En viktig immuncell kan ha nedsatt förmåga hos ME-sjuka

Sammanfattning
Många med ME insjuknar av EBV-infektion och många har även nedsatt förmåga hos NK-cellerna, vilka har till uppgift att bland annat slå ut EBV-infekterade celler. Att ME-symtom påminner om EBV-infektion och EBV finns vilande och livslångt hos de allra flesta vuxna gör detta förstås intressant som huvudspår gällande vad det är som är den pådrivande sjukdomsprocessen avseende ME. EBV är dessutom svårt att diagnostisera då ny forskning visar att även latent (vilande) EBV kan göra att man blir sjuk trots att vanliga tillgängliga tester inte kan påvisa en infektion.

Systematisk översiktsstudie visar på nedsatt NK-cellsfunktion hos ME-sjuka
I en nyligen presenterad systematisk översikt av 17 olika studier, hade forskarna fokus på naturliga mördarceller (NK-celler) hos ME-patienter. Eaton-Fitch N et al. konstaterade att nedsatt NK-cellcytotoxicitet förblev den mest konsekventa immunologiska avvikelsen. Det innebär att NK-cellernas förmåga att bryta ner en målcell är förminskad.

Om naturliga mördarceller (NK-celler)
En av de viktigare immunceller som har till uppgift att angripa virus, bl a Epstein-Barr virus (EBV), är de naturliga mördarcellerna (NK-celler). Enskilda fall av unga patienter utan NK-celler visar att de är mycket svåra att överleva utan. Dödsorsakerna är bland annat herpesvirusinfektioner i tidig ålder. Virusen har utvecklat mekanismer för att undkomma T-celler, därför är NK-cellerna extra viktiga i försvaret mot just dessa infektioner.

Om Epstein-Barr virus (EBV)
EBV är ett herpesvirus som hos mer än 90 procent av alla människor infekterar de vita blodkroppar (b-celler) som producerar antikroppar. Infektionen sker vanligen i de tidiga barnaåren via smittsam saliv och passerar då oftast obemärkt utan vare sig symptom eller komplikationer. Om infektionen dröjer till tonåren eller vuxen ålder drabbas den infekterade vanligen av körtelfeber. Efter primärinfektionen gömmer sig viruset i en liten andel av den infekterades b-celler. Viruset etablerar en livslång latent infektion som står under ständig uppsikt av det friska immunförsvaret och vållar då normalt inga problem. På senare år har det dock konstaterats att dessa smittbärande celler kan avge nervtoxiska proteiner hos ME-gruppen, trots att de inte uppvisar mer avvikande antikroppar mot EBV än frisk kontrollgrupp. Det har att göra med att man enbart kan påvisa dessa proteiner genom att specifikt söka mot just dessa proteiners antikroppar. Sådana provtagningsmetoder finns ännu inte inom sjukvården, utan tillämpas enbart inom ramen för forskning.

Om immunförsvaret inte fungerar, man är sjuk av annat, eller tar starka immunnedsättande läkemedel, finns en ökad risk för att EBV aktiverar ett genuttryck som driver b-cellerna till okontrollerad celldelning. Det sker bland annat vid sjukdomen MS, där b-celler angriper nervcellernas skyddande myelin, och den okontrollerade celldelningen ses även vid ett flertal olika cancersjukdomar, inte minst Hodgkins lymfom.

ME kopplat till EBV
De allra flesta som insjuknar i ME gör det efter en infektion, EBV-virus anses vara den vanligaste utlösande faktorn. Enligt mina erfarenheter – efter att ha haft direktkontakt med många ME-sjuka – kan ME även initieras av andra infektioner, vaccin och/eller psykiska/fysiska trauman, kemiska belastningar mm, som gör att immunförsvaret blir nedsatt. Det är då även allmänt känt att oppurtunistiska infektioner kan uppträda (på grund av att immunförsvaret är nedsatt).  Dessa tillkommande infektioner orsakas då av patogener som annars (i normala fall) kan hanteras av immunförsvaret, exempelvis EBV och andra herpesvirus.

Viss forskning visar även att EBV kan reaktivera humant endogent retrovirus (HERV) som finns i vår arvsmassa. Vad det kan leda till för sjukdomar kan man enbart spekulera i.

Symtom vid ME påminner om EBV-infektion
Självklart överensstämmer inte samtliga symtom för körtelfeber med ME, då körtelfeber är en akut infektion med feber. ME är en mer långvarig process där kroppens alla system efter ett tag går på sparlåga varför det tillstöter andra symtom, även beroende på tvingad inaktivitet med lägre blodvolym, eventuella POTS-symtom mm som resultat.

Vanliga symtom vid körtelfeber orsakat av EBV:

 • ont i halsen 
 • feber (i det initiala skedet)
 • du känner dig trött
 • ont i huvudet
 • ont i kroppen
 • du tappar aptiten
 • svullna lymfkörtlar på halsen, i armhålorna och i ljumskarna
 • du har förstorade och röda halsmandlar med en gråvit beläggning
 • Du har illaluktande andedräkt

Du kan även märka av följande symtom:

 • Du blir svullen runt ögonen
 • Du har utslag på huden
 • Du mår illa


Diskussion
Självklart är det intressant med kunskapen att herpesvirus ofta är det som utlöser ME, i kombination med att just de immunceller som har till uppgift att slå ut herpesvirus har nedsatt funktion. Med den vetskapen bör man kanske fokusera mer på att antingen genom immunterapi förstärka NK-cellernas funktion och/eller med antiviral terapi förhindra virusaktivering och celldelning.

Att använda HSP90-hämmare kan vara av intresse då proteinet HSP90 har en katalytisk effekt på reaktivering av EBV (Epstein-Barr-virus) samt celldelning vid olika cancerformer. Vid inhibering av HSP90 får EBV svårare att replikera. HSP90-hämmare används inom cancerforskningen, och det är av intresse då immunförsvaret agerar på liknande sätt både mot cancer och virus.

Tyvärr använder sig inte svensk sjukvård av ex juvantibus, dvs diagnos baserad på utfallet av ett behandlingsförsök. I princip ska all behandling som ges vara evidensbaserad, varför det blir ett mom 22. Det krävs därför kliniska studier.*

Det vore även intressant att ta fram nya provtagningsmetoder för att konstatera om de som lider av ME har antikroppar mot de nervtoxiska proteiner som EBV kan avge i latent tillstånd. Det är dock osäkert om ovan föreslagna behandlingar fungerar mot dessa proteiner, eller om det istället krävs mer fokus på detox/avgiftning.

*Såvitt jag har förstått kommer nu svenska forskare inom kort studera EBV och HERV närmare hos ME-sjuka, vilket jag förstås välkomnar. Det känns väldigt spännande!

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Jessika

  Mycket spännande! Ser fram emot att höra mer om detta!

  Gillad av 1 person

 2. affabro

  Intressant att följa detta spår. ☺

  Gillad av 1 person

 3. Lise-Lott Fagerström

  Låter spännande, ser fram emot resultat.
  Nu vet jag inte om jag fick allt rätt (Me hjärna).
  Blev att fundera på hur viruset fungerar mot cytostatika och kortison.
  Under mitten av 90-talet drabbades jag av flera svåra luftrörskatarrer, lunginflammationer. Hög feber långa antibiotika kurer.
  Läkaren tror min Me började då.
  Astma sen 80-talet.
  Åren går men inte som innan. Blir tröttare.
  Så på 2008 fick jag leverproblem, trött heten tilltar.
  De hittar då AIH,Autoimmun Hepatit eller leverinflammation som de beräknade dödlig utgång.
  (Under tiden hittades Sjögrens syndrom som senare ingick i diagnosen SLE, Lopus. Likaså Aih ingår pga Sle,Lopus.)
  AIH fick jag behandling ; höga kortison som senare övergår i cytostatika, Merkaptopurin.
  Kortisonet gav diabetes men fortsätter som behandling.

  Så kommer en våldsam trötthet ca 1år senare.
  Diagnostiseras med Hypotyreos -10. Den behandlas med enbart naturlig tyroid och är nu bra behandlad.

  På långsikt är det bra eller dåligt att cytostatika och kortison behandling pågår för viruset?
  Kortisonet planeras avslutas inkom kort.

  Gillad av 1 person

  • Jag kan tyvärr inte svara på hur denna medicinska behandling påverkar eventuell infektion. Jag vet dock att att det som är starkt antiinflammatoriskt kan inverka negativt på immunförsvarets möjligheter att verka mot olika patogener.

   Gilla

 4. Pernilla bergquist

  Så intressant 🤔

  Gillad av 1 person

 5. Titti

  Då får vi hoppas att forskningen på virus ger resultat, då jag är säker på att virus är roten till ME.

  Gillad av 1 person

 6. Vi får verkligen hoppas på att forskningen på virus och ME blir framgångsrikt. Att det är roten till sjukdomen är jag övertygad om.

  Gillad av 1 person

 7. Maria Bergman

  Mycket intressant läsning, hoppas på att det ger resultat så fort som möjligt! Det har gått alldeles för långsamt för åren bara försvinner av mitt liv! Om man kan kalla det liv, det är mer dvala än liv.
  Kag har varit sjuk i ME sen jag var 23 år det blir 30 år i år!!😞😭

  Gillad av 2 personer

 8. Robin

  Väldigt intressant! Om bara de resurser som behövs kan sättas in för att gå till djupet på sådana här spår. För det måste ske framsteg snart. Jag tycker det är helt oacceptabelt att all info och eventuella prova-på-behandlingar kommer från dig Mats. Sjukvården lämnar alla ME-sjuka till att bli sina egna läkare.

  Gillad av 1 person

  • Jo, jag håller med. Jag är kanske lite väl idérik emellanåt, men gällande vissa behandlingar anser jag att man ska prova, eftersom det är så många som lider.

   Min fru ska nu testa Peem i tre veckor. Det ska enligt studier inhibera HSP90, och med anledning av att hon har höga IgG på EBV i Sverige, Tyskland och i Finland, så är det tänkbart att det kan ha effekt.

   HSP90 har ju en boostande effekt på EBV-replikering, så då kan det vara smart att minska på den effekten 👍

   Gilla

   • Robin

    Spännande, ser fram emot att höra uppdateringarna kring din fru. Jag personligen kommer aldrig kunna acceptera att livet ska vara såhär trots att jag är långt ifrån de allra sjukaste. Därför försöker jag prova det mesta som kan ge effekt! Det initiativet saknar jag från sjukvården, och där är jag evigt tacksam för ditt driv.

    Gillad av 1 person

 9. Veronica

  Så intressant! Hoppas verkligen det ger resultat för din fru att testa detta. Håller tummarna.

  Gillad av 1 person

 10. Jessica

  Intressant!👍 Kan du förklara ”Jag vet dock att att det som är starkt antiinflammatoriskt kan inverka negativt på immunförsvarets möjligheter att verka mot olika patogener.” Det har jag aldrig hört förr😯

  Gillad av 1 person

  • Immunförsvaret använder så kallade pro-inflammatoriska cytokiner för att bekämpa inkräktare. Antiinflammatoriska preparat kan dämpa dessa cytokiner och man kan då tillfälligt må bättre men man inverkar då negativt på immunförsvarets kamp.

   Gilla

 11. Jessica

  Aha, ok😊👍 Mediciner alltså.. Trodde först du menade att äta antiinflammatorisk kost😬 För det ska tydligen vara en utav ”nycklarna” vid ME vad jag har hört?

  Gillad av 1 person

 12. Roger Jansson

  Appropå Epstein Barr viruset så rekommenderar en känd naturläkare i USA ”Stephen Buhner” detta recept: The antiviral herbs specific for EBV that are also widely systemic in the body are: lomatium, andrographis, reishi, licorice, isatis, Japanese knotweed, Chinese skullcap root, and fresh ginger root. The organism also damages mitochondria and their function which is what leads to such low energy levels. The herbs specific for protecting mitochondria and their function are: cordyceps, motherwort, rhodiola, Chinese skullcap root, kudzu.
  I would start with:
  • Herbal tincture combination of: Chinese skullcap, licorice, isatis, and lomatium. Equal parts of each tincture mixed together, ¼ tsp 3x daily. AND
  • Tincture combination of: rhodiola, reishi, kudzu. Same dosage AND
  • Cordyceps 2000 mg 3x daily or tincture: ¼ tsp 3x daily
  http://buhnerhealinglyme.com/symptoms/treating-ebv-and-mitochondria-damage/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: