Min fru är utförsäkrad av Försäkringskassan. Deras läkare har inte träffat henne…

kladdan
Försäkringskassans handläggare stödjer sitt beslut på ett utlåtande från en läkare som inte träffat min fru…
 
På Socialstyrelsens hemsida – Vägledning för sjukskrivning – kan man läsa bl a följande:
 
”Därför är läkarens bedömning av det individuella fallet fortfarande lika viktig. Det är alltså först efter att ha träffat och undersökt dig som patient som läkaren kan bedöma dina möjligheter att arbeta.”
Kan Annika Strandhäll förklara för mig och alla andra hur en försäkringsmedicinsk rådgivare (FK-läkare) på distans kan avgöra om min fru, och alla andra utförsäkrade, kan arbeta?
 
Är det rimligt att en rättsstat tillåter ett sådant ”fjärrbeslut” som inverkar så enormt negativt på den som drabbas?

Min fru har ME och är nu utförsäkrad och får ingen som helst hjälp av samhället. Förutom att hon är väldigt sjuk känner hon att hon inte längre har något människovärde. Misstrodd av ett system som inte hör hemma i Sverige!

Slopa 9.0-målet nu (!) och ge ekonomisk ersättning till de som är sjuka och inte kan arbeta! Tre läkare som träffat min fru intygar att hon inte kan arbeta. En läkare som inte verkar läskunnig (hos FK) har på grundval av dessa läkarintyg givit rådet att hon inte har med Försäkringskassan att göra. Hon är ”100% frisk”. Inte en krona ska hon ha. Jag är väldigt ledsen och besviken på systemet. Att det får fortgå! Helt obegripligt!

Inte nog med att man ska försöka finna bot själv, nu ska jag även försörja min fru. En människa som inte vill annat än att bli frisk och kunna börja arbeta igen.

Detta pågår nu – i Sverige!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Ammie

  Finns ingen rättssäkerhet alls för sjuka bara för våldtäktsmän, pedofiler och våldsverkare . Sverige är ruttet numer ..lider av en sjukdom som inte syns på utsidan men bryter ner från insidan…hmmm väldigt likt någon annan

  Gillad av 1 person

 2. Eftersom tjänstemanna ansvaret har återinförts sedan 18 April kan en förändring vara på väg via domstol i Sverige och EU. Eftersom FK bryter mot lagen och de mänskliga rättigheter vi har förbundit oss att följa men vårt land har flest anmärkningar idag. Politiker vill ha hit fler bidragsberoende invandrare så statens makt eskalerar samtidigt som vi som bor här tvingas bli fattigare, allt enligt FNs Agenda 2030. Därför naturligt att vi i försäkringssystemet inte längre får det stöd vi lurats att förlita oss på. Alla kan bli drabbade men ingen förstår det förens det är försent!

  Gillad av 1 person

 3. affabro

  Den enda lösningen som jag kan se på den här frågan är att sjukvården, Försäkringskassan och samhället inser allvaret och tar tag i den. ME finns och måste lösas om samhället skall vara mänskligt att leva i.

  Gillad av 1 person

 4. Catharina Rosenberg

  Man trodde inte att rådande katastrofsituation i försäkringshänseende för kroniskt sjuka kunde inträffa i en modern rättsstat i ett av världens rikaste länder! Vi är tyvärr många med me och andra kroniska sjukdomar som har drabbats/drabbas av att bli helt utan sjukpenning/ersättning trots att vi helt saknar arbetsförmåga. Så upprörande och sorgligt.

  Gillad av 2 personer

 5. Varför är det inga politiker, enskilda eller partier, som tar tag i denna fråga? Varför är det ingen FK-läkare som kliver fram och förklarar sina horribla beslut. Att Sverige kan ha lagar som tillåter FK att döma ut människor utan att den som dömer ens har träffat eller sett patienten måste strida mot alla tillämpliga lagar. Jag uppmanar nu justitieministern Morgan Johansson att ta tag i denna rättsskandal eftersom hälsovårdsministern Annika Strandhäll uppenbarligen inte är vuxen att rätta till denna rättsskandal.

  Gillad av 2 personer

 6. L

  Processjuridiska enheten/Göteborg, 2009-11-27, mål nr 1954-09;
  Försäkringsmedicinsk Rådgivares roll;
  De Försäkringsmedicinska rådgivarna har inte något beslutsmandat utan utgör enbart ett stöd i handläggningen i de fall sådant behövs som exempelvis då Försäkringskassans handläggare är osäkra på vad som kan läsas ut av de medicinska underlagen eller är osäkra på om underlaget behöver kompletteras.
  En förutsättning för att kunna bedöma en patients funktionsnedsättning och arbetsoförmåga är att träffa och undersöka patienten. På detta vis får patienten en möjlighet att utveckla sin berättelse samtidigt som läkaren får en möjlighet att ställa kompletterande frågor och göra en ordentlig undersökning.
  Att, som Försäkringskassan medicinska rådgivare, fälla omdömen om en patient enbart utifrån journaler är inte vad läkarna är utbildade för, dessutom är det inte alltid FMR med kompetens och kunskap om aktuell diagnos som konsulteras.
  Socialstyrelsen har varit mycket tydlig på denna punkt och i ett fall fick en distriktsläkare en varning när han skrev utlåtande om en patient som han varken träffat eller undersökt.
  Det är därför märkligt att ge företräde åt en försäkringsmedicinsk rådgivare som varken träffat eller undersökt patienten, framför de läkare som vid ett eller flera tillfällen träffat och undersökt patienten.
  FMR påtar sig dessutom en helt annan roll genom att göra bedömningar och antaganden.
  ”Försäkringsmedicinsk rådgivare är expert inom försäkringsmedicin och tolkar det befintliga medicinska underlaget åt Försäkringskassan, som beslutar med stöd av samtliga underlag.”
  FMR ska värdera om det medicinska underlaget är tillräckligt för att fatta ett försäkrings-
  medicinskt beslut. FMR ska inte göra egna medicinska bedömningar och tolkningar.
  Om FMR gör en annan bedömning än behandlande läkare så måste han/hon redovisa varför han/hon anser att behandlande läkare har gjort en felaktig bedömning.

  Gillad av 1 person

 7. Conny Dalfors

  Denna miss-hantering av svårt sjuka människor är så uppenbart inhumant och inkompetent att betyget på svensk sjukvård och FK blir UNDERKÄNT. Deras brist på humanitet, interaktivitet/samarbetsförmåga Är häpnadsväckande. Att vid svår sjukdom inse att det skyddsnät som Sverige och dess politiker ”slår sig för bröstet” för, inte existerar blir i sig ytterligare en STOR PÅFRESTNING för den drabbade. För de som råkar drabbas av sjukdom som för tillfället inte kan mätas, eller att nuvarande kunskap inte kan förklara, kvarstår endast att ”klara sig själv” utan samhällets stöd trots ett helt liv av betalda försäkringspremier (skatter). Det förhållningssättet från staten är inget annat än ett ”kontraktsbrott” om inte tom ett bedrägeri mot medborgarna. Så länge man är frisk förstår man inte detta, men vid svår sjukdom (särskilt vid sådan där kunskapen är bristfällig och forskningen eftersatt) blir det snabbt uppenbart att stöd och hjälp från sjukvård och FK inte gäller alla. Hur många gånger i den medicinska historien har inte svåra sjukdomar inledningsvis ifrågasatts med tvärsäker pondus? För att senare, då forskningen kommit ikapp, erkännas för just vad de är. Tex MS, AIDS mfl. Varför lär vi oss aldrig?
  Ansvariga politiker och tjänstemän måste omedelbart agera i denna frågan. Annars måste systemet ändras. Det är fullständigt orimligt att behöva betala skatt för något som jag sedan inte kan/får utnyttja, trots löften om detta. Jag är fullständigt kapabel att hantera min försäkring om stöd och hjälp vid sjukdom själv. Men då ska jag inte behöva betala skatt till något som uppenbarligen inte gäller mig.
  Det Sverige som många tror finns, existerar inte längre.
  Detta är Kafka-land!

  Gillad av 2 personer

 8. Ulla Bergström

  Bra att få ta del av er situation. Har en dotter (23 år) som varit sjukskriven 75% 1 år nu och väntar på beslut från försäkringskassan. Har diagnosen ME vilket hon fått i vår men varit sjuk sedan 2011 och barn läkaren var redan då inne på ME men sedan har man inte velat ge diagnosen för att det är så dålig prognos!!
  Är man sjuk och behöver hjälp så är diagnos en viktig del för att man ska förklara för försäkringskassa och om möjligt få rätt stöd framåt i livet men man blir skrämd av att höra hur FK behandlar sjuka människor!

  Gillad av 1 person

 9. Helena

  Syns inte, finns inte.
  Helt sanslöst att denna fullständigt oventenskapliga tillämpning på problemlösning förekommer i Sverige idag. Som om problemet (ME-sjuka där bot saknas, och deras behov av hjälp och stöd från samhället) skulle försvinna bara för att man sopar det under mattan.
  Ska ME sjuka konkurrera med tiggarna, liggandes på en madrass utanför ICA butikerna, eller hur tänker de??

  Gillad av 1 person

 10. Timo

  Är rätt övertygad om att FKs handläggning även bryter mot patientlagen från 2015. FKs handläggare och läkare vägrar träffa patient och patientens läkare innan avslag vilket direkt hindrar patientens möjligheter och därmed tar bort rättigheterna man har enligt lagen.

  Gillad av 1 person

 11. Ett stort problem med Försäkringskassan är att de kräver objektiva fynd. Det borde sjukvården känna till. Men det går inte att ringa till VC och bara begära exempelvis syreupptagningstest, EKG/arbetstest, pulsökningstest (TIPPA) mm. Och specialistmottagningarna har flera månaders väntetid på sådana test så allt blir ett moment 22.

  Helt klart behöver både primärvård och Försäkringskassan betydligt mer kunskap – och gemensamt framtagna rutiner när det gäller diagnoser som bland annat ME!

  Jag förstår att många inte orkar kämpa.

  Gilla

 12. Anni Sundquist

  Detta är vansinne! Hoppas ni klarar er hyggligt på en inkomst. Hur går det för de som inte har någon som kan försörja henne/honom? Grymt och oacceptabelt. Borde vara billigare för samhället i längden att bidra till forskning och stödja metoder som redan finns för att stoppa upp sjukdomen/läka de drabbade.

  Gillad av 1 person

 13. Hacke Hackspett

  Mats, sjukskrivningar (en pause from arbetslivet) är inte till för kronisk sjuka människor som din fru verkar vara. Din fru får ansöka om sjukersättning plus bostadstillägg. Sjukersättningen är till för personer som aldrig kommer kunna komma tillbaka till arbetslivet. Du kommer nog inte att bli tvungen att försörja din fru. Det är mycket troligt att hon beviljas sjukersättning istället. Jag har levt på garantinivån på sjukersättning plus bostadstillägget vilket ligger på ungefär 11 000 kr i dagsläget under minst 7 år. Om ett par år ska ju lägstanivån på bostadstillägget plus garantipensionen höjas till 15 000 vilket är riktigt nice. Ingångslönen för en polis är väl ungefär 20 000 kr. Så man får 5 000 kr mer i månaden att köra polisbil än vara sjuk. Det sociala skyddsnätet i Sverige är komplicerat och kan vara svårt att förstå. Så din frus situation är inte ovanlig. Det är därför jag har argumenterar för att all som inte har ett jobb automatiskt ska få 11 000 kr i månaden att leva på. Detta kallas en negative inkomst skatt. Jag fick min sjukersättning beviljad för psykisk sjukdom. Jag ser mig inte som psykiskt sjuk men om jag får mina pengar så jag kan leva så får dom gärna kalla mig psykiskt sjuk. Jag bryr mig inte för 5 öre för jag behöver inte ta några mediciner för min ”psykiska” sjukdom. Ett läkarintyg på att din fru är ”psykisk” sjuk räcker oftast och sedan får hon cash under många år.

  Gilla

 14. Gazzo

  Jag har en granne och jag har en släkting och jag har en vän som drabbats av FK:s beslut. De lever nu utan någon inkomst. En av dem lever dessutom ensam och står snart på gatan då hyran inte betalas utan inkomst. En av dem som jag nu beskriver här blev under mopedfärd påkörd av en bil. Hen är så allvarligt skadad så hen kan inte gå utan hjälp då ett ben inte fungerar efter olyckan. Hen har dessutom två händer som är skadade och kan inte gå med kryckor. Rullstol behövs alltså.

  Hen behöver genomgå ett flertal operationer i ett ben och två händer för att kunna börja fungera någorlunda igen. Tyvärr har vi köer i vårt land för operationer. Dessa operationer har vid flera tillfällen blivit uppskjutna. 180 dagar har gått. Nu har personen i fråga blivit utförsäkrad för ett par veckor sedan. FK anser att personen i fråga kan ta ett vanligt förekommande arbete! Första operationen är om sju dagar. Undrar hur läkningsförmågan blir efter denna första operation då man vet att man inte ens har pengar till mat. Ja, personen kan säkert söka socialbidrag men då ska man klara att ta sig till socialen

  Sveriges Försäkringskassa borde anmälas till JO, Europadomstolen m fl för kränkning av mänskliga rättigheter.

  Gillad av 1 person

 15. Annie

  I samma sits som din fru men är ensamstående med barn i lågstadiet. Ingen ersättning fr FK sedan juniq 2017. Tömt sparkapital, mina kortkrediter. Tömt mina åldriga föräldrars krediter. Nu lever på lån från vänner. Paniken i att befinna sig på vägen mo detta oerhörda som jag i brist på annat bara kan kalla utplåning är vidrig. Men du, Mats, är ett ljus i mörkret. Jag följer er och gläds så med varje framsteg ni gör. Ge dem vad de förtjänar.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: