Dagens Nyheter och svenska infektionsläkare trotsar EU

DN har idag publicerat en märklig artikel som jag vill bemöta kort. Tag del av artikeln här

Alla vet vi nu att borrelia är svårt att diagnostisera
Några färska exempel

Vi vet också – om man är kroniskt sjuk på grund av fästingbett, så ökar givetvis sannolikheten för att man inte enbart har borrelia, utan även KAN ha drabbats av ett antal olika saminfektioner och/eller oppurtunistiska infektioner – som är mycket vanliga, även i Sverige.

Studie på studie, även nu svenska sådana, har visat detta faktum. Det är mycket märkligt att vare sig DN eller medicinska experter i Sverige har uppmärksammat det växande problemet, utan istället vill mörka det faktum att vi kan stå inför en epidemi!

Jag vill varna för att det som nu pågår kan vara samhällsfarligt!  Jag menar inte att långtidsbehandling med antibiotika är lösningen – absolut inte! Men man får inte ducka för det stora problemet att många är kroniskt sjuka på grund av fästingbett!

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Ingela S

  Ja

  Det är först när man insjuknat själv alt. en närstående brottas med all fysisk som mental nedmontering av hälsan, som man verkligen inser exakt hur omfattande denna sjukdom är, och hur mycket den tar på krafterna.
  Som om det inte räcker skall det läggas till hur de sista reserverna måste användas åt att brottas mot den utbredda okunskapen i detta land i såväl sjukvården som vid Försäkringskassan.

  ”You don’t get it until You get it”

  Gillad av 3 personer

 2. pege63

  Tycker också att artikeln är märkvärdig och mycket konstig vilka svenska experter finns bara en och han är inte i aktiv tjänst längre. Märkligt är också att man sedan länge har riktlinjer som går stick i stäv med var artikeln tar upp, men inga läkare vet om dessa då dom inte aktivt tar del av dessa som man skall som läkare.

  Gillad av 3 personer

 3. C

  När jag blev sjuk av ett bett, och efter två kurer antibiotika fortfarande inte var frisk, sa flera läkare att jag inte skulle bli friskare av mer antibiotika. Det blev jag. Flera månader tog det och utan det hade jag idag varit ett vårdkolli. Jag tänker på alla dem som blir sängliggande och utförsäkrade pga läkarnas okunskap. Det är så tydligt att dessa förnekare har en dold agenda.

  Gillad av 4 personer

 4. I don´t know

  Spiroketen skiter i vad det vetenskapliga säger. Med tanke på detta så måste spiroketen också ha ett IQ som vida överstiger det IQ som experterna tillsammans lyckas knopa ihop.

  Gillad av 2 personer

 5. Det är så otroligt genomskinligt att journalisten ifråga, istället för att opartiskt granska det som händer, utgör ett språkrör för en liten krets inom propagandamaskinen VoF vars agenda I denna fråga är svår att genomskåda. Helt uppenbart är att man I varje fall inte är intresserad av att föra utvecklingen framåt. Varför denna rädsla för satsningar på och insyn i området? Hur många ska offras för att några få ska försvara sin prestige till varje pris? Experter medger att våra diagnostiska metoder är otillförlitliga samtidigt som man i denna artikel tvärsäkert kan säga vilka som lider av dessa infektioner och inte. Ett normalbegåvat barn inser att resonemanget inte är hållbart.

  Gillad av 4 personer

 6. Helena

  Men jag bara förstår inte. Vad är det för hemlig agenda de drivs av? Prestige? Okunskap? Eller vaddå?
  Om man till synes inte har en lösning på ett problem kan man, åtminstone så länge det går, antingen förneka att problemet alls existerar, eller påstå att det är ett hjärnspöke som enbart finns i andras huvuden. Men varför gör man så? Jag fattar verkligen inte! Det verkar ju finnas läkare utomlands som skriver böcker om sina egna erfarenheter om hur man rätt framgångsrikt behandlar dessa symptom, så varför skulle inte svenska läkare kunna det?
  Det känns ju som om både kunskapen och resurserna existerar, men att anledningen till att de inte används är mer åt politik eller ren åsikt. Varför har det gått troll i just dessa sjukdomar?

  Gillad av 3 personer

 7. Timo

  Varför är sjukvården i Sverige just gällande fästingar så ointresserad av att ta till sig kunskap från andra länders forskning. I andra ”branscher” och andra delar av sjukvården är det tvärtom.
  Vi har ingen internationellt erkänd expertis inom detta område…så varför denna pågående strid mot folk som är fortsatt sjuka efter behandling.
  Varför hakar vissa tidningar och journalister på.
  Istället borde DN ta reda på varför staten New York och guvernören agerat med krafttag med en plan mot fästingsjukdomar, vad ser dom och vad vet dom som svenska sjukvården vill blunda för.

  Gillad av 2 personer

 8. Malin Cronborn

  Det är delvis svårt att bemöta den här artikeln då man inte får ta del av resolutionen, men jag kan säga det jag kan baserat på artikeln.

  För det första ser jag ingen anledning till att Europaparlamentet skulle anta en resolution om det inte fanns grava grunder till det och en efterfrågan från flera europeiska länder om ett behov att förbättra diagnostik och behandling av borrelia och co-infektioner. Sen undrar man ju även om Sverige är de enda som ställer sig kritiska till den? Och vad är beläggen för att den skulle vara ovetenskaplig? Skulle ju kunna framgå av artikeln för att öka nyhetsvärdet. Visst kunde resolutionen kunnat gå ut till borrelialäkare, men samtidigt är deras jobb att hålla sig uppdaterade vad som händer i borreliavärlden.

  Man diskuterar vidare i artikeln om hur resolutionen öppnar upp för charlataner och pseudodiagnoser. ” Charlatan (franska, av italienska ciarlare, ”prata, sladdra”) är en person, som för egen fördels skull utger sig för att vara något som han eller hon inte är.” (Wikipedia) Ordet känns förlegat men ska vi använda det så utger sig personerna att behandla borrelia, precis som de gör. Pseudodiagnoser undrar jag också över, är det en diagnos så finns den registrerad, och då är det också en diagnos, så förstår inte det ordet.

  Vidare nu. Det finns så mycket vetenskap och tester på att kronisk borrelia och co-infektioner finns. Slår jag upp PubMed och söker på ”chronic lyme” så dyker 1219 vetenskapliga artiklar upp, på ”chronic lyme disease” 1211 vetenskapliga artiklar, ”chronic lyme disease tretament” 721 vetenskapliga artiklar, och då kommer förslagen till sökningarna upp av sig själva så fort man skriver chronic ly, så Pub Med vet iaf att kronisk borrelia finns. Sen kan man säkert göra en massor av andra sökningar. Om mer än 2 veckprs antibiotika hjälper vet jag inte säkert, men vad har man för vetenskap för att bevisa det? I den här artikeln hyperlänkar man EN artikel där man bara behandlar EN form av borrelia (burgdorferi) och där man bara använder sig av ett slags antibiotika protokoll. Vad vi vet om borrelia är att det är en levande patogen som ändrar sig över tid och gömmer sig i olika substanser där man kan behöva ändra protokoll för att ens vinna över patogenen.
  I artikeln står följande ” De svenska experterna tycker att resolutionen ger uppfattning om att det saknas riktlinjer för att diagnostisera och behandla borrelia.” Av hur de kommenterar så antar jag att det finns riktlinjer vilket jag antar inte är hela meningen med uppmaningen till resolutionen utan att testerna i riktlinjerna inte skulle vara uppdaterade till den standard som finns på marknaden idag. Att vi har en vedertagen och vetenskaplig diagnostik i Sverige behöver inte alls betyda att de lever upp till vad vi efterfrågar och vad som finns på marknaden. Det finns bättre tester och man kan ju fråga sig varför Sverige inte vill använda sig av dem????

  När vi delat upp diagnostik och behandling kan vi diskutera behandling. Jag är inte uppdaterad på vetenskapen kring behandlingarna men varför gör man inte vetenskap på det om man vet i fallstudier att långvarig antibiotika behandling botat borreliapatienter? Man pratar om någon som dött, vilket är allvarligt, men vad är alternativet? I jobbet som läkare tar man riskbedömningar och bedömer nytta mot risk, så varför inte i detta fall? Hur många dör inte av borrelia? Och hur många lider inte livslångt av borrelia? Kan man snälla göra en bedömning här? Och människor lider och dör av vacciner, men inte slutar vi med vacciner för det, för nyttan anses större än risken.

  Björn Olsen menar på att patienter som har diffusa symptom och som får borreliadiagnos istället kan ha någon annan sjukdom såsom MS eller ALS. Absolut säger jag, men det är väl därför vi just vill ha bättre tester så att vi kan se att personen är drabbad av borrelia och co-infektioner istället för sådana sjukdomar? Sen finns ju även här en massa vetenskap som pekar på att både MS och ALS skulle kunna orsakas av borrelia och/eller co-infektioner.

  Artikeln förklarar även att det inte är säkert att alla som vill ha behandling har borrelia och att färre än 10 som undersökts av 250 patienter vid CVI aldrig haft borrelia. Inte jättechockerande med tanke på de dåliga testerna de använder där, att de gått ut i media med att de vill ”döda spöket borrelia” samt att de aktivt arbetar mot kronisk borrelia som fenomén. Hur fishy är inte det hur man aktivt arbetar mot kronisk borrelia? Vad vill man med det arbetet, med ett så aktivt arbete i EN riktning? Hmmm Varför jag själv inte gått dit är att redan i starten av denna infektionsklinik ringde jag dit för hjälp och lovades det ena och andra och skickades runt telefonväg för att de sedan skulle dementera att jag ens ringt dit. Räckte väl för att aldrig lita på dem.

  Antibiotikaresistensen är något som vi alla ska ta på allvar, men hela diskussionen känns skrattretande då människor får antibiotika utskrivet hur lätt som helst, och säljs via internetsidor för enkla beskrivningar av sjukdom, medan man drar undan möjligheten för antibiotika som behandling för människor med långa komplexa sjukdomar som borrelia, som lider till den allvarligaste grad i årtionden och som också betänker suicid som alternativ utväg.

  Enligt svensk strategi mot antibiotikaresistens från Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) så finns sju målområden för att sänka antibiotikaanvändningen, ingenstans nämner man att antibiotikaanvändning ska upphöra och då undrar man så klart vilka patienter som borde få tillgång till antibiotika?

  Sen kan vi ju också fråga oss andra saker såsom varför man inte går ut till befolkningen med information om antibiotikaskador och effekter om man nu vill att befolkningen därbland borreliaaffekterade ska förstå varför de till varje pris inte får antibiotikabehandling. Kankse skulle vi då kunna inse vad det gjort med oss och vi skulle kunna stämma dem? Hmmm…

  Dessutom så beskriver författaren av artikeln att syftet med resolutionen är att minska antibiotikaanvändningen, så jag vet inte varför de tar upp det som ett problem över huvud taget.

  Jag har inga definitiva svar om situationen, jag är bara en borreliadrabbad, men jag kan ändå tänka och säga det som jag skriver här i mitt svar till artikeln.

  Jag hoppas att båda sidor kan ta till sig information gällande båda sidor att se på saken, något annat skulle bevisa att man inte är ute efter att jobba vetenskapligt, utan bara är ute efter en sak: att vinna borreliakriget, av något syfte, som jag i så fall misstänker är något utöver människors bästa.

  Gillad av 2 personer

 9. Margareth Karlsson

  Jag har min son som blev sjuk i borrelia när han var 17 år. Han blev förlamad i sin vänstra fot och det spred sig upp till knät med en otrolig smärta som han fortfarande har en idag, och han blir snart 21 . Han fick också två olika bartonellainfektioner med svarta fläckar och röda streck på ryggen, smärta i njure och hjärta, huvudvärk, svullnad bakom örat, ont i ryggen samt sover dåligt och är konstant trött.

  Vi var runt hos olika läkarei Sverige, men ingen kunde hjälpa honom. Vi var till och med i Uppsala – hos Björn Olsen – som fick fram på prover att IgG visade på Borrelia, men han sa att det var inget. Vi fick ingen hjälp där heller. Jag visade då tester som vi tagit i Tyskland men de ville han inte tro på. Idag är han fortfarande lika sjuk och vi har fått träffa en naturläkare som är väl medveten om sjukdomen och som även givit ut en bok som handlar om den dolda epedemin. Läkarna här har inte hjälpt oss och de skickade oss bara till rehab för de sa att de inte kan hjälpa oss . Rehab kunde inte heller det för de tyckte han var för sjuk och förstod inte varför man inte kunde hjälpa honom. Så hade vi inte träffat naturläkaren så hade vi inte blivit hjälpta alls, vi kunde åka till Tyskland för jag vet att det finns så duktiga läkare där, men när man inte kan göra det för att det kostar en hel del. Och är man ensam mamma klarar man inte av det ekonomiskt. Så vad skulle du Björn Olsen svara på det (jag hoppas du läser det här) vad skulle du göra om det var ditt barn som blev så sjukt? Ska han fortfarande bara leva så, för det finns ingen – inte ens husläkaren som frågar hur det går eller hur han mår. Han kan inte gå eller stå smärtor konstant. Det går sakta framåt hos naturläkaren. Men jag tycker det är helt otroligt att en pojke som var bara 17 år, när allt hände inte, fick någon hjälp av svensk sjukvård för att de var så okunniga i det här. Jag kommer aldrig att lita på sjukvården igen. Är så besviken och sen när jag läser det här och vad Björn Olsen svarat till Europakommissionen, då blir jag så arg. Hur många fall krävs det för att ni läkare ska vakna upp?

  Arg och besviken mamma

  Gillad av 2 personer

 10. Svensk sjukvård, var en gång i tiden i framkant inom den västerländska medicinen men vi har verkligen halkat efter under 2000-talet. När man läser det som står i denna artikeln blir man ändå mer övertygad om att så är fallet. Experterna inom området i Sverige, förhållandevis hur många patienter med fästingburna sjukdomar behandlar dom per år? hur mycket forskning har de själva gjort inom området? Hur mycket kan de om fästingburna parasit- och bakterieinfektioner som spridit sig upp till norden från sydligare länder har de kunskap om? Varför motsätter de sig att Europas läkare samlas och delar med sig till varandra av sina kunskaper inom området. Låt Europas läkare också ta del av den kunskap som andra läkare besitter inom området runt om i världen. De människor som insjuknat i kroniska sjukdomar efter ett fästingbett behöver nödvändigtvis inte ha borrelia (även om det är mycket troligt) det finns andra fästingburna sjukdomar som de kan ha drabbats av också. Vi måste vara öppna för ny kunskap, världen förändras ständigt och det gör också världens mikrober. Vi måste bekämpa dom tillsammans. Vi kan inte ha Svenska läkare som ”trummar sig för bröstet” och påstår att de vet bäst och kan allt bättre än alla andra läkare och forskare inom området. De kan inte bara vända ryggen till svenska patienter och säga att sjukdomen sitter i deras huvuden som man gör idag. Resten av Europa och Världen har vaknat och uppmärksammat problematiken runt dessa fästingöverförda mikrober, när ska de svenska så kallade ”experterna” inom infektionssjukdomar göra det samma?

  Gillad av 1 person

 11. För övrigt så avslöjar journalisten sin kompletta okunskap när hon påstår att kronisk borrelia inte finns. Det är ju rent löjeväckande. Att man inte känner till att kronisk och sen borrelios är ekvivalenta begrepp borde direkt diskvalificera vederbörande från att sprida sin propaganda i en rikstäckande tidning. Om vi istället pratar behandlingssvikt så kan vi notera att europeiska riktlinjer för behandling av sen, dvs kronisk, borrelios varierar kraftigt från 14 dagar (Sverige, dvs ”bror Duktig”) till 60 dagar (Schweiz) eller 3 månader (Finland). IDSA (USA) rekommenderar 28 dagar och ytterligare 28 vid återfall så det vore intressant att få veta vad journalisten egentligen menar.

  Gilla

  • Carina (själv långvarigt borreliadrabbad)

   Ett klipp från DN-artikeln (dvs, ”Svenska experter kritiserar ”ovetenskaplig” EU-resolution om borrelia”):

   ”Det finns patienter som hävdar att borrelia kan bli kroniskt…”

   Det är faktiskt inte bara patienter som hävdar att en borreliainfektion kan bli kronisk (dvs, långvarig) utan det gör faktiskt även (bland annat) en bloggande barnläkare på Dagens Medicin, IDSA (Dr Halperin), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten (fd SMI) och Läkemedelsverket!

   Gilla

 12. Stevia Kills Lyme Disease (in a Test Tube) Better Than Standard Antibiotics, Study in Haven university, USA says! Finns det uppgifter om stevia vs borrelios i Sverige?

  Gillad av 2 personer

  • Jag känner till den studien. Den är som du skriver in vitro, dvs i provrör. Jag har inte hört eller sett en enda person bli bättre av stevia om jag ska vara ärlig. Då har jag rätt mycket informationskanaler.

   Gilla

 13. Sandra

  Men de finns väl huuuuur många som hellst som blivit betydligt mycke bättre av lång antibiotika behandling??!!! Garanterat betydligt fler än dom som dött eller inte märkt nån skillnad alls…

  Nåt så jävulskt bedrövligt!!
  Nää men fortsätt tortera svenska sjuka människor!! Ska inte cancer patienter ms sjuka å andra sjuka i olika sjukdomar (förlåt om de låter hårt) få plågas med? Utan mediciner som kan lindra ÄVEN OM DE INTE TAR BORT SJUKDOMEN HELT för dom heller så lindrar de å blir en bättring !!

  Nä Ush!! Va arg ja blir att läsa!!
  😰😭 förtvivlad!!

  Gilla

 14. Maria

  Hemskt vilket maktmissbruk!! Kan man inte kräva en högre kompetensnivå på ”Sveriges experter” på borrelia? Kan man inte kräva att ”Sveriges experter” ska hänga med i nyare forskning istället för att stelbent klänga sig fast vid gammal föråldrad tro? Ynkligt! De ”experterna” ger jag inte mycket för…

  Jag håller med om att det blir samhällsfarligt och istället för att fundera på varför många sjuka personer blir bättre av längre behandlingar (för det är verkligen ett faktum) så tar de istället på sig skygglapparna och fördömer det som inte stämmer med gammal tro och därmed offrar man sjuka patientgrupper. Ynkligt och inkompetent!

  Gillad av 1 person

 15. Linda Heed Andersson

  Nu skämmer dessa svenska infektionsläkarna ut sig internationellt också, deras okunskap är pinsam. När ska dom ta av skygglapparna och kravla sig ur sandlådan och inse att detta är en allvarlig världsepidemi som ökar för varje år.

  Gilla

 16. Det stora problemet är att våra infektionsläkare inte far med sanning. Att läsa i artikeln att enbart färre än 10 personer av 250 (som besökt Nationellt Centrum för Vektorburna Infektionssjukdomar) har borrelia är enbart ren spekulation. Ca hälften har positiv serologi mot just borrelia. Ingen kan med säkerhet avfärda aktiv infektion i de fall man har symtom. Alla som besökt kliniken är ofta väldigt sjuka.

  Den ansvarige läkaren har i olika sammanhang hållit med om att borreliadiagnostiken inte går att lita på och att den behöver utvecklas. Därav kan det resultat man kommit fram till enbart tas med en nypa salt.

  Gilla

 17. Åsa Berglin- Inberg

  De svenska ”borreliaexperterna” som citeras i DN påminner mig mycket om den gamle mannen som körde på en motorväg. Bilradion varnade trafikanter på denna vägsträcka för att en uppenbart förvirrad person körde mot körriktningen. ”En”? ! utropade den gamle för sig själv ”det är ju flera hundra”!

  Gilla

 18. Johan

  Galenskapen fortgår!….Björn Olsen tror fortfarande att han är någon slags ”Borrelia expert”, trots 50% blodtester, varken kan eller vill hjälpa någon patient samt motarbetar utvecklingen för att lösa det stora ökande problemet med fästingöverförda sjukdomar, bla flera Sam-infektioner(Co-infections) samtidigt, Bartonella, Babesia, Rickettsia mm.
  I min värld är en Borrelia expert precis tvärt om mot ovanstående dvs ILADS läkare står för utvecklingen och de försöker behandla tills patienten blir symtomfri.
  Björn olsen mm. lämnar medvetet svårt sjuka patienter i sticket vilket är grovt allvarligt och en stor fara för befolkningens rätt till adekvat vård och hälsa.

  Gilla

 19. Lars Emil Jansson

  Lasse Emil
  Vad fan är det som händer – och vem ska se till så att några ”figurer” får sota /straffas hårt för detta medicinska bedrägeri som bara blir värre och värre?
  … Folk mördas bokstavligen, i namnet av ”vetenskap och evidens” – Sjukdomar underhålls med vansinniga syntetiska mediciner och rekomendationer av sjukdomsgödslad mat, även den förgiftad av grovt skadliga tillsatser.
  Bakterier, virus, microoranismer svamp och parasiter BJUDS sedan in – LURAS IN, för att göra ”det kanske övervägande planerade skitjobbet – själva mördandet, om inte själva förgiftningen räcker till för att allvarligt skada, handikappa och slutligen döda..

  Kronan på verket:
  DE Tester och prov som FINNS och som man vet FUNGERAR används EJ!
  Människor blir friskförklarade trots att de bär på livsfarliga och smittsamma infektioner. Långt Värre och betydligt mera utbrett än vad AIDS en gång var, eller syfilis .. De här ”simpla” och så vanliga infektioner, egentligen lättbotade (om de upptäcks i tid) leder i förlägningen till upp emot 300 dödliga sjukdomar – många av dem är våra vanligaste ”välfärdssjukdomar” – En välfärd till förgiftningen, handikappet och den plågsamma döden. Välkommen

  Släpa de ansvariga (häxjägarna) mördarna till Domstols Tribinalen i Haag, (några av dom är

  Gilla

 20. Henrik L

  Svenska infektionsläkarna Leif Dotevall, Björn Olsen tillsammans med Lars Hagberg fortsätter att orsaka ofattbart mycket skada för patienter och försäkringskassa i Sverige. Min son är nu symptom fri efter många års lidande. På Östra infektion som är Hagbergs och Dotevalls domän togs han inte emot. Efter fortsatt kämpande blev han först symptomfri tack vare behandling av Dr Kenneth Sandström samt efter återfall (på grund av lagvidrig deslegitimering av Sveriges enda Borreliaexpert på grund av Hagbergs utlåtande blev vi tvingade behandla utomlands) på en Polsk klinik. Denna Polska klinik har, jämfört med inkompetenta infektionsläkare i Sverige, full koll på ny vetenskap och läser inte bara gammal rappakalja från stofilerna i IDSA. På den polska kliniken tillfrisknar Svenskar, Norrmän och Danskar för egna pengar, patienter som rätteligen borde få behandling och bli friska i sina egna länder under den skattefinansierade sjukvård vi har rätt till. Det är dessa herrars fel att det är så i Sverige för dom tar fram vetenskapligt ounderbyggda och därmed felaktiga behandlingsrekommendationer som resten av läkarna i landet har att rätta sig till för annars går det för dessa som Dr Sandström som genom att INTE följa Svenska rekommendationerna har fått hundratals patienter helt friska eller mycket bättre. Detta gör att vi och våra närmaste inte får den vård vi har rätt till.
  Man häpnar således över inkompetensen hos många infektionsläkare i EU men främst Sverige. Denna inkompetens är ju själva orsaken till EU förslaget. Förstår dom inte att en klagan på det visar bara varför det uppstått? Dessa tre så kallade infektionsläkare är sannerligen charlataner inom borrelia behandling för att använda deras egna ord om kliniker i Europa som försöker hjälpa istället för att stjälpa. Frågan är vad vi ska göra åt denna charad på sjukvård och hur mycket lidande vi orkar ta som folk och hur länge till? Hur stor skall epidemin tillåtas bli före något händer?

  Gilla

 21. CamillaN

  Jag tycker det är upprörande och cyniskt, vad gäller hur Olsen, Hagberg mfl. – uttrycker sig. De verkar vara väldigt bakåtsträvande och förstockade. De har också ett ansvar vad gäller vård av människor, vilket gör det väldigt allvarligt.
  Framtiden får avgöra, om de begått tjänstefel etc.

  En fråga:Är det någon som känner till om man kan få tunna händer, fötter, rygg (tappat bindväv mm.) – vid Neuroborrelios?

  Gilla

  • Carina (själv långvarigt borreliadrabbad)

   Det du beskriver Camilla skulle kunna vara ACA (dvs, akrodermatit vilket är en hudyttring) vilket är den (sannolikt) vanligaste yttringen vid en sen (dvs, långvarig) europeisk icke-neuroborrelios.

   Gilla

 22. Leischa

  Sverige är ett märkligt land! Jag tycker att dom duckar för det mesta numer och det är förbannat skamligt, hur dom bara lämnar oss patienter åt vårt eget öde, där vi får försöka sköta/läka oss själva bäst vi kan…och de flesta av oss är dessutom både för sjuka och fattiga för det. Dom borde skämmas nåt så otroligt, FY!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: