De allra flesta som smittas av det nya coronaviruset kommer troligen inte bli sjuka

Jag försöker förstå och se det positiva med vad myndigheterna nu gör
Vid dessa tider är det förstås svårt att skriva något positivt om coronavirus. Vi matas dagligen om nya siffror, nya dödsfall och anekdotiska berättelser om att unga människor intensivvårdas och dör. Kom dock ihåg att världen är stor med flera miljarder invånare. Vi har inte alla fakta om enskilda fall. Det dör en ofantligt många människor av alla möjliga skäl, varje dag. Problemet med covid-19 är att det nu är många som dör samtidigt. De allra flesta som dör är mycket gamla. Genomsnittsåldern är nästan lika hög som genomsnittslivslängden  Oavsett är det förstås förfärligt. Men detta kommer inte att pågå och ske i all evighet. Det är nu och ett tag till.

Spridningstakten är hög, och mycket hög i vissa länder. Det beror på en mängd olika faktorer som ni säkert har läst om. Det handlar för det mesta om sunt förnuft. Stanna hemma om du är sjuk, undvik att träffa äldre samt tvätta händerna ofta. Det har ni hört ofta. I Sverige följer man nu dessa råd rätt bra, även om undantag självklart finns.

Viruset verkar vara här för att stanna, så det är ofrånkomligt att stänga det ute genom att införa totala samhälleliga restriktioner. Det är spridningstakten som är viktigast att få ner – för att sjukvården ska kunna hinna med de som behöver intensivvård. Att stoppa samhället helt är inte en framkomlig väg i det längre perspektivet. De länder som i princip helt stänger sina länder riskerar att få en spridningsboom längre fram när restriktionerna avtar. Av samhällsekonomiska skäl kan en nedstängning inte pågå särskilt länge. Det medför andra problem som kommer att leda till andra sjukdomar och ökad dödlighet.

Jag tror att Sverige nu gör rätt
Jag har själv varit kritisk i början, och tyckte att alla skulle masstestas för att rätt människor ska vara hemma. Men har nu förstått att det inte är så enkelt med detta virus. Vi vet inte om Kina kommer att klara sig från en ny smittspridning, inte heller om Sydkorea gör det. Vi får dock hoppas det. Det vi nu är på väg mot är sannolikt en flockimmunitet – något som jag var väldigt upprörd över när det nämndes första gången för några veckor sedan. Men det verkar ofrånkomligt. De som kommer att lida av detta mer är förstås de identifierade riskgrupper i fallande skala:
– Äldre
– Hjärt-kärlsjukdomar
– Diabetes
– Kronisk lungsjukdom
– Högt blodtryck
– Cancer
Därutöver finns det uppgifter om att andra sjukdomstillstånd kan innebära förhöjd risk, men det finns inga tillförlitliga data om det. Däremot verkar rökare löpa en större risk. Men ingenting säger att en frisk 80-åring löper större risk att dö än en ohälsosam 55-åring. Men typiskt sett har en 55-åring ett bättre allmäntillstånd än en 80-åring.

Upp till 97% som bär på virus utvecklar inte symtom
För ett par år sedan testades 2685 personer vid en turistattraktion i New York.
6.2% testades positivt för minst ett av flera olika virus som normalt sett orsakar luftvägssjukdomar, bl a rinovirus, adenovirus och det vanliga, lindriga coronaviruset (dvs ej covid-19).

Observera, beroende på vilket virus, var hela 65-97% av de som hade positiva provsvar asymptomatiska! Testet genomfördes med PCR och det ger enbart positivt vid aktiv infektion. Det innebär att en kraftfull majoritet inte får symtom av dessa virus. Anders Tegnell sade själv i Aktuellt att 95-97% inte ens kommer att märka av att de blir smittade.

Avseende covid-19 vet vi att man testat över 3000 personer i en italiensk by. Där var mellan 50-75% asymptomatiska. På båten Diamond Princess hade vi liknande siffror, där drygt 700 testades positivt.

Dessa populationer går inte att jämföra med exempelvis den svenska. Troligen var de avsevärt äldre i genomsnitt, i synnerhet på båten. Om det hade varit över 3000 ungdomar på båten där 700 fick positivt provsvar skulle nog en kraftfull majoritet ha varit symtomfria. De flesta med ett gott immunförsvar blir troligen inte alls sjuka av covid-19.

Folkhälsomyndigheten verkar utgå från att det nu är en världspandemi som lett till en epidemi i Sverige, och som inte ger sig förrän minst 50-60% är smittade. Detta virus anses vara ett av alla andra virus, som är här för att stanna. Att då totalt stänga hela landet är inte särskilt smart då smittspridningen ändå kommer att återupptas när samhället av andra skäl tvingas att återgå till normalläge. Därav är Folkhälsomyndighetens taktik nog bra. Det vill säga att enbart vidta nödvändiga restriktioner för att inte allt för många ska insjukna samtidigt, då sjukvården inte mäktar med.

Det är viktigt att sjukvårdspersonal har tillräckligt med skyddsutrustning och att det är samma rutiner som gäller i hela landet.

Det ska bli intressant att se resultatet av det pågående randomtestet av svensk befolkning där något tusental ska testas. Då kommer vi få svar på hur stor spridningen är och hur stor andel av befolkningen som är asymptomatisk. Vi lär nog få svar på det inom några veckor. Jag hoppas att över 90% av de som testas positivt är asymptomatiska. Gärna ännu fler. Kanske minskar möjligheten att vara asymptomatisk med ålder och om man tillhör utpekade riskgrupper. Vi får se.

Vi vet inte om man smittar om man är asymptomatisk, men det är mest sannolikt att så är fallet. Även om smittrisken då torde vara avsevärt lägre.

I övrigt hoppas jag att vi alla klarar oss bra. De allra flesta som inte är väldigt gamla ska inte behöva oroa sig för egen del, även om det är en förhöjd risk att bli svårt sjuk vid vissa typiska sjukdomar. Att det redovisas anekdotiska fall där unga personer dör kan man bli skrämd av. De tillhör som det ser ut undantag. Ingen tjänar på att skrämmas med att fokusera för mycket på det.

Att en del yngre behöver intensivvård är inget konstigt då de sannolikt exponerats mer för viruset, och mycket tyder på att ju mer man exponerats för viruset desto sjukare kan man bli. Därav ska vi vara rädda om vår sjukvårdspersonal. De gör ett fantastiskt arbete, och jag tänker på dem varje dag!

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: