlorade där. Hann trots detta arbeta i 40 år men kan alltså inte klara mig själv utan är beroende av min man och om något …läs när något händer honom så är faktum fattighjon.
  Det är mycket som är orättvist men detta och våra pensioner är rent kriminellt …Vi styrs oavsett färg på politiker , av ett gäng inkompetenta bedragare .
  Så heja dig Mats ..du kanske har den kraft som vi andra inte har .

  Gillad av 2 personer

  • ajader

   Varför räknas inte inkomsten från de år som du jobbat?
   Det låter ju helt absurt!
   Blir orolig nu hur det blir för mig om min ansökan om sjukersättning beviljas… hade ju urusel lön sist jag jobbade heltid.

   Gillad av 2 personer

  • Ja, det är inte lätt. Var även hos ny läkare idag som tyckte att vi skulle byta vårdcentral då den vi går på har svårt att behålla fasta läkare… Han själv är AT-läkare och kan inget om ME och vet inte hur han ska kunna hjälpa. Han tycker det är märkligt att St Sköndals läkare inte är sjukskrivande läkare när frun går där. Förstår ju att de är för få för att klara av det…. Inget går liksom ihop här. Det saknas några pusselbitar.

   Gillad av 1 person

 5. Tant Pia

  Att FMR gör felaktiga bedömningar är inte alls konstigt. Om ett fall gällande te.x. bröstcancer sänds till en FMR som är barnläkare eller till en ortoped så saknas både kunskap och reell kompetens inom området. De sitter alltså bara och analyserar medicinska termer och ord. Jag tror säkert att de som anlitas har en medicinsk titel men att de skulle ha en titel inom det område där de skall lämna sitt utlåtande är föga troligt. Detta är förmodligen anledningen till att deras titlar skall hemlighållas. Vad jag förstått så har läkare dessa bedömningar som en bisyssla så ju snabbare en bedömning görs ju mer pengar rinner det in. Om en FMR varit vägledande i din frus fall så kräv att få veta vederbörandes kompetensområde. Skulle även vara intressant att få veta om de som bedömer att det finns viss arbetsförmåga får ekonomisk kompensation för detta. För visst handlar det om pengar i slutändan. Jag hade en kontakt för många år sedan som reagerade då vår gemensamma vän som gick under behandling för aggressiv bröstcancer ansågs kunna arbeta med telefonförsäljning eller liknande (25% arbetsförmåga) trots att hon låg hemma, kräktes och skrev av smärta. I det fallet var den en barnläkare som gjort det utlåtandet. Även palliativt sjuka har fått bedömningar så man kan undra om FMR:en är riktigt frisk. Lycka till Mats. P.s. Personligen så tycker jag att fokus skall läggas på de som satt i system att lura systemet men det är väl för svårt. Bättre attackera de som verkligen är sjuka och svaga för där får man de snabbaste resultaten.

  Gillad av 1 person

 6. Jag skrev tidigare att besluten fattas godtyckligt. Nu verkar det vara kriminellt. Jag får titta på Agenda och se vilka åtgärder som kommer vidtas. Jag antar att det är Globenkontoret som åsyftas.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/handlaggare-pa-forsakringskassan-fler-avslag-ger-hogre-lon

  Gilla

 7. ajader

  Ja jag har läst om Globen kontoret förut när det gäller något sånt här. Kan säkert vara det det gäller i Agenda.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: